Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thư viện huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn
Trực thuộc Phòng Văn hóa thông tin.
Phụ trách thư viện: Nguyễn Thị Xuân Thanh
ĐTDĐ: 0858038988
Email: nguyenxuanthanhvd@gmail.com

Về Thư viện:
- Thành lập năm 1966
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 30m2
- Đơn vị chủ quản: Phòng Văn hóa thông tin.

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2018)
- Tổng số sách hiện có: 7.569 bản
- Tổng số báo - tạp chí: 6 loại

Phục vụ: (năm 2018 )
- Thẻ cấp mới hàng năm: ... thẻ/năm.
- Lượt bạn đọc tại Thư viện: ... lượt/1 năm.
- Lượt sách báo luân chuyển: ... lượt/1năm.

Ứng dụng CNTT:

- máy tính

Nhân sự: 01 cán bộ.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo