Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thư viện Thị xã Quảng Yên

Địa chỉ: Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên
Trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa
Chị Hoa phó giám đốc:0393843868
Phụ trách thư viện: ĐT: Thái Thị Thanh Thủy
ĐTDĐ: 0977.756.626
Mail: thanhthuytvqy@gmail.com

Về Thư viện:
- Thành lập năm 1955
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 15m2
- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa​.

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2018)
- Tổng số sách hiện có: 28.055 bản
- Tổng số báo - tạp chí: 17 loại
Phục vụ: (năm 2018 )
- Thẻ cấp mới hàng năm: 30 thẻ/năm.
- Lượt bạn đọc tại Thư viện: 1.500 lượt/1 năm.
- Lượt sách báo luân chuyển: 3.100 lượt/1năm.
Nhân sự: 02 cán bộ.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo