Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thư mục Quảng Ninh qua báo chí

Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Tháng 7+8/2022

Ngày 31-08-2022 Lượt xem: 489

Để cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, …tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc “Thư mục Quảng Ninh qua báo chí” tháng 7+8/2022.

Quảng Ninh nằm ở địa đầu đông bắc Việt Nam, là tỉnh miền núi, trung du của vùng duyên hải Bắc Bộ với hơn 80% đất đai là đồi núi, có hơn hai nghìn hòn đảo nổi trên mặt biển, là vùng đất lịch sử lâu đời. Con người và xã hội Quảng Ninh là nơi hội tụ, giao thoa, sự thống nhất trong đa dạng của nền văn minh sông Hồng, có truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Vùng Mỏ với “di sản” tinh thần vô giá “kỷ luật và đồng tâm”. Đây là điều kiện thuận lợi xây dựng khối đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, …tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc “Thư mục Quảng Ninh qua báo chí” tháng 7+8/2022.

I. CHÍNH TRỊ

1. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất: https://baoquangninh.com.vn/ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tinh-hop-phien-thu-nhat-3194307.html

Ngày 5/7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên họp thứ nhất để thảo luận một số nội dung theo quy định. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chủ trì.

Ngay sau Hội nghị Trung ương 5, với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh cũng là một trong số các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sớm nhất.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã thống nhất Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện theo đúng Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV - Thông qua 16 nghị quyết quan trọng: https://baoquangninh.com.vn/ky-hop-thu-9-hdnd-tinh-thong-qua-16-nghi-quyet-quan-trong-3194939.html

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, tranh luận tại tổ và hội trường, Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 16 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ các đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp bế mạc vào chiều ngày 9/7.

3. Các điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức đảng: https://www.baoquangninh.com.vn/cac-diem-moi-trong-quy-dinh-ve-ky-luat-to-chuc-dang-3197329.html

Các điểm mới tập trung ở 3 nội dung chính, đó là xây dựng quy định mới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi; thêm hoặc bớt động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi vi phạm.

Chương II quy định về kỷ luật tổ chức đảng, tập trung vào xây dựng các hành vi vi phạm của tổ chức đảng trong kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền; chủ động kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng viên thuộc tổ chức mình; bổ sung các hành vi để phù hợp, đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật.

Các điểm mới tập trung ở 3 nội dung chính, đó là xây dựng quy định mới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi; thêm hoặc bớt động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi vi phạm, để phù hợp, đồng bộ với quy định của Trung ương.

4. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026: https://www.baoquangninh.com.vn/cac-nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-8-hdnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2021-2026-3191137.html.

5. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025: https://baoquangninh.com.vn/cac-dia-phuong-tren-dia-ban-tinh-dong-loat-to-chuc-dai-hoi-chi-bo-nhiem-ky-2022-2025-3193948.html

Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở thực sự gần dân, sát dân, tâm huyết, có trách nhiệm với công việc, theo nguyên tắc “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, với một trong những trọng tâm là thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố” thông qua quy trình nhân sự “Dân tin - Đảng cử”.

Triển khai Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 5/6, đồng loạt 1.452 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025.

Những trưởng thôn, bản, khu phố được bầu đều là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở và được giới thiệu để bầu Bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

6. Coi trọng thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: https://baoquangninh.com.vn/coi-trong-thanh-tra-giam-sat-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-3195523.html

Một trong những giải pháp được UBND tỉnh đưa ra trong chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 là các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện chương trình và các quy định của pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới: https://www.baoquangninh.com.vn/co-cau-lai-to-chuc-bo-may-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi-3196644.html

Tỉnh Quảng Ninh được Trung ương đánh giá là địa phương chủ động, quyết tâm, quyết liệt, sớm đổi mới phương thức lãnh đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thí điểm nhiều mô hình mới với nhiều đề án, chiến lược, mang lại những kết quả rất thiết thực. Trên cơ sở những thành công đạt được, tỉnh tiếp tục đề ra những giải pháp trọng tâm, trọng điểm, nhằm xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực tiễn những năm qua đã khẳng định việc quyết liệt đổi mới hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ đã trở thành động lực, là nhân tố quan trọng giúp Quảng Ninh đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp phù hợp theo từng thời điểm, giữ vững địa bàn an toàn, giảm bớt thiệt hại cho nhân dân, điều hành phát triển kinh tế - xã hội vượt qua khó khăn do dịch bệnh trong suốt hơn 2 năm qua.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, tỉnh tiếp tục quan tâm đổi mới, hoàn thiện bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa. Trong đó sẽ quyết liệt rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy định, quy chế làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hợp nhất, các mô hình thí điểm, nhất là mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ, ủy ban kiểm tra - thanh tra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, Trung tâm Truyền thông tỉnh. Đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa cơ sở giáo dục công lập ở những nơi có điều kiện; hoàn thành sắp xếp theo quy định chung và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đối với bộ máy hệ thống chính trị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

8. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ: https://www.baoquangninh.com.vn/cham-lo-xay-dung-doi-ngu-can-bo-nu-3195535.html

Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong những chủ trương được cấp ủy, chính quyền các cấp của Quảng Ninh quan tâm thực hiện. Những chiến lược, chính sách, chương trình của tỉnh vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Qua đó, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.

9. Chung tay vì biên cương giàu mạnh: https://www.baoquangninh.com.vn/bdbp-quang-ninh-chung-tay-vi-bien-cuong-giau-manh-3198651.html

Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về phát triển bền vững kinh tế - xã hội (KT-XH) gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh (QP-AN) ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” (Nghị quyết 06), thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết trên của tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

10. Củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới: https://baoquangninh.com.vn/cung-co-to-chuc-co-so-dang-va-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-dang-vien-trong-giai-doan-moi-3195185.html

Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra đầu tháng 5/2022 đã thống nhất ban hành nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Hiện cấp ủy các cấp của Quảng Ninh đang nỗ lực triển khai thực hiện, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Tính đến hết tháng 6/2022, toàn Đảng bộ tỉnh có 20 đảng bộ trực thuộc, 696 tổ chức cơ sở đảng, 4.904 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 106.084 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận, quy định có liên quan đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có trên 90% tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng, tính riêng 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã kết nạp 823 đảng viên.

Nhằm tạo sự tiến bộ thực chất, mạnh mẽ, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, có như vậy sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng mới được nâng lên. Và điều đó thuận lợi hơn khi trong tháng 6 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Để nghị quyết đi vào thực tiễn, tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, trong đó thông tin về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề ra trong nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng thời, phân tích quan điểm, mục tiêu, nhận định một số hạn chế, yếu kém để từ đó triển khai nhiệm vụ, giải pháp bám sát với điều kiện thực tế tại địa phương.

11. Đảm bảo an sinh, phục hồi kinh tế: https://baoquangninh.com.vn/dam-bao-an-sinh-phuc-hoi-kinh-te-3194563.html

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động, đời sống nhân dân. Hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ dẫn đến doanh nghiệp phá sản, ngừng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng; người lao động không có việc làm, giảm thu nhập trở nên phổ biến. Các nhóm đối tượng yếu thế, người lao động trong khu vực phi chính thức càng gặp nhiều khó khăn hơn... Với quyết tâm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai quyết liệt các giải pháp, từng bước phục hồi kinh tế; triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch với chủ trương “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

12.  Đoàn khảo sát số 2 của Trung ương làm việc với Quảng Ninh về Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI: https://baoquangninh.com.vn/doan-khao-sat-so-2-cua-trung-uong-lam-viec-voi-tinh-quang-ninh-ve-nghi-quyet-trung-uong-8-khoa-xi-3202273.html

Ngày 29/8, Đoàn khảo sát số 2, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh.Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo một số địa phương.

Trong 10 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng. Quảng Ninh đã chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu sang xanh”, tiên phong trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tích cực cải cách hanh chính; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển. Những kết quả nêu trên đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

13. Động lực từ mục tiêu "Việc gì có lợi cho dân thì làm": https://baoquangninh.com.vn/dong-luc-tu-muc-tieu-viec-gi-co-loi-cho-dan-thi-lam-3193512.html

Năm 2016, khi Quảng Ninh quyết định thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố (gọi chung là thôn), đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, bởi đây là một mô hình mới, ảnh hưởng đến hàng nghìn bí thư chi bộ, trưởng thôn đương nhiệm. Nhưng với quyết tâm chính trị cao nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu "việc gì có lợi cho dân thì làm", BTV Tỉnh ủy đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để gỡ  từng "nút thắt", nhằm thực hiện thành công mô hình này. Đến nay mô hình đã khẳng định hiệu quả rõ nét trong thực tiễn cuộc sống. Ngày 3/7 tới đây, lần thứ 3 toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức đại hội chi bộ cấp cơ sở theo mô hình “Dân tin - Đảng cử”.

14. Hội nghị phân tích chuyên sâu Chỉ số PAR Index và SIPAS tỉnh Quảng Ninh năm 2021: https://www.baoquangninh.com.vn/hoi-nghi-phan-tich-chuyen-sau-chi-so-par-index-va-sipas-tinh-quang-ninh-nam-2021-3196547.html

Ngày 20/7, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phân tích chuyên sâu Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Dự hội nghị, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, địa phương… Hội nghị được truyền trực tuyến tới 13 điểm cầu cấp huyện và 177 điểm cầu xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

15. Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV: https://baoquangninh.com.vn/khai-mac-ky-hop-thu-9-hdnd-tinh-khoa-xiv-3194479.html

Ngày 7/7, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh (phường Hồng Hà, TP Hạ Long), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm) để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

16. Khát vọng đổi mới, cải cách: https://www.baoquangninh.com.vn/no-luc-doi-moi-cai-cach-de-phat-trien-3196541.html

Ngày 20/7, Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị phân tích chuyên sâu Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh năm 2021. Tại hội nghị, nhiều phân tích chuyên sâu đã đánh giá một cách khách quan về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

17. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: https://baoquangninh.com.vn/phong-chong-tham-nhung-kien-quyet-hon-trong-tinh-hinh-moi-3195123.html

Với chủ trương chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là biện pháp hàng đầu, đi đôi với phát hiện, xử lý tham nhũng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền của Quảng Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó đã thu được những kết quả quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Trên cơ sở thực tiễn của địa phương, Quảng Ninh đã chủ động ban hành nhiều văn bản tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ; kiểm tra, giám sát kê khai tài sản của cán bộ; nắm thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; ban hành các quyết định, kế hoạch để triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng...

Đặc biệt, tháng 6/2022, Tỉnh ủy đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban. Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi thể chế; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, NSNN, đầu tư công, than, khoáng sản, công tác cán bộ…

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của CBCCVC. Chú trọng kiểm soát quyền lực ở những nơi đang thực hiện mô hình hợp nhất, thí điểm, kiêm nhiệm chức danh; nơi được phân cấp, ủy quyền nhiều…

18. Ký kết Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông: https://www.baoquangninh.com.vn/ky-ket-thoa-thuan-ket-noi-kinh-te-truc-cao-toc-phia-dong-3197714.html

Ngày 28/7, trong khuôn khổ Kỳ họp III Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC III), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng 4 địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên tổ chức Ký kết Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông.

Dự lễ ký có các đồng chí: Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Phạm Xuân Thăng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cùng lãnh đạo các ban, ngành trung ương và 4 địa phương, gần 300 đại biểu là đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo VCCI và 4 địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên tham dự chương trình ký kết.

19. Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho phát triển dài hạn: https://baoquangninh.com.vn/kien-tao-nen-tang-vung-chac-cho-phat-trien-dai-han-3194946.html

Trong 3 ngày diễn ra Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XIV, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung trí tuệ cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để đánh giá, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2022 và giai đoạn tới. Kỳ họp được đông đảo cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách được thông qua.

20. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền: https://www.baoquangninh.com.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-dan-van-chinh-quyen-3197484.html

Thời gian qua, chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, góp phần ổn định an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố khối đại đoàn kết trong hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân.

21. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách nhà nước: https://www.baoquangninh.com.vn/nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-dieu-hanh-thu-chi-ngan-sach-nha-nuoc-3196040.html

Chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh vẫn duy trì ổn định tăng trưởng kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi NSNN. Điều này giúp tỉnh có thêm nhiều nguồn lực chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, trong 2 năm (2020-2021), tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt dự toán so với trung ương và HĐND tỉnh giao, được đánh giá có quy mô thu NSNN lớn nhất từ trước đến nay và thu nội địa đứng thứ 5 cả nước. Trong đó, thu NSNN năm 2021 đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 15% so với dự toán trung ương giao, tăng 4% so với năm 2020. Kết quả này khẳng định cho sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ thu, chi NSNN.

6 tháng đầu năm 2022, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 28.821 tỷ đồng, đạt 55% dự toán tỉnh giao, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thu XNK 6.600 tỷ đồng, đạt 62% dự toán tỉnh giao, bằng 132% so với cùng kỳ; thu nội địa 22.221 tỷ đồng, đạt 53% dự toán, bằng 123% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển gần 6.000 tỷ đồng, đạt 37,7% kế hoạch năm; chi thường xuyên trên 4.100 tỷ đồng, đạt 33% dự toán tỉnh giao.

22. Quan tâm phát triển đảng viên mới: https://www.baoquangninh.com.vn/go-kho-phat-trien-dang-vien-moi-3198342.html

Nhiều chi, đảng bộ hiện gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, quan tâm bồi dưỡng, khuyến khích thế hệ trẻ phấn đấu vào Đảng là nhiệm vụ cấp thiết được nhiều cấp ủy đặt ra.

Để phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở đảng cần chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác phát triển Đảng; nghiêm túc chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch theo đúng quy trình công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chi bộ cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và của nhân dân đối với công tác phát triển đảng viên; làm tốt công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu, xem xét, kết nạp Đảng...

23. Quảng Ninh: Tăng cường công tác đối ngoại: https://www.baoquangninh.com.vn/quang-ninh-tang-cuong-cong-tac-doi-ngoai-3198562.html

Công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân giữa Quảng Ninh với các tỉnh, thành phố của các nước trong khu vực và trên thế giới luôn được quan tâm đẩy mạnh. Thông qua hoạt động đối ngoại giữa các bên, nhiều chương trình hợp tác, xúc tiến, quảng bá du lịch và hỗ trợ đầu tư, phát triển giáo dục đào tạo đã được ký kết, mang lại hiệu quả tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như đời sống cho người dân.

Theo thống kê từ Sở Ngoại vụ, hiện Quảng Ninh duy trì mối quan hệ đối ngoại và có các chương trình hợp tác với nhiều tỉnh, thành phố thuộc các nước: Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đây là những tỉnh, thành phố có những nét tương đồng về kinh tế, truyền thống lịch sử, văn hóa với Quảng Ninh, có thể hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Quảng Ninh phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống.

24. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực: https://baoquangninh.com.vn/tap-trung-kiem-tra-giam-sat-nhung-linh-vuc-de-phat-sinh-tieu-cuc-3199518.html

Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh chủ đề phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để đáp ứng được yêu cầu này, tại Quảng Ninh thời gian qua, cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

25. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị: https://baoquangninh.com.vn/tong-ket-thuc-hien-nghi-quyet-54-nq-tw-cua-bo-chinh-tri-3195184.html

Ngày 11/7, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

26. Xây dựng Đảng vững mạnh từ mỗi đảng viên: https://baoquangninh.com.vn/xay-dung-dang-vung-manh-tu-moi-dang-vien-3199193.html

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã đưa ra quan điểm chỉ đạo về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và được cụ thể hóa tại Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức, cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Từ quan điểm đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, là trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

 

  1. KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI

27. Ấn tượng Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ninh năm 2022: https://baoquangninh.com.vn/an-tuong-hoi-dien-nghe-thuat-quan-chung-3201081.html

Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ninh năm 2022 được tổ chức từ ngày 18-19/8, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những khán giả yêu nghệ thuật.

Gần 700 diễn viên không chuyên đến từ 13 đoàn nghệ thuật quần chúng của 13 huyện, thị xã, thành phố đã biểu diễn hết mình, cống hiến gần 70 tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu. Hội diễn cũng tạo cơ hội để các đơn vị, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tích cực trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, những nét đẹp văn hóa độc đáo của từng địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ninh là một hoạt động văn hóa lớn của tỉnh, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần. Đây là dịp để đánh giá chất lượng và cổ vũ phong trào văn nghệ quần chúng, tôn vinh hạt nhân văn hóa văn nghệ tại các địa phương.

28. Biển Quảng Ninh: 10 bãi biển đẹp ngất ngây, nên trải nghiệm bất cứ lúc nào: https://baoquocte.vn/bien-quang-ninh-10-bai-bien-dep-ngat-ngay-nen-trai-nghiem-bat-cu-luc-nao-180268.html

Việt Nam là một quốc gia ven biển, sở hữu các vùng biển đẹp và thềm lục địa rộng lớn, chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng.

Không chỉ có nhiều bãi biển đẹp, quyến rũ nhất hành tinh, Việt Nam còn là một trong những quốc gia có vịnh đẹp nhất thế giới. Sức hấp dẫn khó cưỡng của Vịnh Hạ Long khiến Quảng Ninh luôn đứng trong Top những điểm đến hàng đầu về du lịch biển đảo, thu hút không chỉ khách quốc tế, mà luôn thỏa mãn đầy đủ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và trải nghiệm của du khách từ hạng sang đến bình dân.

Nếu Vịnh Hạ Long đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và vinh dự là một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, thì những bãi biển ở Quảng Ninh cũng không "hổ danh" với đề cử những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Sự nổi tiếng và có sức hấp dẫn riêng, với bờ biển dài hàng trăm km, những dải cát trắng mịn trải đầy nắng, những rặng phi lao xanh rì rào... luôn là điểm đến không thể bỏ qua dù ở bất cứ thời điểm nào trong năm.

Tuy nhiên, từ tháng 4 đến tháng 9 là khoảng thời gian lý tưởng nhất để lựa chọn một chuyến du lịch biển Quảng Ninh, lúc này thời tiết biển rất đẹp, trong xanh phù hợp để tắm biển, tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng và thưởng thức những món ăn ngon tươi rói từ biển cả.

29. Các văn nghệ sĩ cần tham gia nhiều hơn vào phát triển bền vững: https://baochinhphu.vn/cac-van-nghe-si-can-tham-gia-nhieu-hon-vao-phat-trien-ben-vung-102220829071937749.htm

Dự lễ trao giải Cuộc thi Phim ngắn "Màn ảnh Xanh", tối 28/8, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn, sẽ có ngày càng nhiều hơn những nhà làm phim, nghệ sĩ, diễn viên tham gia, góp phần thực hiện sứ mệnh phát triển bền vững…

Cuộc thi Phim ngắn "Màn ảnh Xanh" lần thứ nhất năm 2022 do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao giải  với chủ đề "Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững"

Ban Tổ chức đã lập Hội đồng Sơ tuyển để chọn ra 21 dự án tham gia vào vòng thi Thuyết trình Dự án. Từ đó, Ban Giám khảo đã quyết định lựa chọn 13 phim tốt nhất vào vòng Chung khảo Cuộc thi Phim ngắn "Màn ảnh Xanh".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhấn mạnh: Lễ trao giải Cuộc thi Phim ngắn "Màn ảnh xanh" diễn ra ở Quảng Ninh, một địa điểm rất ý nghĩa, nơi vốn được coi là nền kinh tế "Nâu" hiện nay đang chuyển dịch rất mạnh mẽ sang kinh tế "Xanh". Cuộc thi là hành động thiết thực cùng với cả nước đồng hành để phát triển bền vững.

30. Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa: https://nhandan.vn/chung-tay-vi-mot-ha-long-khong-rac-thai-nhua-post712539.html

Ngày 26/8, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa” nhằm nâng cao nhận thức về ô nhiễm chất thải nhựa đại dương, thúc đẩy các hành động giảm thiểu và ngăn chặn nhựa sử dụng một lần tại Vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh nổi tiếng là nơi được ban tặng tài nguyên thiên nhiên phong phú, cảnh quan đa dạng với môi trường biển, đảo tuyệt mỹ, là sự lựa chọn ưu tiên số một của khách du lịch cả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, theo ước tính của Dự án EPPIC 2020, khu vực Vịnh Hạ Long có đến 28.283 tấn chất thải nhựa được phát sinh ra mỗi năm, trong đó khoảng 5.272 tấn rác thải nhựa có thể bị rò rỉ ra đại dương. Ngoài gây ô nhiễm môi trường nước, suy giảm các hệ sinh thái, rác thải nhựa trôi nổi cũng ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch của khu di sản.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã mang đến những góc nhìn tổng quan về việc bảo vệ môi trường biển; chỉ ra vai trò của từng tổ chức trong nhiệm vụ chung hướng đến du lịch bền vững; chia sẻ các chính sách, hoạt động đã và đang triển khai tại địa phương nhằm giảm thiểu tác hại từ tàu du lịch đối với môi trường, đặc biệt là các giải pháp kịp thời trong việc giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần.

31. Chuyển đổi số tại Quảng Ninh: Động lực phát triển du lịch bền vững: https://bvhttdl.gov.vn/chuyen-doi-so-tai-quang-ninh-dong-luc-phat-trien-du-lich-ben-vung-20220801103856888.htm

Du lịch Quảng Ninh đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Bắt nhịp cùng sự vận động của ngành du lịch trong nước, quốc tế và thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngành du lịch Quảng Ninh xác định chuyển đổi số là giải pháp, cũng là hướng đi tất yếu giúp du lịch tăng tốc bứt phá và phát triển bền vững.

32. Chuyển trọng tâm từ du lịch, Quảng Ninh nhắm đến ngành công nghiệp ô tô, điện tử: https://vneconomy.vn/chuyen-trong-tam-tu-du-lich-quang-ninh-nham-den-nganh-cong-nghiep-o-to-dien-tu.htm

Quảng Ninh đang chuyển đổi từ một tỉnh lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn sang một trung tâm công nghiệp lấy các ngành công nghiệp công nghệ cao làm trọng tâm…

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đang nổi lên với việc thông tuyến cao tốc Vân Đồn- Móng Cái (Quảng Ninh) từ 01/9/2022, giúp việc di chuyển từ Hà Nội - Móng Cái còn 3 giờ, thay vì 6 giờ như hiện nay.

Bắt nhịp xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Quảng Ninh cũng đang chuyển đổi từ một tỉnh lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn sang một trung tâm công nghiệp lấy các ngành công nghiệp công nghệ cao như sản xuất ô tô và thiết bị điện tử làm trọng tâm.

33. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại Quảng Ninh: https://congthuong.vn/day-manh-xay-dung-nong-thon-moi-tai-quang-ninh-216846.html

Quảng Ninh triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào khoảng năm 2011. Đến hết năm 2021, Quảng Ninh có 9/13 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 98/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 48/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 22/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn kế hoạch của tỉnh đặt ra là 1 năm.

34. Khai mạc Tuần Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp Quảng Ninh năm 2022: https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/khai-mac-tuan-xuc-tien-tieu-thu-san-pham-ocop-san-pham-nong-nghiep-quang-ninh-nam-2022-614337.html

Tối 30/6, tại dãy phố cổ, Công viên Hạ Long Park, Sở Công Thương phối hợp với Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh Quảng Ninh tổ chức Khai mạc Tuần Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp Quảng Ninh năm 2022.

Tham gia Tuần Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp Quảng Ninh năm 2022 có trên 30 gian hàng với trên 150 sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn 13/13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Đây là hoạt động chuyên đề định kỳ hàng năm được tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại các Trung tâm thương mại và Khu du lịch lớn trên địa bàn tỉnh. Sự kiện nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản Quảng Ninh ra thị trường và tới đông đảo người dân, du khách đến vui chơi, tham quan tại Quảng Ninh trong dịp du lịch hè.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động kết nối các nhà sản xuất sản phẩm OCOP trong tỉnh với thị trường tiêu thụ gắn với du lịch. Giúp nhà sản xuất sản phẩm OCOP phát triển các đại lý, kênh phân phối và định hướng phát triển hoạt động sản xuất hàng hóa cung ứng ra thị trường, phục vụ sức tiêu dùng của người dân. Qua đó, tiếp tục quảng bá và đưa sản phẩm OCOP Quảng Ninh trở thành sản phẩm dịch vụ, quà tặng phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước khi tới với Quảng Ninh.

35. Khẳng định vị thế trung tâm du lịch Hạ Long: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/khang-dinh-vi-the-trung-tam-du-lich-ha-long-i299263/

Để bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) luôn luôn làm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của địa phương. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch.

36. Khi quy chế dân chủ được phát huy: https://www.baoquangninh.com.vn/khi-quy-che-dan-chu-duoc-phat-huy-3198853.html

Bằng những chương trình, hoạt động cụ thể, thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn Quảng Ninh đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, vai trò của nhân dân trong thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngày càng được phát huy.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

37. Kiên trì mục tiêu tăng trưởng “xanh” : https://www.baoquangninh.com.vn/huong-phat-trien-ben-vung-cua-quang-ninh-3195624.html

Sau hơn chục năm kiên trì chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ “nâu” sang “xanh” với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, tỉnh Quảng Ninh đang gặt hái những thành công lớn. Những thành tựu đạt được là tiền đề để tạo đà cho địa phương phát triển nhanh, tiếp tục là một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn nhất cả nước.

38. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính: https://baoquangninh.com.vn/nang-cao-chat-luong-cung-ung-dich-vu-hanh-chinh-3199694.html

Thời gian qua, tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), giữ vững kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính (PAPI)…

Bám sát nhiệm vụ công tác CCHC và trên cơ sở những kết quả đạt được, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU (ngày 9/4/2021) của Tỉnh ủy gắn với Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, tỉnh có nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng các TTHC cho tổ chức, công dân theo phương châm “làm đúng, làm nhanh, làm tốt”, nhất là thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường, GPMB, vật liệu san lấp… Hằng quý hay 6 tháng..., các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nhiều khó khăn từ phía doanh nghiệp đã được tỉnh nắm bắt giải đáp, tháo gỡ kịp thời, nhất là về thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất của trung ương, của tỉnh; tiêm vắc-xin phòng Covid-19; nguồn lực lao động...

39. Nỗ lực "giữ lửa” cải cách: https://www.baoquangninh.com.vn/de-giu-lua-cai-cach-tu-cap-tinh-toi-co-so-3196304.html

Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nội dung CCHC. Đặc biệt, ngay sau khi trung ương và tỉnh công bố bảng xếp hạng các chỉ số, tỉnh và các sở, ngành, địa phương luôn chủ động tổ chức các hội nghị phân tích chuyên sâu, rút kinh nghiệm, tìm phương hướng tiếp tục đi lên trong giai đoạn mới. Đây là cách để Quảng Ninh giữ vững hình ảnh “ngôi sao cải cách” của cả nước.

40. Nỗ lực tìm kiếm sự đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính: https://www.baoquangninh.com.vn/quang-ninh-luon-tim-kiem-su-doi-moi-sang-tao-trong-cai-cach-hanh-chinh-3196542.html

Tại hội nghị phân tích chuyên sâu Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 do tỉnh tổ chức, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã ghi lại những ý kiến của đại biểu về giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả của chỉ số PAR Index, SIPAS năm 2022 và những năm tiếp theo.

41. Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Ninh: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/ngay-van-hoa-han-quoc-tai-quang-ninh--i665749/

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, từ 29-30/8, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với trường Đại học Hạ Long tổ chức “Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Ninh năm 2022”.

42. Phát huy vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội: https://baoquangninh.com.vn/phat-huy-vai-tro-hieu-qua-cua-tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-3195348.html

Quảng Ninh đã có nhiều cách làm sáng tạo triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW (ngày 22/11/2014) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH). Nhờ đó, toàn tỉnh đã có hàng nghìn đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

43. Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng: https://www.baoquangninh.com.vn/phat-huy-vai-tro-xung-kich-tren-mat-tran-tu-tuong-3198079.html

Trải qua lịch sử 92 năm hình thành, xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách và đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong suốt các thời kỳ cách mạng, ở bất cứ giai đoạn nào, công tác tuyên giáo luôn được Đảng ta xác định là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ và nền tảng tinh thần của xã hội. 92 năm qua, dù tên gọi, cơ cấu, tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục của ngành Tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt.

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, thời gian qua ngành Tuyên giáo Quảng Ninh đã phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt chức năng tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở luôn nỗ lực phấn đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Với phương châm chủ động, nhạy bén, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu các cấp ủy nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ngành Tuyên giáo tích cực, chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

44. Quảng Ninh: Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ đẹp nhất miền Bắc trên cao tốc: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/quang-ninh-se-co-2-tram-dung-nghi-dep-nhat-mien-bac-tren-cao-toc-1743284.html

Các trạm dừng nghỉ và chỗ dừng xe trên tuyến cao tốc của Quảng Ninh có thiết kế đẳng cấp, đẹp nhất miền Bắc hiện nay.

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, các trạm dừng nghỉ được triển khai xây dựng ngay sau khi cao tốc Vân Đồn-Móng Cái đi vào hoạt động.

Cụ thể, có 2 trạm dừng nghỉ tại Km 20+00 thuộc xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long và Trạm dừng nghỉ tại Km80+00 thuộc xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn.

45. Quảng Ninh: Lễ hội đền Cửa Ông thu hút hàng nghìn du khách: https://www.vietnamplus.vn/quang-ninh-le-hoi-den-cua-ong-thu-hut-hang-nghin-du-khach/813475.vnp

Lễ hội đền Cửa Ông không chỉ là dịp để mọi người tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân mà còn là dịp để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của vùng đất, con người Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, ngày 28/8 (tức ngày 2/8 âm lịch), Lễ hội đền Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được tổ chức với quy mô lớn tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, vãn cảnh.

Lễ hội đền Cửa Ông được tổ chức hằng năm vào ngày 3-4/2 và ngày 3-4/8 âm lịch nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông và chủ thần đền là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ 3 của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Đây là vị tướng có nhiều công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông với 2 lần được cử ra trấn ải ở Cửa Suốt, một trong những vị trí chiến lược của vùng Đông Bắc, góp phần giữ gìn biên cương của Tổ quốc.

46. Quảng Ninh quảng bá hình ảnh và truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường: https://baodautu.vn/quang-ninh-quang-ba-hinh-anh-va-truyen-tai-thong-diep-bao-ve-moi-truong-d172387.html

Chương trình Trao giải cuộc thi Phim ngắn “Màn ảnh xanh” do UBND Tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 27 – 28/8/2022. Sự kiện này bao gồm chuỗi các hoạt động với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, các đối tác trong nước và quốc tế,… nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh suất sắc với những thông điệp bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững.

“Đây cũng là sự kiện quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh với những cảnh quan tươi đẹp, kỳ vĩ, hạ tầng phát triển, thuận tiện, phù hợp làm phim trường cho các bộ phim trong nước và quốc tế, từ đó quảng bá văn hoá, danh thắng và du lịch của tỉnh Quảng Ninh”, ông Lê Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cho biết.

Chuỗi sự kiện này thu hút được sự quan tâm tham gia của đại diện một số Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và những doanh nghiệp lớn trong ngành Điện ảnh. Trong đó phải kể đến sự tham gia của các đại sứ quán là thành viên của hội đồng di sản thế giới của UNESCO, đại diện của Hiệp hội Điện ảnh Hoa kỳ, Tập đoàn Netflix, Công ty Galaxy Play, Công ty HK film,…

47. Quảng Ninh: Chống chọi và khắc phục hậu quả cơn bão số 3: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-chong-choi-va-khac-phuc-hau-qua-con-bao-so-3-338859.html

Sáng 26/8, bão số 3 đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực rộng lớn vùng Đông Bắc bộ (Quảng Ninh). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, từ chiều 25-26/8 toàn tỉnh có mưa to đến rất to, gió phổ biến đạt cấp 4-5. Khu vực Móng Cái, Cô Tô gió cấp 5-6, giật cấp 8. Lượng mưa từ 19h ngày 25/8 đến 6h ngày 26/8 tại một số điểm trên địa bàn tỉnh ở ngưỡng 76,8mm; trong đó, thành phố Cẩm Phả và thị xã Đông Triều mức nước cao nhất là 299,4mm.

Mặc dù bão số 3 đã suy yếu nhưng hoàn lưu của bão gây mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo lốc xoáy đã làm ngập úng và sạt lở đất nguy hiểm ở nhiều nơi trên địa bàn Quảng Ninh, địa phương đang “gồng mình” khắc phục hậu quả.

48. Quảng Ninh: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 01/9: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-cao-to-c-van-do-n-mo-ng-ca-i-se-duoc-dua-va-o-su-dung-tu-nga-y-019-338804.html

Ngày 25/8, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng) do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Trưởng đoàn đã thực tế công trình để đánh giá kết quả chất lượng công trình chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Công trình đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chiều dài trên 80km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc tối đa 120km/h; nằm trong hệ thống đường cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, được xác định là tuyến đường có ý nghĩa chiến lược trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái gồm 2 dự án độc lập, Vân Đồn - Tiên Yên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh; Tiên Yên - Móng Cái đầu tư theo hình thức BOT.

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến đưa đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào sử dụng từ ngày 01/9, để công trình đảm bảo các quy định trước khi đưa vào khai thác, Cơ quan Thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia đã tổ chức 6 đợt công tác kiểm tra hiện trường công trình, kiểm tra công tác quản lý chất lượng, hồ sơ nghiệm thu các hạng mục công trình; đồng thời đề xuất một số nội dung điều chỉnh theo thiết kế, các khuyến nghị đề xuất đã được chủ đầu tư hoàn thành điều chỉnh.

49. Quảng Ninh: Phấn đấu lọt tốp 15 của cả nước: https://giaoducthoidai.vn/quang-ninh-phan-dau-lot-top-15-cua-ca-nuoc-post605615.html

Chiều 25/8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2022-2023 và tuyên dương học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh cấp quốc gia, quốc tế năm học 2021-2022.

50. Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang - thế lực mới của thị trường bất động sản khu công nghiệp: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bat-dong-san/quang-ninh-hai-duong-bac-giang-the-luc-moi-cua-thi-truong-bat-dong-san-khu-cong-nghiep-304524.html

Một số địa phương đang nổi lên như những thị trường tiềm năng ở lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, giữ trọng trách “gánh cung”, chia lửa cho các thị trường truyền thống.

Quảng Ninh đang là cái tên sáng giá trong việc vươn mình trở thành thị trường khu công nghiệp mới đầy tiềm năng, ngoài các thị trường truyền thống ở phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 khu công nghiệp nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 và quy hoạch chung xây dựng các khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với tổng diện tích là 12.899,5 ha (10 khu công nghiệp thuộc địa bàn các khu kinh tế). Tính riêng năm 2021, diện tích đất đã giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp là 828,07 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho các dự án đầu tư thứ cấp thuê để thực hiện dự án là 596,78 ha, diện tích đất công nghiệp hiện có thể sẵn sàng cho thuê là 506 ha.

Đặc biệt, Quảng Ninh có khu kinh tế ven biển Vân Đồn có tổng diện tích là 217.133 ha, bao gồm 58.183 ha diện tích đất tự nhiên và 158.950 ha diện tích mặt biển và khu inh tế ven biển Quảng Yên có tổng diện tích 13.303 ha. Đây là những nền tảng quan trọng để Quảng Ninh bứt tốc, trở thành một thế lực mới ở thị trường bất động sản khu công nghiệp.

51. Quảng Ninh trên đà phục hồi kinh tế sau dịch bệnh: https://tuoitrethudo.com.vn/quang-ninh-tren-da-phuc-hoi-kinh-te-sau-dich-benh-200148.html

Sau khi thành công thực hiện “mục tiêu kép”, Quảng Ninh tiếp tục bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh. Bằng những nỗ lực và đường lối đúng đắn đã giúp Quảng Ninh tạo những bứt phá trong phát triển kinh tế, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đã đề ra trong nửa đầu năm 2022.

Để có được kết quả khả quan trong phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm nay, bên cạnh các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các biện pháp ổn định sản xuất kinh doanh, phục hồi nhanh ngành du lịch, dịch vụ, thích ứng an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Đặc biệt, tỉnh có những giải pháp căn cơ trong thu ngân sách nhà nước; xác định rõ trách nhiệm các sở, ban, ngành, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện. Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2022-2023, trong đó, tập trung phát huy tối đa vai trò trụ cột của ngành than, điện và công nghiệp chế biến, chế tạo trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách.

52. Quảng Ninh: Trọn vẹn nghĩa tình với người có công: http://laodongxahoi.net/quang-ninh-tron-ven-nghia-tinh-voi-nguoi-co-cong-1324162.html

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thể hiện lòng biết ơn và góp phần bù đắp những mất mát cho các gia đình chính sách, người có công.

53. Quảng Ninh vững bước trên chặng đường phát triển: https://baoquangninh.com.vn/quang-ninh-vung-buoc-tren-chang-duong-phat-trien-3200692.html

Những ngày tháng Tám lịch sử, ở khắp mọi miền của Tổ quốc chung niềm vui hân hoan, tự hào với tinh thần thi đua sôi nổi. Nhìn lại 74 năm về trước, là khí thế cách mạng sục sôi của đồng bào và chiến sĩ cả nước với quyết tâm giành lại chính quyền. Vùng mỏ Quảng Ninh - địa phương tiến hành giành chính quyền sớm nhất trong cả nước, với nhiều điểm đấu tranh độc đáo, sáng tạo, đã góp phần vào thắng lợi của cả dân tộc trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Tiếp nối truyền thống cách mạng, viết tiếp những trang sử hào hùng, những năm qua tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, vững vàng tiến về phía trước và gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

54. Quảng Ninh: Đưa thương mại điện tử về vùng đồng bào dân tộc thiểu số: https://congthuong.vn/quang-ninh-dua-thuong-mai-dien-tu-ve-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-217620.html

Quảng Ninh hiện có 56 xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 162.531 người, cư trú rải rác ở trên 85% diện tích của tỉnh. Cản trở lớn nhất cho sự phát triển kinh tế của bà con dân tộc thiểu số là giao thông kết nối tại các thôn, bản chưa được đầu tư đồng bộ, để khắc phục được khó khăn này, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung áp dụng công nghệ 4.0, mở rộng đưa các sản phẩm nông sản của bà con lên giao dịch tại các sàn thương mại điện tử. Bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan.

55. Quảng Ninh: Phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' mang lại hiệu quả thiết thực: http://daidoanket.vn/quang-ninh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-mang-lai-hieu-qua-thiet-thuc-5694437.html

Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

56. Quảng Ninh: Phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quang-ninh-phat-dong-thi-dua-dac-biet-chao-mung-ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-tinh-111084.html

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9, ngày 18/8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Để đợt thi đua này cũng như các hoạt động kỷ niệm có hiệu quả, thiết thực, chuyển biến sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung tổ chức phong phú, sinh động, thiết thực, có chiều sâu các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí ngày hội toàn dân hướng về cội nguồn; đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, huy động tối đa nguồn lực xã hội hoá.

57. Quảng Ninh nói không với rác thải nhựa, hướng tới phát triển du lịch bền vững: https://baoquocte.vn/quang-ninh-noi-khong-voi-rac-thai-nhua-huong-toi-phat-trien-du-lich-ben-vung-194733.html

Kể từ ngày 1/9, du khách đến đảo Cô Tô (Quảng Ninh) không được mang chai nhựa, túi nilon, các vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường. “Du lịch Quảng Ninh nói không với rác thải” hiện đang là khẩu hiệu hành động và quyết tâm của tỉnh trong hành trình phát triển du lịch bền vững.

58. Quảng Ninh: Công tác tuyên truyền miệng trong cuộc chạy đua cùng cách mạng 4.0: https://www.tuyengiao.vn/nghien-cuu/nghiep-vu-cong-tac-tuyen-giao/quang-ninh-cong-tac-tuyen-truyen-mieng-trong-cuoc-chay-dua-cung-cach-mang-4-0-140307

Những năm qua, kế thừa thành tựu chung của đất nước, phát triển tư duy, tầm nhìn, kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh tiếp tục lãnh đạo địa phương tiến nhanh và bền vững.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch COVID-19 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên, triển khai bài bản, nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của khu vực phía Bắc.

59. Quy hoạch - Động lực phát triển nhanh, bền vững: https://www.baoquangninh.com.vn/quy-hoach-dong-luc-phat-trien-nhanh-ben-vung-3199070.html

Quảng Ninh luôn xác định quy hoạch phải đi trước, làm nền tảng vững chắc để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, tạo động lực tiến xa, vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển.

Nhận diện rõ xu thế phát triển của đất nước và trên thế giới, từ năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã dành nguồn lực triển khai đầu tư lập các quy hoạch chiến lược, với sự tham gia của các đơn vị tư vấn hàng đầu của nước ngoài, như: Tập đoàn McKinsey, BCG (Mỹ); Nikken Sekkei, Nippon Koie (Nhật Bản).

Với vai trò là cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc, tỉnh đã ra “đề bài” cho các đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập các quy hoạch thật sự phát huy vị trí chiến lược, trở thành điểm trung chuyển chiến lược giữa Trung Quốc, ASEAN và Việt Nam; giữa các nước trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á, nhất là điểm trung chuyển chiến lược trong hợp tác hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác liên vùng vịnh Bắc Bộ.

Đặc biệt, các quy hoạch phải tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh mang lại nhờ hệ thống kết cấu hạ tầng động lực về kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng tự chủ, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể.

60. Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: https://www.baoquangninh.com.vn/sang-mai-pham-chat-bo-doi-cu-ho-3197143.html

Rời quân ngũ trở về sau chiến tranh, nhiều cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh đã vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Trong mọi hoàn cảnh, họ luôn phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chung sức xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

Trưởng thành từ môi trường quân ngũ, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và uy tín trước quần chúng nhân dân, nhiều thương, bệnh binh đã đi đầu tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, nhiều thương, bệnh binh được nhân dân tin tưởng bầu và đảm nhiệm tốt vai trò bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố; trở thành những đầu tàu gương mẫu, lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khơi dậy các phong trào thi đua ở cơ sở.

Quảng Ninh hiện có trên 4.800 thương, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh. Thời chiến, những người con của Quảng Ninh đã nghe theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ để dấn thân vì đất nước. Thời bình, họ tiếp tục xây dựng, phát triển quê hương. Những thương binh, bệnh binh trở thành tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ luôn phát huy, tỏa sáng, chung tay cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

61. Tiếp nối truyền thống Anh hùng: https://www.baoquangninh.com.vn/tiep-noi-truyen-thong-anh-hung-3198641.html

Trong không khí hào hùng của những ngày Tháng Tám lịch sử, người dân cả nước nói chung, quân và dân Quảng Ninh nói riêng, lại nhớ về chiến thắng giòn giã ngày 5/8/1964. Đã 58 năm trôi qua nhưng những ký ức vẻ vang của Chiến thắng trận đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc vẫn luôn là niềm tự hào của quân và dân ta.

Ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ huy động 64 máy bay ồ ạt, bất ngờ tiến công ném bom vào nhiều mục tiêu quan trọng ven biển Bắc Bộ là Cảng Gianh (Quảng Bình), Vinh - Bến Thủy (Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hóa) và Bãi Cháy (Quảng Ninh), mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại quy mô lớn vào miền Bắc Việt Nam.

13 giờ 35 phút ngày 5/8/1964, nhiều tốp máy bay của Mỹ gồm 2 chiếc F86, 2 chiếc F102, 4 chiếc AD6 bất ngờ tập kích vào Bãi Cháy, cảng Hải quân Cột 8 (TX Hòn Gai). Với tinh thần cảnh giác cao, ý chí căm thù giặc sâu sắc, tinh thần quyết chiến quyết thắng, các lực lượng vũ trang nhân dân TX Hòn Gai đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bộ đội pháo phòng không, hải quân... nổ súng đánh trả địch quyết liệt, bắn rơi 3 máy bay, bắt sống tên giặc lái đầu tiên trên miền Bắc, trung úy phi công Mỹ Anvaret.

Ngay sau trận chiến đấu và chiến thắng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ cao xạ Bạch Đằng. Thủ tướng nói: “Tôi rất vui mừng được thấy trận đánh thắng đế quốc Mỹ của các đồng chí. Tôi chuyển lời khen ngợi của Trung ương Đảng, của Bác Hồ đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ phòng không, hải quân, công an, dân quân, tự vệ và toàn thể nhân dân Hòn Gai Anh hùng. Thắng lợi của ta là rất lớn, nhưng mới là trận đầu. Chúng còn có thể đến với lực lượng lớn hơn nữa. Một điều quan trọng là phải rút kinh nghiệm để rút ra những bài học chiến đấu làm cho thắng lợi sẽ to lớn hơn nữa. Rút kinh nghiệm để chiến đấu giỏi, để có thể chiến thắng hơn nữa”.

Chiến thắng trận đầu ngày 5/8/1964 là khởi đầu bản hùng ca oanh liệt của Hải quân nhân dân Việt Nam, của quân, dân miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; chiến thắng của sức mạnh chính trị, ý chí quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền.

62. Tiếp nối mạch nguồn tri ân: https://www.baoquangninh.com.vn/tiep-noi-mach-nguon-tri-an-3197356.html

Đến nay, chiến tranh đã lùi xa nhưng những đau thương, mất mát không gì có thể bù đắp vẫn còn trong tâm trí, trong cuộc sống của mỗi gia đình có người thân hy sinh hoặc để lại một phần thân thể trong các cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc. Ghi nhớ công ơn đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, luôn quan tâm chăm lo các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công (NCC) với cách mạng bằng lòng biết ơn và sự kính trọng lớn lao.

63. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với phong trào cách mạng Khu mỏ: https://baoquangninh.com.vn/tong-bi-thu-nguyen-van-cu-voi-phong-trao-cach-mang-khu-mo-3194158.html

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc và trẻ tuổi nhất của Đảng ta - Tổng Bí thư của Đảng ta từ năm 1938 đến năm 1940, một người cộng sản kiên cường và trong sáng. Với 29 tuổi đời, đồng chí đã cống hiến 13 năm cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Phần lớn những năm đầu tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã dành thời gian cho phong trào cách mạng ở khu mỏ Quảng Ninh.

Quảng Ninh là một trong những chiếc nôi ra đời sớm nhất của giai cấp công nhân Việt Nam. Dưới sự áp bức, bóc lột tàn khốc của bọn tư bản Pháp xâm lược đã hun đúc tinh thần đấu tranh cách mạng quật cường của các giai tầng ở khu mỏ. Chính sự tàn bạo của bọn thực dân chủ mỏ đã chuẩn bị đất để gieo những hạt giống cách mạng trên vùng đất này. Do vậy, Khu mỏ là một trọng điểm chú ý của những chiến sĩ cộng sản cách mạng lớp đầu tiên. Quảng Ninh vinh dự được là một trong 3 nơi mà lúc sinh thời đồng chí Nguyễn Văn Cừ dành nhiều thời gian sống và hoạt động cách mạng nhất.

64. Thông báo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Quảng Ninh: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thong-bao-ket-qua-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-o-quang-ninh-703115

Chiều 18-8, đoàn Kiểm tra số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Trưởng đoàn Kiểm tra số 3 chủ trì hội nghị.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo