Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 6-12/4/2020
Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 6-12/4/2020

Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn từ ngày 6-12/4/2020.

Xem thêm

Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 16-22/3/2020
Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 16-22/3/2020

Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn từ ngày 16-22/3/2020.

Xem thêm

TP Hạ Long: Đồng loạt khám sàng lọc sức khỏe cho người dân
TP Hạ Long: Đồng loạt khám sàng lọc sức khỏe cho người dân

Bắt đầu từ sáng 9/3, tất cả các cơ quan, đơn vị, sở, ngành và toàn thể 33 xã, phường trên địa bàn TP Hạ Long đều triển khai đồng bộ việc...

Xem thêm

Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 2-8/3/2020
Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 2-8/3/2020

Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn từ ngày 2-8/3/2020.

Xem thêm

Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 10-16/2/2020
Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 10-16/2/2020

Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn từ ngày 10-16/2/2020.

Xem thêm

Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 3-9/1/2020
Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 3-9/1/2020

Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn từ ngày 3-9/1/2020.

Xem thêm

Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ 13-19/1/2020
Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ 13-19/1/2020

Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn ra ra từ 13-19/1/2020.

Xem thêm

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo