Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thư viện TP.Cẩm Phả

Địa chỉ: Phường Cẩm Trung, TX Cẩm Phả;
Trực thuộc: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.
ĐT : Trần Thị Lan Hồng
ĐTCQ: 033.6337997; DĐ: 0979.788.001
Email: lanhong12179@gmail.com

Về Thư viện:
- Thành lập năm 1960
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 380m2
- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2018)
- Tổng số sách hiện có: 13.344 bản
- Tổng số báo - tạp chí: 23-25 loại
Phục vụ: (năm 2018 )
- Thẻ cấp mới hàng năm: 240 thẻ/năm.
- Lượt bạn đọc tại Thư viện: 8.875 lượt/1 năm.
- Lượt sách báo luân chuyển: ... lượt/1năm.
Ứng dụng CNTT:
- 02 máy tính
Nhân sự: 04 cán bộ.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo