Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thư mục Quảng Ninh qua báo chí

THƯ MỤC QUẢNG NINH QUA BÁO CHÍ THÁNG 9+10

Ngày 01-11-2022 Lượt xem: 27

Để cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, …tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Thư mục: “Quảng Ninh qua báo chí Trung ương” tháng 9+10/2022.

Quảng Ninh nằm ở địa đầu đông bắc Việt Nam, là tỉnh miền núi, trung du của vùng duyên hải Bắc Bộ với hơn 80% đất đai là đồi núi. Trong đó, có hơn hai nghìn hòn đảo nổi trên mặt biển, là vùng đất lịch sử lâu đời. Con người và xã hội Quảng Ninh là nơi hội tụ, giao thoa, sự thống nhất trong đa dạng của nền văn minh sông Hồng, có truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Vùng Mỏ với “di sản” tinh thần vô giá “kỷ luật và đồng tâm”. Đây là điều kiện thuận lợi xây dựng khối đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Để cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, …tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Thư mục: “Quảng Ninh qua báo chí Trung ương” tháng 9+10/2022.

 

CHÍNH TRỊ

1. Ba đột phá chiến lược: Thúc đẩy phát triển bền vững: https://baoquangninh.com.vn/3-dot-pha-chien-luoc-thuc-day-phat-trien-ben-vung-3206013.html

Năm 2022, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, song cũng có nhiều thách thức mới xuất hiện, tác động trực tiếp đến kế hoạch phát triển của Quảng Ninh. Với tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", tỉnh đã triển khai kịp thời các chủ trương, biện pháp thúc đẩy phát triển KT-XH. 9 tháng năm 2022, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì 2 con số; 3 đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả quan trọng.

2. Bảo vệ môi trường - Nền tảng để phát triển bền vững: https://baoquangninh.com.vn/nen-tang-de-phat-trien-ben-vung-3204405.html

Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu là nhiệm vụ mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải thực hiện, là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển KT-XH của tất cả các cấp, các ngành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3. Bài bản, chặt chẽ trong công tác quy hoạch cán bộ: https://baoquangninh.com.vn/bai-ban-chat-che-trong-cong-tac-quy-hoach-can-bo-3209120.html

Xác định công tác quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo thực hiện nội dung này; nhờ đó từng bước đưa công tác quy hoạch cán bộ đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát mục đích, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc, quy trình đề ra trong các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trung ương để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. Mới đây nhất, thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị "Về công tác quy hoạch cán bộ", Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương "Về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ”, căn cứ tình hình cụ thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ cấp mình; xây dựng quy hoạch cán bộ gắn với nhiệm kỳ của cấp ủy, nhiệm kỳ của Quốc hội và HĐND các cấp. Nhiều nơi đã ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới.

4. Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị gặp mặt đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW: https://baoquangninh.com.vn/gap-mat-dang-vien-sinh-hoat-tai-noi-cu-tru-theo-quy-dinh-so-213-qd-tw-3208814.html

Thực hiện Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú, ngày 16/10, Chi bộ khu 4 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đảng viên 213.

5. Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh lần thứ XV: https://baoquangninh.com.vn/bieu-duong-nguoi-co-uy-tin-tieu-bieu-trong-dong-bao-dtts-tinh-lan-thu-xv-3206607.html

Ngày 30/9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS và biểu dương những thành tích của người có uy tín đã đạt được trong 2 năm qua (2021-2022). Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các vụ, ban, ngành Trung ương, các sở, ngành liên quan của tỉnh và 97 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trong tỉnh.

6. Các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV: https://baoquangninh.com.vn/cac-nghi-quyet-da-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-10-hdnd-tinh-khoa-xiv-3205354.html

Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và hợp nhất nội dung các quyết định của Thường trưc HĐND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư của các dự án.

Nghị quyết v.v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, năm học 2022 – 2023.

Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đươngf tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (Giai đoạn 1).

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: tuyến đường từ nút giao thông Đầm nhà Mạc đến khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (giai đoạn 1).

7. Công nghiệp chế biến, chế tạo từng bước trở thành trụ cột kinh tế: https://baoquangninh.com.vn/cong-nghiep-che-bien-che-tao-tung-buoc-tro-thanh-tru-cot-kinh-te-3206455.html

Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường, từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU (ngày 16/11/2020) "Về phát triển nhanh, bền vững công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030". Sau gần 2 năm triển khai, Nghị quyết đã tạo bước chuyển mạnh mẽ, từng bước đưa công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành trụ cột kinh tế của tỉnh.

8. CCB Quảng Ninh thi đua làm theo lời Bác: https://baoquangninh.com.vn/ccb-quang-ninh-thi-dua-lam-theo-loi-bac-3203392.html

Thời gian qua, CCB toàn tỉnh luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, tích cực trong các phong trào hoạt động. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội duy trì, thực hiện, góp phần lan tỏa sâu rộng trong toàn thể hội viên.

9. Chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên: https://baoquangninh.com.vn/chu-dong-nam-bat-tu-tuong-can-bo-dang-vien-3204759.html

Nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để chủ động trong công tác giáo dục, định hướng, quản lý… là nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy của Quảng Ninh quan tâm thực hiện. Qua đó, kịp thời giải quyết tốt những biểu hiện không tích cực trong nội bộ, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên bằng nhiều cách, nhất là thông qua sinh hoạt chi bộ, giao ban chuyên môn, qua trao đổi công tác… Việc quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ, đơn vị quan tâm triển khai với nhiều hình thức hấp dẫn đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh học tập.

Đặc biệt, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn nhằm triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tự phê bình và phê bình trong Đảng trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, hành động, phát huy tốt vai trò nêu gương và nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

10. Dấu ấn đảng viên biên phòng tăng cường cơ sở: https://baoquangninh.com.vn/hieu-qua-dua-dang-vien-bien-phong-tang-cuong-ve-co-so-3205004.html

Tăng cường đưa đảng viên biên phòng về cơ sở của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thời gian qua không chỉ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, mà còn giúp đơn vị thêm gần dân, sát dân, thực hiện hiệu quả công tác dân vận; góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Toàn tỉnh hiện có 82 xã, phường thuộc khu vực biên giới, biển đảo. Đây là địa bàn “phên giậu” Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh. Thời gian qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

11. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII: https://baoquangninh.com.vn/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-quang-ninh-lan-thu-xii-3207603.html

Ngày 7/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh với sự tham gia của 292 cán bộ đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 268.000 đoàn viên trong toàn tỉnh. Đến dự đại hội có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

12. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027: https://baoquangninh.com.vn/dai-hoi-dai-bieu-hoi-cuu-chien-binh-tinh-lan-thu-vii-nhiem-ky-2022-2027-3205255.html

Ngày 20/9, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh với sự tham gia của 259 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 56.000 hội viên CCB toàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đến dự đại hội. Về dự đại hội còn có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam.

13. Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027: https://baoquangninh.com.vn/dai-hoi-dai-bieu-hiep-hoi-doanh-nghiep-tinh-lan-thu-iii-nhiem-ky-2022-2027-3208598.html

Ngày 14/10, tại TP Hạ Long, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

14. Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh: https://baoquangninh.com.vn/dkgj-3202542.html

Chiều nay, 31/8, tại TP Hạ Long, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tới dự và trao quyết định có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

15. Đoàn Đại biểu tỉnh Hokkaido Nhật Bản khảo sát khu vực tổ chức Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long: https://baoquangninh.com.vn/doan-dai-bieu-tinh-hokkaido-nhat-ban-khao-sat-khu-vuc-to-chuc-le-hoi-hokkaido-tai-ha-long-3208319.html

Ngày 12/10, Đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido do ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Quảng Ninh. Tại buổi làm việc, đoàn đã khảo sát địa điểm dự kiến tổ chức lễ hội Hokkaido tại Quảng trường Công viên SunGroup (TP Hạ Long); tham quan Vịnh Hạ Long. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

16. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: https://baoquangninh.com.vn/doi-moi-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-3203992.html

Xác định vị trí, vai trò quan trọng của sinh hoạt chi bộ, trong thời gian qua các cấp ủy đảng trong tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Từ đó phát huy được vai trò lãnh đạo của địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

17. Đổi mới công tác dân vận chính quyền: https://baoquangninh.com.vn/doi-moi-cong-tac-dan-van-chinh-quyen-3206141.html

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận của chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả trên các mặt công tác, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

18. Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp: https://baoquangninh.com.vn/dua-dich-vu-cong-truc-tuyen-den-gan-hon-voi-nguoi-dan-doanh-nghiep-3207082.html

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong suốt thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tổng thể. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đưa kỹ năng số đến với người dân, doanh nghiệp.

19. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công: https://baoquangninh.com.vn/gan-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-giai-ngan-von-dau-tu-cong-3203465.html

Theo kế hoạch, đến hết ngày 30/9, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ninh sẽ phải đạt tỷ lệ 80%. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh đạt rất chậm so với mục tiêu đề ra. Hiện tỉnh đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư và thành viên Tổ công tác đặc biệt về giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công. 

20. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: https://baoquangninh.com.vn/hoi-nghi-ban-thuong-vu-tinh-uy-3206126.html

Ngày 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về việc điều chỉnh một số quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc số 02-QC/TU ngày 29/4/2022 cùng nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

21. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: https://baoquangninh.com.vn/hoi-nghi-ban-thuong-vu-tinh-uy-3209158.html

Ngày 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về Đề án "Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

22. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: https://baoquangninh.com.vn/hoi-nghi-ban-thuong-vu-tinh-uy-3209320.html

Tiếp tục chương trình làm việc, trong ngày 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với những nội dung thuộc thẩm quyền cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

23. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: https://baoquangninh.com.vn/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-3210266.html

Ngày 26/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh cùng một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

24. Hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ: https://baoquangninh.com.vn/hieu-qua-cong-tac-luan-chuyen-can-bo-3207806.html

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã luân chuyển nhiều cán bộ cấp huyện về giữ vị trí chủ chốt tại xã, phường, thị trấn; qua đó góp phần bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ và giúp các xã, phường, thị trấn giải bài toán thiếu cán bộ, khắc phục các vấn đề nổi cộm ở cơ sở.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian qua, nhất là từ nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã quan tâm thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, nhất là luân chuyển cán bộ từ cấp huyện về giữ các vị trí chủ chốt cấp xã. Các địa phương thực hiện khá tốt công tác luân chuyển cán bộ là TP Móng Cái, huyện Tiên Yên... Quá trình lựa chọn, luân chuyển bảo đảm công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình. Các địa phương thường xuyên tạo điều kiện, hỗ trợ để các trường hợp luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua đó vừa giúp cán bộ rèn luyện, trưởng thành, vừa bổ sung nguồn lực chất lượng, tạo thuận lợi cho cơ sở giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Nhiều đồng chí đã ghi dấu ấn đậm nét ở địa bàn công tác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chính quyền, giải quyết được nhiều vấn đề còn tồn tại ở địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

25. Hướng tới xây dựng "Tỉnh học tập": https://baoquangninh.com.vn/huong-toi-xay-dung-tinh-hoc-tap-3207798.html

Với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hưởng ứng tích cực của nhân dân, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp. Qua đó, truyền thống hiếu học được phát huy, gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh thống nhất định hướng phát triển 3 khâu đột phá, 4 quan điểm trong giai đoạn 2020-2025. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh. Để đạt mục tiêu, tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổng thể cho việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ cho CBCCVC, người dân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin để phục vụ tiến trình chuyển đổi số. Cùng với đó, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm đẩy mạnh, với vai trò nòng cốt là tổ chức hội khuyến học các cấp.

26. Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm đảo Ngọc Vừng: 60 năm ấy biết bao nhiêu tình:https://baoquangninh.com.vn/loi-nguoi-con-mai-voi-troi-bien-non-song-3200092.html

Đã 60 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ về thăm nhân dân, cán bộ và bộ đội xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn (ngày 12/11/1962), trong tâm khảm của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã đảo, hình ảnh Bác vẫn luôn in đậm. 

27. LLVT Quảng Ninh được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất: http://daidoanket.vn/llvt-quang-ninh-duoc-tang-thuong-huan-chuong-quan-cong-hang-nhat-5699715.html

Ngày 18/10, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Khái quát những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong 75 năm qua của LLVT tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: LLVT tỉnh đã cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, dấu ấn nổi bật; tạo bước phát triển bứt phá, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần đưa Quảng Ninh vươn lên, đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

28. Mục tiêu và động lực phát triển: https://baoquangninh.com.vn/muc-tieu-va-dong-luc-phat-trien-3206855.html

Sau hơn 4 năm thực hiện, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị nền văn hóa giàu bản sắc của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh được các cấp, ngành ở huyện Vân Đồn chú trọng. Bằng những mô hình, cách làm cụ thể, đông đảo tầng lớp nhân dân đã cùng tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh từ mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư. Điển hình như việc thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 79 tổ hòa giải cơ sở, 5 CLB phụ nữ với pháp luật, 12 mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng phòng, chống bạo lực gia đình... Các phong trào thi đua được các ngành, đoàn thể phát động, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống, như: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ 2 giỏi”, “Gia đình, dòng họ học tập”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”...

29. Nâng chất chỉ số DDCI: https://baoquangninh.com.vn/nang-chat-chi-so-ddci-3204158.html

Là 1 trong những địa phương tiên phong triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), Quảng Ninh liên tục cập nhật và điều chỉnh các tiêu chí, chỉ số thành phần trong bộ chỉ số DDCI bám sát với các vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Chính việc đổi mới liên tục trong cách tiếp cận doanh nghiệp, vấn đề doanh nghiệp quan tâm đã giúp Quảng Ninh có thêm nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như tìm ra dư địa để tiếp tục tạo bứt phá trong cải cách.

30. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới: https://baoquangninh.com.vn/xay-dung-doi-ngu-can-bo-ngang-tam-nhiem-vu-3205044.html

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác cán bộ. Qua đó từng bước hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ngay từ rất sớm, Quảng Ninh đã là một trong những địa phương có nhiều bước đi tiên phong, đột phá cả về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trương và giải pháp thực hiện công tác cán bộ. Năm 2014, tỉnh đã ban hành và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 17/11/2014). Đặc biệt, từ năm 2015, tỉnh tập trung thực hiện đề án "Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020” với phạm vi, quy mô toàn tỉnh, bao phủ toàn diện về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng (Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 30/1/2015 gọi tắt là Đề án 293).

31. Nâng tầm EATOF thành 'Liên minh Du lịch Liên khu vực Đông Á: http://daidoanket.vn/nang-tam-eatof-thanh-lien-minh-du-lich-lien-khu-vuc-dong-a-5700465.html

Theo Tuyên bố chung Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF), các thành viên EATOF cùng thống nhất nâng tầm EATOF thành “Liên minh Du lịch Liên khu vực Đông Á” (East Asia Inter-Regional Tourism Federation).

Ngày 26/10, lãnh đạo các tỉnh thành viên EATOF đã cùng nhau Ký kết Tuyên bố chung Đại hội đồng EATOF lần thứ 17 gồm 5 điều. Theo đó các thành viên EATOF cùng thống nhất nâng tầm EATOF từ “Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á” (East Asia Inter-Regional Tourism Forum) thành “Liên minh Du lịch Liên khu vực Đông Á” (East Asia Inter-Regional Tourism Federation) nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Đồng thời, phát huy tốt vị trí và vai trò như một liên minh du lịch toàn cầu đại diện cho khu vực Đông Á cũng như đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy sự phục hồi, tăng trưởng và phát triển của du lịch Đông Á.

32. Nêu cao trách nhiệm đối thoại trực tiếp với nhân dân: https://baoquangninh.com.vn/neu-cao-trach-nhiem-doi-thoai-voi-nhan-dan-3205094.html

Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong thời gian qua luôn được các cấp ủy, chính quyền của Quảng Ninh quan tâm thực hiện. Nhiều vấn đề nổi cộm, phát sinh tại cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền nhanh chóng nắm bắt, kịp thời giải quyết dứt điểm.

Hằng năm, các cấp ủy chú trọng ban hành kế hoạch phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành cùng cấp phụ trách các địa bàn; lãnh đạo đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương dự, theo dõi tại hội nghị đối thoại ở địa phương. Các cơ quan chuyên môn cũng quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp ý kiến của nhân dân, đồng thời phân loại các ý kiến, kiến nghị theo từng lĩnh vực.

33. Nhớ ngày Giải phóng Thủ đô: https://baoquangninh.com.vn/nho-ngay-giai-phong-thu-do-3207862.html

60 năm Trước (10/10/1954 – 10/10/2014), Hà Nội được giải phóng, không những là niềm vui của người dân Thủ đô mà còn là một sự kiện lịch sử, một ngày hội lớn của nhân dân cả nước.

Ngày 30-9-1954, sau nhiều ngày đấu tranh quyết liệt, các hiệp nghị về việc chuyển giao Hà Nội được ký kết. Theo quyết nghị ngày 17-9-1954 của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Quân chính TP Hà Nội được thành lập do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Tư lệnh trưởng Sư đoàn Quân Tiên phong 308, làm Chủ tịch và bác sĩ Trần Duy Hưng làm Phó Chủ tịch.

Ngày 2-10-1954, tại Ủy ban liên hợp đình chiến T.Ư và tiếp sau đó, Chính phủ phái các đội công an, trật tự, cảnh vệ, hành chính vào Hà Nội chuẩn bị việc tiếp quản.

34. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong thi đua học tập, lao động, khởi nghiệp: https://baoquangninh.com.vn/phat-huy-manh-me-vai-tro-xung-kich-tinh-nguyen-sang-tao-cua-tuoi-tre-trong-thi-dua-hoc-tap-lao-dong-3207332.html

Với tinh thần vượt khó, đoàn kết, vươn lên, tổ chức Đoàn đã trở thành lực lượng tiên phong đi đầu trong nhiều hoạt động, chương trình của tỉnh, địa phương. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Văn Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, về những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ mới 2022-2027.

35. Phát huy quyền làm chủ, khơi dậy sức mạnh của nhân dân: https://baoquangninh.com.vn/phat-huy-quyen-lam-chu-khoi-day-suc-manh-cua-nhan-dan-3207575.html

Phương thức lãnh đạo của Ðảng luôn hướng đến mục tiêu động viên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khẳng định, bảo đảm, tăng cường năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Ðảng. Phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, tạo cơ chế và vận động nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, các địa phương có nhiều cách làm hay, hiệu quả, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với nhân dân.

Ðịnh hướng, xác định mục tiêu đúng đắn, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, có uy tín để vận động, thuyết phục nhân dân là phương thức lãnh đạo được thể hiện thường xuyên, trong công tác hằng ngày của các cấp ủy đảng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, bám sát nguyên tắc từ "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", đến "dân giám sát, dân thụ hưởng", đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động, qua đó khơi dậy tinh thần làm chủ, huy động sức dân vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

36. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân: https://baoquangninh.com.vn/phat-huy-quyen-lam-chu-cua-nhan-dan-3205193.html

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” là phương châm, mục tiêu, động lực để tỉnh Quảng Ninh phát huy nguồn lực từ nhân dân, khơi dậy sức mạnh của toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

37. Phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022: Bức tranh nhiều điểm sáng: https://baoquangninh.com.vn/buc-tranh-nhieu-diem-sang-tren-tat-ca-cac-linh-vuc-3206852.html

Vượt qua những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, cùng rất nhiều yếu tố bất lợi, khó lường, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, Quảng Ninh tiếp tục bứt phá vươn lên với tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2022 đạt 10,12%. Kết quả hết sức ấn tượng này là nhờ tỉnh đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với những quyết sách mạnh mẽ để kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, giữ vững đà tăng trưởng.

Quảng Ninh bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện khó khăn chồng chất, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh sau nghỉ Tết Nguyên đán; bên cạnh đó, những khó khăn về thị trường tiêu thụ, xuất, nhập khẩu hàng hóa, đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, ảnh hưởng của tình hình thế giới, tình trạng cung cấp điện thiếu ổn định, giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu và một số loại hàng hóa cơ bản tăng cao, đã tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống kinh tế - xã hội.

38. Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị: https://baoquangninh.com.vn/quan-triet-trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-58-qd-tw-ngay-8-2-2022-cua-bo-chinh-tri-3207461.html

Chiều 6/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định 58. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Cùng đại diện các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

39. Quảng Ninh đồng hành cùng các nhà đầu tư KCN và nhà đầu tư thứ cấp trong KCN phát triển bền vững: https://baoquangninh.com.vn/quang-ninh-dong-hanh-cung-cac-nha-dau-tu-kcn-va-nha-dau-tu-thu-cap-trong-kcn-phat-trien-ben-vung-3204867.html

Ngày 17/9, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi khảo sát tình hình phát triển và thu hút đầu tư các dự án thứ cấp trong KCN Bắc Tiền Phong, KCN Nam Tiền Phong. Trực tiếp kiểm tra hiện trường để giải mã những vấn đề nhà đầu tư quan tâm cùng những khó khăn cần tháo gỡ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Quảng Ninh cam kết đồng hành mạnh mẽ để các nhà đầu tư hạ tầng KCN và nhà đầu tư thứ cấp trong KCN sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

40. Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào 2030: https://www.vietnamplus.vn/quang-ninh-phan-dau-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-vao-2030/822321.vnp

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở hình thành khu vực nội thành bao gồm 7 thành phố (Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái-Hải Hà, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn) và tái lập thị xã Tiên Yên.

41. Quảng Ninh: Bố trí cán bộ, công chức, viên chức sau khi bị kỷ luật: https://www.vietnamplus.vn/quang-ninh-bo-tri-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-sau-khi-bi-ky-luat/823442.vnp

Để cụ thể hóa việc thực hiện Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị, ngày 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra Thông báo số 716-TB/TU về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo, hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức, cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

42. Quảng Ninh trở thành điểm đến cố định của hãng tàu vận tải container lớn nhất thế giới: http://daidoanket.vn/quang-ninh-tro-thanh-diem-den-co-dinh-cua-hang-tau-van-tai-container-lon-nhat-the-gioi-5698629.html

Hãng tàu MAERSK Line (Đan Mạch), hãng tàu vận tải container quốc tế lớn nhất trên thế giới đã chính thức mở tuyến cố định tới Cảng container quốc tế Cái Lân (CICT Cái Lân) sau 1 năm chạy thử nghiệm.

Theo lịch trình kết nối Trung Quốc - Việt Nam, tàu của MAERSK Line sẽ khởi hành từ Hong Kong theo hành trình: Hong Kong - CICT Cái Lân (Quảng Ninh) - Tân Vũ (Hải Phòng) - Yantian - Ningbo - Shanghai.

Dự kiến mỗi tuần, CICT Cái Lân sẽ đón một chuyến của hãng tàu MAERSK Line. Hàng hóa vận chuyển chủ yếu là mặt hàng khô, thiết bị máy móc, công nghệ xuất nhập khẩu và nguyên liệu cho các nhà máy, các khu công nghiệp...

43. Rộn ràng khai giảng năm học mới 2022-2023 trên toàn tỉnh: https://baoquangninh.com.vn/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tuong-van-du-le-khai-giang-tai-tp-mong-cai-3202992.html

Hôm nay, 5/9, trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hơn 340.000 học sinh, trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh đã tưng bừng khai giảng năm học mới 2022-2023. Chào mừng Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương đã đến dự, chúc mừng học sinh, thầy, cô giáo các trường trên địa bàn tỉnh.

44. Tăng tốc thực hiện chủ đề công tác năm: https://baoquangninh.com.vn/tang-toc-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-3206197.html

Cụ thể hóa Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và thực hiện chủ đề công tác năm: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, 9 tháng năm 2022, các cấp, ngành, địa phương của Quảng Ninh đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ đề ra.

Trước những khó khăn chung do tác động của đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương và nhân dân toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn - ổn định - phát triển, đưa đời sống nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới.

45. Toàn văn phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: https://baoquangninh.com.vn/toan-van-bai-phat-bieu-cua-dong-chi-pham-minh-chinh-uy-vien-bo-chinh-tri-thu-tuong-chinh-phu-tai-le-3202619.html

Ngày 1/9, tại huyện Tiên Yên – Trung tâm kết nối khu vực miền Đông của Quảng Ninh, đã diễn ra lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đoạn tuyến cuối cùng của chuỗi cao tốc dọc tỉnh Quảng Ninh dài 176km. 

Trung tâm Truyền thông tỉnh giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

46. Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn tại lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: https://baoquangninh.com.vn/cao-toc-van-don-mong-cai-hien-thuc-hoa-thuc-day-ket-noi-lien-vung-quoc-te-va-khu-vuc-3202578.html

Sau đúng 25 tháng thi công, ngày 1/9/2022, tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái chính thức khánh thành và đưa vào khai thác. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa động lực, quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh, quốc gia và khu vực; tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực phát triển toàn diện của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

47. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: https://baoquangninh.com.vn/tich-cuc-tham-gia-xay-dung-dang-chinh-quyen-3203821.html

Thời gian qua, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

48. Triển khai đợt cao điểm “90 ngày đêm” hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai Luật Cư trú 2020 và thực hiện Đề án 06: https://baoquangninh.com.vn/phat-dong-dot-cao-diem-90-ngay-dem-hoan-thanh-cac-chi-tieu-phuc-vu-trien-khai-luat-cu-tru-2020-va-th-3207966.html

Chiều 10/10, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch và ký cam kết thực hiện đợt cao điểm “90 ngày đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

49. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh: https://baoquangninh.com.vn/trung-uong-doan-tncs-ho-chi-minhlam-viec-voi-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-quang-ninh-3205087.html

Ngày 19/9, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cùng làm việc có các đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

50. Tuổi trẻ Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo: https://baoquangninh.com.vn/tuoi-tre-quang-ninh-dau-an-nhiem-ky-doi-moi-sang-tao-3205788.html

Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống, lòng nhiệt huyết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều tích trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện; đóng góp tích cực, hiệu quả vào mọi mặt của đời sống xã hội; góp sức xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, môi trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

51. Vì nhân dân chẳng ngại gian lao: https://baoquangninh.com.vn/cong-an-quang-ninh-3200019.html

Trải qua hơn 7 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng CAND cả nước, Công an Quảng Ninh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

52. Vun đắp sự nghiệp trồng người: https://baoquangninh.com.vn/vun-dap-su-nghiep-trong-nguoi-3202972.html

Thực hiện chủ trương của Đảng “Coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực thực hiện chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Mục tiêu cao nhất là hướng đến nền giáo dục toàn dân, nơi mọi học sinh đều bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với giáo dục một cách tốt nhất.

Những năm qua, chất lượng giáo dục của tỉnh không ngừng nâng cao ở tất cả các cấp học, bậc học, ở cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Quảng Ninh luôn thuộc nhóm tỉnh, thành phố có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, đỗ đại học, học sinh giỏi quốc gia cao so với cả nước. Năm học 2021-2022, Quảng Ninh có 48 giải học sinh giỏi, tăng 7 giải so với năm học trước. Đây cũng là năm học lần thứ 3 Quảng Ninh có học sinh đoạt giải nhất chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia; lần đầu tiên có học sinh đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi khu vực quốc tế -  kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh đạt 97,6% cao hơn những năm gần đây.

53. Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên: https://baoquangninh.com.vn/xay-dung-chuan-muc-dao-duc-cua-can-bo-dang-vien-3205528.html

Trong bối cảnh hiện nay, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) càng trở nên cấp bách và được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nhận thức sâu sắc được điều đó, những năm qua, bám sát chỉ đạo của trung ương, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động chỉ đạo hướng dẫn, xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức CBCC phù hợp với tình hình thực tế mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ năm 2021 đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành 15 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên toàn tỉnh. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo phương châm “Sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện”, tập trung vào 5 mối quan hệ của cán bộ, đảng viên: Đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị; đối với đồng chí, đồng nghiệp; đối với việc nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đối với bản thân.

54. Xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín: https://baoquangninh.com.vn/xay-dung-doi-ngu-cap-uy-co-so-du-pham-chat-nang-luc-uy-tin-3207002.html

Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ cấp ủy viên trong việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cấp ủy để đội ngũ này thực sự là cầu nối thường xuyên, chặt chẽ giữa Ðảng với nhân dân, tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Theo đó, công tác quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cấp ủy ở cơ sở được tỉnh quan tâm hàng đầu, hằng năm, các địa phương tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt, phát hiện đưa vào quy hoạch những nhân tố mới, đủ tiêu chuẩn, có khả năng, triển vọng phát triển; tiến hành rà soát tổng thể, nắm sát thực trạng về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cấp ủy viên; kiện toàn, bổ sung những nơi thiếu.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ, công chức cơ sở được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ, các địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cả giai đoạn; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, công chức cơ sở; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ theo chức danh cán bộ và kinh nghiệm giải quyết các tình huống cụ thể ở cơ sở. Một số cấp ủy cấp huyện đã nghiên cứu biên soạn tài liệu, cẩm nang theo hướng cụ thể, thiết thực, cầm tay chỉ việc; tổ chức hội thi kỹ năng, nghiệp vụ cho bí thư chi bộ tạo khí thế, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

KINH TẾ

55. Cẩm Phả (Quảng Ninh): Ngành Xây dựng bứt phá trong 9 tháng đầu năm: https://baoxaydung.com.vn/cam-pha-quang-ninh-nganh-xay-dung-but-pha-trong-9-thang-dau-nam-341445.html

Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tập trung triển khai các giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, ngành Xây dựng có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ (tăng 18%) khi đã triển khai thi công được nhiều công trình, dự án và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm.

56. Chiến dịch Mùa hè xanh đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ Quảng Ninh: https://tienphong.vn/chien-dich-mua-he-xanh-day-nhiet-huyet-cua-tuoi-tre-quang-ninh-post1475596.tpo

Bằng sự tươi mới, hăng say, nhiệt huyết của tuổi trẻ, hàng nghìn ĐVTN Quảng Ninh đã góp sức trẻ, cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực có ích cho xã hội, cộng đồng và lan tỏa sống đẹp, mang lại kết quả cao hơn so với những gì đã đạt được trong những năm qua.

57. 12 công trình ý nghĩa của tuổi trẻ Quảng Ninh chào mừng đại hội Đoàn: https://tienphong.vn/12-cong-trinh-y-nghia-cua-tuoi-tre-quang-ninh-chao-mung-dai-hoi-doan-post1475570.tpo

Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, từ đầu tháng 5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh ban hành kế hoạch xây dựng 12 tuyến công trình thanh niên chào mừng đại hội và đến nay toàn bộ 12 công trình thanh niên đều đã hoàn thành.

58. Quảng Ninh: Phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững: https://baotintuc.vn/infographics/quang-ninh-phat-trien-do-thi-theo-huong-hien-dai-dong-bo-ben-vung-20221010144020070.htm

Quảng Ninh hướng đến xây dựng, phát triển hệ thống các đô thị của tỉnh hiện đại, đồng bộ, bền vững, là tiền đề quan trọng trong phát triển đô thị thông minh, nền kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, từng bước đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

59. Quảng Ninh - Đất lành cho nhà đầu tư: https://baoquangninh.com.vn/quang-ninh-dat-lanh-cho-nha-dau-tu-3207580.html

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tỉnh đã thay đổi từ tư duy đến cách tiếp cận, tổ chức xúc tiến đầu tư, chính sách; đặc biệt luôn coi hiệu quả của doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh, giải quyết triệt để những vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

60. Quảng Ninh: Phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quang-ninh-phat-trien-nhanh-ben-vung-nganh-cong-nghiep-che-bien-che-tao-114388.html

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, Quảng Ninh đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư có chọn lọc, từng bước đưa công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành trụ cột kinh tế.

61. Quảng Ninh: Thực hiện 7 cam kết nhằm thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp: http://daidoanket.vn/quang-ninh-thuc-hien-7-cam-ket-nham-thu-hut-va-ho-tro-doanh-nghiep-5699203.html

Phát biểu tại Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp lần thứ hai năm 2022 vào chiều 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đưa ra cam kết về 7 giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

62. Quảng Ninh hướng tới mục tiêu thu ngân sách 52.600 tỷ trong năm 2022: https://vneconomy.vn/quang-ninh-huong-toi-muc-tieu-thu-ngan-sach-52-600-ty-trong-nam-2022.htm

Trong 9 tháng đầu năm 2022, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ địa chính trị và dịch bệnh toàn cầu, kinh tế Việt Nam liên tục gặp khó khăn… Tuy nhiên, Quảng Ninh hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế, đạt được mức tăng trưởng ấn tượng 10,21%...

Cụ thể, tổng kết cả 3 quý đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh ước đạt 10,21%, cao hơn 1,36 điểm % so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 40.630 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ, trong đó, thu nội địa đạt 29.830 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ.

Kết quả này có phần đóng góp quan trọng trong quyết sách triển khai đúng thời điểm phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Trong 9 tháng, Quảng Ninh là địa phương đứng thứ 2 cả nước về thu hút du lịch, với tổng lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 9,17 triệu lượt, gấp 3,55 lần cùng kỳ.

63. Quảng Ninh đã trở thành nơi hội tụ nguồn lực phát triển: https://congthuong.vn/ts-le-xuan-nghia-quang-ninh-da-tro-thanh-noi-hoi-tu-nguon-luc-phat-trien-222756.html

Chính quy hoạch bài bản và bền vững từ hạ tầng đồng bộ đến các sản phẩm du lịch đã tạo đà cho du lịch Quảng Ninh bứt phá trong những năm qua.

Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc phỏng vấn TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

64. Quảng Ninh phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 10% mỗi năm: https://www.vietnamplus.vn/infographics-quang-ninh-phan-dau-tang-truong-kinh-te-dat-10-moi-nam/823089.vnp

Trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 10% mỗi năm.

Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu xây dựng, phát triển thành tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

65. Quảng Ninh: Phê duyệt Quy hoạch 2 phân khu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-phe-duyet-quy-hoach-2-phan-khu-thuoc-khu-kinh-te-cua-khau-mong-cai-342234.html

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định 2966/QĐ-UBND, Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu AI - Khu trung tâm đô thị hiện hữu tại các phường: Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long, Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

66. Quảng Ninh: Kết nối cung cầu, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP, nông sản miền núi: https://congthuong.vn/quang-ninh-ket-noi-cung-cau-tim-dau-ra-cho-san-pham-ocop-nong-san-mien-nui-224648.html

Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp kết nối cung cầu, tìm đầu ra cho các sản phẩm OCOP thế mạnh của địa phương.

Quảng Ninh hiện có trên 500 sản phẩm OCOP, trong đó gần một nửa là các sản phẩm tiêu chuẩn từ 3-5 sao. Nhiều sản phẩm của bà con khu vực miền núi như miến dong Bình Liêu, gà Tiên Yên… đã được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng. Không ít các sản phẩm đã vào được các siêu thị lớn, các kênh phân phối trên cả nước.

67. Sát cánh cùng ngư dân Cô Tô vươn khơi bám biển: https://www.qdnd.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan/sat-canh-cung-ngu-dan-co-to-vuon-khoi-bam-bien-707785

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận tại các địa phương ven biển, hải đảo, vừa qua, Vùng Cảnh sát biển (CSB) 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” tại huyện đảo Cô Tô.

Những hoạt động trong chương trình đã góp phần đem hơi ấm, tình cảm của đất liền đến với nhân dân huyện đảo, giúp bà con an tâm vươn khơi bám biển.

68. Tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp: https://baodautu.vn/tinh-quang-ninh-luon-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-d175377.html

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 12/10, tỉnh Quảng Ninh đã trang trọng tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ gặp mặt có ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; cùng gần 700 doanh nghiệp, doanh nhân.

XÃ HỘI

69. Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX: https://nhandan.vn/be-mac-dai-hoi-the-duc-the-thao-cac-cap-tinh-quang-ninh-lan-thu-ix-post718879.html

Ngày 8/10, tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ phường Đại Yên thành phố Hạ Long đã diễn ra Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2021-2022, với chủ đề "Thể dục thể thao Quảng Ninh vững bước trên chặng đường mới".

70.  BTC Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tặng trống đồng cho Bảo tàng Quảng Ninh: https://kinhtedothi.vn/btc-hoa-hau-bien-dao-viet-nam-2022-tang-trong-dong-cho-bao-tang-quang-ninh.html

Ngày 15/10/2022, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Ban tổ chức và top 36 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 đã có hoạt động vô cùng ý nghĩa khi trao tặng Sở VH&TT Quảng Ninh chiếc trống đồng được đúc bằng phương pháp truyền thống, phiên bản từ trống đồng Ngọc Lũ.

71. Các chỉ tiêu văn hóa-xã hội và môi trường của Quảng Ninh đến năm 2030: https://www.vietnamplus.vn/cac-chi-tieu-van-hoaxa-hoi-va-moi-truong-cua-quang-ninh-den-nam-2030/823584.vnp

Đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu xây dựng, phát triển thành tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

72. Du thuyền 5 sao Pháp đưa 200 khách quốc tế đến Quảng Ninh: https://zingnews.vn/du-thuyen-5-sao-phap-dua-200-khach-quoc-te-den-quang-ninh-post1364614.html

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, sáng 13/10, du thuyền Le Lapérouse do hãng tàu Ponant quốc tịch Pháp điều hành, dự kiến chở theo hơn 200 du khách châu Âu, châu Mỹ, cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, trong hành trình mới tại khu vực châu Á.

Đây là du thuyền cỡ nhỏ có thiết kế hiện đại, phục vụ khách hạng siêu sang, dịch vụ chuẩn 5 sao.

Việc du thuyền Le Lapérouse đưa khách cập cảng Quảng Ninh sau gần 3 năm gián đoạn có dấu ấn quan trọng với ngành du lịch Quảng Ninh. Những chuyến tàu biển quốc tế xuất hiện không chỉ là đòn bẩy để tái tạo thị trường mà còn là cách để người làm du lịch và du khách dần thích nghi với bối cảnh mới.

73. Du lịch Quảng Ninh vẫn thu hút du khách trong mùa thấp điểm: https://www.vietnamplus.vn/du-lich-quang-ninh-van-thu-hut-du-khach-trong-mua-thap-diem/822899.vnp

Du khách đến Quảng Ninh thời điểm này có thể được trải nghiệm Kỳ nghỉ thanh bình đón Thu sang; thiền Trăng Yên Tử; Nguyệt chiếu Thu an; hưởng thụ các dịch vụ tắm mưa liên vũ, xông khô am đá muối.

Hai sự kiện đáng chú ý nhất trong mùa du lịch thấp điểm ở Quảng Ninh là Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOP) lần thứ 17 diễn ra từ ngày 25-27/10 và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc diễn ra từ ngày 9-21/12. Đây là cơ hội để du lịch Quảng Ninh duy trì được lượng khách cao ngay trong quãng thời gian ít khách nhất trong năm, đồng thời quảng bá du lịch địa phương, thúc đẩy tăng trưởng.

Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á lần thứ 17 gắn với Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Diễn đàn sẽ diễn ra tại 3 địa phương ở Quảng Ninh là các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và huyện Vân Đồn.

74. Du lịch wellness: Át chủ bài’ đưa du lịch Quảng Ninh hấp dẫn suốt 4 mùa: https://plo.vn/du-lich-wellness-at-chu-bai-dua-du-lich-quang-ninh-hap-dan-suot-4-mua-post703800.html

Chỉ tính trong 8 tháng đầu năm nay, Quảng Ninh đã đón trên 7 triệu lượt du khách, cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong vô số các đặc sản du lịch, thì du lịch wellness được xem là “át chủ bài” để Quảng Ninh hút khách suốt 4 mùa.

Du lịch wellness là mô hình chăm sóc sức khỏe có sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng với tăng cường sức khoẻ thể chất và tinh thần bằng các dịch vụ như thiền, yoga, spa, tắm khoáng nóng, tẩy độc cơ thể…

75. Dịp 20/10, về Bình Liêu mùa cỏ lau: https://bnews.vn/dip-20-10-dua-nang-ve-binh-lieu-mua-co-lau/261633.html

Không chỉ là những cung đường phượt hùng vĩ mà khung cảnh nơi đây càng thêm phần thơ mộng khi phủ một màu trắng xóa của cánh đồng cỏ lau nở rộ khắp cả sườn đồi.

Là một huyện miền núi phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh, Bình Liêu cách Hà Nội khoảng 270 km. Nơi đây có khí hậu quanh năm ôn hòa, cấu trúc địa hình đa dạng cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, được ví như một "Sa Pa thu nhỏ".

Chẳng thua kém những cung đường phượt Tây Bắc, vào độ tháng 10 Bình Liêu gây ấn tượng bơi cánh đồng cỏ lau trắng muốt nở rộ trên "sống lưng khủng long" hùng vĩ.

76. Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á sắp diễn ra tại Quảng Ninh: https://congly.vn/dai-hoi-dong-dien-dan-du-lich-lien-khu-vuc-dong-a-sap-dien-ra-tai-quang-ninh-214693.html

Từ ngày 25 - 27/10 tại Quảng Ninh sẽ diễn ra Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 năm 2022.

Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17, năm 2022 gắn với Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập EATOF sẽ được tổ chức tại các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) với chủ đề “Sự phục hồi của du lịch khu vực Đông Á trong kỷ nguyên bình thường mới”.

Mục đích của diễn đàn nhằm cùng nhau phát triển ngành công nghiệp du lịch của mỗi tỉnh và tăng cường tình hữu nghị giữa các tỉnh tham gia thông qua trao đổi hợp tác liên tục trong lĩnh vực du lịch. Hoạt động chính của Diễn đàn EATOF là: Trao đổi thông tin về các chính sách du lịch và ngành công nghiệp du lịch; phát triển các chương trình chung nhằm thúc đẩy du lịch ở mỗi tỉnh nói riêng và trong toàn khu vực nói chung; đào tạo, giáo dục và trao đổi nhân lực làm việc trong lĩnh vực du lịch ở các khu vực công và tư; những nội dung khác có liên quan tới hợp tác đa phương về du lịch.

77. Đại hội đồng EATOF 2022 - Mở ra nhiều cơ hội mới: https://baoquangninh.com.vn/ky-vong-sau-dai-hoi-dong-eatof-2022-3210422.html

Sau 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch, Đại hội đồng Diễn đàn du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 cùng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập EATOF với chủ đề: “Sự phục hồi của du lịch khu vực Đông Á trong kỷ nguyên bình thường mới” được tổ chức trở lại và tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đăng cai. Tỉnh Quảng Ninh đặt ra kỳ vọng, đại biểu tham dự EATOF sẽ là những đại sứ du lịch, "cầu nối" truyền tải những ấn tượng tốt đẹp về Quảng Ninh tới người thân, bạn bè, đối tác, từ đó mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và khai thác các thị trường khách du lịch tiềm năng.

78. Học sinh Tiểu học Quảng Ninh tham gia ngày hội sắc màu: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-tieu-hoc-quang-ninh-tham-gia-ngay-hoi-sac-mau-post611276.html

“Ngày hội sắc màu năm 2022” và cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn” được tổ chức ngày 11/10.

Sự kiện diễn ra tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Chương trình do Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Tham gia chương trình, 500 học sinh từ khối 3 đến khối 5 của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đã hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn”, chụp ảnh và đăng tải tranh lên địa chỉ website: www.ngayhoisacmau.colokit.com.

79. Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9 năm 2022: https://nhandan.vn/khai-mac-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-quang-ninh-lan-thu-9-nam-2022-post717836.html

Ngày 1/10, tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9 năm 2022 với chủ đề “Vì một Quảng Ninh: Đổi mới, sáng tạo-Phát triển bền vững”.

Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX năm 2022 là sự kiện thể thao lớn và có ý nghĩa quan trọng của tỉnh. Đại hội sẽ giúp tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của phong trào cơ sở để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc, thực hiện mục tiêu phấn đấu xếp thứ 10/65 tỉnh, thành, ngành toàn quốc. Đồng thời, đây là lần tập dượt để đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành và tổ chức Đại hội, rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - sự kiện thể thao lớn nhất quốc gia 4 năm tổ chức một lần tại Quảng Ninh năm 2022.

80. Làm thế nào để phát huy giá trị di tích thương cảng Vân Đồn?: https://vov.vn/van-hoa/di-san/lam-the-nao-de-phat-huy-gia-tri-di-tich-thuong-cang-van-don-post975367.vov

Theo Đại Việt Sử ký toàn thư, năm 1149, vua Lý Anh Tông có chỉ dụ thành lập trang Vân Đồn, thương cảng đầu tiên trên vùng biển Đông Bắc Việt Nam. Nơi đây quy tụ những bến thuyền trải rộng khoảng 200 km2. Hàng hóa qua thương cảng rất phong phú từ đồ gốm sứ, hương liệu, ngọc trai, trầm hương đến các sản vật của địa phương... Hoạt động quản lý và mua bán của các thương nhân tại thương cảng Vân Đồn đã mang lại thịnh vượng cho quốc gia trong nhiều thế kỷ.

Vân Đồn đang tận dụng tối đa những lợi thế cả về tự nhiên và các tài nguyên văn hóa để trở thành vùng động lực phát triển mới của Quảng Ninh. Nhận diện được những giá trị đích thực của vùng đất, sẽ giúp Quảng Ninh gắn kết "nhà quản lý", "nhà khoa học" và "nhà đầu tư" để bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị quần thể di tích thương cảng Vân Đồn, nhất là việc quy hoạch, xây dựng các cơ chế chính sách để thu hút những nhà đầu tư có tâm, làm sống lại hào khí, đưa mảnh đất này trở về đúng vị thế của một thương cảng quốc tế trong lịch sử.

81. Mũi đột phá trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Quảng Ninh: https://baotintuc.vn/dia-phuong/mui-dot-pha-trong-thuc-hien-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-o-quang-ninh-20221019085230583.htm

Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã lựa chọn phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo làm mũi đột phá trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đã xác định, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo phải gắn với đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá - hiện đại hoá - đô thị hoá; kết hợp chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Đồng thời, phát triển công nghiệp chế biến chế tạo gắn liền với phát triển bền vững các khu công nghiệp, khu kinh tế thực sự trở thành những động lực tăng trưởng.

Tỉnh chú trọng phát triển khu công nghiệp theo mô hình “3 trong 1” khu công nghiệp - khu đô thị - khu dịch vụ với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, dịch vụ tiện ích khác biệt tạo môi trường làm việc và môi trường sống văn minh, an toàn.

82. Phát triển nguồn nhân lực: Chìa khóa để chuyển đổi số thành công: https://baoquangninh.com.vn/phat-trien-nguon-nhan-luc-chia-khoa-de-chuyen-doi-so-thanh-cong-3206987.html

Quảng Ninh hiện đang bước vào quá trình chuyển đổi số với những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Để chuyển đổi số thành công, cùng với thể chế và công nghệ, một trong những giải pháp quan trọng là phải xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

83. Quảng Ninh trên hành trình trở thành hình mẫu chuyển đổi số: https://baoquangninh.com.vn/quang-ninh-tren-hanh-trinh-tro-thanh-hinh-mau-chuyen-doi-so-3207947.html

Nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển trong giai đoạn công nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tích cực chuyển đổi số toàn diện. Trong đó phấn đấu đến năm 2025, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng của cả nước; đi đầu trong chuyển đổi số các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội; trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện cấp tỉnh...

Quảng Ninh xác định việc chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của phát triển, nên ngay từ năm 2012, tỉnh đã bắt đầu triển khai ý tưởng về chuyển đổi số và đã đạt được những thành công bước đầu. Đến nay, sau đúng 10 năm, BTV Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU (ngày 5/2/2022) về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây chính là động lực, nền tảng để tạo ra các giá trị tăng trưởng mới cho KT-XH, từng bước đưa kinh tế số giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng GRDP và phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời đại 4.0.

84. Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện: https://baotintuc.vn/infographics/quang-ninh-huong-toi-muc-tieu-tro-thanh-hinh-mau-ve-chuyen-doi-so-toan-dien-20221018144948063.htm

Quảng Ninh đang tích cực chuyển đổi số nhằm trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện, từng bước thúc đẩy tăng trưởng và cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương trong cả nước đi đầu về chuyển đổi số ở cả ba lĩnh vực là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

85. Quảng Ninh tích cực chuyển đổi số toàn diện: https://nguoilambao.vn/quang-ninh-tich-cuc-chuyen-doi-so-toan-dien-n57792.html

Quảng Ninh đưa ra mục tiêu 6 tháng đầu năm 2023 sẽ xây dựng kế hoạch, hoàn thành đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phấn đấu trở thành một trong những địa phương trong cả nước đi đầu về chuyển đổi số.

86. Quảng Ninh khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: https://giaoducthoidai.vn/quang-ninh-khai-mac-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-post610006.html

Ngày 30/9, tỉnh Quảng Ninh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”.

Đây là hoạt động cao điểm trong năm, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội. Tuần lễ mong muốn nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về việc học và tự học, về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong học tập và đời sống.

87. Quảng Ninh - thập kỷ ‘tô màu xanh’ cho đất mỏ: https://vietnamnet.vn/quang-ninh-thap-ky-to-mau-xanh-cho-dat-mo-2074419.html

Bức tranh Quảng Ninh với những mỏ than lộ thiên khổng lồ và không khí đặc quánh bụi đen giờ đây đang lùi dần vào ký ức. Gam màu xanh đang mỗi ngày được tô đậm hơn, với những dự án du lịch đẳng cấp, các công trình hạ tầng hiện đại.

88. Quảng Ninh: Tập đoàn Tuần Châu lập đề án phát triển kinh tế đêm tại Hạ Long: https://vietnamfinance.vn/quang-ninh-tap-doan-tuan-chau-lap-de-an-phat-trien-kinh-te-dem-tai-ha-long-20180504224275516.htm

Đề án phát triển kinh tế đêm của Tập đoàn Tuần Châu định hướng phát triển 5 mô hình áp dụng cho khu kinh tế ban đêm tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu là du lịch kết hợp thăm Vịnh Hạ Long; giải trí; mua sắm; ẩm thực; chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, các vùng hoạt động 24/7 dự kiến gồm có: Biểu diễn ngoài trời, rạp chiếu phim ngoài trời, tổ hợp nhà hàng dọc bãi biển, câu lạc bộ bãi biển, khu mua sắm, phố đêm đi bộ, công viên thử thách... Tổ hợp giải trí về đêm sẽ gồm các hoạt động: tiệc trên bãi biển, hoạt động trình diễn đường phố, triển lãm, trình diễn nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, thể thao mạo hiểm... Bên cạnh đó, Tập đoàn Tuần Châu cũng xây dựng một số công trình điểm nhấn như: đài quan sát kết hợp bảo tàng nghệ thuật, nhà trình diễn đa năng, nhà hát lớn. Các vùng hoạt động được phân thành từng khu vực cụ thể, kết nối với nhau qua hệ thống giao thông đồng bộ.

89. Quảng Ninh: Khởi công xây dựng chùa Trúc Lâm đảo Trần: https://nhandan.vn/quang-ninh-khoi-cong-xay-dung-chua-truc-lam-dao-tran-post718973.html

Ngày 9/10, tại đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô (Quảng Ninh), Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức khởi công động thổ xây dựng chùa Trúc Lâm đảo Trần.

Đảo Trần thuộc xã đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô, có diện tích 4,5km2, cách đảo Cô Tô lớn 45km, là hòn đảo có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng biên giới biển quốc gia, được ví như “Trường Sa” vùng đông bắc của Quảng Ninh.

Dự án chùa Trúc Lâm đảo Trần có diện tích xây dựng 2,72ha với 22 công trình chính và phụ trợ như: Ngôi Đại hùng Bảo điện, nhà thờ tổ; nhà thờ mẫu; lầu chuông; lầu khánh; đền thờ Trần Hưng Đạo và các tướng thời Trần; nhà tăng; nhà khách; khu cổng tam quan... với chất liệu gỗ lim, đá, gạch nung, bảo đảm mỹ thuật và sự bền vững với thiên nhiên khắc nghiệt của vùng biển đảo.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 47 tỷ đồng, trong đó, dự toán xây dựng cơ bản hơn 42 tỷ, dự toán tượng pháp, nội thất hơn 5 tỷ, bằng nguồn vốn xã hội hóa do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

90. Quảng Ninh: Khám phá thác Khe Rìa: https://dulich.petrotimes.vn/quang-ninh-kham-pha-thac-khe-ria-667781.html

Thác Khe Rìa ở xã Đồng Sơn (TP Hạ Long), thuộc khu vực quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng.

Thác Khe Rìa còn là nơi có khí hậu ôn hoà, dù mùa hè nóng bức, khí hậu ở đây vẫn mát mẻ như mùa thu. Buổi sáng sương mù giăng giăng giống như cảnh Sa Pa. Thác Khe Rìa đang được các ngành có chức năng đưa vào nghiên cứu, để khai thác tiềm năng của thác và khu vực thác sẽ trở thành điểm du lịch trong tương lai.

Nguồn nước của thác Khe Rìa giống như dòng sữa vô tận nuôi sống những khu rừng và những con sông, tạo thành hàng trăm con suối, góp phần hình thành nên sông Ba Chẽ, con sông giống như linh hồn người dân Ba Chẽ suốt bao đời nay xây dựng đời sống và phát triển kinh tế.

91. Quảng Ninh và hành trình từ vùng “vàng đen” đến ngôi sao du lịch miền Bắc: https://vneconomy.vn/quang-ninh-va-hanh-trinh-tu-vung-vang-den-den-ngoi-sao-du-lich-mien-bac.htm

Một thập kỷ, Quảng Ninh vươn mình mạnh mẽ từ “vùng mỏ” với môi trường ô nhiễm mức báo động, dù giàu lợi thế thiên nhiên nhưng lại nghèo trải nghiệm thành điểm đến hàng đầu miền Bắc.

92. Quảng Ninh: Không có "vùng cấm" trong xử lý vi phạm giao thông: https://tapchigiaothong.vn/quang-ninh-khong-co-vung-cam-trong-xu-ly-vi-pham-giao-thong-18322101019033781.htm

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông Nguyễn Thiên Vương, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh cho rằng, để hoàn thành mục tiêu cả năm kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí, tỉnh Quảng Ninh còn rất nhiều việc phải làm.

93. Quảng Ninh: Từ 18/10 chính thức đưa 'bệnh viện chờ đường' vào hoạt động: http://daidoanket.vn/quang-ninh-tu-1810-chinh-thuc-dua-benh-vien-cho-duong-vao-hoat-dong-5699031.html

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế về việc đưa Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng đi vào hoạt động ổn định tại cơ sở mới, từ ngày 11/10 đến 17/10/2022, Bệnh viện tổ chức chuyển trụ sở khám chữa bệnh từ khu 9A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến tổ 3, khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

94. Quảng Ninh trong top đầu về cung cấp dịch vụ công trên Cổng quốc gia: https://baodautu.vn/quang-ninh-trong-top-dau-ve-cung-cap-dich-vu-cong-tren-cong-quoc-gia-d175139.html

Tính đến 14h ngày 10/10/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đang được chấm số điểm là 62,15 - mức điểm cao thứ 2 cả nước về cung cấp DVC trên Cổng quốc gia. Với số điểm này, Quảng Ninh hiện đứng sau UBND tỉnh Hà Nam với 62,68 điểm

Đến nay, Quảng Ninh đã đưa 1.222 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng DVC quốc gia, đạt tỷ lệ 75%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công mức độ 3 của tỉnh hiện là 57,36%; dịch vụ công mức độ 4 là 29,45%. Từ đầu năm 2022 đến nay, Quảng Ninh đã có 168.380 hồ sơ trực tuyến được nộp trên tổng số 252.108 hồ sơ.

95. Quảng Ninh có rất nhiều tiềm năng để tổ chức các sự kiện văn hoá mang tầm quốc gia và quốc tế: https://baoquangninh.com.vn/quang-ninh-co-qua-nhieu-tiem-nang-de-to-chuc-cac-su-kien-lon-mang-tam-quoc-gia-va-quoc-te-3208624.html

Lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Ninh, Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 đã đi gần hết chặng đường để tìm ra chủ nhân danh giá của vương miện hoa hậu "Sức mạnh của biển". Trước thềm đêm thi Chung kết, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn bà Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam năm 2022 về những câu chuyện xoay quanh cuộc thi cùng lí do lựa chọn Quảng Ninh làm nơi đăng cai cuộc thi này.

96. Quảng Ninh: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý vịnh Hạ Long: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-vinh-ha-long-342282.html

Vịnh Hạ Long giới hạn trong diện tích khoảng 1.553km2 bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, phần lớn là đảo đá vôi, trong đó vùng lõi của vịnh có diện tích 335km2 quần tụ dày đặc 775 hòn đảo. Vịnh Hạ Long không những được công nhận là Di sản Thế giới mà còn được công nhận là Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới. Nơi đây đang được coi là mỏ “vàng trắng” của tỉnh Quảng Ninh nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cực kỳ cam go với tỉnh này bởi công tác quản lý Nhà nước về vịnh trong bối cảnh du khách đến tham quan ngày một đông hơn, áp lực về môi trường, về an toàn đòi hỏi ngày càng cao hơn. Do đó “bài toán” đảm bảo an toàn cho du khách và bảo tồn phát huy di sản đang được giao cho UBND thành phố Hạ Long mà cụ thể là Ban quản lý vịnh Hạ Long.

97. Quảng Ninh xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội để phát triển bền vững: https://baotintuc.vn/infographics/quang-ninh-xay-dung-ket-cau-ha-tang-xa-hoi-de-phat-trien-ben-vung-20221019163911899.htm

Những năm qua, Quảng Ninh luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư các công trình phúc lợi xã hội. Qua đó góp phần thúc đẩy văn hóa- xã hội trên địa bàn, mang lại cuộc sống phát triển toàn diện cho người dân.

98. Quảng Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền ATGT, xây dựng “trường học an toàn”: https://giaoduc.net.vn/quang-ninh-day-manh-tuyen-truyen-atgt-xay-dung-truong-hoc-an-toan-post230507.gd

Nhằm xây dựng “trường học an toàn”, các trường ở Quảng Ninh đẩy mạnh việc tổ chức các buổi tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của học sinh về ATGT.

Đầu năm học 2022 – 2023, ngay sau khi học sinh quay trở lại trường học, các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai tổ chức các buổi tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức của học sinh về an toàn giao thông.

99. Quảng Ninh: Hành trình phát triển kinh tế từ “nâu” sang “xanh”- Bài 1: Hóa giải “điểm nghẽn”: https://congthuong.vn/quang-ninh-hanh-trinh-phat-trien-kinh-te-tu-nau-sang-xanh-bai-1-hoa-giai-diem-nghen-224660.html

Với mục tiêu chuyển đổi nền kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, trong hơn một thập kỷ qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành và triển khai hàng loạt giải pháp ngắn và dài hạn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển sạch. Điều này đã được thể hiện một cách rõ nét trong các quy hoạch quan trọng của tỉnh. Đặc biệt là Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh do tư vấn Hoa Kỳ lập; Quy hoạch môi trường tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tư vấn Nhật Bản lập.

100. Thí sinh Hoa hậu Biển đảo Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường biển tại Cô Tô: https://baotintuc.vn/xa-hoi/thi-sinh-hoa-hau-bien-dao-viet-nam-tham-gia-bao-ve-moi-truong-bien-tai-co-to-20221012212029409.htm

Trong hai ngày 12 - 13/10, các thí sinh tham gia Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam năm 2022 đã có mặt tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) để thực hiện các hoạt động trải nghiệm bảo vệ môi trường, truyền tải thông điệp “Vì một huyện đảo không có rác thải nhựa”.

101. Thạc sĩ Chính trị học tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh: https://svvn.tienphong.vn/thac-si-chinh-tri-hoc-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-doan-quang-ninh-post1476815.tpo

Hội nghị lần thứ nhất BCH Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khoá XII đã bầu 13 anh, chị vào Ban Thường vụ. Anh Hoàng Văn Hải đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 người. Anh Hoàng Văn Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã bầu anh Nguyễn Thế Minh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn và chị Nguyễn Phương Thảo - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa XI làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khoá XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

102. Tuổi trẻ Quảng Ninh có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh quê hương ra thế giới: https://tienphong.vn/tuoi-tre-quang-ninh-co-nhiem-vu-quang-ba-hinh-anh-que-huong-ra-the-gioi-post1475889.tpo

Tuổi trẻ Quảng Ninh phải là những người biết tận dụng chính những lợi thế về văn hoá của địa phương để làm nền tảng phát triển kinh tế, du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh của quê hương Quảng Ninh đến bạn bè trên khắp mọi miền tổ quốc và trên thế giới.

Sáng 7/10, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn có phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo