Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thư mục Quảng Ninh qua báo chí

THƯ MỤC QUẢNG NINH QUA BÁO CHÍ THÁNG 01+02

Ngày 05-03-2024 Lượt xem: 194

Quảng Ninh nằm ở địa đầu đông bắc Việt Nam, là tỉnh miền núi, trung du của vùng duyên hải Bắc Bộ với hơn 80% đất đai là đồi núi. Trong đó, có hơn hai nghìn hòn đảo nổi trên mặt biển, là vùng đất lịch sử lâu đời. Con người và xã hội Quảng Ninh là nơi hội tụ, giao thoa, sự thống nhất trong đa dạng của nền văn minh sông Hồng, có truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Vùng Mỏ với “di sản” tinh thần vô giá “kỷ luật và đồng tâm”. Đây là điều kiện thuận lợi xây dựng khối đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, …tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Thư mục: “Quảng Ninh qua báo chí” tháng 01 + 02/2024.

  1. CHÍNH TRỊ

1. Bản lĩnh Quảng Ninh và khát vọng vươn tầm: https://baoquangninh.vn/ban-linh-quang-ninh-va-khat-vong-vuon-tam-3277696.html

Năm 2023 Quảng Ninh cho thấy bản lĩnh vượt khó, khát vọng vươn lên tầm cao mới bằng những quyết sách, hướng đi đúng đắn và hành động quyết liệt. Năm 2024 mở ra là cơ hội hiện thực hóa những mục tiêu đã lựa chọn, cũng là thử thách đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và cống hiến, vì một Quảng Ninh thực sự văn minh, hiện đại, phát triển. 

2. Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết: https://baoquangninh.vn/ban-bi-thu-yeu-cau-nhanh-chong-dua-cac-hoat-dong-tro-lai-binh-thuong-ngay-sau-nghi-tet-3284430.html

Ngày 16/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp trong thời gian tới.

Theo báo cáo tổng hợp chung, Chỉ thị số 26-CT/TW được ban hành sớm nên các Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động, kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Tết Giáp Thìn phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với tinh thần "không để ai không có Tết," duy trì, tạo khí thế mới đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

3. Công bố Quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ: https://baoquangninh.vn/cong-bo-quyet-dinh-cua-ubnd-tinh-ve-cong-tac-can-bo-3277599.html

Ngày 2/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và trao quyết định.

4. Công bố quyết định của Tỉnh ủy về đổi tên Đảng bộ khối và chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể: https://baoquangninh.vn/cong-bo-quyet-dinh-cua-tinh-uy-ve-doi-ten-dang-bo-khoi-va-chuyen-giao-to-chuc-co-so-dang-doan-the-3279338.html

Sáng 12/1, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Tỉnh ủy về đổi tên Đảng bộ khối và chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể. Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

5. Chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, xứng tầm: https://baoquangninh.vn/cham-lo-xay-dung-doi-ngu-tri-thuc-lon-manh-xung-tam-3277897.html

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc được nâng lên rõ rệt. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn chủ động, kịp thời chỉ đạo xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn và lâu dài. Cơ chế chính sách phát triển đội ngũ trí thức từng bước được đổi mới tạo môi trường thuận lợi, động lực cho đội ngũ trí thức được cống hiến, sáng tạo, phát triển.

6. Chăm lo "cái gốc của mọi công việc": https://baoquangninh.vn/cham-lo-cai-goc-cua-moi-cong-viec-3278522.html

Năm 2023, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, xứng tầm: https://baoquangninh.vn/cham-lo-xay-dung-doi-ngu-tri-thuc-lon-manh-xung-tam-3277897.html

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc được nâng lên rõ rệt. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn chủ động, kịp thời chỉ đạo xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn và lâu dài. Cơ chế chính sách phát triển đội ngũ trí thức từng bước được đổi mới tạo môi trường thuận lợi, động lực cho đội ngũ trí thức được cống hiến, sáng tạo, phát triển.

8. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy chỉ đạo giải quyết vướng mắc cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án: https://baoquangninh.vn/chu-tich-ubnd-tinh-cao-tuong-huy-chu-tri-chi-dao-giai-quyet-vuong-mac-cung-ung-vat-lieu-xay-dung-cho-3279184.html

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 9/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình… ngày 11/1, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp, nghe báo cáo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trọng điểm của tỉnh.

9. Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh chúc Tết người dân vùng biên giới: https://vietnamnet.vn/chu-tich-tinh-quang-ninh-chuc-tet-nguoi-dan-vung-bien-gioi-2248885.html

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số gia đình người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Hải Sơn, TP Móng Cái.

Ngày 11/2 (mùng 2 Tết), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số gia đình người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Hải Sơn, TP Móng Cái. Xã Hải Sơn có gần 87% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, là địa bàn có vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh biên giới.

10. Chủ tịch Quốc hội Bulgaria thăm và làm việc tại Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/chu-tich-quoc-hoi-bulgaria-tham-va-lam-viec-tai-quang-ninh-3278493.html

Ngày 7/1, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có buổi đón tiếp trọng thể Ngài Rossen Dimitrov Jeliazkov, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bulgaria đến thăm và làm việc. Cùng dự buổi đón tiếp có đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chào mừng Chủ tịch Quốc hội Bulgaria cùng Đoàn đại biểu cấp cao đến thăm và làm việc tại tỉnh.

11. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đại sứ Vương quốc Anh: https://baoquangninh.vn/chu-tich-ubnd-tinh-tiep-xa-giao-dai-su-vuong-quoc-anh-3286300.html

Ngày 28/2, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao ngài Iain Frew, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

12. Chuyển đổi số trong công tác đảng: https://baoquangninh.vn/chuyen-doi-so-trong-hoat-dong-cong-tac-dang-3272119.html

Chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng là một nội dung rất mới, chưa có tiền lệ vì nó liên quan đến tính bảo mật thông tin. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 5/2/2022) của BTV Tỉnh ủy "Về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nhiều tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt, vận dụng sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào hoạt động công tác đảng, bước đầu mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng.

13. Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2024: https://baoquangninh.vn/chuong-trinh-gap-go-dau-xuan-nam-2024-3286229.html

Sáng 28/2, tại TP Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc, đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2024 giữa các Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Tham dự hội nghị về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Về phía Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) có đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây. Dự hội nghị còn có Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh.

14. Dân vận khéo củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân: https://baoquangninh.vn/dan-van-kheo-cung-co-vung-chac-niem-tin-cua-nhan-dan-3283965.html

Năm 2023, Quảng Ninh có hơn 1.900 mô hình “Dân vận khéo” được triển khai xây dựng, trong đó, 1.073 mô hình đã được công nhận. Các mô hình này đã góp phần giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, đưa vị thế và uy tín của tỉnh ngày càng nâng cao.

15. Dấu ấn tự hào: https://baoquangninh.vn/dau-an-tu-hao-3277454.html

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TP Hạ Long diễn ra tối 31/12 - ngày của cuối cùng của năm 2023 tại Quảng trường 30/10 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên, quân và dân TP Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Lễ kỷ niệm đã ghi lại hành trình 30 năm xây dựng và phát triển của thành phố với biết bao dấu ấn tự hào, là dịp đặc biệt để các thế hệ hiểu và trân trọng lịch sử quê hương, bồi đắp truyền thống cách mạng để tiếp tục xây dựng một Hạ Long kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

16. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm Hội sách, báo Xuân, kiểm tra công tác phục vụ nhân dân tại Hội chợ OCOP và Hội hoa Xuân: https://baoquangninh.vn/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-tham-hoi-sach-bao-xuan-va-kiem-tra-cong-tac-phuc-vu-nhan-dan-tai-hoi-cho-oco-3282976.html

Ngày 4/2, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm Hội sách, báo Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thư viện tỉnh và kiểm tra công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Hội chợ OCOP và Hội hoa Xuân.

17. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=83752

Ngày 04/1, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, BHXH tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về "chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, làm Trưởng Đoàn giám sát.

18. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh hoàn thành trọng trách đại diện ý chí, nguyện vọng, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=83736

Với trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở địa phương và trong cả nước, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội, hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023 đã được triển khai chủ động, tích cực, với nhiều nét đổi mới, sáng tạo đem lại hiệu quả cao, được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đánh giá cao.

19. 800.000 USD hải sản tươi sống thông quan sớm: https://www.phapluatplus.vn/thuong-truong/quang-ninh-gan-800000-usd-hai-san-tuoi-song-thong-quan-som-d204409.html

Sau khi trao đổi giữa các cơ quan chức năng hai bên, phía Trung Quốc đã quyết định cho thông quan hàng hóa nhập khẩu vào nước này từ ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết) sớm 5 ngày so với kế hoạch trước đó.

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II đã làm thủ tục xuất khẩu gần 60 tấn hải sản tươi sống (bao gồm tôm hùm, cua biển) đối với 10 phương tiện vận tải thuộc 9 tờ khai, tổng kim ngạch là trên 781.000 USD.

20. Gần dân, sát cơ sở: https://baoquangninh.vn/gan-dan-sat-co-so-3272310.html

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Nhân dân biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết. Cán bộ muốn hoàn thành tốt công việc thì việc gì cũng bàn với dân, dân sẽ có ý kiến hay”. Thực hiện lời dạy của Bác, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh luôn chú trọng thường xuyên gần gũi nhân dân, bám sát cơ sở.

21. Giao ban Thường trực Tỉnh ủy: https://baoquangninh.vn/giao-ban-thuong-truc-tinh-uy-3277738.html

Ngày 2/1, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban tuần để nghe và cho ý kiến về thực hiện nhiệm vụ trong tuần qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần này. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

22. Góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp: https://baoquangninh.vn/gop-phan-xay-dung-chinh-quyen-liem-chinh-kien-tao-hanh-dong-phuc-vu-nhan-dan-doanh-nghiep-3285182.html

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 21/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

23. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: https://baoquangninh.vn/hoi-nghi-ban-thuong-vu-tinh-uy-3278960.html

Ngày 10/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

24. Kiên định tiến về phía trước, lấy sự hài lòng của người dân là đích đến: https://baoquangninh.vn/kien-dinh-tien-ve-phia-truoc-lay-su-hai-long-cua-nguoi-dan-la-dich-den-3278627.html

Đến năm 2023 Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong nước 6 năm liên tiếp giữ vị trí quán quân Chỉ số PCI; 4 năm liên tiếp dẫn đầu Chỉ số SIPAS; 4 năm (2018-2020 và 2022) dẫn đầu Chỉ số PAR Index. Đặc biệt 2 năm 2020 và 2022 đồng thời dẫn đầu cả 4 Chỉ số PCI, SIPAS, PAR Index, PAPI. Thành tựu đáng tự hào đó là kết tinh của quyết tâm chính trị và cách làm bài bản, khoa học, hiệu quả trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, phục vụ, kiến tạo phát triển, quản trị địa phương phát triển bền vững.

25. Khẳng định vai trò người đại biểu nhân dân: https://baoquangninh.vn/khang-dinh-vai-tro-nguoi-dai-bieu-nhan-dan-3278333.html

Cách đây 78 năm, chỉ mấy tháng sau thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, trong muôn vàn khó khăn chồng chất, thù trong, giặc ngoài, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6/1/1946 - lần đầu tiên trong lịch sử nước ta mọi người dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt già trẻ, nam nữ, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng quyền bầu cử và ứng cử. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã thành công rực rỡ. Ngày Tổng tuyển cử 6/1/1946 đã đi vào lịch sử nước nhà như một mốc son chói lọi, đánh dấu sự khai sinh Quốc hội của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngày nay là Quốc hội của Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

26. Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2023: https://baoquangninh.vn/kiem-diem-danh-gia-xep-loai-chat-luong-dang-bo-tinh-nam-2023-3277318.html

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, chiều 30/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tổ chức hội nghị thứ 44 để thông qua kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

27. Kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: https://baoquangninh.vn/kien-quyet-kien-tri-trong-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-3278837.html

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh xuống địa phương; nhiều vụ án tham nhũng đã được xử lý nghiêm. Qua đó, đã tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc trong toàn Đảng bộ, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

28. Kỳ vọng những mục tiêu cao hơn: https://baoquangninh.vn/ky-vong-nhung-muc-tieu-lon-hon-3277249.html

Quảng Ninh đã vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách trong năm 2023 để đạt được những thành quả rất đáng tự hào, lập nên những kỳ tích trong giai đoạn đổi mới, thể hiện qua kết quả tăng trưởng kinh tế đạt 11,03% và là năm thứ 9 liên tiếp (2015-2023) tăng trưởng 2 con số, hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, kinh tế, xã hội, môi trường... Tiếp nối những thành quả đó, năm 2024 tỉnh xác định chủ đề công tác là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với mục tiêu cao nhất phát triển văn hoá - xã hội và đảm bảo nền tảng kinh tế - kỹ thuật cho tăng trưởng trong dài hạn của giai đoạn 2025-2030.

29. Ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2024: https://baoquangninh.vn/ky-ket-giao-uoc-va-phat-dong-phong-trao-thi-dua-nam-2024-3278079.html

Chiều 4/1, Khối thi đua các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, các cơ quan trong Khối thi đua các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung, kết quả công tác thi đua năm 2023; đồng thời thống nhất nhiệm vụ giao ước thi đua năm 2024.

30. Lan tỏa phong trào thi đua: https://baoquangninh.vn/lan-toa-phong-trao-thi-dua-3277899.html

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đạt được nhiều thành công hơn cả mong đợi. Cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đều hết sức tự hào với những thành quả đã đạt được. Trong 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trung tâm Truyền thông tỉnh bình chọn, nổi bật chính là sự kiện 60 năm thành lập tỉnh 30/10 (1963-2023).

31. 10 sự kiện tiêu biểu của năm 2023: https://kinhtedothi.vn/quang-ninh-10-su-kien-tieu-bieu-cua-nam-2023.html

Năm 2023 là năm thứ 9 liên tiếp (2015 - 2023) Quảng Ninh đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số, ước đạt 11,03%, gấp đôi bình quân chung cả nước, cao nhất trong vùng đồng bằng sông Hồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 56.600 tỷ đồng, vượt 7% so với dự toán Trung ương giao và 4% dự toán tỉnh giao, tăng 4% cùng kỳ, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; giữ vững vai trò, vị trí cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Quy mô nền kinh tế ước đạt trên 315.800 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, gấp 1,5 lần so với năm 2020.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 104.217 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; khách du lịch ước đạt 15,5 triệu lượt (trong đó có 2 triệu lượt du khách quốc tế) tăng 33,6% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 33.480 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

32. Móng Cái: Đình Trà Cổ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt: https://kinhtedothi.vn/mong-cai-dinh-tra-co-don-nhan-bang-xep-hang-di-tich-quoc-gia-dac-biet.html

Ngày 01/1, TP Móng Cái tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đình Trà Cổ (phường Trà Cổ, TP Móng Cái, Quảng Ninh). Đây là sự kiện ý nghĩa trong ngày đầu tiên của năm mới 2024.

33. Nghị quyết đi vào cuộc sống: https://baoquangninh.vn/nghi-quyet-di-vao-cuoc-song-3278440.html

Thời gian qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết với các cơ chế, chính sách riêng có về đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND đến nay sau 3 năm thực hiện đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho đối tượng thụ hưởng.

34. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước: https://baoquangninh.vn/phat-huy-vai-tro-trach-nhiem-cua-co-quan-quyen-luc-nha-nuoc-3285069.html

Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thời gian qua, HĐND các cấp trên địa bàn Quảng Ninh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của tỉnh, địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

35. Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành: https://vietnamnet.vn/quang-ninh-dieu-dong-bo-nhiem-nhieu-can-bo-so-nganh-2234109.html

Nhiều cán bộ các sở, ban ngành vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm có thời hạn.

Hôm nay (2/1), UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ Quảng Ninh đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động và bổ nhiệm có thời hạn các cán bộ gồm: Phó Trưởng ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vũ Thị Kim Chi giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Phó Trưởng ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long Phan Thanh Nghị giữ chức Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đinh Sỹ Nguyên giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long.

36. Quảng Ninh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới giáo dục và đào tạo: https://baoquangninh.vn/quang-ninh-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-doi-moi-giao-duc-va-dao-tao-3277293.html

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, coi "giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu". Quan điểm đó đã được nêu rõ trong các văn kiện của Đảng, được thể chế hóa bằng các chính sách của Nhà nước, được các cấp, các ngành triển khai và thu được nhiều kết quả quan trọng. Tại Quảng Ninh, với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

37. Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc): Vun đắp tình hữu nghị, quan hệ hợp tác bền chặt: https://baoquangninh.vn/vun-dap-tinh-huu-nghi-quan-he-hop-tac-giua-quang-ninh-viet-nam-quang-tay-trung-quoc-3285866.html

Là địa phương duy nhất trong cả nước có chung đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm củng cố, phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của Trung Quốc, trong đó ghi nhiều dấu ấn quan trọng từ mối quan hệ với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên không ngừng được củng cố thông qua các thỏa thuận hợp tác toàn diện theo đúng phương châm lãnh đạo của 2 Đảng, 2 Nhà nước đã xác định. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

38. Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024: https://baoquangninh.vn/so-ket-5-nam-ngay-bien-phong-toan-dan-3285910.html

Ngày 26/2, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019-2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Ninh.

39. Sự kiện trong tuần: https://baoquangninh.vn/su-kien-trong-tuan-3277164.html

Từ ngày 01 - 07/01/2024, dự kiến diễn ra các sự kiện hoạt động nổi bật  trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

40. Sự kiện trong tuần: https://baoquangninh.vn/su-kien-trong-tuan-3278268.html

Từ ngày 8 - 14/1/2024, dự kiến diễn ra các sự kiện hoạt động nổi bật  trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

41. Sự kiện trong tuần: https://baoquangninh.vn/su-kien-trong-tuan-3283287.html

Từ ngày 12 - 18/2/2024, dự kiến diễn ra các sự kiện hoạt động nổi bật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

42. Sự kiện trong tuần: https://baoquangninh.vn/su-kien-trong-tuan-3284415.html

Từ ngày 19 - 25/2/2024, dự kiến diễn ra các sự kiện hoạt động nổi bật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

43. Sự kiện trong tuần: https://baoquangninh.vn/su-kien-trong-tuan-3285373.html

Từ ngày 26/02 - 03/3/2024, dự kiến diễn ra các sự kiện hoạt động nổi bật  trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

44. Tạo nền tảng cho sự phát triển: https://baoquangninh.vn/tao-nen-tang-cho-su-phat-trien-3284131.html

Trong chặng đường phát triển mới, việc đảm bảo tốt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được Quảng Ninh coi là “chìa khóa” nhằm xây dựng bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp. Do đó, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, cũng như nền nếp làm việc của cán bộ, công chức ngay từ những ngày đầu năm.

45. Tầm nhìn xa và tư duy đột phá: https://baoquangninh.vn/tam-nhin-xa-va-tu-duy-dot-pha-3284827.html

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển tỉnh, gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh không ngừng nỗ lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Có được kết quả đó, trong suốt hành trình phát triển, Quảng Ninh đã mạnh dạn tìm tòi và đi tiên phong thử nghiệm những cách làm mới chưa có tiền lệ, mang tính đột phá, giúp tạo nên những kỳ tích phát triển.

46. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC: https://baoquangninh.vn/tang-cuong-dao-tao-boi-duong-cbccvc-3286183.html

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 28-CTr/TU ngày 10/4/2023 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2023-2025; Quy định số 893-QĐ/TU ngày 1/2/2023 quy định đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh, địa phương, các cơ quan, đơn vị đều có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

47. Tăng cường hữu nghị, sự tin cậy chính trị, đưa quan hệ hợp tác Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) lên tầm cao mới: https://baoquangninh.vn/tang-cuong-huu-nghi-su-tin-cay-chinh-tri-dua-quan-he-hop-tac-quang-ninh-viet-nam-quang-tay-trung-quo-3286299.html

Sau 2 ngày làm việc với các hoạt động quan trọng, ý nghĩa, chuyến thăm chính thức Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) của Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) do đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp. Chuyến thăm góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, mang đến cho nhân dân 2 tỉnh - khu niềm tin sâu sắc về một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn trong các quan hệ hợp tác hữu nghị, đóng góp thiết thực vào tổng thể quan hệ 2 nước Việt Nam - Trung Quốc từ cấp độ địa phương.

48. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài sản công, sắp xếp nhà đất công: https://baoquangninh.vn/tang-cuong-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-gan-voi-siet-chat-ky-luat-ky-cuong-trong-quan-ly-su-dung-tai-s-3285868.html

Sáng 26/2, Thường trực Tỉnh ủy giao ban thường kỳ, nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo công tác quản lý tài sản công và kết quả sắp xếp nhà đất công trên địa bàn tỉnh đến năm 2023, cùng một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

49. Tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm thành lập tỉnh và công tác thi đua, khen thưởng năm 2023: https://baoquangninh.vn/tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2023-va-dot-thi-dua-dac-biet-chao-mung-60-nam-thanh-lap-ti-3277708.html

Ngày 2/1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

50. Tọa đàm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: https://baoquangninh.vn/toa-dam-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang-va-he-thong-chinh-tri-trong-sach-vung-manh-3278836.html

Ngày 9/1, Đoàn khảo sát nhóm tổng kết 5, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Tọa đàm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tham dự có các đồng chí: Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

51. Trao Quyết định phê chuẩn đồng chí Nghiêm Xuân Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh: https://baoquangninh.vn/trao-quyet-dinh-phe-chuan-dong-chi-nghiem-xuan-cuong-giu-chuc-vu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-3286355.html

Ngày 29/2, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã trao Quyết định phê chuẩn đồng chí Nghiêm Xuân Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

52. TP Hạ Long: Bước chuyển ngoạn mục sau 4 năm sáp nhập: https://baoquangninh.vn/tp-ha-long-buoc-chuyen-ngoan-muc-sau-4-nam-sap-nhap-3285306.html

Sau hơn 4 năm huyện Hoành Bồ được sáp nhập vào TP Hạ Long theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, bộ máy trong hệ thống chính trị ở đơn vị hành chính mới đã hoạt động ổn định, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền TP Hạ Long mới đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ổn định tình hình cơ sở, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hơn hết, việc sáp nhập đã mở ra những không gian phát triển mới, đời sống của người dân đã có những bước đổi thay ngoạn mục theo đúng tiêu chí "hạnh phúc".

53. Thi đua yêu nước - Khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên: https://baoquangninh.vn/nang-cao-chat-luong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-3277434.html

Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước ở Quảng Ninh đã thực sự trở thành động lực to lớn để các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xác định PTTĐ và công tác khen thưởng phải là động lực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tỉnh đã bám sát tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW (ngày 7/4/2014) của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh hằng năm để phát động các PTTĐ, đặt ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, linh hoạt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

54. Thống nhất nội dung giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023: https://baoquangninh.vn/thong-nhat-noi-dung-giam-sat-viec-thuc-hien-nhiem-vu-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-giai-d-3282775.html

Chiều 2/2, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 đối với Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương, đơn vị đã có cuộc họp thông qua kế hoạch, đề cương giám sát. Đồng chí Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, chủ trì hội nghị.

55. Tinh thần đột phá, sáng tạo, đoàn kết và hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU: https://baoquangninh.vn/tinh-than-dot-pha-sang-tao-doan-ket-va-hieu-qua-trong-thuc-hien-nghi-quyet-18-nq-tu-3285357.html

Ngày 22/2, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 47 để thảo luận một số công việc trong thời gian tới, trong đó có đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triến của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

56. Tự hào 60 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu: https://baoquangninh.vn/tu-hao-60-nam-bao-quang-ninh-ra-so-dau-3277198.html

Ngày 2/1/2019, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (QMG) được thành lập, trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh (Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Hạ Long, Cổng TTĐT tỉnh). Từ thời điểm này, khi gọi “Báo Quảng Ninh” để chỉ các ấn phẩm báo Quảng Ninh hằng ngày, báo Quảng Ninh cuối tuần, báo Quảng Ninh điện tử của QMG, cùng với các kênh phát thanh, truyền hình. QMG mới là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Đây là mô hình báo chí mới, hội tụ các nền tảng, theo xu hướng tập đoàn báo chí mà tỉnh Quảng Ninh đi đầu thực hiện.

57. Vững tin lên đường nhập ngũ: https://baoquangninh.vn/tu-hao-len-duong-thuc-hien-nghia-vu-thieng-lieng-3285714.html

Sáng 25/2, hơn 2.100 thanh niên ưu tú của Đất mỏ Quảng Ninh đã khoác lên mình bộ quân phục, lên đường thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ là nhiều nụ cười tự hào, nhiều giọt nước mắt xúc động, nhiều cái ôm hôn, siết tay thật chặt... Nhưng nổi bật lên trên hết tất cả là sự tự tin, rắn rỏi, ánh mắt tràn đầy sự hân hoan và quyết tâm của các tân binh.

58. Xây dựng Đề án thí điểm phát triển công nghiệp văn hoá tại tỉnh Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/xay-dung-de-an-thi-diem-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-tai-tinh-quang-ninh-3278095.html

Chiều 4/1 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh và Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy đã chủ trì buổi làm việc về xây dựng Đề án thí điểm phát triển công nghiệp văn hóa tại tỉnh Quảng Ninh.

59. Xây dựng Đề án thí điểm phát triển công nghiệp văn hoá tại tỉnh Quảng Ninh:https://baoquangninh.vn/xay-dung-de-an-thi-diem-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-tai-tinh-quang-ninh-3278095.html

Chiều 4/1 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh và Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy đã chủ trì buổi làm việc về xây dựng Đề án thí điểm phát triển công nghiệp văn hóa tại tỉnh Quảng Ninh.

60. Xây dựng Hạ Long trở thành đô thị du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ du lịch quốc gia tầm quốc tế: https://baoquangninh.vn/xay-dung-ha-long-tro-thanh-do-thi-du-lich-van-minh-than-thien-trung-tam-dich-vu-du-lich-quoc-gia-tam-3284967.html

Ngày 20/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long để nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác năm 2023; việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 và Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

 

 

KINH TẾ

61. 2 tháng đầu năm, Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách 2.346 tỷ: https://baomoi.com/2-thang-dau-nam-hai-quan-quang-ninh-thu-ngan-sach-2-346-ty-c48510007.epi

Năm 2023, vượt qua bối cảnh kinh tế khó khăn, ngành Hải quan Quảng Ninh đã thu ngân sách đạt hơn 16.700 tỷ đồng, vượt 45% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Hiện đơn vị này đang tiếp tục triển khai kế hoạch năm 2024 với nhiều tín hiệu khởi sắc...

62. Quảng Ninh bứt phá mang về gần nửa tỷ USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm 2024: https://thuonggiaonline.vn/quang-ninh-but-pha-mang-ve-gan-nua-ty-usd-von-fdi-trong-2-thang-dau-nam-2024-post549411.html

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Quảng Ninh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 471,1 triệu USD, chiếm gần 11% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Thái Nguyên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh...

63. Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài: https://congthuong.vn/quang-ninh-chuan-bi-cac-dieu-kien-can-thiet-de-don-dong-von-dau-tu-nuoc-ngoai-305589.html

Quảng Ninh luôn xác định rõ, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với phát triển bền vững là động lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã ghi dấu ấn đậm nét khi thần tốc vươn lên là một trong những địa phương đứng đầu toàn quốc về thu hút đầu tư, đặc biệt thu hút FDI. Tiếp nối thành công này, nhằm phát huy dư địa và nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, trong năm nay tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu bứt phá trong thu hút đầu tư. Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn đạt 3 tỷ USD. Ngay trong những tháng đầu năm, thu hút FDI tại Quảng Ninh đã đạt những kết quả khả quan.

64. Quảng Ninh tiếp tục đầu tư có trọng điểm vào các dự án giao thông: https://baodautu.vn/quang-ninh-tiep-tuc-dau-tu-co-trong-diem-vao-cac-du-an-giao-thong-d209211.html

Quảng Ninh dự kiến đưa nhiều công trình giao thông trọng điểm vào khai thác trong năm 2024, góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

65. Tập trung cao độ, tranh thủ từng ngày, từng giờ để thu hút FDI: https://congthuong.vn/quang-ninh-tap-trung-cao-do-tranh-thu-tung-ngay-tung-gio-de-thu-hut-fdi-303647.html

Ngay sau khi kết thúc nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị các sở, ngành tập trung xử lý ngay các công việc, trong đó có thu hút vốn đầu tư FDI.

66. Thu hút FDI tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế: https://congthuong.vn/quang-ninh-thu-hut-fdi-tao-dong-luc-lon-cho-phat-trien-kinh-te-294974.html

Quảng Ninh đang đứng đầu cả nước về thu hút FDI với hơn 3,1 tỷ USD, khoảng 73.000 tỷ đồng; tiềm năng trở thành “thủ phủ” mới của dòng vốn FDI vào Việt Nam.

Thống kê từ Ban Quản lý Khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư thu hút trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh năm 2023 đạt 114.329,06 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn FDI đạt 3.102,8 triệu USD, tương đương 72.910,5 tỷ đồng, bằng 258,6% kế hoạch thu hút đầu tư năm 2023. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện cấp Giấy CNĐKĐT/Quyết định chủ trương đầu tư mới cho 23 dự án FDI; điều chỉnh tăng vốn cho 2 lượt dự án FDI đạt vốn đầu tư tăng thêm 5 triệu USD.

 

VĂN HÓA – XÃ HỘI

67. Chiêm ngưỡng cây cầu 1.700 tỷ nối đôi bờ vịnh Cửa Lục Quảng Ninh: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chiem-nguong-cay-cau-1700-ty-noi-doi-bo-vinh-cua-luc-quang-ninh-1940509.html

Cầu Cửa Lục 3 bắc qua sông Diễn Vọng thuộc vịnh Cửa Lục không những góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trong vùng, mà còn được kỳ vọng thu hẹp khoảng cách về địa lý.

Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân Giáp Thìn 2024 'Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa': https://baomoi.com/chuong-trinh-gap-go-dau-xuan-giap-thin-2024-quang-ninh-hoi-tu-va-lan-toa-c48504207.epi

Chương trình Gặp gỡ Xuân Giáp Thìn 2024: 'Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa' sẽ diễn ra ngày 8/3, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

68. Cô Tô - Thiên đường của những hòn đảo đẹp: https://dulich.petrotimes.vn/co-to-thien-duong-cua-nhung-hon-dao-dep-700347.html

Đảo Cô Tô được ví như thiên đường, là đảo ngọc xanh đầy thơ mộng, lãng mạn và bình dị. Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ của đảo cũng chính là điểm độc đáo, gây ấn tượng với nhiều khách du lịch. Cùng khám phá những hòn đảo đẹp nhất định phải ghé thăm khi đến Cô Tô.

69. "Hạ Long hành trình phát triển - khát vọng, phồn vinh": https://www.phapluatplus.vn/xa-hoi/ha-long-hanh-trinh-phat-trien--khat-vong-phon-vinh-d202805.html

Ngay sau nghi lễ kỷ niệm là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Hạ Long hành trình phát triển - khát vọng, phồn vinh".

Tối 31/12, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Hạ Long hành trình phát triển - khát vọng, phồn vinh" đã diễn ra tại Quảng trường 30/10, TP Hạ Long.

70. Hỗ trợ “khủng” thu hút nhân lực trong ngành Y tế:https://www.nguoiduatin.vn/quang-ninh-ho-tro-khung-thu-hut-nhan-luc-trong-nganh-y-te-a643538.html

Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ một lần thu hút nhân lực trong ngành Y tế cao nhất lên tới 750 triệu đồng trong 2 năm 2024 - 2025.

Ngày 2/1, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu từ năm 2024, thực hiện Nghị quyết 28/2023 Quy định chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 đã được HĐND Tỉnh khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 16, địa phương thực hiện việc hỗ trợ thu hút nhân lực trong ngành Y tế.

71. Khai mạc Hội sách, báo xuân Giáp Thìn 2024: https://baoquangninh.vn/khai-mac-hoi-sach-bao-xuan-giap-thin-2024-3282829.html

Thiết thực chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2024), ngày 3/2, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức Hội sách, báo Xuân Giáp Thìn 2024.

72. Khai thác 62 sản phẩm du lịch trong năm 2024: https://daidoanket.vn/quang-ninh-khai-thac-62-san-pham-du-lich-trong-nam-2024-10273328.html

Theo kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh dự kiến đưa vào khai thác 62 sản phẩm du lịch.

Trong đó, 11 sản phẩm là các dịch vụ tàu tham quan, lưu trú có hành trình từ Vịnh Hạ Long đến Vịnh Bái Tử Long; phát triển các tour tuyến tham quan lưu trú trên Vịnh Bái Tử Long; tổ chức các dịch vụ vui chơi; giải trí dưới nước; sản phẩm du lịch văn hóa; trải nghiệm nuôi cấy, chế tác ngọc trai; chèo đua thuyền rồng truyền thống trên Vịnh Hạ Long…

73. Nhiều tập thể cá nhân được thưởng huân chương: https://doanhnhanvn.vn/quang-ninh-khoi-dong-du-an-trung-tam-thuong-mai-hon-5200-ty-dong.html

Ngày 1/1 vừa qua, UBND TP Hạ Long cùng với Tập đoàn Việt Phát đã khởi động dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long. Trung tâm Thương mại TP Hạ Long được triển khai trên tổng diện tích trên 13 ha tại đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh . Trong đó, diện tích quy hoạch trung tâm thương mại là 9,1 ha. Diện tích đầu tư hạ tầng giao thông đấu nối là 3,92 ha.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 5.200 tỷ đồng; mục tiêu xây dựng một trung tâm thương mại hạng I với tổng diện tích sàn 208.000 m2 với công suất thiết kế có thể đón khoảng 10 triệu lượt khách/ năm. 

74. Những vị khách quốc tế đi tàu biển "xông đất" Quảng Ninh ngày đầu năm mới: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhung-vi-khach-quoc-te-di-tau-bien-xong-dat-quang-ninh-ngay-dau-nam-moi-172240101171507757.htm

Sáng nay (01/01), tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên "xông đất" ngày đầu tiên năm mới 2024.

Đây là những hành khách trong 2 chuyến tàu biển đã đến Hạ Long từ ngày 31/12. Trong đó, tàu Vasco Da Gama (quốc tịch Bồ Đào Nha) lần đầu tiên cập bến tại Hạ Long và đưa gần 650 du khách Đức đến tham quan, du lịch.

75. Quảng Ninh đón 170.000 lượt du khách Tết Dương lịch 2024: https://congdankhuyenhoc.vn/quang-ninh-don-170000-luot-du-khach-tet-duong-lich-2024-17924010210323096.htm

Theo thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 3 ngày (30/12/2023-1/1/2024), Quảng Ninh đã đón tổng số 170.000 lượt khách du lịch, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, khách nội địa ước đạt 128.840 lượt, khách quốc tế ước đạt 41.160 lượt. Khách lưu trú ước đạt 56.800 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 340 tỉ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023.

76. Quảng Ninh đón trên 800.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024: https://www.congluan.vn/quang-ninh-don-tren-800000-luot-khach-du-lich-dip-tet-nguyen-dan-2024-post284605.html

Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh Quảng Ninh đón trên 800.000 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó thị trường khách quốc tế khởi sắc với gần 109.000 lượt khách.

Đầu xuân năm mới, các điểm đến văn hóa tâm linh của tỉnh tiếp tục là trọng điểm thu hút du khách, lượng khách đến tăng từ 6-8 lần so với ngày thường. Khu di tích danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí) đón trên 62.000 lượt khách; đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) đón trên 76.000 lượt khách; Khu di tích lịch sử nhà Trần (TX Đông Triều) đón gần 57.500 lượt khách...

77. Quảng Ninh: 15 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024: https://baoquangninh.vn/quang-ninh-15-diem-ban-phao-hoa-dem-giao-thua-tet-giap-thin-2024-3279331.html

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 78/UBND-VHXH ngày 11/01/2024 về việc tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

78. Quảng Ninh sẽ trồng 1 triệu cây xanh dịp Tết: https://www.quochoitv.vn/quang-ninh-se-trong-1-trieu-cay-xanh-dip-tet-210743.htm

Ngày 15/2, các địa phương, sở, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt ra quân trồng cây hưởng ứng “Đề án trồng một tỷ cây xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động và trồng 5.000 ha lim, dổi, lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

79. Quảng Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư du lịch: https://baomoi.com/quang-ninh-to-chuc-hoi-nghi-xuc-tien-quang-ba-va-thu-hut-dau-tu-du-lich-c48440795.epi

Ngày 28/2, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư, du lịch Quảng Ninh, nhân dịp đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023 – 2024 đến Quảng Ninh.

80. Quảng Ninh quảng bá và thu hút đầu tư du lịch qua giải đua Clipper Race: https://baomoi.com/quang-ninh-quang-ba-va-thu-hut-dau-tu-du-lich-qua-giai-dua-clipper-race-c48434222.epi

Chiều 28/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư du lịch. Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo tỉnh đã trao giải cho đội chiến thắng chặng đua thứ 5 Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023 - 2024.

81. Quảng Ninh chủ động công tác PCCC tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: https://baomoi.com/quang-ninh-chu-dong-cong-tac-pccc-tai-cac-co-so-ton-giao-tin-nguong-c48433289.epi

Quảng Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong hoạt động lễ hội gắn liền với văn hóa tâm linh, nơi có những địa danh tôn giáo, tín ngưỡng nổi tiếng như quần thể Yên Tử, chùa Ba Vàng (TP Uông Bí); chùa Long Tiên, chùa Lôi Âm (TP Hạ Long); đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) hay Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm (huyện Vân Đồn)…

82. TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất: https://www.baogiaothong.vn/tp-ha-long-ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-va-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-192240101001223435.htm

Cách đây 30 năm, ngày 27/12/1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định về việc thành lập TP Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở địa giới hành chính của thị xã Hồng Gai.

Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 837, trong đó đồng ý sáp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, mở ra không gian phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, nhân lên sức mạnh về tiềm năng, lợi thế nổi trội, tiếp tục tạo tiền đề vững chắc để kiến tạo Hạ Long trở thành một đô thị đa cực, văn minh, hiện đại.

83. Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) kích cầu du lịch với Lễ hội Đền Xã Tắc độc đáo: https://baomoi.com/thanh-pho-mong-cai-quang-ninh-kich-cau-du-lich-voi-le-hoi-den-xa-tac-doc-dao-c48510574.epi

Lễ hội Đền Xã Tắc năm 2024 được tổ chức tại di tích quốc gia Đền Xã Tắc, phường Ka Long và khu vực phụ cận. Lễ hội góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị, nét đẹp văn hóa của Đền Xã Tắc và các danh lam, thắng cảnh, điểm du lịch của Móng Cái.

84. Triển lãm máy bay thương mại Comac Airshow tại Quảng Ninh: https://baomoi.com/trien-lam-may-bay-thuong-mai-comac-airshow-tai-quang-ninh-c48422863.epi

Ngày 27/2, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Tập đoàn Máy bay thương mại Trung Quốc (Comac Air) tổ chức triển lãm và trình diễn máy bay thương mại chở khách. Comac Airshow lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện trình diễn máy bay kéo dài đến hết ngày 29/2.

85. Tuổi trẻ Quảng Ninh sắt son niềm tin với Đảng: https://baoquangninh.vn/tuoi-tre-quang-ninh-sat-son-niem-tin-voi-dang-3282760.html

Đặt trọn niềm tin sắt son với Đảng, tuổi trẻ Quảng Ninh luôn phát huy vai trò, xung kích, trách nhiệm, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, việc mới, việc khó. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

86. Từ đam mê môn học đến giải Nhất học sinh giỏi quốc gia: https://giaoducthoidai.vn/tu-dam-me-mon-hoc-den-giai-nhat-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-post672042.html

Tại Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023-2024, tỉnh Quảng Ninh có 85 thí sinh đoạt giải với 2 giải Nhất, 23 giải Nhì, 28 giải Ba, 32 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, 2 giải Nhất thuộc về em Nguyễn Minh Tường (môn Lịch sử) và em Đỗ Hà Linh (Tiếng Trung Quốc). Cả hai em đều là học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hạ Long.

87. Vịnh Hạ Long sẽ là điểm đến của giải Clipper Race lừng danh thế giới: https://www.phapluatplus.vn/suc-khoe-doi-song/vinh-ha-long-se-la-diem-den-cua-giai-clipper-race-lung-danh-the-gioi-d204395.html

Vịnh Hạ Long là điểm đến trong chặng đua số 5 của cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa 2023-2024.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, từ ngày 21 - 26/2, các thuyền đua tham gia Giải đua thuyền buồm Clipper Race, mùa giải 2023 - 2024 sẽ đến vịnh Hạ Long.

Cụ thể, từ ngày 28 - 29/2, các thuyền viên tham dự một số hoạt động tại Quảng Ninh. Ngày 2/3, các thuyền rời vịnh Hạ Long tiếp tục hành trình đến cảng Cửu Châu (thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo