Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thư viện huyện Bình Liêu

Địa chỉ: Khu Bình Quyền- Thị Trấn Bình Liêu. H. Bình Liêu.
Trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa
Phụ trách thư viện: Bùi Thị Thúy Duyên
ĐT: 0979.200.784
Mail: buiduyenvhttqn@gmail.com

Về Thư viện:
- Thành lập năm 1966
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 15m2
- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2018)
- Tổng số sách hiện có: 5.300 bản
- Tổng số báo - tạp chí: 10 loại

Phục vụ: (năm 2018 )
- Thẻ cấp mới hàng năm: 0 thẻ/năm.
- Lượt bạn đọc tại Thư viện: ... lượt/1 năm.
- Lượt sách báo luân chuyển: ... lượt/1năm.

Ứng dụng CNTT:

- 0 máy tính

Nhân sự: 01 cán bộ.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo