Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Tin tức nổi bật

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Ngày 23-09-2022 Lượt xem: 47

Các văn bản về lĩnh vực thư viện được pháp điển trong chủ đề số 41 nhóm “văn hóa, thể thao, du lịch”

Ngày 16 tháng 2 năm 2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, Bộ Pháp điển đã cơ bản hoàn thành và được Chính phủ phê duyệt 250 đề mục (đạt 92% khối lượng Bộ pháp điển), trong đó, lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã pháp điển 14 đề mục thuộc 02 chủ đề (số 8 “Dân số, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới” và số 41 “Văn hóa, thể thao, du lịch”). Bộ pháp điển điện tử và cách sử dụng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử pháp điển tại địa chỉ https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/home.aspx, đồng thời tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn/.

Nội dung 18 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thư viện được pháp điển tại đề mục số 12 chủ đề số 41 nhóm “văn hóa, thể thao, du lịch”: https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx

Việc sử dụng, khai thác Bộ pháp điển điện tử hiệu quả sẽ trở thành công cụ đắc lực giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết công việc, tra cứu và áp dụng pháp luật nhanh chóng, thuận tiện.

             Nguồn: Vụ Thư viện- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo