Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thư mục Quảng Ninh qua báo chí

THƯ MỤC QUẢNG NINH QUA BÁO CHÍ THÁNG 01+02

Ngày 02-03-2023 Lượt xem: 241

Quảng Ninh nằm ở địa đầu đông bắc Việt Nam, là tỉnh miền núi, trung du của vùng duyên hải Bắc Bộ với hơn 80% đất đai là đồi núi. Trong đó, có hơn hai nghìn hòn đảo nổi trên mặt biển, là vùng đất lịch sử lâu đời. Con người và xã hội Quảng Ninh là nơi hội tụ, giao thoa, sự thống nhất trong đa dạng của nền văn minh sông Hồng, có truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Vùng Mỏ với “di sản” tinh thần vô giá “kỷ luật và đồng tâm”. Đây là điều kiện thuận lợi xây dựng khối đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Để cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, …tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Thư mục: “Quảng Ninh qua báo chí” tháng 01+02/2023.

 

CHÍNH TRỊ

1. Ba Chẽ hiện thực hóa Nghị quyết số 06-NQ/TU: https://baoquangninh.vn/ba-che-hien-thuc-hoa-nghi-quyet-so-06-nq-tu-3227905.html

Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, huyện Ba Chẽ đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế – xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, giảm nghèo bền vững.

2. BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về kết quả 3 năm thực hiện NQ 19-NQ/TU: https://baoquangninh.vn/btv-tinh-uy-cho-y-kien-ve-ket-qua-3-nam-thuc-hien-nq-19-nq-tu-3228173.html

Ngày 24/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

3. Báo chí Quảng Ninh góp phần vào công tác xây dựng Đảng:  https://baoquangninh.vn/bao-chi-quang-ninh-gop-phan-vao-cong-tac-xay-dung-dang-3224475.html

Thời gian qua, đội ngũ người làm báo Quảng Ninh đã tham gia chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh.

4. Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu 4, phường Hồng Gai (TP Hạ Long): https://baoquangninh.vn/bi-thu-tinh-uy-du-sinh-hoat-chi-bo-khu-4-phuong-hong-gai-tp-ha-long-3224947.html

Thực hiện quy định của Trung ương về cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt Đảng ở chi bộ cơ sở vào ngày mùng 3 hàng tháng, sáng 3/2, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ khu 4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long.

5. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, Trung Quốc: https://baoquangninh.vn/bi-thu-tinh-uy-nguyen-xuan-ky-tiep-xa-giao-bi-thu-tinh-uy-hai-nam-trung-quoc-3227948.html

Ngày 23/2, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xã giao đồng chí Thẩm Hiểu Minh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam (Trung Quốc) cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

6. Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức sát yêu cầu thực tiễn: https://baoquangninh.vn/boi-duong-dao-tao-can-bo-cong-chuc-sat-yeu-cau-thuc-tien-3225816.html

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong thời gian qua công tác này đã được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương của Quảng Ninh tích cực triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua: https://baoquangninh.vn/can-chu-trong-phat-hien-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-ca-nhan-tieu-bieu-trong-cac-phong-trao-thi-dua-3221555.html

Ngày 9/1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

8. Coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: https://baoquangninh.vn/coi-trong-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang-3226577.html

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai trong những năm qua. Thông qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên để đủ sức đảm nhận, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, nhất là trong xây dựng và đưa Quảng Ninh ngày càng phát triển bền vững.

9. Cụ thể hóa chủ đề công tác năm: https://baoquangninh.vn/cu-the-hoa-chu-de-cong-tac-nam-3226500.html

Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu chủ đề công tác năm sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.

10. Chủ động, tích cực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo: https://baoquangninh.vn/chu-dong-tich-cuc-trong-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-3225570.html

Tỉnh luôn sát sao chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) với quan điểm cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

11. Chủ động, linh hoạt và sâu sát trong chỉ đạo, điều hành: https://baoquangninh.vn/chu-dong-linh-hoat-va-sau-sat-trong-chi-dao-dieu-hanh-3225127.html

Với mục tiêu giữ vững đà tăng trưởng kinh tế trên 2 con số trong năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu ngay từ những tháng đầu, quý đầu.

12. Chú trọng nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào các KCN, KKT: https://baoquangninh.vn/chu-trong-nang-cao-hieu-qua-thu-hut-dau-tu-vao-cac-kcn-kkt-3224000.html

Ngày 28/1 (mùng 7 tháng Giêng), đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và động viên công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các KCN Việt Hưng (TP Hạ Long) và KCN Đông Mai (TX Quảng Yên) vào những ngày làm việc đầu tiên năm Quý Mão 2023.

Cùng đi có các đồng chí: Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Quản lý KKT và 2 địa phương Hạ Long, Quảng Yên.

13. Chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho mùa huấn luyện 2023: https://baoquangninh.vn/chuan-bi-chu-dao-toan-dien-cho-mua-huan-luyen-2023-3228515.html

Mùa huấn luyện năm 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 1/3. Để công tác huấn luyện năm nay đạt kết quả cao nhất, các đơn vị thuộc LLVT tỉnh đã và đang chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nhất là đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện phục vụ nhiệm vụ thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao.

14. Chuyển đổi số đi vào thực chất: https://baoquangninh.vn/chuyen-doi-so-di-vao-thuc-chat-3220579.html

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 5/2/2022) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều giải pháp hiệu quả, tạo sự vào cuộc hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp, đem lại sự thay đổi lớn trong phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

15. Cụ thể hóa nhiệm vụ công tác năm: https://baoquangninh.vn/cu-the-hoa-nhiem-vu-cong-tac-nam-3227462.html

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU (ngày 28/11/2022) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 122/CTr-UBND (ngày 19/1/2023), với quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

16. "Dân vận khéo" vì lợi ích của nhân dân: https://baoquangninh.vn/dan-van-kheo-vi-loi-ich-cua-nhan-dan-3224952.html

Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Qua các năm, nhiều mô hình cụ thể đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

17. Dấu ấn xây dựng nông thôn mới của Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/dau-an-xay-dung-ntm-cua-quang-ninh-3225495.html

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là hành trình có mở đầu, nhưng không có điểm kết thúc, sau 12 năm (2010-2022) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu ấn tượng. Đây là bước tạo đà cho Quảng Ninh tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả trên chặng đường xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, gắn với đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân những năm tiếp theo.

18. Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết: https://baoquangninh.vn/giao-ban-thuong-truc-tinh-uy-3221615.html

Ngày 9/1, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban tuần để nghe và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

19. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên: https://baoquangninh.vn/de-cao-vai-tro-neu-guong-cua-can-bo-dang-vien-3224282.html

Quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Đảng, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng.

20.       Đổi mới toàn diện công tác cán bộ: https://baoquangninh.vn/doi-moi-toan-dien-cong-tac-can-bo-3226345.html

Tỉnh luôn quan tâm đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, coi đây là khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉnh bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cho cả nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 (2026-2031), gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương của trung ương. Tỉnh chú trọng đổi mới về tiêu chuẩn cán bộ, công khai, minh bạch, dân chủ hóa việc đánh giá, lựa chọn cán bộ; quan tâm bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ thực sự khoa học, dân chủ, đúng pháp luật và quy định của Đảng “đúng người, đúng việc” nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, không để xảy ra có đơn thư hay dư luận bức xúc trong công tác cán bộ.

21. Đoàn giám sát của Quốc hội thực hiện công tác giám sát tại Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/doan-giam-sat-cua-quoc-hoi-thuc-hien-cong-tac-giam-sat-tai-quang-ninh-3227999.html

Chiều 23/2, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

22. Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng: https://baoquangninh.vn/doan-dbqh-tinh-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-phat-trien-nang-luong-3227806.html

Thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 22/2, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty CP Than Đèo Nai - TKV và Công ty CP Than Hà Lầm - TKV về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì buổi làm việc.

23. Gặp mặt cán bộ, lãnh đạo chủ chốt nhân dịp kết thúc năm 2022: https://baoquangninh.vn/gap-mat-can-bo-lanh-dao-chu-chot-nhan-dip-ket-thuc-nam-2022-3220383.html

Ngày 31/12, tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt để triển khai một số công việc nhân dịp kết thúc năm 2022, đón xuân Quý Mão 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

24.  HĐND tỉnh: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động: https://baoquangninh.vn/ghi-dau-an-tu-su-doi-moi-hoat-dong-hieu-qua-3226849.html

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động, trong năm 2022, hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ghi nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện sự đổi mới, đột phá, hiệu lực, hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, xứng đáng với lòng mong mỏi của nhân dân và cử tri trong tỉnh.

25. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 diễn ra tại Quảng Ninh: https://toquoc.vn/hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-hdnd-cac-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-nam-2022-dien-ra-tai-quang-ninh-20230219180416858.htm

Thực hiện các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 21/2/2023.

26. Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: https://baoquangninh.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-cong-bo-quyet-dinh-so-81-qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-3227479.html

Chiều 20/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành liên quan và 28 tỉnh, thành ven biển trong cả nước công bố Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4.  Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo Sở NN&PTNT cùng đại diện các sở, ngành chức năng liên quan.

27. HĐND các tỉnh, thành phố phải tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương: https://baoquangninh.vn/hdnd-cac-tinh-thanh-pho-phai-tiep-tuc-khang-dinh-vung-chac-vi-tri-vai-tro-cua-co-quan-quyen-luc-nha--3227645.html

Ngày 21/2, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, yêu cầu HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ, công việc trong năm 2023, tiếp tục khẳng định thật vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại địa phương.

28. Họp thống nhất chương trình kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh: https://baoquangninh.vn/kiem-tra-viec-trien-khai-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-3225619.html

Sáng 8/2, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị để thống nhất chương trình kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

29. Họp bàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”: https://baoquangninh.vn/hop-ban-to-chuc-cuoc-thi-tim-hieu-quang-ninh-60-nam-xay-dung-va-phat-trien-3228661.html

Ngày 28/2, Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” họp triển khai kế hoạch tổ chức phát động cuộc thi. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì.

30. Hiện thực hóa thể chế dân chủ, lấy người dân làm trung tâm: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-ky-hop/hien-thuc-hoa-the-che-dan-chu-lay-nguoi-dan-lam-trung-tam-i316722/

Lược ghi Phát biểu chào mừng của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

31. "Kim chỉ nam" để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững: https://baoquangninh.vn/kim-chi-nam-de-phat-trien-nhanh-toan-dien-ben-vung-3226692.html

Tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là địa phương năng động, điểm sáng thu hút đầu tư, đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo, cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Trong giai đoạn hiện nay khi quốc gia đang khẩn trương lập lại quy hoạch tổng thể thời kỳ 2021-2030, Quảng Ninh đã chủ động triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược. Quy hoạch vừa được Chính phủ thông qua, trở thành “kim chỉ nam” để Quảng Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong tương lai.

32. Khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật và gian hàng trưng bày các sản phẩm Vùng ĐBSH: http://daidoanket.vn/khai-mac-trien-lam-anh-nghe-thuat-va-gian-hang-trung-bay-cac-san-pham-vung-dbsh-5709485.html

Sáng 12/2, tại Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật và gian hàng trưng bày các sản phẩm Vùng đồng bằng sông Hồng.

Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Vùng đồng bằng sông Hồng: Liên kết phát triển - Đổi mới sáng tạo - Xanh và Bền vững” và gian hàng trưng bày sản vật đặc trưng, sản phẩm công nghiệp và tư liệu xúc tiến đầu tư của các địa phương Vùng đồng bằng sông Hồng là một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30–NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

33. Khởi công cầu Lại Xuân nối Quảng Ninh - Hải Phòng: https://baoquangninh.vn/khoi-cong-cau-lai-xuan-noi-quang-ninh-hai-phong-3224748.html

Ngày 2/2, tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 nối huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với TX Đông Triều (Quảng Ninh) qua sông Đá Bạch.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

34. Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2023: https://baoquangninh.vn/ky-hop-thu-13-hdnd-tinh-khoa-xiv-se-dien-ra-vao-cuoi-thang-3-2023-3228681.html

Ngày 28/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để thống nhất chương trình Kỳ họp thứ 13 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; đánh giá kết quả công tác tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

35. Mở ra nhiều cơ hội mới cho Quảng Ninh và các địa phương lân cận: https://baoquangninh.vn/cum-y-kien-3226217.html

Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiều đại biểu đánh giá Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, mở ra cơ hội mới đột phá cho vùng đất là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng.

36. Nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri: https://baoquangninh.vn/nang-cao-chat-luong-giai-quyet-kien-nghi-cua-cu-tri-3221373.html

Xác định việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, do đó Quảng Ninh luôn quan tâm giải quyết tốt kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu, chuyển đến đúng đầu mối và giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Qua đó đã tạo được niềm tin của cử tri đối với đại biểu dân cử nói chung, đại biểu HĐND tỉnh nói riêng, cũng như chính quyền địa phương.

37. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước: https://baoquangninh.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-dan-van-cua-co-quan-nha-nuoc-3228464.html

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, qua đó tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới, đặc biệt đã phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện; tổ chức tốt các kỳ họp, quyết nghị ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH; các cơ chế, chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được thực hiện dân chủ, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, đã tăng cường giám sát, khảo sát, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, các vấn đề được dư luận, cử tri và nhân dân quan tâm qua đó góp phần chăm lo tốt hơn đến quyền và lợi ích thiết thực của nhân dân.

38. Nâng cao chất lượng đời sống người dân Quảng Ninh theo tiêu chí hạnh phúc: https://baoquangninh.vn/nang-cao-chat-luong-doi-song-nguoi-dan-quang-ninh-theo-tieu-chi-hanh-phuc-3228544.html

Ngày 27/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban tuần để nghe và cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2023 về “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân” cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

39. 5 nhóm giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị: https://baoquangninh.vn/giai-phap-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-30-nq-tw-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-3226175.html

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - Nguyễn Xuân Ký tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng.

40. Niềm tin - Kỳ vọng năm mới!: https://baoquangninh.vn/niem-tin-ky-vong-3219931.html

Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhân lên niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Chào đón năm 2023, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh vững một niềm tin thành công mới trong mọi lĩnh vực.

41. Ngày 12/2, diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW vùng Đồng bằng sông Hồng: https://baoquangninh.vn/sap-dien-ra-hoi-nghi-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-30-nq-tw-v-3225817.html

Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng dự kiến được tổ chức tại TP Hạ Long vào ngày 12/2 tới đây.

42. Nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU: https://baoquangninh.vn/nghiem-tuc-trach-nhiem-trong-thuc-hien-nghi-quyet-12-nq-tu-3225753.html

Nhằm đưa Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống, các địa phương đã nhanh chóng xây dựng, ban hành và triển khai nghị quyết trên cơ sở phù hợp thực tiễn, với quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2023.

43. Phát triển bền vững kinh tế biển: https://baoquangninh.vn/phat-trien-kinh-te-bien-ben-vung-3222635.html

Là cửa ngõ thông ra biển của cả vùng đồng bằng sông Hồng - vùng trung du miền núi phía Bắc với hơn 250km bờ biển, rộng trên 6.000km2 mặt biển, trên 1.000km2 diện tích hải đảo, Quảng Ninh có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế biển. Để phát huy lợi thế này, thời gian qua tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động và đề xuất áp dụng nhiều cơ chế đột phá để thu hút các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển.

44. Phát triển Quảng Ninh đến năm 2030 trở thành tỉnh kiểu mẫu, văn minh, hiện đại: https://nhandan.vn/phat-trien-quang-ninh-den-nam-2030-tro-thanh-tinh-kieu-mau-van-minh-hien-dai-post738451.html

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 8/2/2023) thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị, vào sáng 12/2 tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ trao Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040.

45. Phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới: https://baoquangninh.vn/12-3228504.html

Đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh ngày có nhiều đóng góp trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho đội ngũ cán bộ nữ phát triển; đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nữ để tạo nguồn kế cận lâu dài.

46. Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/phe-duyet-quy-hoach-tinh-quang-ninh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-719535

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

47. Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh: https://baoquangninh.vn/phien-hop-thu-3-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tinh-3225832.html

Ngày 9/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên họp thứ ba để đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và thảo luận một số nội dung năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chủ trì.

48. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân làm việc với Huyện ủy Tiên Yên: https://baoquangninh.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-ngo-hoang-ngan-lam-viec-voi-huyen-uy-tien-yen-3224628.html

Ngày 1/2, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Tiên Yên về triển khai công tác tuyên giáo, dân vận năm 2023. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

49. Quan tâm thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế: https://baoquangninh.vn/quang-ninh-quan-tam-thu-hut-dao-tao-nguon-nhan-luc-y-te-3228357.html

Nghị quyết số 20-NQ/TW (ngày 25/10/2017) Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ... Để thực hiện mục tiêu đó, ngoài các giải pháp xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp, việc nâng cao y đức cũng như trình độ chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Quảng Ninh là nhiệm vụ quan trọng tỉnh Quảng Ninh tập trung thực hiện.

50. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong Vùng đồng bằng sông Hồng được phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: https://baoquangninh.vn/quang-ninh-la-tinh-dau-tien-trong-vung-dong-bang-song-hong-phe-duyet-quy-hoach-tinh-thoi-ky-2021-203-3226123.html

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 80/QĐ- TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

51. Quảng Ninh có 1 tác phẩm đoạt giải B Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VII: https://baoquangninh.vn/quang-ninh-co-1-tac-pham-dat-giai-b-bua-liem-vang-toan-quoc-lan-thu-vii-3225006.html

Tối 3/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

52. Quảng Ninh - Tâm điểm của sự đổi mới, sáng tạo: https://baoquangninh.vn/quang-ninh-tam-diem-cua-su-doi-moi-sang-tao-3214771.html

Quảng Ninh - mảnh đất phên giậu nơi địa đầu của Tổ quốc, gần 60 năm xây dựng và phát triển, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” đã gặt hái nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực, đóng góp cho đất nước nhiều bài học kinh nghiệm quý, thực tiễn sinh động trong công cuộc đổi mới. Những thành tựu đó ghi dấu ấn quan trọng của tỉnh trong đổi mới tư duy, xác định rõ tầm nhìn trong chủ trương và hành động, không ngừng nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

53. Quảng Ninh cần đổi mới sáng tạo, vươn lên phát triển ở một tầm cao mới: https://nhandan.vn/quang-ninh-can-doi-moi-sang-tao-vuon-len-phat-trien-o-mot-tam-cao-moi-post738470.html

Chiều 12/2, tại thành phố Hạ Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn.

54. Quảng Ninh cần kiên trì thực hiện mô hình "một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực": https://www.quochoitv.vn/quang-ninh-can-kien-tri-thuc-hien-mo-hinh-mot-tam-hai-tuyen-da-chieu-hai-mui-dot-pha-ba-vung-dong-luc

Chiều 13/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giải quyết kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.

55. Quân khu 3 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/quan-khu-3-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-huan-luyen-tai-bo-chqs-tinh-quang-ninh-3227634.html

Trong hai ngày 20-21/2, Đoàn công tác của Quân khu 3 do Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

56. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp, nghe và cho ý kiến giải quyết khiếu nại, tố cáo: https://baoquangninh.vn/dong-chi-cao-tuong-huy-chu-tri-hop-nghe-va-cho-y-kien-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-3226574.html

Ngày 14/2, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp, nghe và cho ý kiến giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp trên địa bàn tỉnh.

57. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm: https://baoquangninh.vn/quyen-chu-tich-ubnd-tinh-cao-tuong-huy-kiem-tra-tien-do-cong-trinh-trong-diem-3228325.html

Ngày 26/2, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại một số công trình trọng điểm do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

58. Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm: https://baoquangninh.vn/thuc-hien-nhiem-vu-ngay-tu-nhung-ngay-dau-nam-3224142.html

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (giai đoạn 2021-2025). Nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, các ngành, địa phương của Quảng Ninh đã thể hiện nỗ lực, quyết tâm hành động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023 để sớm chạm đích các mục tiêu lớn.

59. Rà soát, bổ sung các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh: https://baoquangninh.vn/dam-bao-chat-luong-y-nghia-cong-trinh-chao-mung-ky-niem-60-nam-thanh-lap-tinh-3225462.html

Ngày 7/2, tại TP Hạ Long, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023).

Dự kiến có khoảng 30 dự án, công trình thực hiện gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh, trong đó có 10 công trình cấp tỉnh. Tiêu chí lựa chọn gắn biển là các công trình tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh… Các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, quá trình triển khai thực hiện không vi phạm các quy định của pháp luật và được hoàn thành trước ngày thành lập tỉnh (30/10/2023). 

60. Sáng mãi tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”: https://baoquangninh.vn/sang-mai-tinh-than-ky-luat-va-dong-tam-3214419.html

Thắng lợi từ Cuộc tổng bãi công của hàng vạn thợ mỏ năm 1936 đã đánh dấu bước chuyển lịch sử trong phong trào đấu tranh cách mạng Vùng mỏ. “Kỷ luật và đồng tâm, chúng ta nhất định thắng” đã vượt qua giá trị khẩu hiệu hành động ngày ấy, trở thành bài học quý, là động lực tinh thần để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục vượt qua những chặng đường gian khó, nhất là trong 3 năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, để tăng tốc phát triển, tạo nên những kỳ tích mới.

61. Sẵn sàng cho Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW: https://baoquangninh.vn/quang-ninh-san-sang-cho-hoi-nghi-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quye-3225961.html

Ngày 12/2/2023, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh sẽ diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW (ngày 23/11/2022) của Bộ Chính trị "Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Xúc tiến đầu tư vùng tại Quảng Ninh. Để góp phần cho Hội nghị thành công, mọi công tác chuẩn bị đã được các đơn vị triển khai nhanh chóng, tích cực, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

62. Sơ kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với cấp ủy các địa phương năm 2022: https://baoquangninh.vn/so-ket-quy-che-phoi-hop-giua-dang-uy-cong-an-tinh-voi-cap-uy-cac-dia-phuong-nam-2022-3225494.html

Chiều 7/2, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

63. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ: https://baoquangninh.vn/siet-chat-ky-luat-ky-cuong-xay-dung-nen-hanh-chinh-hien-dai-chuyen-nghiep-phuc-vu-3224143.html

Trong chặng đường phát triển mới, việc đảm bảo tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và ngày càng nâng cao chất lượng đạo đức công vụ là một trong những “chìa khóa” của Quảng Ninh nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tìm hiểu về việc triển khai nội dung này của tỉnh trong năm 2023, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trò chuyện với bà Bùi Thúy Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ.

64. Sự kiện trong tuần: https://baoquangninh.vn/su-kien-trong-tuan-3220432.html

Từ ngày 2-8/1, dự kiến, diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

65. Sự kiện trong tuần: https://baoquangninh.vn/su-kien-trong-tuan-3221392.html

Từ ngày 9 - 15/1, dự kiến, diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

66. Sự kiện trong tuần: https://baoquangninh.vn/su-kien-trong-tuan-3222421.html

Từ ngày 16- 21/1, dự kiến, diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

67. Sự kiện trong tuần: https://baoquangninh.vn/su-kien-trong-tuan-3225017.html

Từ ngày 6 - 12/2, dự kiến, diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

68. Sự kiện trong tuần: https://baoquangninh.vn/su-kien-trong-tuan-3226160.html

Từ ngày 13-19/2, dự kiến, diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

69. Sự kiện trong tuần: https://baoquangninh.vn/su-kien-trong-tuan-3228183.html

Từ ngày 27/2 - 5/3, dự kiến, diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

70. Tạo ra chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong chuyển đổi số: https://baoquangninh.vn/tao-ra-chuyen-bien-manh-me-hon-nua-trong-chuyen-doi-so-3227457.html

Ngày 20/2, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban tuần nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

71. Toàn văn Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: https://baoquangninh.vn/toan-van-bao-cao-tong-hop-quy-hoach-tinh-quang-ninh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-3226121.html

Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược được Chính phủ thông qua, trở thành “kim chỉ nam” để Quảng Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong tương lai.

72. Tăng cường liên kết vùng, tạo động lực cho sự phát triển: https://baoquangninh.vn/123-3225824.html

Phát triển vùng, liên kết vùng đã được đề cập nhiều trong Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng. Đặc biệt tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh xây dựng quy hoạch và tổ chức không gian phát triển của quốc gia, của các vùng một cách hợp lý để phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của mỗi vùng, mỗi địa phương, tạo điều kiện tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới. Từ quan điểm này và dựa trên thực tế địa phương, thời gian qua Quảng Ninh đã tăng cường thúc đẩy, khai thác hiệu quả hợp tác liên kết vùng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các vùng lân cận.

73. Tổng kết chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững: https://baoquangninh.vn/tong-ket-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-ntm-va-giam-ngheo-ben-vung-3225663.html

Ngày 8/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đến năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, Phó Trưởng BCĐ các chương trình MTQG Trung ương; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.

74. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: https://baoquangninh.vn/tiep-tuc-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-3217008.html

Những năm qua, Quảng Ninh đã tiên phong trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh. Từ đó, được Trung ương và các địa phương ghi nhận là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

75. Tạo dựng nền hành chính hiện đại: https://baoquangninh.vn/tao-dung-nen-hanh-chinh-hien-dai-3215924.html

Hiện đại hóa nền hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình hội nhập quốc tế. Những năm qua, không ngừng nỗ lực xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp được coi là “chìa khóa vàng’ giúp Quảng Ninh bứt phá mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

76. Thanh niên Vùng mỏ hăng hái lên đường nhập ngũ: https://baoquangninh.vn/thanh-nien-vung-mo-san-sang-len-duong-tong-quan-3225244.html

Ngay sau Tết Nguyên đán, sáng 6/2, hơn 2.000 thanh niên ưu tú của Vùng mỏ đã lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã ghi lại những cảm xúc của tân binh, người thân và lãnh đạo một số địa phương, đơn vị trước giờ các tân binh lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

77. TP Hạ Long triển khai kế hoạch học tập, làm theo Bác và phát động chương trình thi đua bảo vệ môi trường: https://baoquangninh.vn/tp-ha-long-trien-khai-ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-bac-va-phat-dong-chuong-trinh-thi-dua-bao-ve-moi-3227750.html

Sáng 22/2, TP Hạ Long tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh và phát động chương trình thi đua “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì thành phố Hạ Long sáng - xanh - sạch đẹp và không rác thải”. Hội nghị được truyền trực tuyến đến điểm cầu các phường, xã trên địa bàn thành phố.

78. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Quảng Ninh: https://congdankhuyenhoc.vn/quang-ninh-can-tiep-tuc-quan-tam-keo-gan-khoang-cach-chenh-lech-vung-mien-nang-cao-chat-luong-doi-song-nhan-dan-179230213080522273.htm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: "Cần tiếp tục quan tâm kéo gần khoảng cách chênh lệch vùng miền, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân…" tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh, ngày 12/2.

79. Thủ tướng khảo sát khu công nghiệp, dự án nhà ở công nhân tại Quảng Ninh: https://baochinhphu.vn/thu-tuong-khao-sat-khu-cong-nghiep-du-an-nha-o-cong-nhan-tai-quang-ninh-102230212192755575.htm

Chiều tối ngày 12/2, trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, thăm một số dự án có mức đầu tư lớn trong khu công nghiệp.

80. Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần tạo thương hiệu về một Quảng Ninh giàu có và sạch, đẹp: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-can-tao-thuong-hieu-ve-mot-quang-ninh-giau-co-va-sach-dep-post1001299.vov

Sau chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng, chiều 12/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giải quyết kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng lưu ý, “Quảng Ninh tiếp tục huy động nguồn lực vào đầu tư phát triển, nhất là phát huy các phương thức hợp tác đầu tư PPP, BOT, đề xuất phương thức BT trong đầu tư phát triển”. Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh phải thúc đẩy cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan...

81. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện: https://baoquangninh.vn/thuc-day-chuyen-doi-so-toan-dien-3226853.html

Sau 1 năm triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, phù hợp, đưa nghị quyết lan tỏa, tạo nên những chuyển biến tích cực trong kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, mang lại lợi ích cho người dân, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương.

82. Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 1: https://baoquangninh.vn/thuong-truc-hdnd-tinh-hop-thuong-ky-thang-1-3224310.html

Ngày 30/1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để kiểm điểm công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

83. Tỉnh Quảng Ninh gặp mặt, tri ân cán bộ, thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế: https://baoquangninh.vn/tinh-quang-ninh-gap-mat-tri-an-can-bo-thay-thuoc-tieu-bieu-nganh-y-te-3228189.html

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chiều 24/2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, tri ân cán bộ, thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế. Đến dự, chúc mừng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

84. Trao Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh và Quy hoạch chung TP Hạ Long: https://baoquangninh.vn/trao-quy-hoach-tinh-quang-ninh-va-quy-hoach-chung-tp-ha-long-3226192.html

Sáng 12/2, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 8/2/2023) thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị đã diễn ra lễ trao Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040.

85. Trọn một niềm tin: https://baoquangninh.vn/tron-mot-niem-tin-3224795.html

Giữ trọn niềm tin yêu với Đảng - đó là ngọn nguồn sức mạnh, là động lực để lớp lớp đảng viên trong tỉnh nguyện sống, chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của Đảng; một lòng đoàn kết, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

86. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, giữ vững sự đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: https://baoquangninh.vn/lanh-dao-tinh-gap-mat-cb-cc-vc-dau-xuan-3223836.html

Sáng 27/1 (mùng 6 Tết) - ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt đầu Xuân Quý Mão với cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

87. UBND tỉnh họp cho ý kiến về một số nội dung sẽ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết: https://baoquangninh.vn/ubnd-tinh-hop-cho-y-kien-ve-mot-so-noi-dung-trinh-hdnd-tinh-de-nghi-ban-hanh-nghi-quyet-3225426.html

Sáng 7/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghe báo cáo và cho ý kiến về một số nội dung sẽ trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết.

88. UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1/2023: https://baoquangninh.vn/thuc-hien-nghiem-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-van-hoa-cong-so-3224459.html

Ngày 31/1, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2023 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo. Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

Tháng 1/2023, Quảng Ninh cùng cả nước đón Tết Quý Mão trong không khí vui tươi, hạnh phúc, an toàn và tiết kiệm. Các hoạt động vui xuân, đón Tết được diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân trong tỉnh và khách du lịch tới du xuân. Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, các cấp, ngành, địa phương đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của tỉnh để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, bám sát kế hoạch đề ra.

89. UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 2: https://baoquangninh.vn/can-gan-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-dia-phuong-doi-voi-viec-quan-ly-su-dung-dat-dung-muc-dich-3228133.html

Ngày 27/2, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2023 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo. Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

90. UBND tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh: https://baoquangninh.vn/ubnd-tinh-nghe-bao-cao-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-tinh-3227786.html

Ngày 22/2, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp, nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-2023).

Năm 2023 là năm chẵn, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng khi Quảng Ninh tròn 60 năm thành lập - mảnh đất vinh dự được Bác Hồ đặt tên. Để cổ vũ tinh thần tự hào trong nhân dân, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…, Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị, kế hoạch và các phong trào thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh.

91. Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử: https://baoquangninh.vn/n-huong-tr4-n7-2ung-dung-du-lieu-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-3225205.html

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ –TTg (ngày 6/1/2022) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (Đề án 06) tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, triển khai. Trong đó, tỉnh cụ thể hoá Đề án theo 5 nhóm tiện ích đạt nhiều kết quả quan trọng.

92. “Vùng đồng bằng Sông Hồng Liên kết phát triển -  Đổi mới sáng tạo - Xanh và Bền vững”: https://baoquangninh.vn/vung-dong-bang-song-hong-lien-ket-phat-trien-doi-moi-sang-tao-xanh-va-ben-vung-3226147.html

Trung tâm Truyền thông tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu Công bố Nghị quyết số 14 /NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

93. Vững tin vào kịch bản tăng trưởng 2 con số: https://baoquangninh.vn/giao-ban-thuong-truc-tinh-uy-3226387.html

Ngày 13/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023; tiến độ triển khai thực hiện công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

94. Vững bước trên con đường Đảng đã chọn: https://baoquangninh.vn/vung-buoc-tren-con-duong-dang-da-chon-3224789.html

Ôn lại chặng đường 93 năm lịch sử vẻ vang của Đảng 3/2 (1930-2023), tỉnh Quảng Ninh cũng như cả nước vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những thắng lợi mang tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam. Trong chặng đường xây dựng và phát triển, Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc với nhiều dấu ấn nổi bật.

95. Vững tin năm 2023 nhiều thành công: https://baoquangninh.vn/vung-tin-nam-2023-nhieu-thanh-cong-3223856.html

Sau 3 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói riêng, cả nước nói chung, vừa đón Tết Quý Mão 2023 vui tươi, đầm ấm, an lành, hạnh phúc. Đối với Quảng Ninh, người dân càng phấn khởi hơn khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, kinh tế phục hồi nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể.

96. Xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh tiêu biểu cả nước về mọi mặt: https://baoquangninh.vn/xay-dung-phat-trien-quang-ninh-la-tinh-tieu-bieu-ca-nuoc-ve-moi-mat-3226927.html

Ngày 16/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

97. Xây dựng TP Hạ Long trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch quốc gia: https://baoquangninh.vn/xay-dung-tp-ha-long-tro-thanh-trung-tam-dich-vu-du-lich-quoc-gia-3226075.html

Ngày 10/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 (Quyết định số 72/QĐ-TTg). Quy hoạch được duyệt, làm cơ sở để cho các cấp, các ngành của tỉnh cũng như TP Hạ Long chung tay quản lý, gìn giữ, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, xứng đáng là thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh.

98. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: https://baoquangninh.vn/xay-dung-dang-trong-sach-vung-manh-toan-dien-3224603.html

Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, gắn với xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiều mô hình mới, đột phá. Hiệu quả từ công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng trong lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Quảng Ninh trên tất cả các lĩnh vực.

99. Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/xay-dung-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-quang-ninh-3221609.html

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (ngày 24/11/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng với 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam thời kỳ mới. Sau 1 năm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

100. Xây dựng Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng xanh, vì chất lượng cuộc sống nhân dân: https://baoquangninh.vn/xay-dung-quang-ninh-phat-trien-nhanh-ben-vung-tang-truong-xanh-vi-chat-luong-cuoc-song-nhan-dan-3220381.html

Ngày 31/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 33 để thông qua kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2022; tổng kết Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

101. Xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành một trung tâm kinh tế biển bền vững của cả nước: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/xay-dung-phat-trien-quang-ninh-tro-thanh-mot-trung-tam-kinh-te-bien-ben-vung-cua-ca-nuoc-102780.htm

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đó sẽ Xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm logistics trọng điểm của cả nước, cửa ngõ trung chuyển của khu vực.

102. Xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân: https://baoquangninh.vn/xay-dung-nen-hanh-chinh-chat-luong-cao-3227773.html

Với mục tiêu hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, Quảng Ninh đã và đang nỗ lực thực hiện công cuộc cải cách hành chính. Trong đó, tỉnh không ngừng cải cách bộ máy hành chính minh bạch, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hướng vào phục vụ nhân dân, doanh nghiệp...

103. Xây dựng phong cách, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả: https://baoquangninh.vn/xay-dung-phong-cach-tac-phong-lam-viec-chuyen-nghiep-hieu-qua-3227051.html

Xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao ý thức trách nhiệm của CBCCVC trong quá trình thực thi nhiệm vụ sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, thúc đẩy phát triển KT-XH, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã tích cực đẩy mạnh cải cách công vụ trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới, đặc biệt là kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ không đúng mực trong thực thi công vụ.

104. Xuân 2023 – Nghĩ về kỳ tích và nguồn cội: https://baoquangninh.vn/xuan-2023-nghi-ve-ky-tich-va-nguon-coi-3223388.html

Xuân này, đất nước thật sự đã ra biển lớn! Ra biển lớn là lúc nhớ về… tất cả! Nhớ nguồn cội, nhớ lúc khó khăn gian khổ, nhưng cũng phải nhớ những điều đang diễn ra trong hiện tại và cả những điều sẽ diễn ra trong tương lai với tâm thế của người hiểu biết: Biết mình, biết người, biết việc…

 

KINH TẾ

105. Hạ Long kêu gọi doanh nghiệp đầu tư tôn tạo núi Bài Thơ: https://congdankhuyenhoc.vn/ha-long-keu-goi-doanh-nghiep-dau-tu-ton-tao-nui-bai-tho-179230216151155029.htm

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã xây dựng phương án tu bổ, tôn tạo để điểm di tích lịch sử và thắng cảnh núi Bài Thơ trở thành điểm tham quan du lịch nổi bật của địa phương.

Khu di tích lịch sử và thắng cảnh núi Bài Thơ là di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 1140-QĐ/BT ngày 31/8/1992 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Khu di tích bao gồm: Bia khắc trên núi, Chùa Long Tiên, Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn.

106. Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách từ mặt hàng xăng dầu tăng 174% trong tháng 1/2023: https://congthuong.vn/hai-quan-quang-ninh-thu-ngan-sach-tu-mat-hang-xang-dau-tang-174-trong-thang-12023-241970.html

Số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Quảng Ninh tháng 01/2023 đạt 1.757 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ tháng trước, tăng 129% so với cùng kỳ năm 2022.

107. Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên triển khai thoả thuận kết nối kinh tế vùng: http://daidoanket.vn/hai-phong-quang-ninh-hai-duong-hung-yen-trien-khai-thoa-thuan-ket-noi-kinh-te-vung-5711037.html

Ngày 28/2, 4 địa phương có kết nối hạ tầng giao thông tốt nhất cả nước là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai Thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông.

Trước đó, ngày 28/7/2022, tại Quảng Ninh, lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Chủ tịch VCCI đã ký kết Thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông, hình thành liên kết kinh tế 4 địa phương có trục đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái đi qua.

108. Hành lang giao thông kết nối Quảng Ninh - Hải Phòng quy mô thế nào: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/hanh-lang-giao-thong-ket-noi-quang-ninh-hai-phong-quy-mo-the-nao-1812228.html

Dự kiến đến năm 2024, Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ có tới 4 hành lang đường bộ kết nối đồng bộ hầu khắp các khu vực liền kề gồm: Quốc lộ 10; cao tốc Hạ Long - Hải Phòng; cầu Bến Rừng và cầu Lại Xuân.

Để tăng cường tính liên kết vùng theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng – Quảng Ninh sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ; phát huy các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh và tăng khả năng liên kết, thúc đẩy phát triển cân bằng giữa 2 vùng; thúc đẩy liên kết với các khu vực xung quanh để phát triển kinh tế, hạ tầng đảm bảo sự bền vững, hài hòa với môi trường; nâng cao sức hấp dẫn, tính cạnh tranh và tạo ra thương hiệu trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

109. Hoàn thành lỗ khoan thăm dò sâu nhất tại bể than Quảng Ninh: https://www.anninhthudo.vn/hoan-thanh-lo-khoan-tham-do-sau-nhat-tai-be-than-quang-ninh-post531577.antd

Công ty CP Địa chất mỏ - TKV vừa hoàn thành lỗ khoan MK1227. Với chiều sâu 1.320 mét, lỗ khoan MK1227 đạt kỷ lục công trình khoan thăm dò sâu nhất tại bể than Quảng Ninh đến thời điểm hiện tại.

110. Hơn 177 ngàn tấn hàng hóa XNK qua các cửa khẩu của TP Móng Cái: http://daidoanket.vn/quang-ninh-hon-177-ngan-tan-hang-hoa-xnk-qua-cac-cua-khau-cua-tp-mong-cai-5710695.html

Theo thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tính từ đầu năm 2023 đến hết ngày 23/2, đã có 177.810 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Luân II và lối mở Km3+4 Hải Yên (TP Móng Cái), tăng 59% so cùng kỳ năm 2022.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là hoa quả; hạt khô; bột sắn; thủy hải sản đông lạnh; tôm, cua, cá sống; hàng tạp; hàng vải;… với hơn 14 ngàn lượt phương tiện.

111. Lên kế hoạch vận chuyển đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp bằng: https://baotintuc.vn/dia-phuong/quang-ninh-len-ke-hoach-van-chuyen-dat-da-thai-mo-lam-vat-lieu-san-lap-bang-20230221105831614.htm

Việc sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp mặt bằng ở các dự án hạ tầng đô thị là một chủ trương lớn của tỉnh Quảng Ninh bắt đầu được thực hiện từ cuối năm 2022.

112. Moong khai thác than đầu tiên tại Quảng Ninh được cải tạo thành hồ chứa nước ngọt: https://baodautu.vn/moong-khai-thac-than-dau-tien-tai-quang-ninh-duoc-cai-tao-thanh-ho-chua-nuoc-ngot-d184564.html

Moong than này thuộc quản lý và khai thác của Công ty Than Hòn Gai. Đây là moong than đầu tiên của Tập đoàn TKV tại Quảng Ninh được chấp thuận cải tạo để làm hồ chứa nước ngọt.

113. Ngày đầu khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái: https://giaoducthoidai.vn/ngay-dau-khoi-phuc-hoat-dong-xuat-nhap-canh-qua-cua-khau-quoc-te-mong-cai-post627006.html

Sáng 21/2, người dân Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

114. Phát huy hiệu quả Chương trình OCOP nhờ chu trình thường niên: https://congthuong.vn/tinh-quang-ninh-phat-huy-hieu-qua-chuong-trinh-ocop-nho-chu-trinh-thuong-nien-243785.html

Để triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP, tỉnh Quảng Ninh đã luôn chú trọng đến việc thực hiện chu trình OCOP thường niên.

115. Quảng Ninh xúc tiến đầu tư, trao đổi với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản: https://baodautu.vn/quang-ninh-xuc-tien-dau-tu-trao-doi-voi-cac-doanh-nghiep-han-quoc-nhat-ban-d183890.html

Tỉnh Quảng Ninh mới đây đã tham dự 02 buổi làm việc của VCCI với Phòng Thương mại và Công nghiệp Seoul (Seoul CCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) để xúc tiến đầu tư.

116. Quảng Ninh mở rộng thanh toán điện tử đa lĩnh vực: https://vov.vn/kinh-te/quang-ninh-mo-rong-thanh-toan-dien-tu-da-linh-vuc-post1002213.vov

Hoạt động giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở nên phổ biến trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Hiện tỉnh Quảng Ninh cũng đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ cho mục tiêu Chuyển đổi số toàn diện.

117. Quảng Ninh sắp xây dự án công nghiệp phụ trợ ôtô trị giá 165 triệu USD: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/quang-ninh-sap-xay-du-an-cong-nghiep-phu-tro-oto-tri-gia-165-trieu-usd-d36616.html

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai nhà đầu tư Đài Loan với dự án sản xuất sản phẩm khóa chốt và dập định hình Boltun (Boltun Việt Nam) với vốn đầu tư 165 triệu USD (tương đương 4.080,45 tỷ đồng).

Theo đó, dự án Sản xuất sản phẩm khóa chốt và dập định hình Boltun sẽ do hai nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) là Boltun Corporation, một trong những nhà cung cấp khóa chốt cho ngành công nghiệp sản xuất ôtô lớn nhất thế giới và QST International Corporation thực hiện.

118. Quảng Ninh tăng cường quản lý thị trường đầu năm: https://vov.vn/kinh-te/quang-ninh-tang-cuong-quan-ly-thi-truong-dau-nam-post1001466.vov

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch cao điểm về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

119. Quảng Ninh đẩy mạnh liên kết, phát huy vai trò hạt nhân: https://baodautu.vn/quang-ninh-day-manh-lien-ket-phat-huy-vai-tro-hat-nhan-d183449.html

Là một trong 3 cực tăng trưởng quan trọng của Tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục có những thay đổi mạnh mẽ trong tư duy và hành động, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng.

120. Quốc lộ 4B nối Lạng Sơn và Quảng Ninh sắp được chi 3.400 tỷ đồng để nâng cấp: https://www.anninhthudo.vn/quoc-lo-4b-noi-lang-son-va-quang-ninh-sap-duoc-chi-3400-ty-dong-de-nang-cap-post531216.antd

QL4B là tuyến đường huyết mạch kết nối Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng, phục vụ vận chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu của các tỉnh ra các cửa khẩu.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý với đề nghị của Bộ GTVT về đầu tư dự án nâng cấp QL4B đoạn Km 18 - Km 80, tỉnh Lạng Sơn.

121. Quảng Ninh dành gần 15.000 tỷ đồng triển khai các dự án: https://zingnews.vn/quang-ninh-danh-gan-15000-ty-dong-trien-khai-cac-du-an-post1400537.html

Trong danh sách phân bổ vốn năm 2023 của Quảng Ninh có dự án làm đường ven sông từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều dài 41 km, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.

122. Thay thế Cái Rồng, bến cảng Ao Tiên hơn 600 tỷ đồng thành nơi chở khách đi các đảo: https://vietnamfinance.vn/quang-ninh-thay-the-cai-rong-ben-cang-ao-tien-hon-600-ty-dong-thanh-noi-cho-khach-di-cac-dao-20180504224280872.htm

Thay thế cho bến cảng truyền thống Cái Rồng đi các tuyến đảo, từ ngày 28/2, bến cảng cao cấp Ao Tiên (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) sẽ được đưa vào sử dụng.

Theo đó, từ ngày 28/2, Bến cảng cao cấp Ao Tiên, huyện Vân Đồn sẽ được đưa vào sử dụng để phục vụ vận chuyển khách đi các tuyến đảo. Hiện tại, UBND huyện Vân Đồn đang khẩn trương thực hiện di chuyển các phương tiện vận tải khách đường thủy từ Cảng Cái Rồng sang Bến cảng cao cấp Ao Tiên.

123. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh phải không ngừng đổi mới sáng tạo, vươn lên tầm cao mới: https://congthuong.vn/thu-tuong-yeu-cau-tinh-quang-ninh-phai-khong-ngung-doi-moi-sang-tao-vuon-len-tam-cao-moi-242197.html

Chiều 12/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá kết quả phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.

124. Tháng 2/2023: Quảng Ninh đón khoảng 1,7 triệu lượt khách du lịch: https://baodansinh.vn/thang-2-2023-quang-ninh-don-khoang-17-trieu-luot-khach-du-lich-20230228125126.htm

Trong tháng 2/2023, Quảng Ninh đón khoảng 1,7 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 3.000 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tỉnh đón được 3,35 triệu lượt khách, gấp 2 lần cùng kỳ năm 2022 (trong đó, khách quốc tế đạt 157 nghìn lượt); tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 6.500 tỷ đồng.

125. Tiếp tục mục tiêu tăng trưởng 2 con số: http://tapchimattran.vn/kinh-te/quang-ninh-tiep-tuc-muc-tieu-tang-truong-2-con-so-51589.html

Năm 2023 là mốc quan trọng khi tỉnh Quảng Ninh tròn 60 năm vinh dự được Bác Hồ đặt tên. Đây cũng là năm có tính bản lề trong thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Với tinh thần kế thừa và phát huy thành quả, Quảng Ninh đã chọn chủ đề công tác năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, làm định hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, phấn đấu đạt năm thứ 8 liên tiếp kinh tế tăng trưởng 2 con số.

 

 

VĂN HÓA – XÃ HỘI

126. 44 năm chiến tranh biên giới phía Bắc: https://vietnamnet.vn/44-nam-chien-tranh-bien-gioi-phia-bac-2110950.html

Cách đây 44 năm, ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã huy động khoảng 60 vạn quân cùng trên 500 xe tăng, xe bọc thép, hàng ngàn khẩu pháo các loại...mở cuộc tiến công xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc từ Lai Châu đến Quảng Ninh.

127. Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đường dây mua bán trái phép hoá, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước: https://www.anninhthudo.vn/cong-an-tinh-quang-ninh-bat-giu-duong-day-mua-ban-trai-phep-hoa-chung-tu-thu-nop-ngan-sach-nha-nuoc-post531805.antd

Chiều 22-2, Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc, Công an tỉnh đang điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

128. Công tác tuyển quân năm 2023 ở tỉnh Quảng Ninh: Hiệu quả từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cong-tac-tuyen-quan-nam-2023-o-tinh-quang-ninh-hieu-qua-tu-su-vao-cuoc-cua-ca-he-thong-chinh-tri-719446

Với những giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh cao hơn năm trước.

Đặc biệt, từ sự quan tâm chu đáo của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, hàng nghìn thanh niên của địa phương lên đường nhập ngũ đều nhận thức rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

129. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06: https://baoquangninh.vn/day-manh-chuyen-doi-so-y-te-va-giao-duc-cung-ung-nhung-dich-vu-cong-tot-nhat-cho-nguoi-dan-doanh-ngh-3226552.html

Ngày 14/2, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh và Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử (viết tắt là Đề án 06).

Thực hiện triển khai kế hoạch chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2023, định hướng đến năm 2030, trong năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 11 trong tổng số 27 mục tiêu, 19 trong 51 nhiệm vụ. Các mục tiêu, nhiệm vụ khác đang tiếp tục được đẩy mạnh triển khai.

130. Đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho ngành Y tế: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-dau-tu-hang-nghin-ty-dong-cho-nganh-y-te-349982.html

Quảng Ninh là tỉnh hàng đầu toàn quốc về tỷ lệ giường bệnh trên dân số. Giai đoạn 2020-2023, địa phương đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng ngân sách xây dựng 8 công trình bệnh viện, y tế lớn phục vụ người bệnh.

131. Đền Cửa Ông - Di tích lịch sử văn hóa độc đáo: https://petrotimes.vn/den-cua-ong-di-tich-lich-su-van-hoa-doc-dao-678051.html

Đền Cửa Ông (còn được biết đến với cái tên Đông Hải Linh hay đền Đức Ông) là một trong những ngôi đền hiếm hoi thờ tự toàn bộ gia quyến của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Sau hơn 100 năm xây dựng và trải qua nhiều lần trùng tu, cải tạo, đến thời điểm hiện tại nơi đây được đánh giá là một trong những ngôi đền có quy mô và kiến trúc đẹp nhất của Việt Nam.

132. Hai học sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất: https://plo.vn/hai-hoc-sinh-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-danh-mat-post721208.html

Công an phường Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức trao trả tài sản do hai học sinh là em Lại Hữu Huy (16 tuổi), trú tại khu 10, phường Quang Trung, học lớp 10A5 trường THPT Hồng Đức và em Nguyễn Thanh Trúc (11 tuổi), trú tại khu 12, phường Quang Trung, học lớp 5A5 Trường Tiểu học Lê Lợi cho người bị mất.

133. Kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm: https://congthuong.vn/quang-ninh-kiem-soat-chat-che-an-toan-thuc-pham-242567.html

Nhờ làm tốt công tác hậu kiểm, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, Quảng Ninh đã kịp thời ngăn chặn thực phẩm bẩn.

134. Khai hội chùa Quỳnh Lâm năm 2023: https://nhandan.vn/khai-hoi-chua-quynh-lam-nam-2023-post739524.html

Ngày 20/2, tại phường Tràng An, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), chùa Quỳnh Lâm đã chính thức khai hội xuân Quý Mão 2023, nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và giá trị lịch sử của chùa Quỳnh Lâm thuộc quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

135. Khen thưởng 3 học sinh Quảng Ninh trả lại 10 triệu đồng cho người đánh rơi: https://giaoducthoidai.vn/khen-thuong-3-hoc-sinh-quang-ninh-tra-lai-10-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-post626894.html

Ngày 20/2, Trường THCS Yên Thanh, TP Uông Bí tổ chức tuyên dương, khen thưởng các em: Vũ Việt Dũng, Hoàng Ánh Dương, Lưu Xuân Vũ, học sinh lớp 9A1, vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Trên đường đi học, ba học sinh lớp 9 nhặt được phong bì thư đựng 10 triệu đồng liền nộp lại nhà trường để trả lại cho người đánh rơi.

136. Khởi tố 56 người liên quan vụ đánh bạc trong khách sạn 5 sao ở Quảng Ninh: https://vietnamnet.vn/khoi-to-56-nguoi-lien-quan-vu-danh-bac-trong-khach-san-5-sao-o-quang-ninh-2113601.html

Hôm nay (23/2), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 56 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại khách sạn Hoàng Gia (Royal Hotel) phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

137. Kỷ niệm mối tình đầu của nữ TNXP và ân tình trên đỉnh Pò Hèn: https://www.baogiaothong.vn/an-tinh-tren-dinh-po-hen-d582087.html

44 năm trôi qua kể từ cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, nơi các Anh hùng liệt sỹ ngã xuống trên đỉnh Pò Hèn giờ đã là một làng quê trù phú. Nhưng những câu chuyện ân tình nơi đỉnh cao Pò Hèn vẫn còn đầy ắp...

138. Lễ hội đền Cửa Ông tưng bừng trên đất mỏ: https://phunuvietnam.vn/le-hoi-den-cua-ong-tung-bung-tren-dat-mo-20230215164247727.htm

Với địa thế "Tọa sơn hướng hải", đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng cùng gia thất nhà Trần và nhiều tướng lĩnh nổi danh trong sử sách.

139. MTTQ tỉnh Quảng Ninh phản biện xã hội về dự thảo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025: http://daidoanket.vn/mttq-tinh-quang-ninh-phan-bien-xa-hoi-ve-du-thao-quy-dinh-chuan-ngheo-da-chieu-giai-doan-2023-2025-5710582.html

Ngày 23/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương.

140. Nâng chất sản phẩm du lịch hạng sang: https://baoquangninh.vn/nang-chat-san-pham-du-lich-hang-sang-3227043.html

Trong nỗ lực thu hút khách du lịch, nhất là khách du lịch chất lượng cao, Quảng Ninh đã chủ động đổi mới, nâng chất các sản phẩm, chất lượng dịch vụ. Qua đó, đáp ứng thị hiếu của du khách cũng như gia tăng sức hấp dẫn cho du lịch Quảng Ninh.

141. Người dân thích thú 'check in' trước 'hòn non bộ' khổng lồ ở Hạ Long: http://daidoanket.vn/anh-quang-ninh-nguoi-dan-thich-thu-check-in-truoc-hon-non-bo-khong-lo-o-ha-long-5709589.html

Sau khi công trình đường dạo được hoàn thành, “hòn non bộ” nằm giữa hồ Hải Thịnh (TP Hạ Long, Quảng Ninh) trở thành điểm “check in” của nhiều người dân, du khách đến với Hạ Long.

142. Nguy cơ thất thoát ngân sách từ khai thác nước ngầm: http://daidoanket.vn/quang-ninh-nguy-co-that-thoat-ngan-sach-tu-khai-thac-nuoc-ngam-5710513.html

Hàng loạt khách sạn, nhà hàng, trường học, nhà máy ở Quảng Ninh được xác định sử dụng nước giếng khoan. Lượng nước máy sử dụng rất ít, chỉ đủ để duy trì hợp đồng cấp nước. Chưa có cơ quan nào thống kê được nguồn tài nguyên đã bị thất thoát bao nhiêu từ việc sử dụng tài nguyên trái phép.

143. Nhà giam tù chính trị của thực dân Pháp tại Quảng Ninh được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: https://congthuong.vn/nha-giam-tu-chinh-tri-cua-thuc-dan-phap-tai-quang-ninh-duoc-xep-hang-di-tich-lich-su-cap-tinh-243813.html

Ngày 24/2, UBND TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng cấp tỉnh đối với di tích lịch sử Nhà giam tù chính trị của Thực dân Pháp tại phường Hồng Gai.

Theo Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh, di tích lịch sử Nhà giam tù chính trị của thực dân Pháp ở phường Hồng Gai (TP. Hạ Long) được xếp hạng là di tích cấp tỉnh. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, cũng như sự ghi nhận, tôn vinh những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của di tích. Đồng thời là cơ sở để thành phố chỉ đạo triển khai công tác tu bổ, tôn tạo, cũng như kết nối tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn.

144. Nhân dân xã Bắc Sơn vui đón 'Tết Biên phòng': http://daidoanket.vn/quang-ninh-nhan-dan-xa-bac-son-vui-don-tet-bien-phong-5710649.html

Bắc Sơn là xã vùng cao biên giới với hơn 22km đường biên và 13 cột mốc biên giới. Dân cư ở Bắc Sơn khá thưa thớt, gồm 4 dân tộc anh em: Kinh, Dao, Tày, Sán Chỉ. Trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm tới 80%...

Đã từ lâu ở Bắc Sơn, Ngày hội Biên phòng toàn dân có thể được coi là cái Tết đặc biệt đối với quân dân nơi biên cương, là dịp thể hiện tình cảm son sắt, gắn bó bền chặt giữa quân và dân Bắc Sơn.

145. Những nghi lễ độc đáo tại Lễ hội đền Xã Tắc: http://daidoanket.vn/quang-ninh-nhung-nghi-le-doc-dao-tai-le-hoi-den-xa-tac-5710282.html

Lễ hội đền Xã Tắc năm nay được TP Móng Cái tổ chức trong hai ngày 19 và 20/2 (tức ngày 29/1 và 1/2 năm Quý Mão), đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham gia.

Bên cạnh phần hội với các chương trình nghệ thuật dân gian, trò chơi truyền thống thì tại Lễ hội đền Xã Tắc còn diễn ra nhiều nghi lễ độc đáo như: Lễ cấp thủy (lấy nước) tại ngã ba Soáy Nguồn; lễ mộc dục (tắm tượng) tại đền; lễ nghênh thần (rước thần du xuân); lễ an vị, lễ tế Xã Tắc; lễ dâng lễ vật của các địa phương.

146. Phấn đấu hoàn thành cầu Bến Rừng nối Quảng Ninh - Hải Phòng trong năm 2023: http://daidoanket.vn/phan-dau-hoan-thanh-cau-ben-rung-noi-quang-ninh--hai-phong-trong-nam-2023-5709790.html

Các đơn vị thi công quyết tâm hoàn thành thi công cầu Bến Rừng nối TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) và huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) trong năm 2023. Theo báo cáo, đến nay các đơn vị thi công đã hoàn thành trên 30% khối lượng các hạng mục công trình.

147. Phụ cấp trực thực nhận của cán bộ y tế thấp hơn quy định: https://www.quochoitv.vn/quang-ninh-phu-cap-truc-thuc-nhan-cua-can-bo-y-te-thap-hon-quy-dinh

Ngày 23/2 , Đoàn giám sát của Quốc hội do Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội, Phó trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thuý Anh làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

148. Quảng Ninh lên phương án mở thêm điểm tham quan du lịch mới trên Vịnh Bái Tử Long: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/quang-ninh-len-phuong-an-mo-them-diem-tham-quan-du-lich-moi-tren-vinh-bai-tu-long-i683828/

Tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra phương án bổ sung một số điểm tham quan du lịch mới trên vịnh Bái Tử Long gồm các điểm đảo Tây Hoi, đảo Trà Ngọc, đảo Cái Lim, đảo Ba Mùn, đảo Bản Sen để làm mới các sản phẩm du lịch.

149. Quảng Ninh khai hội đền Xã Tắc năm 2023: https://vov.vn/van-hoa/di-san/quang-ninh-khai-hoi-den-xa-tac-nam-2023-post1002798.vov

Sáng nay 20/2 (tức ngày 1/2 âm lịch), tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức khai hội Đền Xã Tắc năm 2023.

Tọa lạc gần ngã ba sông Ka Long, sát biên giới Việt - Trung, Đền Xã Tắc được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIII, đầu thế kỷ thứ XIV dưới thời nhà Trần để thờ thần Xã Tắc (Xã Tắc Đại Vương) - Bản cảnh thành hoàng của châu Móng Cái xưa. Ngôi đền đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần và bao đời nay, Lễ hội Đền Xã Tắc đã trở thành sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mang nét đặc trưng của nhân dân nơi địa đầu Đông bắc Tổ quốc.

150. Quảng Ninh: Rộn ràng Hội làng Bằng Cả của người Dao Thanh Y: https://congdankhuyenhoc.vn/quang-ninh-ron-rang-hoi-lang-bang-ca-cua-nguoi-dao-thanh-y-179230219184227889.htm

Hội làng Bằng Cả vừa diễn ra vào sáng ngày 19/2 (tức ngày 29 tháng Giêng) tại Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y, xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc của đồng bào người Dao Thanh Y xã Bằng Cả nhằm cầu cho một năm mới mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi, nhà nhà mạnh khỏe và an lành.

151. Quảng Ninh: Mục tiêu sử dụng 1 tỷ m3 đất thải mỏ để san nền: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-muc-tieu-su-dung-1-ty-m3-dat-thai-mo-de-san-nen-349520.html

Ngày 18/02, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã kiểm tra thực địa các bãi thải mỏ và phương án khai thác, dùng bến cảng - luồng lạch đường thủy vận chuyển đất đá thải mỏ phục vụ nhu cầu san lấp các dự án xây dựng có sử dụng đất trên địa bàn.

152. Quảng Ninh: Đến năm 2025, thu nhập bình quân năm của người dân khu vực nông thôn đạt trên 5.000 USD: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quang-ninh-den-nam-2025-thu-nhap-binh-quan-nam-cua-nguoi-dan-khu-vuc-nong-thon-dat-tren-5000-usd-121445.html

Ngày 8/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đến năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025.

153. Quảng Ninh: Bốc thăm ngẫu nhiên 65 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập: https://baovephapluat.vn/chong-tham-nhung-tieu-cuc/quang-ninh-boc-tham-ngau-nhien-65-can-bo-de-xac-minh-tai-san-thu-nhap-135648.html

Ngày 17/2, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tổ chức bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

154. Quảng Ninh sẵn sàng đón khách du lịch qua cửa khẩu đường bộ: https://vov.vn/du-lich/quang-ninh-san-sang-don-khach-du-lich-qua-cua-khau-duong-bo-post1002856.vov

Quảng Ninh - địa phương có nhiều lợi về đón khách du lịch với cảng biển, cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường không đã sẵn sàng phương án đón du khách từ thị trường Trung Quốc truyền thống.

Để chuẩn bị đón khách Trung Quốc, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều phương án trên cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch; tích cực làm mới và phát triển các sản phẩm du lịch theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm phục hồi, phát triển mạnh mẽ hoạt động du lịch.

155. Quảng Ninh sẽ có 7 thành phố vào năm 2030: https://vietnamfinance.vn/quang-ninh-se-co-7-thanh-pho-vao-nam-2030-20180504224281099.htm

Chương trình phát triển tỉnh Quảng Ninh, dự kiến đến năm 2030 Quảng Ninh có 7 thành phố, gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều, Vân Đồn.

Theo đó, Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện với 13 đô thị; bảo đảm 100% đô thị loại 3 trở lên hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

156. Quảng Ninh bàn về phát triển bền vững ngành du lịch: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quang-ninh-ban-ve-phat-trien-ben-vung-nganh-du-lich-121843.html

Ngày 15/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án phát triển bền vững ngành du lịch Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

157. Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 14 triệu lượt khách du lịch năm 2023: https://www.vietnamplus.vn/quang-ninh-dat-muc-tieu-don-14-trieu-luot-khach-du-lich-nam-2023/846994.vnp

Năm 2023, với nhiều lợi thế và sự trở lại của du khách quốc tế, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 14 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt 27.000 tỷ đồng.

158. Quảng Ninh dự kiến xây bệnh viện, trường học trên Nhà máy Tuyển than Nam cầu Trắng: https://congthuong.vn/quang-ninh-du-kien-xay-benh-vien-truong-hoc-tren-nha-may-tuyen-than-nam-cau-trang-242945.html

Quỹ đất của Nhà máy Tuyển than Nam cầu Trắng sẽ được ưu tiên xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Quyết định 80/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 72/QĐ-TTg của Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh có quyết sách về việc sử dụng quỹ đất của khu vực Nhà máy Tuyển than Nam cầu Trắng đã dừng hoạt động và được giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội.

159. Quảng Ninh xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí: https://nhandan.vn/quang-ninh-xay-dung-moi-truong-van-hoa-trong-co-quan-bao-chi-post739197.html

Ngày 17/2, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” và thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023). Tại buổi phát động phong trào, liên chi hội và chi hội nhà báo, các văn phòng báo chí thường trú cơ quan báo chí trên địa bàn đã ký giao ước thi đua.

160. Quảng Ninh với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 53.000 tỷ: https://vneconomy.vn/quang-ninh-voi-nhiem-vu-thu-ngan-sach-nha-nuoc-53-000-ty.htm

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh được Bộ Tài chính giao là 53.062 tỷ đồng, tăng 17% so với dự toán giao năm 2022...

161. Quảng Ninh sắp vận hành bến cảng cao cấp, chờ du khách Trung Quốc: https://vneconomy.vn/quang-ninh-sap-van-hanh-ben-cang-cao-cap-cho-du-khach-trung-quoc.htm

Tổ hợp cảng Ao Tiên có 5 cầu cảng. Trong đó, 2 cầu rộng 20m, dài 150m có thể tiếp nhận cỡ tàu khai thác lên đến 300 ghế và 3 cầu phụ cho du thuyền, các tàu loại nhỏ. Khu âu tàu có thể tiếp nhận đồng thời 150 tàu du lịch neo đậu...

162. Quân khu 3: Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-3-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-huan-luyen-tai-bo-chi-huy-quan-su-tinh-quang-ninh-719624

Trong hai ngày 20 và 21-2, đoàn công tác của Quân khu 3 do Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tổ chức biên chế; hệ thống văn kiện công tác tham mưu huấn luyện; tổ chức phương pháp huấn luyện của cán bộ phân đội; bảo đảm vật chất, thao trường huấn luyện, công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật và một số nội dung về công tác Đảng - công tác chính trị; công tác hậu cần-kỹ thuật...

163. Quy hoạch tuyến phố dưới chân núi Bài Thơ thành phố đi bộ: http://daidoanket.vn/quang-ninh-quy-hoach-tuyen-pho-duoi-chan-nui-bai-tho-thanh-pho-di-bo-5710889.html

Theo phương án nghiên cứu, tuyến phố Long Tiên (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) bắt đầu từ ngã tư đường Lê Thánh Tông đến khu vực Công ty CP Khách thuỷ Quảng Ninh và kéo dài tiếp giáp với đường Trần Quốc Nghiễn sẽ được xây dựng thành tuyến phố đi bộ, tuyến phố đêm với chiều dài 400m.

164. Sức mạnh từ các phong trào thi đua: https://baoquangninh.vn/tao-dong-luc-phat-trien-tu-cac-phong-trao-thi-dua-3226532.html

Các phong trào thi đua (PTTĐ) trên địa bàn tỉnh trong năm qua đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế tại mỗi địa phương, đơn vị; huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục tạo sự lan tỏa mạnh mẽ,  quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và cả giai đoạn 2020-2025.

165. Tỉnh Quảng Ninh: Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái từ 21/2: https://congthuong.vn/tinh-quang-ninh-khoi-phuc-hoat-dong-xuat-nhap-canh-qua-cua-khau-quoc-te-mong-cai-tu-212-243227.html

Từ ngày 21/2 sẽ khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc).

166. "Thương cảng Vân Đồn là hệ thống bến cảng chứ không phải là một cảng hay cụm cảng riêng biệt": https://baoquangninh.vn/thuong-cang-van-don-la-he-thong-ben-cang-chu-khong-phai-la-mot-cang-hay-la-cum-cang-rieng-biet-3226967.html

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu và xin ý kiến các nhà khoa học của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và thống nhất với UBND tỉnh Quảng Ninh về việc lập hồ sơ Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia về việc lập bộ hồ sơ này.

167. Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-349275.html

Tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa diễn ra Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư Vùng.

168. Toàn tỉnh Quảng Ninh chỉ còn 258 hộ nghèo: https://baodansinh.vn/toan-tinh-quang-ninh-chi-con-258-ho-ngheo-20230225090216.htm

Tỉnh Quảng Ninh đã "về đích" Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trước 3 năm. Toàn tỉnh chỉ còn 258 hộ nghèo, bằng 0,067% tổng số hộ dân trên địa bàn. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đến năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025 do tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức.

169. Tổ chức lễ hội Hokkaido tại Hạ Long vào tháng 11/2023: http://daidoanket.vn/quang-ninh-to-chuc-le-hoi-hokkaido-tai-ha-long-vao-thang-112023-5711061.html

Ngày 28/2, ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh Quảng Ninh nhằm triển khai một số nội dung hợp tác.

Tại buổi tiếp xã giao của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong buổi sang 28/2, ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, Cố vấn đặc biệt của Trường Đại học Hạ Long đã thông tin khái quát kế hoạch, nội dung tổ chức lễ hội Hokkaido tại TP Hạ Long. Đây là sự kiện rất ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Theo dự kiến, lễ hội sẽ được tổ chức vào tháng 11/2023.

170. Văn hóa công nhân mỏ - Nền tảng xây dựng văn hóa con người Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/van-hoa-cong-nhan-mo-nen-tang-xay-dung-van-hoa-con-nguoi-quang-ninh-3226958.html

Văn hóa công nhân mỏ cùng với văn hóa biển và văn hóa các dân tộc thiểu số là những yếu tố nội sinh, cấu thành nền văn hóa Quảng Ninh thống nhất trong sự đa dạng, phong phú. Trong đó, văn hóa công nhân mỏ là nét đặc sắc riêng có và là một trong những nền tảng để xây dựng văn hóa, con người Quảng Ninh.

171. VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-tinh-quang-ninh-to-chuc-dai-hoi-cong-doan-nhiem-ky-2023-2028-135928.html

Chiều 23/2, Công đoàn VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội lần thứ XIX. Đại hội đã tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và triển khai công tác nhiệm kỳ 2023 – 2028.

172. Yên tâm, phấn khởi, vững bước tòng quân: https://baoquangninh.vn/vung-buoc-len-duong-tong-quan-3225279.html

Hòa chung không khí phấn khởi đầu xuân, cùng với cả nước, đúng 8h ngày 6/2, tất cả 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Đây thực sự là ngày hội của các địa phương và cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Trên khắp các nẻo đường từ nông thôn, miền núi đến thành thị đều mang không khí náo nức khi lớp thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo