Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Tin tức nổi bật

Bộ VHTTDL: Họp thống nhất, đánh giá hệ thống sản phẩm Dự án xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 25-08-2023 Lượt xem: 166

Ngày 23/8, Bộ VHTTDL đã tổ chức họp thống nhất, đánh giá hệ thống sản phẩm Dự án xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia “Thông tin và Tư liệu – Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core”. ThS. Kiều Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Thư viện chủ trì cuộc họp.

ThS. Kiều Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Thư viện, Chủ nhiệm Dự án, chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các chuyên gia

Phát biểu tại cuộc họp, ThS. Kiều Thúy Nga -Vụ trưởng Vụ Thư viện, Chủ nhiệm Dự án đã báo cáo tóm tắt quá trình triển khai thực hiện Dự án xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia. Theo báo cáo của Chủ nhiệm Dự án, mặc dù trong thời gian xây dựng có nhiều khó khăn khách quan gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện, nhưng đơn vị chủ trì là Vụ Thư viện và Ban Biên soạn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia đúng quy trình  và đúng tiến độ đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Tới thời điểm hiện tại, việc xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, đơn vị chủ trì và Ban Biên soạn đã hoàn thành hệ thống các sản phẩm của Dự án chuẩn bị gửi thẩm tra, thẩm định. Tại cuộc họp này, Ban Biên soạn sẽ xin ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực tiêu chuẩn, công nghệ và thư viện cho hệ thống các sản phẩm trên, hoàn thiện trước khi gửi thẩm tra, thẩm định.

Các chuyên gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Theo ý kiến các chuyên gia, Báo cáo quá trình xây dựng đã được thực hiện công phu, chi tiết quá trình triển khai các hạng mục công việc, thời gian thực hiện các công việc và kết quả thực hiện các công việc đó. Báo cáo cũng nêu rõ quá trình góp ý kiến cho dự thảo cũng như phương án xử lý các ý kiến. Hồ sơ dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng được yêu cầu đặt ra theo dự án xây dựng TCVN được Bộ VHTTDL phê duyệt. Theo thuyết minh và báo cáo quá trình xây dựng, dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đã tuân thủ đúng quy định trình tự thủ tục xây dựng. Bản thuyết minh dự thảo TCVN đã nêu chi tiết, đầy đủ các thông tin về đối tượng xây dựng tiêu chuẩn này, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế, các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan. Bản thuyết minh cũng đã nêu rõ bảng đối chiếu nội dung tiêu chuẩn quốc gia với tài liệu tham khảo và phương án xử lý. Các chuyên gia cũng nêu ý kiến cần thống nhất, chỉnh sửa, nghiên cứu bổ sung một số điểm, nội dung để các sản phẩm hoàn thiện hơn. Các ý kiến đánh giá và góp ý của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã được Ban Biên soạn tiếp thu và chỉnh sửa, hoàn thiện.

Dự án xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia “Thông tin và Tư liệu – Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core” được Lãnh đạo Bộ VHTTDL  giao Vụ thư viện chủ trì dự kiến biên soạn và thực hiện trong 2 năm 2022 – 2023 (Quyết định số 3401/QĐ-BHVTTDL ngày 22/12/2021). Dự án tiến hành xây dựng Bộ Tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở chấp nhận tương đương ISO 15836-1 (Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 1: Core elements) và ISO 15836-2 (Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 2: DCMI Properties and classes). Việc xây dựng hoàn thiện Tiêu chuẩn góp phần vào việc ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Nguồn: Nhật Linh - Vụ Thư viện

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo