Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thư viện thành phố Móng Cái

Địa chỉ: Đường Đại lộ Hòa Bình, TP Móng Cái
Trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa
Phụ trách thư viện: Nguyễn Thị Vân
ĐTDĐ: 0919.901.869
Email: mynhi1869@gmail.com

Về Thư viện:
- Thành lập năm 1957
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 120m2
- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2018)
- Tổng số sách hiện có: 18.112 bản
- Tổng số báo - tạp chí: 10 loại
Phục vụ: (năm 2018 )
- Thẻ cấp mới hàng năm: 56 thẻ/năm.
- Lượt bạn đọc tại Thư viện: 1.584 lượt/1 năm.
- Lượt sách báo luân chuyển: 5.280 lượt/1năm.
Ứng dụng CNTT:
- 01 máy tính
Nhân sự: 01 cán bộ.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo