Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Tin tức nổi bật

Bộ VHTTDL: Họp Tổ soạn thảo các Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện trong lĩnh vực thư viện

Ngày 26-08-2023 Lượt xem: 194

Sáng 25/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Tổ soạn thảo 03 Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện trong lĩnh vực thư viện. Bà Kiều Thúy Nga – Vụ Trưởng Vụ Thư viện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có thành viên Tổ soạn thảo đến từ các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Bà Kiều Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Thư viện chủ trì cuộc họp

Các Thông tư dự kiến xây dựng bao gồm: (1) Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước, quốc tế và học tập suốt đời; các hoạt động phát triển văn hóa đọc; (2) Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông tin theo yêu cầu phục vụ nghiên cứu, quản lý chuyên biệt; (3) Thông tư ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ phát triển thư viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài nguyên thông tin mở, liên thông thư viện trong nước và nước ngoài.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Kiều Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Thư viện nhấn mạnh, việc tiến hành xây dựng 03 Thông tư nói trên là nằm trong kế hoạch của Bộ VHTTDL thực hiện Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Theo Quyết định số 156/QĐ-TTg, Bộ VHTTDL sẽ triển khai xây dựng 08 Thông tư quy định dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thư viện. Tới nay, Bộ VHTTDL đã ban hành 01 Thông tư và đang trong quá trình hoàn thiện 04 Thông tư khác.

Việc triển khai xây dựng các Thông tư trên sẽ góp phần giúp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối thư viện, trung tâm thông tin thư viện có căn cứ chủ động xây dựng ngân sách thực hiện các dịch vụ liên quan, góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong các đơn vị.

Tại cuộc họp lần này, Vụ Thư viện – cơ quan chủ trì xây dựng các Thông tư đã xây dựng dự thảo đề cương Thông tư gửi lấy ý kiến các Thành viên Tổ soạn thảo. Thành viên các Tổ soạn thảo Thông tư dựa trên kinh nghiệm thực tế cũng đã trao đổi, góp ý với cơ quan chủ trì về những nội dung chính để xây dựng hoàn thiện đề cương các dự thảo Thông tư, cũng như làm rõ một số nội dung dịch vụ mà đơn vị chủ trì cần cân nhắc bổ sung. Các ý kiến góp ý sẽ được đơn vị chủ trì tiếp thu, nghiên cứu và bổ sung trong các dự thảo Thông tư tiếp theo.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Ông Lê Đức Thắng, Trưởng phòng Tin học, Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Các thành viên Tổ soạn thảo nghiên cứu góp ý dự thảo Thông tư

Nguồn: Trần Linh - Vụ Thư viện

 

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo