Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thư viện huyện Tiên Yên

Địa chỉ: Phố Thống Nhất - H. Tiên Yên
Trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.
Phụ trách thư viện: Trần Thị Minh
DĐ: 01683345013

Về Thư viện:
- Thành lập năm 1963
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 300m2
- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2018)
- Tổng số sách hiện có: 27.000 bản
- Tổng số báo - tạp chí: 6 loại

Phục vụ: (năm 2018 )
- Thẻ cấp mới hàng năm: 52 thẻ/năm.
- Lượt bạn đọc tại Thư viện: Trên 12.000 lượt/1 năm.
- Lượt sách báo luân chuyển: 7000 lượt/1năm.

Ứng dụng CNTT:

- máy tính

Nhân sự: 01 cán bộ.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo