Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thư viện huyện Hải Hà

Địa chỉ: Phố Ngô Quyền, Thị trấn Hải Hà, H. Hải Hà
Trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa
Phụ trách thư viện: Nguyễn Hải Hà
ĐTDĐ: 0904.153.668
Mail : hoanghaihatv@gmail.com ​

Về Thư viện:
- Thành lập năm 1962
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 120m2
- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2018)
- Tổng số sách hiện có: 13.973 bản
- Tổng số báo - tạp chí: 12 loại

Phục vụ: (năm 2018 )
- Thẻ cấp mới hàng năm: 50 thẻ/năm.
- Lượt bạn đọc tại Thư viện: 23.195 lượt/1 năm.
- Lượt sách báo luân chuyển: 46.143 lượt/1năm.

Ứng dụng CNTT:

- 01 máy tính

Nhân sự: 01 cán bộ.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo