Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thư viện TP.Hạ Long

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trới, H. Hoành Bồ.
Trực thuộc: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa
Phụ trách thư viện: Vũ Thị Linh
ĐTCQ: 033369212; Di động: 0936.968.929
​Mail: linhxinhgai181087@gmail.com

Về Thư viện:
- Thành lập năm 1965
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 525m2
- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2018)
- Tổng số sách hiện có: 13.210 bản
- Tổng số báo - tạp chí: 20 loại

Phục vụ: (năm 2018 )
- Thẻ cấp mới hàng năm: 203 thẻ/năm.
- Lượt bạn đọc tại Thư viện: Hơn 7000 lượt/1 năm.
- Lượt sách báo luân chuyển: 30 lượt/1năm.

Ứng dụng CNTT:

- 01 máy tính

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo