Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thư viện huyện Ba Chẽ

Địa chỉ: Khu 2 - TT. Ba Chẽ, H. Ba Chẽ.
Trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa
Phụ trách thư viện: Nguyễn Thị Bình
ĐTDĐ: 0949.928.666
Mail : binhvh666@gmail.com

Về Thư viện:
- Thành lập năm 1969
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 40m2
- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2018)
- Tổng số sách hiện có: 11.300 bản
- Tổng số báo - tạp chí: 25 loại

Phục vụ: (năm 2018 )
- Thẻ cấp mới hàng năm: 10 thẻ/năm.
- Lượt bạn đọc tại Thư viện: 1.500 lượt/1 năm.
- Lượt sách báo luân chuyển: lượt/1năm.

Ứng dụng CNTT:

- 01 máy tính

Nhân sự: 01 cán bộ.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo