Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thư viện huyện Đầm Hà

Địa chỉ: Phố Lê Lương, TT Đầm hà, Huyện Đầm Hà
Trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa
Phụ trách thư viện: Đinh Thị Tuyền
ĐTDĐ: 0976.012.839
Mail: tuyenquangtan@gmail.com

Về Thư viện:
- Thành lập năm 2001(Thời gian huyện Quảng Hà tách ra làm 2 huyện Đầm Hà và Hải Hà
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 70m2
- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2018)
- Tổng số sách hiện có: 8.700 bản
- Tổng số báo - tạp chí: 10 loại

Phục vụ: (năm 2018 )
- Thẻ cấp mới hàng năm: 20 thẻ/năm.
- Lượt bạn đọc tại Thư viện: 1.440 lượt/1 năm.
- Lượt sách báo luân chuyển: 7.200 lượt/1năm.

Ứng dụng CNTT:

- 0 máy tính

Nhân sự: 01 cán bộ.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo