Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Tin tức nổi bật

Hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 trong lĩnh vực thư viện

Ngày 06-07-2023 Lượt xem: 145

Ngày 26/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2540/BVHTTDL-TV hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 trong lĩnh vực thư viện.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng của địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Thư viện, các đề án, chương trình công tác, chương trình phối hợp công tác của Chính phủ, của ngành; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; tạo điều kiện, bố trí kinh phí và các nguồn lực khác để thực hiện tốt các nhiệm vụ:

– Triển khai thực hiện Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thư viện.

– Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch và triển khai hiệu quả “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ); “Chỉ thị về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi” (Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” (Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ); Tiếp tục tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 đối với Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (theo Công văn số 3471/VPCP-KGVX ngày 26/5/2021 của Văn phòng Chính phủ).

– Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 của địa phương – Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4); Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ kỷ niệm năm 2024 của đất nước và địa phương.

– Ngoài ra, các địa phương tạo điều kiện, bố trí tham gia các hoạt động dự kiến diễn ra trong năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bao gồm: Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024”; Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách Chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024); Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2024; Tập huấn về Chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện; Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Luật Thư viện.

Trong quá trình tổ chức triển khai, căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ nói trên.

                              Nguồn: Quỳnh Lan - Vụ Thư viện

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo