Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thư mục Quảng Ninh qua báo chí

Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Trung ương tháng 7+8/2021

Ngày 06-09-2021 Lượt xem: 200

Quảng Ninh nằm ở địa đầu đông bắc Việt Nam, là tỉnh miền núi, trung du của vùng duyên hải Bắc Bộ với hơn 80% đất đai là đồi núi. Trong đó, có hơn hai nghìn hòn đảo nổi trên mặt biển, là vùng đất lịch sử lâu đời. Ở khu vực Vịnh Hạ Long đã khảo cổ được di chỉ của người tiền sử từ 3000 - 1500 năm TCN. Là một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc đồng thời là một trong bốn trung tâm du lịch lớn của Việt Nam với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận về giá trị thẩm mĩ và địa chất địa mạo.

Con người và xã hội Quảng Ninh là nơi hội tụ, giao thoa, sự thống nhất trong đa dạng của nền văn minh sông Hồng, có truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Vùng Mỏ với “di sản” tinh thần vô giá “kỷ luật và đồng tâm”. Đây là điều kiện thuận lợi xây dựng khối đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Để cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, du lịch, …tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Thư mục: “Quảng Ninh qua báo chí Trung ương” tháng 7+8/2021

1, https://nongnghiep.vn/hdnd-tinh-quang-ninh-sap-ban-hanh-nhieu-quyet-sach-vi-nhan-dan-d296669.html

HĐND tỉnh Quảng Ninh sắp ban hành nhiều quyết sách 'vì nhân dân'

Những quyết sách của HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thể hiện sự quan tâm lớn đối với địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo.

Ngày 12/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh họp nghe và cho ý kiến một số nội dung Kỳ họp thứ hai - Kỳ họp thường lệ giữa năm đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự kiến tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV sẽ thảo luận 16 tờ trình, dự thảo nghị quyết; trong đó, có nội dung thể hiện tinh thần vì nhân dân rất lớn của HĐND tỉnh ngay từ nhiệm kỳ mới. Đó là nghiên cứu, xem xét và thông qua Nghị quyết phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Đây là một trong 15 đề án được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV xác định là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.

Những Nghị quyết được xem xét ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa mới đã thể hiện và khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh trong việc tiếp tục quan tâm, chăm lo chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và đầu tư phát triển đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, biển đảo; thực hiện khâu đột phá về phát triển văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Trong đó, ngân sách Nhà nước là quan trọng, tạo ra động lực để thu hút các nguồn lực khác; đồng thời phải có tác động khơi dậy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, khá giả, phát triển cùng cộng đồng, cùng đất nước.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận, cho ý kiến về việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh "Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, đối tượng trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh". Trong những năm qua, chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt của tỉnh; sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân. Qua đó, đã góp phần ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chất lượng cuộc sống của nhân dân nói chung, của các đối tượng bảo trợ xã hội nói riêng ngày càng nâng lên.

Với phương châm "mọi người dân Quảng Ninh đều được hưởng thành quả phát triển, tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau", trong 5 năm 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 19 chính sách riêng có về an sinh, phúc lợi xã hội; tập trung vào các chính sách việc làm, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, giáo dục, y tế, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, bảo hiểm và cứu trợ, chăm lo nâng cao đời sống của những người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật, mất sức lao động và trẻ mồ côi… Từ đó, đã khuyến khích người nghèo, người dân ở vùng khó khăn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh.

2, https://vov.vn/chinh-tri/buoc-dot-pha-trong-cai-cach-hanh-chinh-tai-quang-ninh-878711.vov

Bước đột phá trong cải cách hành chính tại Quảng Ninh

Với những chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, Quảng Ninh đã tạo dựng thành công hình ảnh một địa phương năng động với chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn. 

Những năm gần đây, Quảng Ninh trở thành điển hình tiêu biểu về cải cách hành chính trong cả nước khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng các chỉ số đo lường chất lượng phục vụ hành chính. Đây là kết quả từ những nỗ lực lâu dài trong nhiều mô hình cải cách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới một nền hành chính phục vụ.

Dự án công nghệ tế bào quang điện của Công ty Jinko Solar PV Hong Kong có tổng mức đầu tư 500 triệu USD, là dự án FDI lớn nhất đầu tư vào Quảng Ninh hiện nay. Đáng chú ý, theo báo cáo thẩm định của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Ninh, quá trình cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án diễn ra trong vòng 6 ngày (sớm hơn 12 ngày so với quy định TTHC) và được tỉnh cho ý kiến chấp thuận chỉ trong 1 ngày. 

Đây không phải là dự án lớn đầu tiên được Quảng Ninh tiếp nhận, hỗ trợ nhanh chóng trong quá trình nghiên cứu, triển khai thủ tục đầu tư. Trước đó, tháng 9/2020, những dự án đầu tiên thuộc Tổ hợp Công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công - Việt Hưng cũng được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong thời gian kỷ lục.

Ông Đào Phong Trúc Đại, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng nhấn mạnh, ông rất ấn tượng với thủ tục hành chính ở đây. Theo chia sẻ của ông Đại, Tổng Công ty đã thực hiện dự án đầu tư ở rất nhiều tỉnh thành, nhưng đây là lần đầu tiên  làm thủ tục được cấp giấy chứng nhận đầu tư của dự án trong vòng 24 tiếng.

"Quảng Ninh đem lại cho chúng tôi ấn tượng rất mạnh về cải cách thủ tục hành chính, sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp từ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở ban ban ngành trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư, rút ngắn công tác chuẩn bị đầu tư"-ông Đào Phong Trúc Đại nói

Đánh giá tích cực của các nhà đầu tư là kết quả của một quá trình cải cách hành chính từ nhiều năm. Gần 10 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung thực hiện đồng bộ từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,... Trong đó, bước tiến mới trong hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư là sự ra đời của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư IPA năm 2011 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, sau đó là các tổ công tác hỗ trợ các dự án trọng điểm, nhà đầu tư chiến lược...

Ông Đào Duy Hảo, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đánh giá, chính từ sự động viên đối với doanh nghiệp, giúp vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, lãnh đạo chính quyền đã tổ chức những hội nghị mang tính chuyên sâu, đi trực tiếp nắm bắt hoạt động của doanh nghiệp, mô hình Cà phê doanh nhân và kịp thời giải quyết vướng mắc khó khăn. Các dự án đều được công bố công khai, các doanh nghiệp đều có thể theo dõi, chúng tôi đánh giá rất cao tính minh bạch đó.

Xác định nền tảng cải cách là yếu tố con người, để gắn trách nhiệm người đứng đầu và "truyền lửa cải cách" xuống cơ sở, tới từng cán bộ công chức, viên chức, Quảng Ninh đã xây dựng các bộ chỉ số tương đương về nâng cao năng lực cạnh tranh, đo lường cải cách hành chính, quản trị công ở cấp Sở ban ngành địa phương trong tỉnh, tạo cuộc đua tranh ngay từ cấp cơ sở.

Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ninh khẳng định, việc xây dựng các bộ công cụ dưới hình thức KPI để đánh giá đo lường, định lượng cụ thể như vậy không phải là áp lực mà là động lực để chúng tôi căn cứ vào đó đánh giá chính xác, nhận diện toàn diện để có giải pháp khắc phục hạn chế, phát huy điểm mạnh. Qua đây cũng cho thấy rằng cần có sự phối hợp tốt hơn giữa các sở ban ngành địa phương, sự sát sao của người đứng đầu cũng như sự cố gắng của các đơn vị được giao chủ trì từng chỉ số thành phần, để luôn bám sát tình hình và có giải pháp kịp thời.

Với những chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, Quảng Ninh đã tạo dựng thành công hình ảnh một địa phương năng động với chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn. 

Tuy vậy, như chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, "cải cách hành chính chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn khẳng định: "Vấn đề đặt ra là làm sao Quảng Ninh có thể giữ được vị trí đứng đầu, vượt qua chính mình. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã đặt ra chỉ tiêu “hàng năm giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI”. Đây là lần đầu tiên các chỉ số này được đưa vào thành một chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đây chính là sự cam kết, đồng hành của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh với nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân về một chính quyền phục vụ, do dân, vì dân.

Quảng Ninh đã hoàn thiện Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030", với mục tiêu xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp./.

3, https://baomoi.com/ba-trinh-thi-minh-thanh-duoc-bau-giu-chuc-pho-bi-thu-tinh-uy-quang-nin

Bà Trịnh Thị Minh Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 24/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh được giới thiệu và bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, bà Trịnh Thị Minh Thanh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, sinh ngày 11/8/1973, quê quán Lê Ninh, Kinh Môn, Hải Dương; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; chuyên viên cao cấp Quản lý nhà nước.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính; Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh... Bà là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh từ khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Từ tháng 2/2019 đến nay, bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 và khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, đến nay, tỉnh Quảng Ninh có 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh và bà Trịnh Thị Minh Thanh.

XÃ HỘI

4, http://daidoanket.vn/quang-ninh-phan-tich-nang-cao-cac-chi-so-par-index-sipas-papi-ict-ind

Quảng Ninh: Phân tích nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, ICT Index

Ngày 2/7, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, ICT và công bố kết quả xếp hạng các chỉ số của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Năm 2020 tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên đứng vị trí dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cả 4 Chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số CCHC (PAR Index); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Trong đó chỉ số PCI và PAR Index có 4 năm (2017-2020) liên tiếp giữ ngôi vị quán quân.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh đã nghe các chuyên gia phân tích các chỉ số cũng như các dư địa mà tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục cải cách để nâng cao hơn nữa điểm số của các chỉ số nêu trên với mục tiêu cao nhất là phục vụ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn cho nhân dân và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh đã công bố kết quả xếp hạng các Chỉ số PAR Index, SIPAS, DGI, ICT của sở, ngành, địa phương năm 2020.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua kết quả tổng hợp, phân tích cũng cho thấy nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm và tìm biện pháp khắc phục. Quảng Ninh không được sớm tự mãn về thành tích đứng đầu đã đạt được, mà nên tập trung phân tích sâu vào các chỉ số thành phần còn đứng ở thứ hạng thấp, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những địa phương đang làm tốt hơn. Thách thức Quảng Ninh phải đối mặt và vượt qua đó là vượt qua chính mình, thực sự trở thành địa phương đi đầu, dẫn dắt công cuộc đổi mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đặt ra mục tiêu để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần phát huy những kết quả đạt được, đồng thời nhận diện những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục. Tất cả đều phải được thực hiện trên tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực nhiều nhất, với mục tiêu giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI hàng năm.

5, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-07-02/quang-ninh-dung-dau-ca-nuoc-ve-4-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-106690.aspx

Quảng Ninh đứng đầu cả nước về 4 chỉ số cải cách hành chính

Ngày 2/7, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị phân tích các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, ICT và công bố kết quả xếp hạng các chỉ số của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Năm 2020 tỉnh Quảng Ninh vinh dự được đón nhận những kết quả nổi bật khi lần đầu tiên cả 4 chỉ số (PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI) của tỉnh Quảng Ninh đều đứng vị trí dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong đó: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) (PAR Index) 4 năm (2017 - 2020) liên tiếp giữ ngôi vị quán quân; Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) liên tiếp dẫn đầu vị trí xếp hạng trong 2 năm 2019 và 2020; lần đầu tiên Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Cùng với đó, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - TT (ICT Index) 2 năm liên tiếp giữ vững vị trí thứ 3.

Kết quả này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục khẳng định niềm tin, sự đánh giá hài lòng ngày càng cao của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư về sự phục vụ của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh; phản ánh đánh giá về hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) từ tỉnh đến cơ sở.

Những kết quả này đã động viên, khích lệ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đột phá hơn nữa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; khẳng định chủ trương, quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: Quảng Ninh đón nhận tin vui khi dẫn đầu các tỉnh, thành phố đồng thời ở cả 4 Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI.

Niềm vui và tự hào càng cao hơn khi Quảng Ninh đã giữ địa bàn an toàn, ổn định và phát triển trong trạng thái bình thường mới trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là trong đợt dịch thứ 3, thứ 4 từ đầu năm đến nay bằng các biện pháp thần tốc, quyết liệt, chủ động “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”. Nhờ đó, tỉnh đã duy trì đà tăng trưởng kinh tế với tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021 đạt 8,02%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết: "Quảng Ninh là nơi gửi gắm niềm tin và khát vọng cho công cuộc CCHC ở các địa phương và cũng là khởi nguồn, “cái nôi” của công tác cải cách. Những mô hình cải cách của Quảng Ninh đã và đang tiếp tục mang lại những hiệu quả thực tế, được lan rộng trong cả nước, là hình mẫu cho các địa phương khác học hỏi, tham khảo."

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Quảng Ninh đã công bố kết quả xếp hạng các Chỉ số PAR Index, SIPAS, DGI, ICT của sở, ngành, địa phương năm 2020. Trong đó: Ở Chỉ số PAR Index, Sở Khoa học và Công nghệ đạt 91,36 điểm, dẫn đầu khối sở, ban, ngành; khối các huyện, thị xã, thành phố, thị xã Đông Triều là địa phương dẫn đầu với 92,67 điểm; Kho bạc Nhà nước tỉnh đứng đầu khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, với 92,55 điểm.

Ở Chỉ số SIPAS, Sở Tư pháp đứng thứ nhất khối sở, ban, ngành, với tỷ lệ đánh giá hài lòng là 96,46%. Huyện Đầm Hà dẫn đầu khối các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, với tỷ lệ hài lòng 95,79%. Bảo hiểm xã hội tỉnh với tỷ lệ hài lòng 96,49% đứng đầu khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Ở Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) năm 2020, 3 địa phương có số điểm cao nhất lần lượt là: thị xã (TX) Đông Triều (73,31/80 điểm), TX. Quảng Yên (71,53/80 điểm) và huyện Tiên Yên (71,28/80 điểm).

Ở Chỉ số ICT 2020, dẫn đầu khối các sở, ban, ngành là Sở Y tế với 89 điểm; TP. Uông Bí dẫn đầu khối các huyện, thị xã, thành phố với 148,09 điểm; phường Vàng Danh của TP. Uông Bí cũng đứng đầu khối xã với 84 điểm.

Ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, kết quả đánh giá các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, ICT thể hiện sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo giá trị.

Tuy nhiên, qua kết quả tổng hợp, phân tích cũng cho thấy nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm và tìm biện pháp khắc phục. Quảng Ninh không được sớm tự mãn về thành tích đứng đầu đã đạt được, mà nên tập trung phân tích sâu vào các chỉ số thành phần còn đứng ở thứ hạng thấp, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những địa phương đang làm tốt hơn. Thách thức Quảng Ninh phải đối mặt và vượt qua đó là vượt qua chính mình, thực sự trở thành địa phương đi đầu, dẫn dắt công cuộc đổi mới./.

6, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-07-12/70-y-bac-si-quang-ninh-len-duong-den-tp-ho-chi-minh-ho-tro-chong-dich-107199.aspx

70 y, bác sĩ Quảng Ninh lên đường đến TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch

Ngày 12/7, tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ xuất quân đợt III, tiễn 70 y, bác sĩ của tỉnh cùng các trang thiết bị hiện đại lên đường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Lần xuất quân đợt III, Quảng Ninh cử đoàn 70 y, bác sĩ có kinh nghiệm trong chống dịch và có năng lực chuyên môn tốt, tới hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, nhất là các ca mắc Covid-19 vẫn tăng, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định cử 70 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Bãi Cháy; Bệnh viện Sản - Nhi; Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả; Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả và Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, để chi viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

70 nhân viên y tế chi viện cho TP. Hồ Chí Minh đều được lựa chọn kỹ càng, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong điều trị, lấy mẫu, chống dịch… Tất cả đều đã được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.

Phát biểu tại lễ xuất quân, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ghi nhận, biểu dương tinh thần tình nguyện, xung kích của các y, bác sĩ chi viện cho TP. Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các y, bác sĩ tiếp tục phát huy, lan tỏa tinh thần “Lương y như từ mẫu”, truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của Quảng Ninh; giữ gìn sức khỏe, khắc phục mọi khó khăn, chia sẻ các kinh nghiệm tỉnh đã làm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng phải đảm bảo an toàn, nhanh chóng điều trị cho người bệnh, kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh trong cộng đồng; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và sớm trở về Quảng Ninh.

7, https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-ninh-de-nghi-nguoi-dan-khong-ra-ngoai-neu-khong-thuc-su-can-thiet-876322.vov

Quảng Ninh đề nghị người dân không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn về việc triển khai một số biện pháp cấp bách tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 12h ngày 22/7/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân không ra ngoài nếu không có việc thực sự cần thiết; Không ra khỏi nhà từ 23h00 hôm trước đến 4h00 ngày hôm sau, trừ những trường hợp đặc biệt hoặc người làm việc, lao động, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thực hiện cách ly y tế tập trung có trả phí 14 ngày tại khu cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố và theo dõi y tế 14 ngày đối với người về từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo các chỉ thị số 15/CT-TTg và số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng thông tin tới nhân dân đang có người thân sinh sống, học tập, lao động tại Hà Nội và các địa bàn khác tạm thời không di chuyển về Quảng Ninh. Đối với những người có hộ khẩu ở Hà Nội hiện đang làm việc tại Quảng Ninh, yêu cầu ở lại Quảng Ninh, tạm thời không về nhà cho đến khi có thông báo mới.

Các trường hợp người dân muốn vào Quảng Ninh phải tuân thủ nghiêm túc khai báo y tế, các biện pháp phòng chống dịch và phải có giấy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR, kết quả âm tính không quá 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 vẫn phải có kết quả xét nghiệm âm tính./.

8, http://daidoanket.vn/thong-ham-xuyen-nui-lon-nhat-quang-ninh-5658846

Thông hầm xuyên núi lớn nhất Quảng Ninh

Ngày 23/7, nhánh trái của đường hầm xuyên núi thuộc dự án Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đã hoàn thành thông hầm kỹ thuật. Đây cũng là nhánh cuối cùng trong dự án đường hầm xuyên núi lớn nhất Quảng Ninh đến thời điểm hiện tại.

Được thiết kế dài 235 m, với 2 ống hầm, mỗi ống 3 làn xe, triển khai từ cuối năm 2020. Đường hầm xuyên núi đóng vai trò kết nối giữa 2 đô thị lớn là Hạ Long và Cẩm Phả, là hạng mục điểm nhấn trên toàn tuyến đường bao biển.

Trước đó, ngày 11/7 nhánh phải của đường hầm xuyên núi đã thông hầm kỹ thuật sau hơn 4 tháng thi công. Được biết, trong quá trình thi công dự án đội thi công đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt do địa hình núi đá vôi, có nhiều hang caster, đá không liền khối, kết cấu đá rời rạc...

Vì thế, phương án thi công đã phải điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế, đến tháng 3/2021 mới chính thức tổ chức khoan nhánh phải và trung tuần tháng 4/2021 thực hiện khoan nhánh trái.

Theo ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đường hầm xuyên núi là công trình giao thông mới, đường hầm giao thông đầu tiên Quảng Ninh chinh phục, tổ chức thi công nhưng đảm bảo được đúng tiến độ, là hạng mục rất quan trọng của cả tuyến đường bao biển dài hơn 18 km.

Giải pháp làm đường hầm xuyên núi để thay thế cho việc xẻ núi làm đường như trước sẽ làm giảm thiểu tác động đến môi trường, giữ gìn cảnh quan và môi trường của hệ thống núi đá vôi, hạn chế nguy cơ sạt lở đất đá và đảm bảo giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, theo đúng kế hoạch đã đề ra trước đó, tháng 8/2021, nhà thầu sẽ thi công phần tường và vòm ngược, hoàn thành trong tháng 9/2021 để chuyển sang thi công vỏ hầm, nền, mặt đường hầm, sau đó đưa vào sử dụng trong tháng 12/2021.

9, https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-hdnd-tinh-quyet-nghi-nhieu-noi-dung-trong-linh-vuc-xay-dung-310071.html

Quảng Ninh: HĐND tỉnh quyết nghị nhiều nội dung trong lĩnh vực xây dựng

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV vừa họp kỳ thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) và quyết nghị những nội dung quan trọng, trong đó có công tác quy hoạch, đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình động lực để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trọng tâm kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm cụ thể hóa các chủ trương Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thành Nghị quyết của HĐND tỉnh về giải pháp, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, trước mắt là hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Kỳ họp nghe 19 bản báo cáo của: UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các sở, ngành... 13 tờ trình. Trong đó có tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công bằng vốn ngân sách tỉnh năm 2021; tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; tờ trình đề nghị thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sự dụng rừng sang mục đích khác, để thực hiện các dự án công trình đợt 3 năm 2021; tờ trình đề nghị hủy bỏ danh mục công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục các dự án thu hồi đất nhưng quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Kỳ thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, thông qua 16 Nghị quyết quan trọng, trong đó có: Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công bằng vốn ngân sách tỉnh năm 2021; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sự dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án công trình đợt 3 năm 2021; Nghị quyết hủy bỏ danh mục công trình, dự án  đã được HĐND tỉnh thông qua  nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục các dự án thu hồi đất nhưng quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển đổi mục đính sử dụng; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục, mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, công trình công cộng trong khu vực cửa khẩu Vạn Gia...

10, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-07-16/quang-ninh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-thong-qua-16-nghi-quyet-quan-trong-107524.aspx

Quảng Ninh: Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 16 nghị quyết quan trọng

Ngày 16/7, Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã kết thúc thành công tốt đẹp và thông qua 16 nghị quyết quan trọng.

Sau khi thảo luận các nội dung nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết 100% thông qua 16 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách, có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh không chỉ trong 6 tháng cuối năm 2021 mà còn cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

Ví dụ, hàng năm tỉnh Quảng Ninh dành khoảng 3% tổng chi ngân sách địa phương không bao gồm cải cách tiền lương, dự phòng ngân sách, nguồn trả nợ, lương và các khoản tính chất như lương để thực hiện chương trình.

Như vậy, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ dành khoảng 4.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình này. Nghị quyết được xem xét ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa mới đã thể hiện tinh thần luôn hướng về nhân dân và cử tri của HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp; toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thông qua 16 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận của 100% các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Trong quý III và quý IV năm 2021, tỉnh Quảng Ninh phải tiếp tục chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, bám sát tình hình thực tế để có giải pháp xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn.

Trong đó, tiếp tục tập trung cao nhất phòng chống dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ, liên tục, thường xuyên, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; thực hiện tốt phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể chính, chiến lược “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc xin”; triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin trên diện rộng an toàn, hiệu quả, phấn đấu tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất.

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu tăng trưởng GRDP mức hai con số và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 51.000 tỷ đồng, toàn tỉnh phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn của ngành than và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, hộ kinh doanh cá thể; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhất là các dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, địa bàn trọng điểm chiến lược.

Cùng với đó, tỉnh cũng cơ cấu lại NSNN, tăng thu, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách nhà nước. UBND tỉnh sát sao chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương rà soát các khoản hụt thu, tìm nguồn thu bù đắp, nhất là khoản thu từ tiền sử dụng đất, gắn với các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết dứt điểm các thủ tục tồn đọng trong quý III/2021.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chú trọng phát triển văn hóa, con người, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động việc làm; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường bền vững, bảo tồn di sản và thích ứng với biến đổi khí hậu; khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND vừa thông qua vào cuộc sống, nhất là nghị quyết về Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

11, https://congthuong.vn/quang-ninh-tiep-tuc-nang-cao-doi-song-dong-bao-dan-toc-thieu-so-160713.html

Quảng Ninh: Tiếp tục nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo tăng tối thiểu 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3%/năm…

Đây là một trong số những mục tiêu trong Nghị quyết về Phê duyệt chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 vừa chính thức được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, đến hết năm 2022 tỉnh Quảng Ninh sẽ không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí mới, 100% cơ sở giáo dục đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên. Đến năm 2025, có trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trên 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; lao động trong độ tuổi được qua đào tạo nghề đạt 87,5% 100% số xã duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; duy trì 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện an toàn và nâng cao chất lượng điện; trên 99% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh hiện có 67 xã, thị trấn/177 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh; đồng bào dân tộc thiểu số có 162.531 người, chiếm 12,31% dân số toàn tỉnh nhưng cư trú trên 85% diện tích của tỉnh. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chỉ thị, nghị quyết, giải pháp, đồng thời ưu tiên dành cơ chế đặc thù, nguồn lực lớn để tập trung phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo với trọng tâm là thực hiện thành công Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 (Đề án 196) trước 01 năm so với kế hoạch.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chủ yếu rơi vào khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh Quảng Ninh; chưa hình thành được những vùng sản xuất hàng hóa tập trung; chất lượng giáo dục, y tế còn hạn chế; chênh lệch khá lớn về trình độ phát triển so với các vùng miền khác của tỉnh.

Ngày 18/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể vàNghị quyết số 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, cụ thể hóa Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phù hợp với đặc điểm đặc thù, thực tiễn của tỉnh là rất cần thiết. Xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền trong tỉnh là một trọng tâm trong kế hoạch phát triển KT- XH, thực hiện tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo nghị quyết, các giải pháp được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp: ưu tiên, tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối liên thông, tổng thể, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch, có tính động lực; tập trung đầu tư các công trình thực sự cấp bách, thiết yếu về y tế, giáo dục, viễn thông, nước sản xuất, nước sinh hoạt, xử lý các điểm ngập lụt trên các tuyến tỉnh lộ huyết mạch, hạ tầng các điểm di dân tập trung khu vực biên giới.

Tập trung phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo và giải quyết việc làm. Phát triển các lĩnh vực kinh tế gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm sóc phụ nữ và trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Huy động tổng thể mọi nguồn lực từ ngân sách, đầu tư của doanh nghiệp, vốn tín dụng, xã hội hóa… trong đó ngân sách nhà nước là động lực quan trọng để thu hút các nguồn vốn khác, tập trung ưu tiên cho các xã, thôn mới hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.

Hàng năm tỉnh Quảng Ninh sẽ dành tối thiểu 3% tổng chi ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã), không bao gồm chi lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các khoản đóng góp khác để thực hiện Chương trình. Căn cứ đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm của Chương trình để phân bổ cụ thể cho các cấp, các đơn vị, địa phương thực hiện. Cùng các nguồn lực huy động hợp pháp khác.

12, http://daidoanket.vn/ket-noi-trai-tim--san-choi-doc-dao-danh-cho-cnld-quang-ninh-5658672.

Kết nối trái tim – Sân chơi độc đáo dành cho CNLĐ Quảng Ninh

Tối 21/7, tại Khách sạn Grand (TP Hạ Long, Quảng Ninh), Chương trình Kết nối trái tim do LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Than -Khoáng sản Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra số đầu tiên.

Chương trình Kết nối trái tim dành cho công nhân lao động độc thân, từ đủ 18 tuổi trở lên, đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với mục địch tìm kiếm, kết nối vì hạnh phúc người lao động.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, Chương trình đã giúp các cặp đôi tham gia có cơ hội được giao lưu, tìm hiểu, chia sẻ mong muốn về nửa kia của mình một cách vui tươi, dí dỏm, tạo sự thân thiện và tự nhiên. Ngoài ra, chương trình còn có nhiều phần chơi dành cho khán giả và các tiết mục văn nghệ đan xen tạo bầu không khí sôi nổi, rộn ràng.

Đây là một trong những sáng kiến của tổ chức Công đoàn thể hiện sự quan tâm chăm sóc đặc biệt tới đời sống tinh thần của các công nhân trẻ đang công tác, lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và giữ chân họ gắn bó lâu dài với đơn vị, doanh nghiệp.

Được biết trong tháng 7 này, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cùng Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức thí điểm 2 chương trình Kết nối trái tim tại TP Hạ Long và huyện Hải Hà, nơi tập trung đông công nhân lao động trong các doanh nghiệp và Khu công nghiệp. 

13, https://vov.vn/xa-hoi/quang-ninh-kiem-soat-chat-che-phong-covid-19-tren-tuyen-bien-cac-c

Quảng Ninh kiểm soát chặt chẽ phòng Covid-19 trên tuyến biển, các cảng, bến thủy nội địa

Hôm 24/7, tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Văn bản về việc chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biển, các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Tại các cảng, bến, trên các phương tiện thủy đến, đi và hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo mục tiêu vừa tạo điều kiện giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa, vừa phải đảm bảo an toàn dịch bệnh, không để mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến tàu vận chuyển hàng hóa của nước ngoài, tỉnh ngoài được phép hoạt động trên địa bàn và người dân địa phương có hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các dịch vụ trên biển tiếp xúc với tàu, thuyền viên nước ngoài, tỉnh ngoài do không được kiểm soát chặt chẽ. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Nếu để xảy ra dịch bệnh, ca nhiễm làm lây lan ra cộng đồng do lỗi chủ quan của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng (Cảng vụ, biên phòng, kiểm dịch y tế...) thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh và phải xem xét trách nhiệm những người trực tiếp thực thi công vụ liên quan.

Cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là người đứng đầu những địa phương có các cảng, bến thủy nội địa phải tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, giám sát việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, của các cơ quan chức năng đối với các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên, người điều khiển phương tiện, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tại các cảng, bến, các đại lý hàng hải; các phương tiện thủy nội địa cung ứng lương thực, thực phẩm, các dịch vụ nhu yếu phẩm cho tàu hàng nước ngoài, tỉnh ngoài đang hoạt động trên các vùng biển, cảng, bến của tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh mọi hành vi, trường hợp vi phạm, công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Sở Y tế (trực tiếp là Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế), các cơ quan và chính quyền các địa phương liên quan tăng cường các phương án, biện pháp cụ thể, rà soát, hoàn thiện quy trình, cơ chế phối hợp nhằm thực hiện triệt để việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thuyền viên trên tàu khi các tàu biển đến vùng biển Quảng Ninh (bao gồm cả các tàu chuyển cảng) để bốc xếp hàng hóa, sửa chữa hoặc thực hiện các hoạt động kinh tế khác trước khi giải quyết các thủ tục theo quy định; việc lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết quả đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, thời gian tối đa không quá 12 giờ kể cả ban ngày và ban đêm.

Trường hợp phát hiện có thuyền viên hoặc người trên tàu dương tính với SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng, các cơ quan, địa phương liên phải phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng có phương án tổ chức cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để, điều trị tích cực, hỗ trợ y tế hiệu quả… theo đúng các quy định của pháp luật và chủ trương của tỉnh; đồng thời phải báo cáo ngay lập tức với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo, thông tin kịp thời tới các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan./.

14, https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-ninh-siet-chat-mot-so-giai-phap-cap-bach-cho-moi-tinh-huong-phong-chong-covid-19-878534.vov

Quảng Ninh siết chặt một số giải pháp cấp bách cho mọi tình huống phòng, chống Covid-19

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có một số trường hợp người về từ vùng dịch hoặc các ca bệnh đã chữa khỏi nhưng tái dương tính. Để ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường một số giải pháp cấp bách.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các trường hợp từng là F0 (đã điều trị khỏi), người thuộc diện  F1 đã hoàn thành cách ly trở về Quảng Ninh cần tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại địa phương 7 ngày. Các địa phương tăng cường biện pháp giám sát tại cộng đồng, kịp thời phát hiện các trường hợp tái dương tính và tập trung mọi nguồn lực để thần tốc xác minh, truy vết, xét nghiệm, cách ly các trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng, kiên quyết không để ca bệnh lây lan.

Các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở... phải được xét nghiêm sàng lọc SARS-CoV-2, thực hiện khai báo y tế toàn dân để cập nhật, sàng lọc thông tin các trường hợp nghi nhiễm.

UBND các huyện thị xã, thành phố xác định địa điểm sẵn sàng bổ sung các khu cách ly tập trung, trong đó thành phố Hạ Long đảm bảo cơ sở cách ly cho 50.000 người, 30.000 người đối với các thành phố, thị xã và 10.000 người đối với các địa phương còn lại; 500 người đối với huyện Cô Tô. Cùng với đó, chính quyền 13 huyện thị xã, thành phố ban hành quyết định thành khung cán bộ kiêm nhiệm có người đứng đầu, cấp phó khu cách ly, nhân viên y tế, an ninh trật tự; phân công nhiệm vụ và tập huấn vận hành. Các cơ sở cách ly được chuẩn bị sẵn sàng điện, nước, vệ sinh, phương án đàm bảo lương thực thực phẩm để vận hành cơ sở cách ly trong mọi tình huống.

UBND thành phố Hạ Long chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên và các đơn vị có liên quan chuẩn bị bổ sung các khu cách ly liên vùng chung cho địa phương (chỉ thu phí sinh hoạt và tiền ăn) tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Vãn Cừ, Trường Cao đẳng nghề Việt Hàn, Trường Đại học Hạ Long, Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc, Bệnh viện lão khoa và các địa điểm phù hợp khác nhằm chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ nhân lực cho các địa phương quản lý, giám sát các cơ sở cách ly; Sở Thông tin và truyền thông hướng dẫn sẵn sàng việc bố trí, lắp đặt, đồng bộ hệ thống camera. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc chủ động rà soát các phương án, khẩn trương ban hành kế hoạch tăng cường năng lực cách ly tập trung cho cán bộ, nhân viên trong ngành bảo đảm sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Hoàn thành việc xác định địa điểm, quyết định thành lập bộ khung, giao nhiệm vụ xong trước 15/8/2021 và hoàn thành hướng dẫn tập huấn, xong phương án vận hành trước 30/8/2021.

Sở Y tế khẩn trương hoàn thành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 năm 2021-2022; huy động tối đa nguồn nhân lực y tế làm nòng cốt cùng với các lực lượng công an, quân đội, thanh niên... để triển khai tiêm chủng đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân theo tinh thần vaccine được cấp đến đâu, Quảng Ninh thực hiện tiêm chủng an toàn đến đó, phấn đấu hết năm 2021 đạt miễn dịch cộng đồng.

UBND tỉnh Quảng Ninh thành lập một số tổ công tác, có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện của UBND các điạ phương, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị./.

15, https://baoquangninh.com.vn/5-thu-khoa-thi-tot-nghiep-thpt-cua-quang-ninh-cao-nhat-dat-29-05-diem-2932253.html

Quảng Ninh có 5 thủ khoa thi tốt nghiệp THPT, cao nhất đạt 29.05 điểm

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh, trong số 5 thủ khoa các khối chính của Quảng Ninh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thì thủ khoa khối A01 đạt điểm cao nhất, với 29.05 điểm. Đó là thí sinh: Đào Chí Tường, Điểm thi Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Tiếp đến, thủ khoa khối C00 của tỉnh đạt 29 điểm, là thí sinh Đinh Thị Bích Hậu, Điểm thi Trường THPT Minh Hà, TX Quảng Yên. Thủ khoa khối A00 đạt 28.35 điểm là em Phạm Trung Hiếu, Điểm thi Trường THPT Minh Hà, TX Quảng Yên. Đây là hai thí sinh tự do thi tại Điểm thi Trường THPT Minh Hà, nguyên là học sinh Trường THPT Bạch Đằng, TX Quảng Yên, khóa 2017-2020. Hai học sinh này đều đạt điểm cao trong Kì thi tốt nghiệp THPT 2020 nhưng không đỗ đúng nguyện vọng nên quyết tâm thi lại.

Thủ khoa khối D01 đạt 28.35 điểm, là em Phạm Đăng Dương, Điểm thi Trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long.

Thủ khoa khối B00 của tỉnh đạt 28.7 điểm, là thí sinh Đỗ Quang Huy, Điểm thi Trường THPT Đông Thành, TX Quảng Yên. 

16, https://baoquangninh.com.vn/hien-thuc-hoa-muc-tieu-bhyt-toan-dan-2932031.html

Quảng Ninh: Hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa chính sách BHYT đi vào đời sống, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ an sinh xã hội bền vững của tỉnh.

Là bệnh viện đa khoa hạng 1 tuyến tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy có khoảng 1.000 giường bệnh với trên 800 cán bộ, y, bác sĩ. Bình quân mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận hàng nghìn người ở các địa phương đến khám, điều trị. Đặc biệt, có những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh nặng, bệnh mạn tính với thời gian điều trị dài ngày, chi phí lớn, không có thẻ BHYT sẽ khó gánh nổi chi phí cho mỗi đợt điều trị.

Ông Lương Đức Dũng (61 tuổi,phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đã mua BHYT tự nguyện được 20 năm. Trong thời gian 11 năm chạy thận tại Bệnh viện Bãi Cháy, mọi chi phí từ giường bệnh, tiền thuốc, máy chạy của ông được BHYT chi trả. Ông Dũng chia sẻ: "Mỗi tháng tôi chạy thận 4 lần tại Khoa Thận lọc máu của Bệnh viện với chi phí khoảng 6 triệu đồng. Bệnh nhân chạy thận có chi phí lớn, nếu không có BHYT tôi sẽ không chi trả được đến hôm nay".

Theo bác sĩ Trần Thanh Luận, Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy: Thực tế điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện, có trường hợp chi phí mỗi ngày đến hàng chục triệu đồng, cả đợt điều trị lên đến hàng tỷ đồng. Những bệnh nhân không có thẻ BHYT, việc chi trả viện phí rất khó khăn. Tấm thẻ BHYT càng có ý nghĩa hơn khi người dân tham gia BHYT không may mắc bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo có mức chi phí điều trị cao.

Không chỉ đối với những bệnh viện tuyến tỉnh, người bệnh có thẻ BHYT cũng được hưởng chế độ chi trả khám bệnh, chữa bệnh ở ngay tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, phường. Tại Trạm Y tế xã Đoàn Kết (huyện Vân Đồn) mỗi ngày có từ 15-20 bệnh nhân đến khám bệnh, chủ yếu là các bệnh thông thường, chăm sóc sức khỏe sinh sản; phần lớn người dân có thẻ BHYT. Trạm hiện có 1 bác sĩ, 1 y sĩ, 3 điều dưỡng viên, trang thiết bị hiện đại máy siêu âm, xét nghiệm nước tiểu, điện tim..., phục vụ hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho người dân xã.

Chị Lưu Thị Thủy (22 tuổi, thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết) cho biết: Tôi có thẻ BHYT, đến khám bệnh ở Trạm Y tế xã rất thuận tiện, đầy đủ phương tiện, máy móc mà trước đây chỉ ở bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh mới có. Điều này không chỉ thuận lợi cho người dân, mà còn giảm chi phí đi lại, hiệu quả khám, điều trị.

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã tập trung các giải pháp mở rộng, tăng cường diện bao phủ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó chú trọng công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo người dân, nhất nhóm đối tượng chưa tham gia BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT.

BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, ứng dụng hiệu quả CNTT vào giải quyết chế độ chính sách BHYT, tiến tới bao phủ BHYT toàn dân. BHXH tỉnh và ngành Y tế tỉnh phối hợp nâng cao chất lượng thông tuyến khám, chữa bệnh, giám định thông qua sử dụng thẻ BHYT; thống nhất BHYT chi trả về chi phí sử dụng dịch vụ, vật tư y tế giúp người bệnh, nhất người thuộc hộ nghèo, cận nghèo bớt đi gánh nặng kinh tế.

Quảng Ninh hiện có trên 1,2 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 94,1% dân số tỉnh, cao hơn 0,31% so với bình quân cả nước. Trong những năm qua, tỉnh luôn có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ cho người dân sống ở địa bàn còn khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.

Điển hình như Quyết định số 4230/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, đã nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 80% kinh phí mua thẻ BHYT cho khoảng 70.000 người thuộc đối tượng trên. Điều này đã góp phần hiệu quả trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh cùng các ngành liên quan đã đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh và HĐND tỉnh dành nguồn ngân sách hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã, thôn vùng khó khăn vừa hoàn thành mục tiêu chương trình 135.

Theo ông Ngô Văn Chiến, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, tiếp tục hỗ trợ BHYT có ý nghĩa rất lớn đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân của tỉnh thời gian tới.

17, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-08-01/quang-ninh-doan-cong-tac-benh-vien-san-nhi-len-duong-ho-tro-tp-ho-chi-minh-chong-dich-108483.aspx

Quảng Ninh: Đoàn công tác Bệnh viện Sản Nhi lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

Ngày 31/7, Đoàn công tác của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh chi viện chống dịch Covid-19.

Sáng 31/7, Đoàn công tác của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh chi viện chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh gồm 5 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa: Ngoại, Hồi sức cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn… Đây đều là các bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch.

Tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn sẽ có nhiệm vụ tham gia chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 12 (Chung cư lô R5, khu tái định cư phường An Khánh, TP. Thủ Đức).

Tất cả các thành viên trong đoàn công tác của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đều đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 12/7/2021, đoàn chi viện của tỉnh Quảng Ninh gồm 70 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác các bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Bãi Cháy, Sản Nhi, Đa khoa Cẩm Phả, Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí và Đa khoa khu vực Cẩm Phả, cùng những trang thiết bị hiện đại đã lên đường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19...

18, https://vov.vn/xa-hoi/quang-ninh-san-sang-cho-hoc-sinh-hoc-truc-tuyen-tro-lai-neu-dich-be

Quảng Ninh sẵn sàng cho học sinh học trực tuyến trở lại nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh lên phương án dự phòng, sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trong tỉnh theo kịch bản như sau: Thứ nhất, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong năm học. Thứ hai, chủ động điều chỉnh kịch bản và sẵn sàng kích hoạt các phương án học, chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến; kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến để thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu của năm học".

Tại các trường học thuộc huyện miền núi, nơi đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên,… công tác vận động học sinh đi học trở lại được xây dựng sớm hơn so với các năm trước nhằm đảm bảo số lượng học sinh quay trở lại. Các trường cũng tu bổ lại phòng học, đầu tư thiết bị máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, đặc biệt là máy chiếu và thiết bị dạy học online.

Ông Lương Văn Khang, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Ba Chẽ nói: "Để đảm bảo điều kiện ăn ngủ tại trường cho học sinh, nhà trường đã có một đội ngũ nhân viên cấp dưỡng, đều là những người gắn bó với nhà trường rất nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức dinh dưỡng. Cơ sở vật chất về cơ bản đã được đảm bảo"./.

19, https://baotintuc.vn/dia-phuong/quang-ninh-no-luc-hoan-thanh-co-so-du-lieu-va-phan-mem

Quảng Ninh nỗ lực hoàn thành cơ sở dữ liệu và phần mềm tiêm chủng vaccine

Xác định tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe, xây dựng địa bàn an toàn, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ninh tích cực tiêm vaccine cho người dân, trong đó, ưu tiên các cư dân biên giới.

Đến nay, Quảng Ninh đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho hơn 88.000 người, đang tiến hành tiêm mũi 2 tại các huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái.

Ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định, việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Do đó, tỉnh cần tranh thủ địa bàn an toàn triển khai nhanh việc tiêm chủng vaccine trong toàn dân nhằm hạn chế các ca lây nhiễm và chuyển bệnh nặng, góp phần giảm tải điều trị cho các bệnh viện.

Ông Nguyễn Tường Văn yêu cầu chậm nhất đến ngày 10/8, toàn tỉnh phải hoàn thành cơ sở dữ liệu và phần mềm tiêm chủng vaccine đảm bảo công khai, minh bạch. Đây là áp lực lớn đối với chính quyền các cấp, do vậy cần sớm lập danh sách đối tượng tiêm chủng, qua đó, lên kế hoạch tiêm từ cấp huyện đến cấp xã, thôn, bản, khu phố.

Tỉnh Quảng Ninh được Bộ Y tế phân bổ 176.000 liều vaccine Vero - Cell của hãng Sinopharm. Số vaccine này được ưu tiên dành tiêm cho cán bộ, chuyên gia và các thương nhân Trung Quốc làm việc tại Quảng Ninh, công nhân trong các khu công nghiệp và cư dân biên giới, lao động trong ngành du lịch dịch vụ... Đối tượng tiêm ở huyện miền núi Bình Liêu đã tham gia đạt 80% (cao nhất tỉnh), độ phủ tiêm chủng đã đạt trên 50% dân số toàn huyện. Khoảng 50% dân số trong độ tuổi 18 đến 65 tuổi tại thành phố Móng Cái cũng đã được tiêm vaccine.

Từ ngày 5-6/8, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) triển khai tiêm 4.000 liều vaccine Vero - Cell (Sinopharm) phòng COVID-19 mũi 2 cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, sau đó sẽ tiêm cho người dân sống tại 8 xã, phường biên giới (Hải Yên, Trần Phú, Ninh Dương, Hải Hòa, Ka Long, Trà Cổ, Bắc Sơn, Hải Sơn); người lao động tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI; doanh nghiệp du lịch; cán bộ, công nhân viên trong một số cơ quan, đơn vị thiết yếu trên địa bàn thành phố; học sinh đang làm thủ tục đi du học và học sinh đang theo học tại Trung Quốc.

Móng Cái đặt mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng, tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng địa bàn an toàn. Đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine của Móng Cái đạt 32% tổng dân số, tương đương trên 29.600 liều.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái thông tin, sau khi được tuyên truyền, người dân trên địa bàn rất ủng hộ tiêm vaccine của hãng Sinopharm và qua thời gian theo dõi, những người tiêm mũi 1 cho thấy an toàn, sức khỏe ổn định. Địa phương rất mong muốn sớm được phân bổ nguồn vaccine để nhiều người dân được tiêm phòng, đồng thời, bổ sung nguồn vaccine để thành phố tiêm vét cho những cư dân ở 8 xã, phường biên giới chưa được tiêm các đợt trước, giúp cư dân yên tâm, tăng cường đề kháng phòng, chống dịch COVID-19, ổn định sản xuất.

20, https://vov.vn/xa-hoi/quang-ninh-phan-dau-co-mien-dich-cong-dong-som-nhat-881715.vov

Quảng Ninh phấn đấu có miễn dịch cộng đồng sớm nhất

Tại Quảng Ninh, từ ngày 28/6 đến nay đã qua 42 ngày chưa phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và là 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước sau 14 ngày chưa ghi nhận trường hợp mắc mới.

Cùng với việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan, Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 500.000 người trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn hiệu quả, đặc biệt là tại các KCN và các điểm dân cư tập trung trên vành đai biên giới.  

Đến thời điểm này, TP. Móng Cái vẫn đang là địa bàn an toàn trước dịch COVID-19. Địa phương đang thực hiện tiêm chủng đợt thứ 8 với số người đã tiêm khoảng gần 33.000 người (đạt tỷ lệ 52,3% tổng số người đủ điều kiện tiêm vaccine; chiếm 31,9% dân số địa bàn); số người tiêm mũi 2 đạt gần 13.000 người.

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh được phân bổ 176.000 liều vaccine Sinopharm (trong số 500.000 liều do Trung Quốc tài trợ), đã tiêm mũi 1 được 88.100 liều đối với 3 nhóm đối tượng . Tính đến ngày 9/8, tỉnh Quảng Ninh đã tiêm ngừa đạt 23,36% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó, 3 địa phương tuyến biên giới gồm huyện Bình Liêu, Hải Hà và TP. Móng Cái đã tiêm đạt cao hơn. Đặc biệt, huyện Bình Liêu đã đạt 80% số đối tượng được tiêm, với 50% độ phủ toàn dân.  

Riêng TP. Móng Cái được cấp phát khoảng 30.000 liều vaccine Vero Cell và đã khẩn trương tổ chức tiêm cho người dân. Tại tất cả các điểm tiêm chủng đều được bố trí tổ cấp cứu với đủ xe cứu thương, máy móc và các y bác sĩ giàu kinh nghiệm sẵn sàng xử lý các thường hợp sốc phản vệ. Hiện thành phố biên giới này đang tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho gần 30.000 công nhân, chuyên gia nước ngoài và người dân đã tiêm mũi 1 tại KCN Hải Yên và 8 xã, phường biên giới gồm: Hải Yên, Trần Phú, Ninh Dương, Hải Hòa, Ka Long, Trà Cổ…

Ông Mễ Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Hải Sơn, TP. Móng Cái nói: “Đến thời điểm hiện tại, xã Hải Sơn đã hoàn thành tiêm vaccine cho 52% cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn xã. Tính đến thời điểm hiện tại thì số nhân dân đến tiêm đã đạt trên 90%. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực để đầu tư và hỗ trợ vaccine tiêm cho các đối tượng còn lại”.

Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Quảng Ninh đến cuối năm 2021 đạt đủ điều kiện miễn dịch cộng đồng. Tỉnh Quảng Ninh luôn nhất quán quan điểm phải lấy người dân là trung tâm; cấp xã, phường là trung tâm trong việc rà soát dữ liệu về đặc điểm dân cư, nhu cầu tiêm chủng; ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn, chịu trách nhiệm toàn diện; truyền thông phải được coi trọng và đặc biệt vai trò của xã, của huyện trong việc chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức tiêm chủng trên diện rộng với quy mô lớn.  

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Công tác truyền thông được đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và nhân dân ý thức được cái tầm quan trọng của cái việc tiêm vaccine và nhận thức đúng đắn về các loại vaccine ở trên địa bàn trong toàn quốc và xác định việc tiêm vaccine Sinopharm Trung Quốc cũng là một nhiệm vụ cần phải tham gia tích cực để góp phần cho công tác phòng chống dịch của tỉnh, thành phố”.

Quảng Ninh đang là 1 trong những địa phương “tạm thời” an toàn trước dịch bệnh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay, vấn đề then chốt là phải đẩy nhanh việc tiêm vắc xin tới từng người dân, hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh để doanh nghiệp, người dân an tâm phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội.

Riêng TP. Móng Cái được cấp phát khoảng 30.000 liều vaccine Vero Cell và đã khẩn trương tổ chức tiêm cho người dân. Tại tất cả các điểm tiêm chủng đều được bố trí tổ cấp cứu với đủ xe cứu thương, máy móc và các y bác sĩ giàu kinh nghiệm sẵn sàng xử lý các thường hợp sốc phản vệ. Hiện thành phố biên giới này đang tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho gần 30.000 công nhân, chuyên gia nước ngoài và người dân đã tiêm mũi 1 tại KCN Hải Yên và 8 xã, phường biên giới gồm: Hải Yên, Trần Phú, Ninh Dương, Hải Hòa, Ka Long, Trà Cổ…

Ông Mễ Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Hải Sơn, TP. Móng Cái nói: “Đến thời điểm hiện tại, xã Hải Sơn đã hoàn thành tiêm vaccine cho 52% cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn xã. Tính đến thời điểm hiện tại thì số nhân dân đến tiêm đã đạt trên 90%. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực để đầu tư và hỗ trợ vaccine tiêm cho các đối tượng còn lại”.

Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Quảng Ninh đến cuối năm 2021 đạt đủ điều kiện miễn dịch cộng đồng. Tỉnh Quảng Ninh luôn nhất quán quan điểm phải lấy người dân là trung tâm; cấp xã, phường là trung tâm trong việc rà soát dữ liệu về đặc điểm dân cư, nhu cầu tiêm chủng; ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn, chịu trách nhiệm toàn diện; truyền thông phải được coi trọng và đặc biệt vai trò của xã, của huyện trong việc chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức tiêm chủng trên diện rộng với quy mô lớn.  

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Công tác truyền thông được đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và nhân dân ý thức được cái tầm quan trọng của cái việc tiêm vaccine và nhận thức đúng đắn về các loại vaccine ở trên địa bàn trong toàn quốc và xác định việc tiêm vaccine Sinopharm Trung Quốc cũng là một nhiệm vụ cần phải tham gia tích cực để góp phần cho công tác phòng chống dịch của tỉnh, thành phố”.

Quảng Ninh đang là 1 trong những địa phương “tạm thời” an toàn trước dịch bệnh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay, vấn đề then chốt là phải đẩy nhanh việc tiêm vắc xin tới từng người dân, hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh để doanh nghiệp, người dân an tâm phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội.

Chị Phùn Thị Nguyên và Chị Phạm Thùy Linh, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái nói: “Hôm nay, tất cả bà con đến tiêm mũi 2 của vaccine thì cũng đã biết được tinh thần, chủ trương chung của đảng và nhà nước. Bà con đến rất đông và những đối tượng được kê khai đều đến đông hơn so với tiêm mũi 1. Hôm nay tôi được tiêm mũi 2 thì tôi cảm thấy rất cảm động và hạnh phúc. Cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm đến đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa như chúng tôi”.

“Sau khi mình tiêm mũi 1 thì cũng bình thường. So với các loại vaccine khác thì một số người nói là có bị sốt, có bị phản ứng nhưng mà đối với vaccine Sinopharm thì mình cảm thấy bình thường, mình cũng không bị sốt hay có phản ứng gì, mình chỉ có hơi đau cơ một chút thôi. Sau khi được tiêm mũi 1 thì mình được thông báo tiêm mũi 2 trong ngày hôm nay, mình rất vui khi mình ở vùng biên giới được ưu tiên và được tiêm miễn phí loại vaccine này. Mình rất vui và phấn khởi”.

Cho đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh và các địa phương thống nhất cao chủ trương sẽ tiếp tục phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cả cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tìm kiếm, tiếp cận với các nguồn cung vắc xin tin cậy, hợp pháp với số lượng đủ lớn theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đã được Bộ Y tế cấp phép./.

21, https://dangcongsan.vn/xa-hoi/quang-ninh-tiep-nhan-320-don-vi-mau-ho-tro-dieu-tri-benh-588143.html

Quảng  Ninh tiếp nhận 320 đơn vị máu hỗ trợ điều trị bệnh

Với thông điệp “Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp”, Chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3, năm 2021 tại tỉnh Quảng Ninh đã thu hút gần 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị ngành Than trong tỉnh tham gia, với 320 đơn vị máu đủ điều kiện hỗ trợ điều trị bệnh.

Nhằm tăng cường các giải pháp kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng xã hội, thể hiện ý thức trách nhiệm trong hỗ trợ điều trị người bệnh, đặc biệt trong thời điểm khan hiếm máu do dịch bệnh, ngày 14/8, tại TP Hạ Long, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3, năm 2021. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tích cực chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, hướng tới chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp”, chương trình đã thu hút gần 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị ngành Than trong tỉnh Quảng Ninh tham gia. Qua đó, thể hiện ý thức trách nhiệm cao đối với cộng đồng xã hội, cũng như phong trào hiến máu tình nguyện.

 Trước những diễn biến phức tạp về tình hình dịch COVID – 19, Ban tổ chức chương trình đã phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Tất cả các tình nguyện viên tham gia hiến máu đều được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người hiến máu và nhân viên y tế. 

 Qua đợt hiến máu tình nguyện, cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị đã góp phần cùng tham gia xây dựng nguồn máu dự trữ bảo đảm đáp ứng nhu cầu máu để phục vụ công tác điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh và tiếp viện cho các bệnh viện khi có yêu cầu, góp phần mang lại cuộc sống cho nhiều người bệnh, mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình. Đồng thời, nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay nhân rộng và phát triển nghĩa cử cao đẹp này, góp phần giúp cho cuộc sống tươi đẹp tràn đầy tình yêu thương cao cả.

 Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã thu được 320 đơn vị máu. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Đoàn Than Quảng Ninh đã tham gia hiến được trên 1.200 đơn vị máu; góp phần bổ sung vào nguồn dự trữ, để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các đơn vị y tế trong toàn quốc cũng như trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong giai đoạn khan hiếm nguồn máu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp như hiện nay./.

22, https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/quang-ninh-chu-dong-2-phuong-an-dam-bao-cho-nam-hoc-moi-883358.vov

Quảng Ninh chủ động 2 phương án đảm bảo cho năm học mới

Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng đón năm học mới với 2 phương án dạy học tập trung và học online khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp.

Trường tiểu học và THCS Tân Dân, xã Tân Dân cách trung tâm thành phố Hạ Long gần 50 cây số. Hơn 400 học sinh của trường đã được các thầy cô liên lạc, dặn dò cho ngày tựu trường vào ngày 1/9.

Cô Trần Thị Quyên, Hiệu trưởng trường tiểu học và THCS Tân Dân cho biết, ngoài chuẩn bị giáo án trên lớp, các thầy cô giáo đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết trong trường hợp chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang dạy trực tuyến: "Đối với phương án học online, nhà trường có khoảng 70% phụ huynh có đủ các thiết bị thông minh để đáp ứng học trực tuyến, sẽ dạy học như kế hoạch. Với 30 học sinh còn lại, các thầy cô giáo sẽ giao phiếu học tập và phối hợp với trưởng bản, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đến tận nhà để hướng dẫn các em học sinh làm và nhận xét. Việc này, chúng tôi thực hiện theo tuần".

Từ khi dịch bùng phát, nhiều trang thiết bị dạy học thông minh, thiết bị y tế được bổ sung cho các điểm trường để các thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh. Tại các trường có học sinh bán trú, công tác vệ sinh, khử khuẩn đảm bảo các điều kiện tốt nhất để đón học sinh quay trở lại trường cũng đã hoàn tất.

Ông Lương Văn Khang, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Ba Chẽ nói: "Nhà trường đã mua bổ sung thêm các máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, tổng dọn dẹp vệ sinh trường học, phun toàn khử khuẩn toàn bộ khu nội trú và các phòng bộ môn chức năng và yêu cầu giáo viên, học sinh chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh".

Quảng Ninh cùng 44 địa phương trong cả nước đã công bố thời gian, phương án tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới. Theo đó, học sinh lớp 1 tại Quảng Ninh được tựu trường sớm nhất từ 23/8; các cấp học còn lại bắt đầu từ 1/9 và tổ chức khai giảng ngày 5/9.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là phòng chống dịch Covid để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ giáo viên và học sinh. Căn cứ tình hình dịch bệnh, chúng tôi chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo trong tỉnh xây dựng kế hoạch về phòng chống dạy học cho năm học, sẵn sàng kích hoạt, điều chỉnh phương án học tập từ trực tiếp sang trực tuyến; kết hợp trực tuyến với trực tiếp để đảm bảo nhiệm vụ của năm học"./.

23, https://vov.vn/xa-hoi/quang-ninh-ho-tro-hon-32-ty-dong-cho-nhom-doi-tuong-bi-anh-huong-dich-covid-19-884026.vov

Quảng Ninh hỗ trợ hơn 32 tỷ đồng cho nhóm đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định hỗ trợ khoảng 25.000 lao động không có giao kết hợp đồng và các đối tượng đặc thù gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong đó có hàng chục nghìn người nghèo, cận nghèo.

Theo quyết định mới ban hành của tỉnh Quảng Ninh, nhóm lao động tự do tại các quán ăn, các hoạt động du lịch, dịch vụ sẽ được nhận hỗ trợ nếu bị ngừng việc trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021... Căn cứ số ngày nghỉ việc thực tế do yêu cầu phòng chống Covid-19, những đối tượng này được nhận hỗ trợ ở mức 50.000 đồng/người/ngày.

Cùng với nhóm lao động tự do, người thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hoá; lái xe mô-tô, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ sổ, thợ cắt tóc, bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điếm cố định; người làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; Thợ xây, phụ nề, thợ sơn, thợ các công trình xây dựng... cũng được thụ hưởng khoản hỗ trợ này khi phải dừng việc do yêu cầu của chính quyền để phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Phó trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thị xã Quảng Yên, cho biết: "Phòng cũng đã tham mưu cho UBND thị xã văn bản hướng dẫn, cụ thể, chi tiết về hồ sơ, các thủ tục để phường, xã căn cứ vào đó để rà soát danh sách, số người được hưởng đúng theo quy định với tiến độ nhanh chóng kịp thời để người dân nhận được tiền hỗ trợ".

Ngoài các nhóm đối tượng nêu trên, Quảng Ninh cũng triển khai những chính sách riêng đặc thù, hỗ trợ khoảng 14.000 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia và chuẩn nghèo của tỉnh Quảng Ninh. Các đối tượng này phải không thuộc diện đang hưởng chế độ trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng khác và bảo hiểm xã hội theo các quy định.

Bà Nguyễn Tuyết Nhung, Phó trưởng phòng Lao động việc làm, tiền lương BHXH, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đối tượng này chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của dịch bệnh. Đa phần họ không có khả năng lao động và có thu nhập ổn định. "Chúng tôi tham mưu để tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ trên đầu người chứ không phải trên 1 hộ như ở các địa phương khác. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người".

Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã hỗ trợ khoảng 200.000 đối tượng với số tiền trên 68 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh đã chủ động rà soát, tiếp cận hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ vay vốn, giải ngân cho vay trả lương ngừng việc cho 2 doanh nghiệp với 56 lao động, tổng số tiền trên 610 triệu đồng./.

24, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-08-20/quang-ninh-tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19-109628.aspx

Quảng Ninh: Tăng cường phòng, chống dịch Covid -19

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 5630/UBND-DL1 về việc tăng cường giải pháp trọng tâm phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, bắt đầu từ 12h00 ngày 20/8/2021: Người về Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 48 giờ kể từ giờ lấy mẫu và phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin.

Đồng thời, phải trực tiếp có mặt và làm thủ tục khai báo y tế tại chốt (trừ bệnh nhân, người già đi lại khó khăn, trẻ em dưới 5 tuổi); sử dụng ứng dụng bluezone.

Đối với lái xe, phụ xe của xe tải, xe công- ten- nơ chở hàng hóa liên tỉnh phải có kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 48 giờ kể từ giờ lấy mẫu, khuyến khích đã tiêm 02 mũi vắc xin, phải tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình phòng chống dịch khi vào Quảng Ninh, tuyệt đối không được chở người vào Quảng Ninh trốn tránh khai báo.

Đối với người về từ các địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phải tiếp tục thực hiện cách ly y tế tập trung có trả phí 14 ngày tại khu cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố, sau đó cách ly tại nhà 7 ngày, trừ các trường hợp người đi thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà đầu tư, bệnh nhân có yêu cầu phải chăm sóc y tế, người hoàn thành cách ly và các trường hợp thực sự cần thiết, giao Chủ tịch UBND các địa phương quyết định và chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm phòng chống dịch.

Lực lượng kiểm soát dán tem niêm phong ca bin xe chở hàng hóa từ khi đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch cửa ngõ vào tỉnh đến điểm giao nhận hàng hoá tại Quảng Ninh, chỉ dừng, đỗ khi giao hàng, tiếp nhiên liệu.

UBND các huyện thị xã, thành phố, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc các tuyến đường, kiểm tra hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ dọc đường, không tuân thủ cam kết dừng đỗ xe và quy trình phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh.

Riêng đối với công nhân, người lao động trong tỉnh, ngoại tỉnh đi làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương có xe đưa đón hàng ngày của doanh nghiệp đã đăng ký với UBND các địa phương cấp huyện, hoặc Sở Giao thông Vận tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4481/UBND-DL1 ngày 13/7/2021 thì không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2, nhưng yêu cầu các doanh nghiệp của 3 tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm sàng lọc tối thiểu 20% hàng tuần đối với người lao động của doanh nghiêp theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

Yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có người lao động ngoại tỉnh vào làm việc theo xe đưa đón cố định chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và của tỉnh. Trường hợp không thực hiện nghiêm, báo cáo UBND tỉnh để trao đổi trong chương trình phối hợp với thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, đồng thời chủ động các giải pháp nghiêm khắc theo quy định.

Người đến Quảng Ninh trên phương tiện thủy nội địa phải có có xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT- PCR âm tính không quá 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu. Nếu vận chuyển hàng từ các tỉnh cách Quảng Ninh quá 72 giờ di chuyển thì khi đến các bến thủy nội địa, các cảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải thực hiện xét nghiệm bổ sung bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên trước khi tiếp xúc với người khác; đồng thời hạn chế tối đa việc tiếp xúc nhiều người; nếu vi phạm, thực hiện xử lý nghiêm theo quy định.

Người ở Quảng Ninh không đi ra khỏi tỉnh nếu không có việc thực sự thiết yếu.

Trường hợp người ra khỏi tỉnh Quảng Ninh, phải có kết quả xét nghiệm RT-PCT âm tính trước khi đi để đảm bảo an toàn cho các địa phương khác (nơi đến). Khi trở về, phải xuất trình lại giấy xét nghiệm cũ do các cơ sở xét nghiệm của tỉnh Quảng Ninh cấp.

Người ra khỏi tỉnh được sử dụng kết quả xét nghiệm RT-PCR tối đa 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm đến khi trở về tỉnh; quá thời gian nêu trên, phải thực hiện xét nghiệm lại trước khi về.

Khi rời Quảng Ninh phải viết phiếu đăng ký tự nguyện cách ly tập trung khi trở về nếu có đi đến các vùng có dịch. UBND các huyện, thị xã, thành phố có chốt kiểm soát làm sẵn phiếu đăng ký để người ra khỏi tỉnh đăng ký tại chốt.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang khi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Tất cả các cơ quan, công sở, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện kiểm soát chặt chẽ người ra vào cơ quan bằng mã QR Code và phải bố trí nhân lực để kiểm tra, ghi chép thông tin người ra vào hàng ngày; người từ tỉnh ngoài vào cơ quan, đơn vị bắt buộc phải xuất trình giấy xác nhận xét nghiệm RT-PCR âm tính trong thời gian 48 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu.

Các lực lượng kiểm soát tại các chốt tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các giấy xác nhận xét nghiệm không hợp lệ, giả mạo; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

25, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-08-27/quang-ninh-thong-qua-nghi-quye

Quảng Ninh: Thông qua nghị quyết đặc thù phòng, chống dịch Covid-19

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách, có ý nghĩa quan trọng. Đáng chú ý là nghị quyết quy định một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch.

Ngày 27/8, tại TP. Hạ Long, với tinh thần khẩn trương, Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã có phiên bế mạc, hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra.

Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIV, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết 100% thông qua 9 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách, có ý nghĩa quan trọng.

Đáng chú ý là nghị quyết quy định một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, tỉnh Quảng Ninh cùng với cả nước đang tập trung cao độ trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc ban hành nghị quyết này sẽ hỗ trợ, động viên kịp thời các lực lượng tuyến đầu trực tiếp tham gia phòng chống dịch; hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021 - 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian phải thực hiện cách ly tại khu vực phong tỏa trong tình huống dịch bệnh xảy ra...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh đã gần 2 tháng không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng trên địa bàn, song Quảng Ninh đang đứng trước nguy cơ, thách thức ngày càng lớn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là giữ địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương từ tỉnh đến cơ sở tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở và phương châm “cao hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn”.

Phải kiên trì thực hiện chiến lược ngăn chặn triệt để mọi nguồn lây từ bên ngoài vào địa bàn trên cả đường hàng không, đường bộ, đường biên giới, đường mòn, lối mở, đường biển và đường thủy nội địa, đặc biệt là các phương tiện thủy nội địa, tàu pha sông biển Bắc - Nam đi qua, đi từ các vùng đang có dịch vào địa bàn.

Từng tổ dân, khu phố, xã, phường, thị trấn phải thường xuyên rà soát, phát hiện và kịp thời bịt kín các “lỗ hổng” trong công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tất cả các hướng tuyến; các Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng. Từng người dân cần thực hiện nghiêm túc hơn nữa quy định “5K + vắc xin + công nghệ”...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu: Các cấp, ngành, gia đình - nhà trường và từng em học sinh tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất bước vào năm học mới, tổ chức khai giảng năm học mới đồng loạt vào ngày 5/9. UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua về cơ chế hỗ trợ học phí (100%) cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng dịch bệnh.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số đòi hỏi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, phát huy tối đa những kinh nghiệm quý báu đã triển khai thành công trong điều hành kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2020.

Trong đó, toàn tỉnh phải kiên trì giữ vững sức sản xuất, phát huy vai trò trụ cột khu vực công nghiệp - xây dựng trong tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các công trình, dự án động lực; phấn đấu chậm nhất ngày 1/1/2022 khánh thành 3 công trình: Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1...

26, https://baotintuc.vn/dia-phuong/quang-ninh-quyet-tam-hoan-thanh-muc-tieu-kep-202108281

Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành 'mục tiêu kép'

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh vẫn đang giữ vững được địa bàn an toàn và từng bước thực hiện thành công “mục tiêu kép – vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”, chủ đề năm 2021: “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Quảng Ninh có đường biên giới với Trung Quốc khá dài, đồng thời có nhiều cảng biển tàu thuyền hoạt động tấp nập, có sân bay quốc tế Vân Đồn, tiếp giáp với các tỉnh đang có dịch như Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng… nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xâm nhập dịch bệnh. Với phương châm “chống dịch như chống giặc” phát huy tinh thần “kỷ luật-đồng tâm”, tỉnh Quảng Ninh vẫn giữ vững địa bàn, là vùng xanh an toàn. Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, kể từ ngày 26/8 đến 27/8, tỉnh Quảng Ninh đã qua 2 tháng không phát hiện ca nhiễm cộng đồng mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai giám sát phát hiện các trường hợp liên quan đến các địa phương, các ổ dịch khác trong cả nước. Với phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong mọi cấp độ, mọi tình huống của dịch bệnh, kể cả mức cao nhất, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Thượng úy Vũ Quốc Toàn, Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Tại chốt cầu Đá Bạc hàng ngày lưu lượng người và phương tiện qua lại rất lớn, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đơn vị đã phối hợp cùng với lực lượng chức năng tại chốt trạm kiểm tra, tầm soát 24/24. Qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch, xử lý và đưa đi cách ly kịp thời tránh mầm bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh.

Anh Đoàn Văn Mạnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết: Tôi là người chở hàng hóa thường xuyên phải di chuyển, khi vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh tôi phải chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, có xét nghiệm RT-PCR âm tính, tiêm vaccine. Anh Mạnh cho biết thêm, mỗi người có ý thức tốt thì công tác chống dịch mới thành công và không làm mất nhiều thời gian, công sức của lực lượng chức năng.
Để giữ vững vùng “xanh” an toàn trong thời điểm hiện nay, tỉnh Quảng Ninh xác định việc siết chặt quản lý, kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh, ngăn chặn triệt để mọi nguồn lây từ bên ngoài vào địa bàn có ý nghĩa quyết định. Tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã tăng cường trách nhiệm cao nhất trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa của các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cảng, bến thủy nội địa, trên biên giới; gắn với kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết: Xác định khoanh vùng, truy vết có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng chống dịch, tỉnh Quảng Ninh chủ động, liên tục giám sát, phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng dập dịch; đảm bảo; không để bị bất ngờ về mầm bệnh, ca bệnh, ổ dịch. Tiếp tục tổ chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc, tầm soát chủ động ở cộng đồng, trong các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở y tế, tập trung vào các khu vực, địa bàn và đối tượng có nguy cơ cao đảm bảo khoa học, có hiệu quả theo chỉ định của ngành y tế, không gây lãng phí nguồn lực thực hiện. Ngành y tế tiếp tục siết chặt quy trình kiềm soát dịch bệnh trong cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, đảm bảo không bị rủi ro về mầm bệnh.

Cùng với đó, Quảng Ninh thực hiện tốt quản lý tình hình dân cư, rà soát, nắm chắc nhân khẩu của mỗi gia đình, mỗi tổ dân, khu phố, thôn, xóm, làng, bản, đảm bảo không để bị động, không để tình huống có ca nhiễm, ca nghi nhiễm, người về từ vùng có dịch mà không được khai báo y tế, không đi cách ly.

Xác định tầm quan trọng của vaccine, Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan chủ động, tích cực triển khai tiêm phòng COVID-19 cho lực lượng được ưu tiên, cán bộ, công nhân, người dân ở khu vực có nguy cơ cao ngay khi nhận được vaccine từ Bộ Y tế. Tính đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã tiêm 9 đợt với hơn 282 nghìn mũi, trong đó hơn 64.000 người được tiêm mũi 1, hơn 109.000 người được tiêm mũi 2.

Giữ đà tăng trưởng kinh tế

Công ty TNHH Phúc Xuyên, tỉnh Quảng Ninh có hơn 300 phương tiện vận tải khách nội, ngoại tỉnh, các xe hợp đồng chở khách du lịch, xe chở hàng… với khoảng hơn 500 cán bộ, lái xe, thợ sửa chữa thời điểm chưa có dịch COVID-19. Tuy nhiên đến nay chỉ có khoảng 100 xe bus nội tỉnh đang hoạt động theo yêu cầu “5K”, số lượng lao động giảm một nửa. Trong đó số lao động được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ có trên 180 người. Công ty đã phải nỗ lực để duy trì hoạt động, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Ông Đoàn Thế Xuyên, Giám đốc Công ty TNHH Phúc Xuyên, Quảng Ninh chia sẻ: Do tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, công ty vừa duy trì hoạt động vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, cũng như đảm bảo tiền lương cho cán bộ công nhân viên làm việc, còn lại chúng tôi cũng hỗ trợ nhân viên tạm nghỉ việc.
Đồng thời với việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh cũng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Đến hết tháng 6/2021, tổng kế hoạch vốn chi đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là trên 18.700 tỷ đồng, chiếm 57% tổng chi ngân sách địa phương; tỷ lệ giải ngân đạt 45%, cao hơn 7,2% so với cùng kỳ năm 2020, cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đức Phương, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án cầu Cửa Lục 1 chia sẻ: Cán bộ, công nhân đơn vị thi công cầu ngày đêm nỗ lực để đảm bảo tiến độ dự án, đồng thời luôn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cũng luôn động viên cán bộ, công nhân làm việc, đảm bảo tiền lương cho họ. Hiện nay, tiến độ tại công trường đạt 80%, đảm bảo tiến độ đề ra như đã cam kết với chủ đầu tư.

Anh Nguyễn Duy Phong, Giám đốc Ban điều hành dự án hầm bao biển, đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả cho biết : Chúng tôi vừa đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng vừa phòng chống dịch hiệu quả, cán bộ công nhân viên đi làm về đều ở lại trong lán, không được đi ra ngoài. Buổi sáng khi đi làm công nhân đều được đo thân nhiệt và đeo khẩu trang, sát khuẩn đầy đủ. Để đảm bảo tiến độ, đơn vị tổ chức thi công 3 ca liên tục, hiện tại khối lượng thi công đạt 60-70%, dự kiến dự án hoàn thành vào cuối năm 2021.

Một trong những tín hiệu vui trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo - động lực mới dẫn dắt tăng trưởng đã đạt được kết quả hết sức tích cực. Công nghiệp chế biến, chế tạo có cơ cấu kinh tế chiếm tỷ trọng lớn thứ ba trong nền kinh tế của tỉnh (chiếm 11,7%), tăng 38,95% so với cùng kỳ, vượt 17,6% so kịch bản, đóng góp 3,74 điểm % trong tốc độ tăng GRDP.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ninh ước tăng 8,02%, đứng thứ 4 so với các tỉnh, thành phố trong Vùng đồng bằng Sông Hồng, cao hơn 3,76 điểm % so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đạt 22.868 tỷ đồng, bằng 45% dự toán, bằng 92% so với cùng kỳ, bằng 96% kịch bản thu 6 tháng (kịch bản thu 23.914 tỷ đồng).
Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 31.000 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, tỉnh sẽ tập trung khai thác nguồn thu mới để bù đắp được các khoản giảm thu, thất thu ở ngành dịch vụ, du lịch và các ngành kinh tế khác. Đồng thời, tiếp tục siết chặt quản lý các khoản thuế, phí từ hoạt động kinh doanh, sử dụng, tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, hoàn thành thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, thực hiện nguyên tắc “có thu thì mới có chi” và phải bảo đảm ưu tiên cân đối cho nhiệm vụ chi thường xuyên, chi an sinh xã hội và bố trí dự phòng ngân sách để bù đắp hụt thu.

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, diễn ra ngày 27/8, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: Dù dịch bệnh phức tạp đến đâu cũng phải kiên trì giữ vững sức sản xuất, phát huy vai trò trụ cột khu vực công nghiệp - xây dựng trong tăng trưởng kinh tế. Tập trung rà soát cụ thể, chủ động tháo gỡ dứt điểm các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, nhất là ngành Than, ngành điện, xi măng, xây dựng, dệt may, điện tử, dầu, bột mỳ... Trong đó, động viên ngành Than phấn đấu đạt sản lượng trên 47 triệu tấn, ngành điện sản xuất khoảng 38,5 triệu KW/h.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, bằng bản lĩnh của con người Vùng mỏ anh hùng cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh sẽ thực hiện thành công “mục tiêu kép”, giữ vững được địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”, nhanh chóng khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

VĂN HÓA

27, https://baoquangninh.com.vn/30-tac-gia-doat-giai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-2927928.h

30 tác giả đoạt giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Ngày 7/7, tại Thư viện tỉnh (đường Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long), Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Ninh phối hợp tổ chức chấm sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021. 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2021 do Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức, là vòng sơ khảo để chọn ra tác phẩm tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021.

Được phát động từ tháng 3/2021, cuộc thi là hoạt động dành cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh. Theo đó, thí sinh tham gia dự thi bằng cách gửi bài chia sẻ về một cuốn sách yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức, cuộc sống của bản thân; sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách; viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà bản thân đã đọc... Ban Tổ chức cũng khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa, thực hiện quay video, sử dụng song ngữ Việt - Anh...

Sau 4 tháng phát động, đã có hơn 47.000 bài thi của học sinh các cấp trong toàn tỉnh gửi về tham dự, trong đó có 117 bài thi được thể hiện bằng video clip. Từ hơn 47.000 bài thi, Ban Giám khảo đã chọn ra 30 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 giải xuất sắc, 3 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba, 11 giải khuyến khích và 4 giải chuyên đề.

Ban Tổ chức cũng quyết định trao 6 giải tập thể cho các trường học có nhiều bài thi đạt chất lượng cao nhất và chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất để gửi về tham dự vòng chung kết do Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Dự kiến, cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải tại Hà Nội vào cuối tháng 10/2021.

28, http://daidoanket.vn/khai-hoi-dinh-tra-co-tai-quang-ninh-5657125.html

Khai hội đình Trà Cổ tại Quảng Ninh

Sáng ngày 10/7 tức ngày (1/6 Âm lịch), UBND TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai hội đình Trà Cổ, là một trong những di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của TP Móng Cái được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 1974.

Lễ hội đình Trà Cổ được tổ chức hàng năm vào ngày 30/5 và 1/6 âm lịch.

Lễ hội diễn ra với rất nhiều hoạt động và nghi thức được thực hiện nghiêm ngặt. Năm 2019, Lễ hội Đình Trà Cổ đã vinh dự được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chứng nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Trước đây, trước khi mở hội, vào ngày 25/5 Âm lịch, làng Trà Cổ cắt cử các bô lão, trai tráng đại diện đi trên một đoàn thuyền rước bài vị tiên công từ Trà Cổ về quê tổ Đồ Sơn, Hải Phòng, sau đó lại quay về Trà Cổ. Nghi lễ này tượng trưng cho con đường ra lập nghiệp ở Trà Cổ của tiền nhân xưa.

Hiện, nghi lễ trên đã lược bỏ do việc tổ chức đi lại vừa tốn kém, vừa vất vả, sóng gió nguy hiểm.

Tuy nhiên, tục thi “Ông Voi” - nghi lễ chính của lễ hội thì vẫn duy trì thường niên và là nét độc đáo và đặc trưng của Lễ hội này.

Trước đó vào chiều ngày 9/7, dân làng đã làm lễ đưa ông “Voi” ra đình chầu thu hút hàng ngàn người dân trong làng tham gia.

29, http://cadn.com.vn/news/68_246651_trung-bay-nghe-dieu-khac-than-da-quang-ninh-o-hue.a

Trưng bày "Nghề điêu khắc than đá Quảng Ninh" ở Huế

Ngày 22-7, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bảo tàng Quảng Ninh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Nghề điêu khắc than đá Quảng Ninh" tại thành phố Huế. 

Không gian trưng bày chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật đặc sắc của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ than đá được phản ánh qua hơn 200 hình ảnh tư liệu quý và các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Những tác phẩm được trưng bày theo 2 chủ đề chính gồm: giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, phát triển ngành than và giới thiệu sản phẩm mỹ nghệ than đá.

Trưng bày chuyên đề diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế  đến hết ngày 15-9.

30, https://congthuong.vn/quang-ninh-vinh-danh-58-nghe-sy-vung-mo-161173.html

Quảng Ninh vinh danh 58 Nghệ sỹ vùng Mỏ

Lễ vinh danh vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại Hạ Long với 58 nghệ sỹ được công nhận là “Nghệ sỹ Vùng Mỏ”.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Quảng Ninh, “Nghệ sỹ Vùng Mỏ” là danh hiệu có tính đặc trưng riêng của Quảng Ninh, được UBND tỉnh tôn vinh các nghệ sỹ chuyên và không chuyên hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ ở cơ sở, như: Diễn viên, đạo diễn, biên đạo, âm thanh, ánh sáng, phát thanh viên, đạo diễn truyền hình, đạo diễn sân khấu, nhạc công, nghệ thuật ánh sáng…

Danh hiệu “Nghệ sỹ Vùng Mỏ” được xem xét, trao tặng theo định kỳ 5 năm một lần, kể từ năm 1986 đến nay trên cơ sở thành tích cống hiến của các nghệ sỹ.

Trong số 58 nghệ sỹ được UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định công nhận “Nghệ sỹ Vùng Mỏ” lần này, có 24 nghệ sỹ đang làm việc trên nhiều cương vị công tác của 12 đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV). Trong đó, Công ty Than Mạo Khê dẫn đầu với 5 Nghệ sỹ Vùng Mỏ. Công ty CP Than Hà Lầm và Công ty Tuyển than Cửa Ông, mỗi đơn vị có 4 nghệ sỹ được vinh danh là Nghệ sỹ Vùng Mỏ.

Đến nay qua 8 lần xét tặng đã có hơn 300 nghệ sỹ chuyên và không chuyên trên địa bàn Quảng Ninh được trao tặng danh hiệu này. Trong số này được biết hơn 150 nghệ sỹ công tác tại TKV, khá nhiều trong số đó đã được Nhà nước vinh danh là Nghệ sỹ Nhân dân và Nghệ sỹ Ưu tú.

31, http://baovanhoa.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/42872/trao-giai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-quang-ninh-nam-2021

Trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2021

VHO- Tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2021, Ban Tổ chức đã lựa chọn 20 tác phẩm xuất sắc nhất để gửi về tham dự vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc quốc gia năm 2021 do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 10.2021.

Ngày 22.7, Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2021 là hoạt động dành cho các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh. Thông qua cuộc thi, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng.

Nhiều bài tham dự cuộc thi được đầu tư nghiêm túc, công phu với các hình thức thể hiện phong phú như viết tay, vẽ hình minh họa, vẽ tranh, xây dựng video; trình bày bài thi đẹp, sáng tạo, đa dạng và độc đáo. Về nội dung phần lớn các bài dự thi có chất lượng tốt; lời văn hồn nhiên và trong sáng; nêu bật được những giá trị và cảm nhận sâu sắc của các em về sách; có nhiều ý tưởng hay và mới lạ; tạo sự xúc động và hiệu ứng mạnh đối với người đọc...

Sau 4 tháng phát động, đã có hơn 47.000 bài thi của học sinh các cấp trong toàn tỉnh gửi về tham dự, trong đó có 117 bài thi được thể hiện bằng video clip.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải xuất sắc, 3 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba, 11 giải khuyến khích và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh tham gia cuộc thi. Giải xuất sắc đã được trao cho em Phạm Khương Duy, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cẩm Phả. Về giải tập thể, có 6 giải thưởng được trao cho các trường học, trung tâm Truyền thông và Văn hóa, phòng Giáo dục và Đào tạo có nhiều bài thi đạt chất lượng cao.

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất để gửi về tham dự vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc quốc gia năm 2021 do Bộ VHTTDL tổ chức. Dự kiến, cuộc thi cấp quốc gia sẽ được tổng kết và trao giải tại Hà Nội vào cuối tháng 10.2021.

32, https://vov.vn/van-hoa/di-san/trung-bay-chuyen-de-nghe-dieu-khac-than-da-quang-ninh-877363.vov

Trưng bày chuyên đề Nghề điêu khắc than đá Quảng Ninh

Nhằm giới thiệu nét độc đáo và giá trị nghệ thuật của những sản phẩm mỹ nghệ than đá, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bảo tàng Quảng Ninh trưng bày chuyên đề Nghề điêu khắc than đá Quảng Ninh.

Đây là một trong những hoạt động để duy trì và phát huy sự liên kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bảo tàng; đồng thời góp phần gìn giữ và phát triển nét đẹp văn hoá nói riêng tại 2 trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước: Thừa Thiên - Huế và Quảng Ninh.

Nhắc đến Quảng Ninh, người Việt Nam và bạn bè năm châu đều biết đến Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới. Tuy nhiên không chỉ có vậy, mẹ thiên nhiên kỳ diệu còn ưu ái ban tặng cho Quảng Ninh một báu vật, thứ “vàng đen” được kết tinh từ hàng triệu năm: Than đá. Điều đặc biệt là tại cái nôi của những hòn than đen xù xì thô ráp, con người nơi đây đã sáng tạo nên một nghề mang giá trị cao về thẩm mỹ, đó là “Nghề điêu khắc than đá”.

Điêu khắc than đá đã trở thành nét văn hóa riêng của Quảng Ninh, được đánh giá là một nghề truyền thống gắn liền với lịch sử hình thành của vùng đất mỏ. Cảm nhận và trân trọng giá trị của nguồn “vàng đen” quý giá, các nghệ nhân đã tạo ra những sản phẩm tuyệt đẹp, sống động với nhiều hình tượng ý nghĩa.

Như bao nghề truyền thống khác, “Nghề điêu khắc than đá” có lúc thăng, lúc trầm. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng: Bằng tình yêu với nghề truyền thống, các nghệ nhân đã và đang thổi hồn vào từng tác phẩm. Đây chính là nguồn di sản quý giá đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa Việt Nam và thế giới.

Với hơn 100 hiện vật từ Bảo tàng và các nghệ nhân điêu khắc Quảng Ninh, trưng bày chuyên đề lần này là dịp để công chúng và du khách đến Huế có dịp chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn những hình ảnh, sản phẩm có giá trị và tình yêu dành cho nghề điêu khắc than đá Quảng Ninh; nêu cao tinh thần tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, ngành nghề truyền thống của đất nước.

Đây cũng là sự liên kết, chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên, thể hiện sự hợp tác một cách nghiêm túc, khoa học của Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Thừa Thiên-Huế và hai đơn vị bảo tàng.

33, https://bvhttdl.gov.vn/quang-ninh-lan-toa-phong-trao-doc-sach-trong-cong-dong-202108160

Quảng Ninh: Lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng

Phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần không nhỏ trong phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" (được phê duyệt tại Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15/3/2017) trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Tỷ lệ các trường học có thư viện tăng đáng kể với 553/631 trường học hoàn thành tiêu chí về thư viện theo quy định của Bộ GD&ĐT, đạt chuẩn quốc gia. Các nhà trường chủ động bố trí không gian đọc phù hợp với điều kiện thực tế, gồm nhiều loại hình, như: Thư viện xanh tại vườn trường, thư viện lớp học, tủ sách di động, tủ sách dùng chung... với hệ thống sách, báo đa dạng. Phong trào đọc sách, văn hóa đọc được thúc đẩy trong mỗi nhà trường, giúp học sinh thuận tiện hơn trong tự học tập, khám phá tri thức. Sở GD&ĐT thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác thư viện của các trường, bao gồm củng cố đội ngũ nhân viên, cộng tác viên thư viện, đảm bảo phát huy hiệu quả hoạt động. Qua đó, góp phần tích cực giúp nhà trường đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tại những địa bàn vùng cao, vùng xa của tỉnh, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, các hoạt động phát triển phong trào đọc sách tại cơ sở luôn được quan tâm. Hằng năm, Thư viện tỉnh đã tổ chức luân chuyển, trao tặng sách tại các địa bàn. Ông Phạm Văn Triển, Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh, cho biết: Những năm qua, đơn vị đã tặng trên 5.000 bản sách cho Trường TH-THCS Đồng Lâm (TP Hạ Long), Trường PTDT nội trú huyện Ba Chẽ... Qua đó nhằm hỗ trợ các trường học vùng khó hình thành được tủ sách, thư viện có đầu sách phong phú, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Nguồn sách trao tặng được đơn vị vận động từ các nhà xuất bản, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, các tác giả trong và ngoài tỉnh, những mạnh thường quân đồng thời là bạn đọc thân thiết của Thư viện... tham gia ủng hộ.

Góp phần cổ vũ mạnh mẽ văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh còn có nhiều hoạt động, hội thi sôi nổi, thiết thực được triển khai hằng năm. Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4), như: Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”, thi “Giọng đọc truyền cảm hứng”, hùng biện “Cuốn sách em yêu”, hùng biện "Tác phẩm tiêu biểu viết về Quảng Ninh”... Một số sở, ngành, địa phương của tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc thi kể chuyện theo sách, tạo được dấu ấn trong lòng công chúng, như: "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" của Tỉnh Đoàn; thi đọc sách, giới thiệu về lịch sử quê hương Đông Triều; "Kể chuyện theo sách" tại các trường TH, THCS, THPT của TP Hạ Long; hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời...

Ngày 2/8/2021, Bộ VH,TT&DL có Quyết định số 2223/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" của Bộ VH,TT&DL giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở để huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chung tay phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Tại Quảng Ninh, tiếp tục thực hiện tốt Đề án này sẽ góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, hướng tới mục tiêu nâng cao dân trí, hình thành lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào nhiệm vụ "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" theo Nghị quyết số 11-NQ/TU (ngày 9/3/2018) của Tỉnh ủy.

Giai đoạn 2021-2025, Bộ VH,TT&DL sẽ tập trung đề xuất hoàn thiện thể chế; xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc; biên soạn tài liệu; tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển văn hóa đọc; tuyên truyền phát triển văn hóa đọc; hợp tác quốc tế trong phát triển văn hóa đọc; sơ kết, tổng kết Đề án...

Các yêu cầu đặt ra: Kế thừa những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án của giai đoạn 2017-2020; bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của xã hội; gắn việc phát triển văn hóa đọc với triển khai các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có liên quan và gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

DU LỊCH

34, http://baochinhphu.vn/du-lich/quang-ninh-xay-dung-cac-tour-du-lich-an-toan/436752.vgp

Quảng Ninh xây dựng các tour du lịch an toàn

Sau khi kiểm soát được đợt dịch COVID-19 thứ tư, để có thể nhanh chóng khởi động lại hoạt động du lịch, tỉnh Quảng Ninh đang mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ trên cơ sở kiểm soát an toàn.

Thời điểm này, các doanh nghiệp du lịch không chỉ lên kế hoạch cho kịch bản phục hồi lâu dài mà đã chủ động xây dựng các tour du lịch an toàn với dịch COVID-19 để vừa "tự cứu lấy chính mình" và tạo đà phục hồi ngay khi cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Trung tâm Xúc tiến du lịch (Sở Du lịch Quảng Ninh) đã phối hợp với Trung tâm Lữ hành Heritage xây dựng 25 chương trình tour đưa du khách tới các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, các đơn vị sẽ cùng nhau khai thác nhiều sản phẩm du lịch, từ du lịch biên giới, biển đảo tại tuyến: Cẩm Phả - Móng Cái - Vân Đồn - Cô Tô; du lịch sinh thái, cộng đồng tuyến Tiên Yên - Bình Liêu - Ba Chẽ, đến du lịch tâm linh tuyến Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên... Điểm chung của các tour này là đều bao gồm dịch vụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho du khách.

Để xây dựng được chương trình tour an toàn, Sở Y tế Quảng Ninh phối hợp với ngành du lịch và các đơn vị xây dựng quy trình đón tiếp khép kín, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định "5K" trong suốt hành trình trải nghiệm của du khách.

Các công ty lữ hành sẽ chỉ sử dụng phương tiện vận chuyển và cơ sở lưu trú được chứng nhận an toàn. Trong vòng 24 giờ trước khi phục vụ, xe khách phải được khử khuẩn rồi niêm phong; trên xe bảo đảm giãn cách.

Các nhà hàng chỉ phục vụ bàn 6 người thay vì bàn 8 người như trước đây. Khách sạn là phải có dịch vụ giặt là vừa để quản lý chất lượng, vừa tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh (nếu có) ra cộng đồng.

Với việc xây dựng quy trình đón khách khép kín, an toàn, tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới việc hình thành các sản phẩm du lịch, không chỉ được xây dựng hướng đến khách trong nước, mà còn hướng tới khách du lịch quốc tế trong bối cảnh triển vọng mở cửa trở lại thị trường du lịch này khi nhiều nước trên thế giới đã sản xuất thành công vaccine phòng COVID-19, đẩy mạnh việc tiêm trên phạm vi quốc gia nhằm đạt tới trạng thái miễn dịch cộng đồng.

35, https://baotintuc.vn/xa-hoi/quang-ninh-dien-tap-phuong-an-phong-chay-chua-chay-cho-tau-du-lich-20210706061347014.htm

Quảng Ninh: Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy cho tàu du lịch

Chiều 5/7, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn mặt trời Hạ Long, Ban Quản lý Vịnh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Y tế, Cảng dầu B12 tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên sông, biển tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Tình huống giả định có một tàu du lịch lưu trú biển kiểm soát QN-1234, đang vận chuyển 30 khách và 8 thủy thủy thuyền viên trên đường về Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã xảy ra sự cố cháy tại khu vực đặt máy phát điện phía lái tàu.

Nguyên nhân do sự cố quá tải máy phát điện gây cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực máy phát điện phía lái tàu và lan xuống buồng máy, có nguy cơ lan sang các phòng phía mũi tàu và các phòng tầng 2.

Sau khi bùng cháy, trên tàu có nhiều khói, khí độc, tàn lửa… gây nguy hiểm, khó khăn cho việc thoát nạn của các thành viên trên tàu, nguy cơ cháy lan sang các phương tiện đã đỗ trong khu vực cảng khi tàu cập bến. Do hoảng loạn, 10 hành khách đã nhảy khỏi tàu, không khí hỗn loạn khó khăn cho việc điều khiển tàu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã điều động khoảng 180 người và 30 phương tiện, sau 40 phút các lực lượng đã dập tắt đám cháy, ứng cứu kịp thời những người bị thương và bị mắc kẹt trong khu vực cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Trung tá Vương Đức Thọ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, 4 năm gần đây chưa xảy ra vụ cháy tàu du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các phương tiện chủ yếu làm bằng vỏ gỗ, trang thiết bị nội thất có nhiều chất gây cháy như vải, rèm, điện, bếp ga nấu ăn...

Do đó, hàng năm, đơn vị phối hợp với các lực lượng để tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để tăng cường tuyên truyền cho các chủ tàu, người dân chủ động phòng cháy và sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ. Mặt khác qua diễn tập,đ ơn vị đánh giá công tác phối hợp tác chiến, rèn luyện cho lực lượng chữa cháy. Đáng chú ý, tàu khi chìm tạo lực hút chân không sẽ hút những người nhảy khỏi tàu nên cần nhanh chóng cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại về người.

Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao quá trình phối hợp, chỉ huy diễn tập phương án phòng cháy của các lực lượng. Trong quá trình triển khai các phương án, các lực lượng tham gia đã nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của Ban Chỉ huy và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; nắm chắc các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch; tuân thủ nghiêm kịch bản, quy trình thực tập; chấp hành nghiêm sự điều hành của Ban Chỉ huy thực tập; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Đặc biệt, diễn tập góp phần củng cố kỹ năng cho lực lượng phòng cháy tại chỗ, lực lượng phòng cháy chuyên nghiệp để khi có tình huống tương tự xảy ra sẽ kịp thời ứng cứu.

Hiện trên tuyến biển, Quảng Ninh có 576 phương tiện thủy nội địa, trong đó có 478 tàu vận chuyển khách du lịch, hàng năm trung bình có khoảng trên 3.000 lượt tàu trong và ngoài nước vận chuyển hàng hóa qua cảng Quảng Ninh tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ và sự cố tràn dầu.

36, http://baovanhoa.vn/du-lich/artmid/416/articleid/42472/sau-thang-dau-nam-quang-ninh-don-25-trieu-luot-khach-du-lich

Sáu tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 2,5 triệu lượt khách du lịch

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm 2021, du lịch tỉnh Quảng Ninh đón 2,5 triệu lượt khách, bằng 60% cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, tổng thu từ du lịch đạt trên 5.200 tỷ đồng, bằng 61% cùng kỳ. Lượng khách giảm do ảnh hưởng của 2 đợt dịch liên tiếp từ đầu năm.

Cùng với nỗ lực giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, tỉnh Quảng Ninh và ngành du lịch tận dụng mọi cơ hội an toàn trong dịch bệnh để khôi phục hoạt động, trước mắt đón khách du lịch nội tỉnh trở lại từ đầu tháng 6. Tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các gói kích cầu, ưu tiên miễn phí vé tham quan cho khách du lịch đến vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và Yên Tử từ ngày 18.6 đến hết năm nay.

Để thích ứng với trạng thái bình thường mới, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khôi phục hoạt động có kiểm soát, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch, đồng thời có cơ chế tầm soát chủ động. Ngành du lịch cũng nghiên cứu xây dựng các tour du lịch với quy trình đón tiếp khép kín, đảm bảo an toàn cho du khách, cùng nhiều sản phẩm ưu đãi, giữ vững thương hiệu điểm đến an toàn, hấp dẫn của Quảng Ninh.

KINH TẾ

37, https://www.vietnamplus.vn/quang-ninh-day-manh-xuc-tien-thu-hut-dau-tu-trong-boi-canh-dich/724070.vnp

Quảng Ninh đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư trong bối cảnh dịch

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Khu kinh tế ven biển - Cơ hội đầu tư bền vững tại Quảng Ninh” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai một loạt hoạt động nhằm đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh.

Tỉnh dự kiến sẽ phối hợp với Công ty cổ phần DEEP C đồng chủ trì tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Khu kinh tế ven biển - Cơ hội đầu tư bền vững tại Quảng Ninh” tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Tỉnh sẽ phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư về lĩnh vực dược năm 2021 tại tỉnh Quảng Ninh và phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp xúc tiến đầu tư vào địa bàn khu công nghiệp một số dự án, như dự án sản phẩm dệt may của Công ty Super Cap (Đài Loan, Trung Quốc); dự án nhà kho, nhà xưởng xây sẵn của Công ty Logos (Australia) và Dự án Tổ hợp kho, cảng hàng lỏng và công nghiệp chuỗi giá trị sản phẩm khí của công ty cổ phần Hóa dầu Yên Hưng.

Song song với đó, hiện tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng đồng bộ, hiện đại; đồng thời nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn, thúc đẩy phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế; các chính sách đầu tư xây dựng các tiện ích xã hội, nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động và chính sách thu hút, đào tạo nguồn lao động chất lượng cao phục vụ cho khu công nghiệp, khu kinh tế.

Quảng Ninh cấp phép đầu tư cho dự án công nghệ cao 500 triệu USD

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chính quyền các địa phương và ngành của tỉnh tập trung giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư khởi công triển khai dự án.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song nhờ tăng cường, cải thiện công tác xúc tiến đầu tư như làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, cung cấp thông tin qua điện thoại, email, mạng xã hội, ứng dụng họp trực tuyến... nên tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được lượng lớn vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh cho biết với những tiềm năng, lợi thế về hạ tầng kỹ thuật cùng địa bàn an toàn, ổn định, nhiều nhà đầu tư đã quyết định tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư và mời gọi các đối tác vệ tinh tham gia đầu tư tại Quảng Ninh.

Đến hết tháng 6/2021, tổng vốn thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt trên 22.400 tỷ đồng (tương đương 975 triệu USD).

Trong số đó, tỉnh đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án FDI với tổng nguồn vốn đầu tư trên 13.100 tỷ đồng và 4 dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư trên 8.600 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 2 lượt dự án FDI có vốn đầu tư tăng thêm trên 425 tỷ đồng.

Có một số dự án thu hút đầu tư tiêu biểu như nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng, xe đạp điện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Multi-Sunny Việt Nam (10 triệu USD); Nhà máy Lioncore Việt Nam của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Lioncore Việt Nam (30 triệu USD); Dự án Haiyun Việt Nam của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Vận (10 triệu USD); Dự án Nhà máy may tại khu nhà xưởng tiêu chuẩn số 2 của Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam (8 triệu USD); Dự án Jingsung Hitec Vina Co.,Ltd của Công ty trách nhiệm hữu hạn Jinsung Vina (trên 13 triệu USD).

Đặc biệt, dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam tại khu công nghiệp Sông Khoai, với số vốn đăng ký đầu tư đạt gần 500 triệu USD là dự án FDI có tổng mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay vào địa bàn các khu công nghiệp của tỉnh./.

38, https://dangcongsan.vn/kinh-te/quang-ninh-cac-chi-so-dep-la-thuoc-do-su-hai-long-cua-n

Quảng Ninh: Các chỉ số đẹp là thước đo sự hài lòng của người dân

Đây là một trong những kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục khẳng định niềm tin, sự hài lòng ngày càng cao của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, phản ánh về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 2/7/2021, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phân tích các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (ICT Index) tỉnh Quảng Ninh và công bố kết quả xếp hạng các Chỉ số PAR Index, SIPAS, DGI, ICT của sở, ngành, địa phương năm 2020.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu trụ sở UBND của 13 huyện, thị xã, thành phố và 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Quảng Ninh đón nhận tin vui khi dẫn đầu các tỉnh, thành phố đồng thời cả 4 Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI. Niềm vui lớn hơn, niềm tự hào cao hơn khi Quảng Ninh đã giữ địa bàn an toàn ổn định trong trạng thái bình thường mới trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là trong đợt dịch thứ 3, thứ 4 từ đầu năm đến nay bằng các biện pháp thần tốc, quyết liệt, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ". Duy trì đà tăng trưởng kinh tế, với tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021 đạt 8,02% (cao hơn so với cùng kỳ). Đặc biệt là tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an ninh, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,95%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước, cao nhất trong 4 kỳ bầu cử gần đây. Qua đó, cho thấy niềm tin gửi gắm của nhân dân vào chính quyền, vào người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân rất lớn.

Hội nghị đã phân tích kết quả các Chỉ số: PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI, ICT Index tỉnh Quảng Ninh năm 2020 để thấy được những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế các chỉ số của tỉnh, đưa ra các khuyến nghị, giải pháp khắc phục để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong các năm tiếp theo.

Cùng với quyết tâm cao, Quảng Ninh đã quyết liệt thực hiện thành công nhiều giải pháp về cải cách hành chính, nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo những đột phá mới trong phát triển. Thành quả của sự cầu thị, nỗ lực và đổi mới không ngừng này chính là sự ghi nhận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đối với các cấp chính quyền, bộ máy điều hành của tỉnh ngày càng được nâng cao. Lần đầu tiên cả 4 chỉ số của tỉnh đều đứng thứ nhất trong cả nước, trong đó Chỉ số PAR INDEX, PCI có 4 năm liên tiếp xếp vị trí thứ nhất (2017-2020); SIPAS 2 năm liên tiếp dẫn đầu vị trí xếp hạng (2019-2020), ICT Index năm giữ vị trí thứ 3 (2019-2020) và lần đầu tiên PAPI vươn lên vị trí dẫn đầu toàn quốc.

Đây là một trong những kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục khẳng định niềm tin, sự hài lòng ngày càng cao của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, phản ánh về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền. Kết quả này động viên, khích lệ chính quyền tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đột phá hơn nữa để phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, khẳng định sự quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn nữa.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã công bố kết quả xếp hạng các Chỉ số: PAR Index, SIPAS, Chỉ số quản trị cấp huyện (DGI)và Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin cấp sở, ngành và cấp huyện năm 2020 (ICT) của sở, ngành, địa phương năm 2020.

39, https://vneconomy.vn/quang-ninh-thanh-lap-to-cong-tac-ho-tro-du-an-dau-tu.htm

Quảng Ninh thành lập Tổ công tác Hỗ trợ dự án đầu tư

Lễ ra mắt Tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị phân tích các chỉ số liên quan đến cải cách thủ tục hành chính của Quảng Ninh...

Ngày 2/7/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố việc thành lập Tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. “Investor Care” được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc ví như “bác sĩ gia đình”, lo chăm sóc cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động tại Quảng Ninh.

Investor Care do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phụ trách, với các tổ phó là lãnh đạo các sở, ban ngành và các thành viên là lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, công chức có liên quan phụ trách lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư. Các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu và bộ phận chuyên môn của các sở, ban, ngành, địa phương mình để giúp việc trong quá trình hoạt động.

Theo đó, Tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư do Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh là cơ quan thường trực có nhiệm vụ theo dõi tình hình triển khai các dự án ngoài ngân sách, tổng hợp công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh, đồng thời, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết đảm bảo tiến độ, hiệu quả và giảm thiểu các thủ tục hành chính.

Định kỳ hàng tháng, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư – cơ quan thường trực của Tổ - chủ trì làm việc, theo dõi và tổng hợp công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh.

Động thái này đã thể hiện ngày càng rõ sự cam kết của tỉnh với nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân về xây dựng một chính quyền liêm chính, phục vụ, do nhân dân, vì nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên đứng đầu cả nước tại 4 chỉ số bao gồm: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và Chỉ số cải cách hành chính PAR Index (lần thứ 4 liên tiếp); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS (lần thứ 2 liên tiếp); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI (lần đầu tiên dẫn đầu). Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông ICT Index của Quảng Ninh cũng giữ vững vị trí thứ 3 toàn quốc.

Tại Hội nghị phân tích các Chỉ số PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI, ICT tỉnh Quảng Ninh năm 2020 diễn ra ngày 2/7/2021, ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, Quảng Ninh không phải phấn đấu chỉ để giành ngôi vị đứng đầu, mà là nỗ lực xây dựng hình ảnh một địa phương đi đầu trong đổi mới để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

“Những chỉ số đó là thương hiệu, niềm tin không chỉ ở tỉnh mà tầm quốc gia. Việc đưa các chỉ số xây dựng năng lực cạnh tranh vào Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự khẳng định cam kết chính trị của toàn thể hệ thống chính trị trong việc tiếp tục cải cách hành chính” – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ - “Cải cách hành chính chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ “lửa”, đi tiên phong trong cải cách hành chính”.

40, https://vov.vn/kinh-te/quang-ninh-phat-huy-loi-the-thuong-mai-dien-tu-trong-tieu-thu-san-ph

Quảng Ninh phát huy lợi thế thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm OCOP

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn. Để hạn chế thiệt hại cho người sản xuất, góp phần thực hiện "mục tiêu kép", các doanh nghiệp, HTX và người dân đã sử dụng các kênh phân phối sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Chị Nguyễn Thị Trang, chủ HTX Việt Hoàng cho biết, từ đầu năm đến nay, hầu hết các hội chợ xúc tiến thương mại tại Quảng Ninh đều bị hoãn, hủy do dịch bệnh nên chị đã đưa các sản phẩm OCOP của mình lên trang web riêng của HTX và một số sàn thương mại điện tử như Sendo, Voso, Tiki... Việc đưa sản phẩm, hàng hóa giới thiệu và bán trên các trang thương mại điện tử đã giúp HTX của chị chủ động hơn trong tìm kiếm và thu hút khách hàng.

"Chúng tôi đầu tư, củng cố về cả hình ảnh lẫn chất lượng sản phẩm. Sau khi chúng tôi đăng bán sản phẩm của mình lên các trang thương mại điện tử thì sản phẩm của được nhiều người quan tâm, mức tiêu thụ sản phẩm cũng khá là tốt", chị Nguyễn Thị Trang nói.

Hàng hóa OCOP Quảng Ninh với nhiều sản phẩm đặc thù, mang tính đại diện của địa phương như: miến dong Bình Liêu, gà Tiên Yên hay trà hoa vàng Ba Chẽ… luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Trước đây, những sản phẩm này có sức bán rất tốt tại các kỳ hội chợ. Vậy nhưng để cạnh tranh với các sản phẩm tương tự khi quảng bá, bán hàng trên các trang thương mại điện tử, doanh nghiệp, HTX phải đầu tư thêm trang thiết bị để sản xuất, in ấn bao bì, hoàn thiện sản phẩm.

"Từ đầu năm đến nay, miến Dong của chúng tôi được đăng bán trên các sàn thương mại điện tử. Chúng tôi đang chuẩn bị đầu tư thêm các trang thiết bị máy móc, kỹ thuật hiện đại hơn nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng phục vụ tới tay người tiêu dùng", anh Trần A Chiu, Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp và dịch vụ Húc Động, huyện Bình Liêu với đặc sản miến dong cho biết.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân thuận lợi khi quảng bá, giao dịch sản phẩm trên môi trường internet, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đã củng cố các website giới thiệu, bán hơn 250 sản phẩm OCOP của khoảng 70 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn.

Theo ông Hoàng Đức Khá, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công thương, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, các trang thương mại điện tử này thu hút bình quân 1,000 lượt truy cập mỗi ngày với hơn 300 đơn hàng mỗi tháng: “Cho đến nay, người tiêu dùng tin tưởng sử dụng sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh trên sàn thương mại điện tử. Qua đó, đã giúp cho doanh nghiệp và các nhà sản xuất sản phẩm OCOP tiêu thụ nhiều sản phẩm,  mang lại doanh thu ổn định cho doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại các địa phương”.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, HTX vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cũng phối hợp với Cục Thương mại và kinh tế số (Bộ Công Thương) và các sàn thương mại điện tử lớn như Tiki, Lazada, Shopee, Voso, Sendo… tháo gỡ vướng mắc và chuẩn hóa việc quảng bá, giao dịch sản phẩm OCOP địa phương trên các sàn thương mại điện tử.

"Đồng hành cùng doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ và thúc đẩy phân phối sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử; khai thác tốt các chính sách hỗ trợ của Bộ Công Thương, của các sàn thương mại điện tử, các đơn vị vận chuyển cũng như: trung gian thanh toán... Từ đó, tiếp tục mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm cả môi trường trực tuyến", bà Nguyễn Hoài Thương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh khẳng định.

Với xu thế thương mại toàn cầu trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tăng cường giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử đang là hướng đi tất yếu. Chính vì vậy, việc mở rộng quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp tăng hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp, HTX, đơn vị sản xuất và kết nối cung ứng chuỗi tiêu thụ sản phẩm bền vững./.

41, https://vov.vn/kinh-te/kiem-soat-chat-dich-benh-nhung-van-dam-bao-luu-thong-hang-hoa-ra

Kiểm soát chặt dịch bệnh những vẫn đảm bảo lưu thông hàng hóa ra - vào Quảng Ninh

Công tác kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn được thực hiện nghiêm túc nhưng vẫn đảm bảo lưu thông hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản đang vào vụ thu hoạch.

Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, Quảng Ninh áp dụng cách ly y tế tập trung (tự trả phí) 14 ngày tại khu cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và theo dõi y tế tại nhà 7 ngày đối với người về từ những địa phương đang thực hiện các Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với người từ các địa bàn khác, khi vào tỉnh Quảng Ninh phải có kết quả âm tính bằng phương pháp xét nghiệm realtime RT-PCR hiệu lực trong 72h kể từ thời điểm lấy mẫu; Người dân được khuyến cáo không đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết...

Việc áp dụng biện pháp nghiêm ngặt kiểm soát dịch bệnh nhận được sự ủng hộ của người dân, bởi đây là cách hiệu quả ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Thủ tục tại các chốt vào Quảng Ninh có mất thời gian nhưng tôi thấy không vấn đề gì. Cần làm chặt chẽ như này nhất là dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì làm như thế này cũng tốt” - anh Đoàn Văn Mạnh (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) nói.

Còn anh Trịnh Đức Đăng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng cho rằng, giữ địa bàn an toàn là cách tốt nhất giúp người dân ổn định cuộc sống.

“Là người dân tôi rất ủng hộ cách làm này và đề nghị làm chặt chẽ hơn mới giữ được an toàn và người dân mới đi làm kinh tế được” - anh Trịnh Đức Đăng chia sẻ.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 8 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ, trong đó chốt cầu Đá Bạc, thành phố Uông Bí, cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, chốt Đông Triều có lượng người và phương tiện ra vào rất lớn.

Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, góp phần thực hiện "mục tiêu kép", công tác kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn được thực hiện nghiêm túc nhưng vẫn đảm bảo lưu thông hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản đang vào vụ thu hoạch.

Thiếu úy Nguyễn Thái Sơn, Đội cảnh sát giao thông công an thị xã Đông Triều cho biết: “Chốt Cầu Vàng Chua có lượng người ra vào khá đông nên thời gian tới lực lượng liên ngành sẽ tăng cường, hướng dẫn khai báo y tế và phân luồng điều tiết giao thông, tạo thuận lợi cho các hàng hóa thiết yếu nhất là các nông sản được lưu thông nhanh hơn".

Ngoài việc siết chặt từ bên ngoài, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh việc chuẩn bị địa điểm cách ly cho hàng chục nghìn người và cơ sở điều trị cho 1.000 ca mắc Covid-19 nếu có trên địa bàn.

Quảng Ninh cũng yêu cầu các doanh nghiệp định kỳ hàng tuần lấy mẫu sàng lọc kháng nguyên SARS CoV-2 cho 20% lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp và toàn bộ người lao động cung cấp các dịch vụ thiết yếu khác; đồng thời đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân./.

42, https://nhandan.vn/nhan-dinh/quy-hoach-quang-ninh-tro-thanh-dong-luc-phat-trien-kinh-te-cua-ca-nuoc-657920/

Quy hoạch Quảng Ninh trở thành động lực phát triển kinh tế của cả nước

Những năm qua, tốc độ phát triển ở các đô thị của Quảng Ninh có sự bứt phá nhanh chóng, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Việc sớm thông qua Chương trình phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2030 sẽ là điều kiện tiên quyết để tập trung mọi nguồn lực đầu tư, sớm xây dựng, quy hoạch Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đồng thời góp phần nâng cao mức thu nhập cho người dân.

Xây dựng những quy hoạch chiến lược

Quảng Ninh có hệ thống đô thị khá phát triển, nhưng tốc độ phát triển và quy mô từng khu vực có sự khác biệt. Các đô thị phát triển nhanh, có quy mô lớn chủ yếu phát triển dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch, phân bố tập trung tại khu vực ven biển, bám trục quốc lộ 18, gắn với các khu vực phát triển khu du lịch, dịch vụ, công nghiệp, cửa khẩu. Còn lại khu vực miền núi, hải đảo vẫn còn nhiều khó khăn. Để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, tỉnh Quảng Ninh đặt ra các mục tiêu chiến lược từ nhiều năm trước, trong đó xây dựng bảy quy hoạch chiến lược để bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu này. Theo đó, tỉnh thống nhất lựa chọn phương án phát triển các đô thị theo đơn vị hành chính cấp huyện đáp ứng tiêu chí đô thị loại I, theo mô hình thành phố trong thành phố, không hình thành các quận nội thành. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn cho biết, mục tiêu của Quảng Ninh tập trung phát triển hệ thống các đô thị theo hướng nhanh, bền vững, là tiền đề quan trọng trong phát triển đô thị thông minh, nền kinh tế xanh dựa trên khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị toàn tỉnh, phát triển theo mô hình chuỗi đô thị, là động lực phát triển kinh tế của miền bắc và cả nước, đáp ứng mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với dịch vụ công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia. Cùng với đó, nâng cao chất lượng sống đô thị thông qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, từng bước hiện đại và bền vững.

Từ các quy hoạch chiến lược, tỉnh Quảng Ninh xác lập tầm nhìn dài hạn trong tính liên thông gắn với xây dựng quy hoạch đồng bộ để làm cơ sở thực hiện mục tiêu. Theo đó, quy hoạch đô thị phải bảo đảm tính đồng bộ, tính thống nhất giữa quy hoạch chung với quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, có định hướng, tầm nhìn chiến lược với sự tham gia của các tư vấn hàng đầu quốc tế. Đơn cử, việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long đã góp phần mở rộng không gian phát triển của thành phố, tăng cường liên kết, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh cũng như thế mạnh của các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đồng thời, thành phố Cẩm Phả cũng nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, nhất là sau khi tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả hoàn thành mở ra không gian mới phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị bền vững hơn. Một trong các chiến lược mang tính đột phá của Quảng Ninh trong tiến trình đẩy nhanh quy hoạch đô thị đó là tỉnh đã tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã huy động hơn 123.000 tỷ đồng dành cho phát triển kết cấu hạ tầng, tạo sự bứt phá về hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ. Đến nay, nhiều công trình hạ tầng quan trọng như: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai, đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Hạ Long - Hải Phòng kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng... đã hoàn thành, góp phần tạo sự liên kết đồng bộ hạ tầng giao thông trong tỉnh và khu vực, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng.

Thu hút các nguồn lực tham gia

Trong quá trình phát triển, Quảng Ninh luôn xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Trên cơ sở các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn. Tỉnh cũng ra đề bài đối với các đơn vị tư vấn quy hoạch là phải đáp ứng được mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của vùng và các quy hoạch ngành, lĩnh vực; có tính liên kết vùng; phải tạo nên bước đột phá trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; bảo đảm tính hiện đại, đồng bộ, xứng tầm quốc tế..., tạo ra một Quảng Ninh khác biệt, phát triển vượt trội. 

Ngay từ các quy hoạch đầu tiên, tỉnh đã mời được các đơn vị tư vấn hàng đầu nước ngoài như: Tập đoàn McKinsey, BCG (Mỹ), Nikken Sekkei, Nippon Koie (Nhật Bản) tham gia. Các quy hoạch này đã bám sát không gian phát triển của tỉnh là “một tâm, hai tuyến đa chiều và hai mũi đột phá”, bảo đảm tính liên kết để phát huy thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh và của cả vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Ông Marco Breu, Giám đốc Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam khẳng định sẵn sàng hợp tác để triển khai lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn 2050. Đồng thời tin tưởng với bảy quy hoạch chiến lược sẽ là nền tảng, động lực quan trọng để Quảng Ninh xây dựng thành công quy hoạch tỉnh trong thời gian tới. Tập đoàn McKinsey & Company sẽ đồng hành và tham vấn hướng phát triển cho tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng trên địa bàn; lựa chọn các phương án tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả, tạo cơ sở cho việc đề xuất phương án tổ chức không gian chung, hệ thống kết cấu hạ tầng, đô thị, nông thôn, các khu chức năng; đưa ra phương án tổ chức phát triển mạng lưới, không gian cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội, môi trường và bố trí không gian phát triển hợp lý.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một đô thị văn minh, hiện đại, trong chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tỉnh đã đề ra một số chương trình, đề án trọng tâm, trọng điểm cùng với ba khâu đột phá: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh. Mặt khác, đang hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tiếp tục ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để kích thích, khai thác tối đa các nguồn lực, đặc biệt là từ khu vực tư nhân, phát triển hình thức đối tác công - tư, tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại..., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

43, https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-phat-trien-kinh-te-di-doi-voi-giu-gin-net-dep-van-h

Quảng Ninh: Phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn nét đẹp văn hóa

Mới đây, ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thực tế kiểm tra Đề án tổng thể phát triển công trình hạ tầng kết cấu giao thông tại các huyện: Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ (nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống) chỉ đạo đầu tư công trình xây dựng, phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ gìn nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số vùng cao.

Về Đề án tổng thể phát triển hạ tầng giao thông, khai thác tiềm năng du lịch, gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân tại các huyện Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ là quy hoạch chung của Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Nội dung nghiên cứu, phân tích thực trạng về kinh tế - xã hội; kết cấu hạ tầng giao thông; khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch… Đồng thời, Đề án bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc và Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy trong chuyến công tác này đã ghi nhận: Các huyện Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ có hệ thống cầu đường cơ bản đáp ứng được yêu cầu giao thông miền núi và thông thương liên huyện, kết nối tốt với đường tỉnh lộ, đường quốc lộ. Các tuyến giao thông được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ, hoàn thiện theo tiêu chí nông thôn mới và đạt 100% tiêu chí hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, đến nay một số dự án, công trình do được đầu tư từ lâu đã hư hỏng. Nhiều công trình khi đưa vào sử dụng đã bộc lộ những hạn chế về quy mô, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngay ở hiện tại và đón đầu được sự phát triển trong tương lai gần. Các địa phương này cũng chưa có nhiều công trình có tính động lực, đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Trên cơ sở đề xuất của các huyện: Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ trong việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông ở vùng rẻo cao này, nhằm phát triển kinh tế xã hội liên kết vùng sơn khu hải đảo, Ông Cao Tường Huy chỉ đạo: Trong xu thế phát triển của tỉnh, các địa phương cần chủ động, tích cực, đón bắt và tận dụng mọi cơ hội thu hút đầu tư để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hẹp chênh lệch giàu nghèo ngay ở cùng một địa phương. Việc đầu tư hệ thống cầu đường giao thông, cần nghiên cứu kỹ về sự cần thiết đầu tư, tránh đầu tư manh mún hiệu quả kinh tế thấp, lãng phí ngân sách.

Trong chuyến thực tế kiểm tra tại ba huyện miền Đông của Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy chỉ đạo đầu tư xây dựng công trình hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; chú trọng giữ gìn nét đẹp văn hóa các dân tộc miền núi, công trình văn hóa vật thể, các giá trị văn hóa phi vật thể là sản phẩm du lịch, còn là mốc son văn hóa nơi vùng cao biên giới.

44, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2021-08-15/quang-ninh-doanh-nghiep-anh-huong-covid-19-duoc-quan-tam-ho-tro-kip-thoi-109296.aspx

Quảng Ninh: Doanh nghiệp ảnh hưởng Covid-19 được quan tâm, hỗ trợ kịp thời

Nhận thức rõ đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế chính là doanh nghiệp, vì vậy Quảng Ninh luôn xác định hỗ trợ phát triển doanh nghiệp qua sự "vào cuộc" thực hiện cơ chế chính sách trong các lĩnh vực... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của tỉnh.

Triển khai thực hiện chính sách kịp thời

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Ninh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất kinh doanh hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho lao động.

Tính đến giữa tháng 8, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh đã thực hiện giải ngân 82,3 triệu đồng cho Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ vận tải Thanh Sơn vay vốn để trả lương ngừng việc cho 11 lao động và Công ty CP Taxi Mai Linh Quảng Ninh số tiền 529,2 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 45 lao động.

Ông Đoàn Văn Dũng - Giám đốc HTX Dịch vụ vận tải Thanh Sơn, chia sẻ: "Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, HTX phải cắt giảm, điều chuyến lao động, lao động bị nghỉ việc, chậm lương... tình trạng khó khăn kéo dài. Vì thế, ngay sau khi được tuyên truyền, chúng tôi đã làm hồ sơ để vay vốn trả lương cho người lao động ngừng việc, đảm bảo cuộc sống cho người lao động, tạm thời ổn định kinh doanh. Vốn vay này là nguồn động viên kịp thời cho DN chúng tôi trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn hiện nay".

Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 18 DN vay vốn ưu đãi, với số tiền 5,3 tỷ đồng để phục hồi sản xuất kinh doanh.

Không chỉ được vay vốn ưu đãi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết cho 54 đơn vị, DN tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, với tổng số tiền 10 tỉ đồng; xác nhận cho 300 lao động thuộc đối tượng chấm dứt hợp đồng lao động, tạm dừng lao động; xác nhận cho 600 lao động ở các đơn vị để hỗ trợ đơn vị này vay vốn trả lương cho lao động.

Đồng thời, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã chủ động giảm 0,5% quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 5.300 DN đến tháng 6/2022, với tổng số tiền là 63,7 tỉ đồng.

Ở lĩnh vực thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021, theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP cho các DN, với tổng số tiền trên 584,7 tỷ đồng, trong đó: thuế giá trị gia tăng là 364,6 tỷ đồng, thuế thu nhập DN là 182 tỷ đồng, tiền thuê đất là 37,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các chi cục thuế rà soát gửi UBND các xã, phường danh sách 624 hộ kinh doanh thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/hộ, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Ban hành nhiều giải pháp thiết thực gỡ khó cho DN

Nhằm hỗ trợ DN vượt qua đại dịch, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch hỗ trợ… như: Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 286/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND... về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch, tạo cơ hội để các DN có cơ hội khôi phục ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Đặc biệt, ngày 10/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho DN 7 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hội nghị được diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ tổ chức gặp mặt các DN toàn quốc vào ngày 8/8.

Ngay tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành, địa phương liên quan đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của DN, đồng thời tiếp thu kiến nghị với tinh thần cầu thị. Đối với những nội dung trả lời chưa thỏa mãn, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành có văn bản trả lời thật thấu đáo trong thời gian sớm nhất; đồng thời, tham mưu để giải quyết hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền tìm hướng tháo gỡ cho DN.

Điều này đã khẳng định sự nhất quán mong muốn được lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ và quyết tâm tháo gỡ, giải quyết đến cùng những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho DN.

Ông Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh xác định rõ công tác hỗ trợ DN là công việc trọng tâm, quan trọng, thường xuyên. Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục thực hiện phương châm kết hợp “làm từ trên xuống”, “làm từ dưới lên”, “làm đồng thời”, làm đúng, làm nhanh và làm tốt vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của DN.

"Tỉnh cam kết sẽ giải quyết nhanh chóng thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép để các DN, nhà đầu tư, cá nhân triển khai dự án; tận dụng mọi cơ hội an toàn dịch bệnh để thúc đẩy, kích cầu dịch vụ, du lịch; triển khai phương án đón khách du lịch đã tiêm phòng Covid-19 khi đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép. Định kỳ thứ 7 hàng tuần, lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cùng các ngành, địa phương liên quan và Hiệp hội DN tỉnh rà soát, tổng hợp, giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng. Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; phân bổ hiệu quả nguồn vắc-xin phòng Covid-19 cho lao động trong lĩnh vực vận tải, giao nhận, du lịch, nhà hàng, khách sạn, siêu thị…; tạo điều kiện thuận lợi cho DN đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh an toàn.” - Chủ tịch Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh.

45, https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/quang-ninh-xay-dung-san-thuong-mai-dien-tu-rieng-de-tieu

Quảng Ninh xây dựng sàn thương mại điện tử riêng để tiêu thụ nông sản

Ngay từ đầu vụ na năm nay, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã kết nối với 3 sàn thương mại điện tử như Sendo, Voso, Cucu và xây dựng trang thương mại điện tử Dongtrieumart để giúp bà con tiêu thụ sản phẩm.

Thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã đưa quả na dai, sản phẩm OCOP lên trang thương mại điện tử Dongtrieumart. Đây cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh lập sàn thương mại điện tử riêng để hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản.

Ngay từ đầu vụ na năm nay, thị xã Đông Triều đã kết nối với 3 sàn thương mại điện tử như Sendo, Voso, Cucu và xây dựng trang thương mại điện tử Dongtrieumart để giúp bà con tiêu thụ sản phẩm.

Tại đây, người mua hàng có thể quét mã tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa, tiêu chuẩn, kích thước quả và giá cả. Do giảm các kênh trung gian nên giá na bán trên các sàn thương mại điện tử ổn định từ 35.000-40.000/kg.

Ông Thân Ngọc Lợi, thành viên quản trị trang Dongtrieumart cho biết, sau hơn 2 tuần đi vào hoạt động, đã có trên 300 đơn hàng được xử lý với khoảng 5 tấn na giao đến khách hàng. "Chúng tôi đã xuống tận vườn và yêu cầu các hộ cam kết về chất lượng, niêm yết trên sàn. Hiện nay, việc tiêu thụ gặp chút khó khăn di chuyển liên tỉnh do dịch Covid-19 nên cước giá khá cao. Vì vậy, thị xã sẽ hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển để sản phẩm đến tay người tiêu dùng không phải chịu cước giá cao. Hiện sàn là của thị xã lập ra để hỗ trợ bà con để tiêu thụ sản phẩm".

Cùng với sàn thương mại điện tử, phương thức mua bán truyền thống qua thương lái cũng được thị xã Đông Triều quan tâm. Phòng Quản lý đô thị xã đã cấp trên 200 logo cho các phương tiện vận chuyển ngoại tỉnh, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh; tổ chức địa điểm lấy mẫu xét nghiệm Sars-Cov-2 tập trung cho hơn 350 thương lái... Nhờ những biện pháp này, chưa đầy 1 tháng qua, thị xã Đông Triều đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ được khoảng 4.000 tấn na, chiếm hơn 50% sản lượng vụ năm nay./.

46, https://baoquocte.vn/quang-ninh-quyet-giu-vung-xanh-dam-bao-can-bang-giua-suc-khoe-nguoi-dan-va-kinh-te-156366.html

Quảng Ninh quyết giữ 'vùng xanh', đảm bảo cân bằng giữa sức khỏe người dân và kinh tế

Quảng Ninh quyết tâm giữ vững "vùng xanh" an toàn, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội.

Giữ vững thành quả chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, thời gian qua, Quảng Ninh quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch. Trong đó, siết chặt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh; người ở Quảng Ninh không đi ra khỏi tỉnh nếu không có việc thực sự cần thiết; thực hiện tổng kiểm tra hành chính trên địa bàn để xác định chính xác số người cư trú (thường trú, tạm trú) trên địa bàn.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện xét nghiệm sàng lọc tầm soát những người có nguy cơ; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Để đảm bảo phòng dịch chuẩn bị cho năm học mới, các cơ sở giáo dục đã phát phiếu kê khai lịch trình di chuyển, hoạt động, tiếp xúc của học sinh, sinh viên từ đủ 14 ngày trước ngày đến trường lần đầu; phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện kiểm soát ngay theo quy định đối với các trường hợp đi qua, tiếp xúc với người từ vùng dịch.

Tại buổi họp giao ban tuần để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cho ý kiến kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ nay đến cuối năm 2021, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt do biến chủng Delta lây lan nhanh tại nhiều địa phương trong nước, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh đã kịp thời có các biện pháp linh hoạt để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch; trong đó, huy động sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị toàn tỉnh.

Đến nay, Quảng Ninh vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh, giữ được vùng xanh an toàn, vừa bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: "Trước diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 ở trong nước, nhất là tại các tỉnh phía Nam và Hà Nội, dự báo từ nay hết tháng 9/2021, Quảng Ninh sẽ chịu những thách thức ngày càng lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Để giữ thành quả trong phòng, chống dịch, tỉnh quyết tâm, kiên trì thực hiện triệt để chiến lược ngăn chặn không để mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh bằng bất cứ hình thức nào.

Trong đó, đặt ra yêu cầu siết chặt hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh; phải tăng cường trách nhiệm trong việc củng cố hoạt động của các chốt, trạm kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cảng, bến thủy nội địa, trên biên giới.

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc việc chủ động xét nghiệm sàng lọc, tầm soát chủ động ở cộng đồng, trong các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở y tế và những nơi có nguy cơ cao để đảm bảo kiểm soát mầm bệnh trong cộng đồng".

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh; phải tăng cường trách nhiệm trong việc củng cố hoạt động của các chốt, trạm kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cảng, bến thủy nội địa, trên biên giới.

Các địa phương, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc việc chủ động xét nghiệm sàng lọc, tầm soát chủ động ở cộng đồng, trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở y tế và những nơi có nguy cơ cao để đảm bảo kiểm soát mầm bệnh trong cộng đồng.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch, đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án, kịch bản cụ thể ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới và tổ chức diễn tập thành thục.

Ông Nguyễn Xuân Ký khẳng đinh: "Quảng Ninh quyết tâm cao kiểm soát tình hình dịch bệnh, giữ vững 'vùng xanh' an toàn, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội.

Để tiếp tục giữ vững 'vùng xanh' an toàn, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… cần chủ động hơn nữa xây dựng phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, mỗi người dân, tổ dân, khu phố, làng, bản cần nâng cao ý thức trong thực hiện những quy định phòng, chống dịch, quyết tâm không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn".

Chú trọng giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế

Với quyết tâm triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021, Quảng Ninh đã xác định rõ những khó khăn, thách thức đặt ra trong năm 2021, đặc biệt là trong bối cảnh chịu tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 để xây dựng, ban hành Kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế làm cơ sở và tạo áp lực, gắn với trách nhiệm để các cấp, các ngành triển khai.

Trong quá trình thực hiện, dịch bệnh Covid-19 liên tiếp xuất hiện những diễn biến mới, tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, tuy nhiên tỉnh quyết tâm không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu đề ra mà tập trung chỉ đạo, bổ sung những giải pháp trọng tâm, trọng điểm để thực hiện.

Nhờ đó, kinh tế 7 tháng đầu năm 2021 tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, là mức tăng trưởng cao, đứng thứ 4 trong các tỉnh, thành phố trong Vùng đồng bằng Sông Hồng.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tăng 9,64%, đóng góp 5,14 điểm % tăng trưởng và chiếm tỷ trọng 55,5% GRDP. Động lực tăng trưởng chính là ngành công nghiệp chế biến chế tạo với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng tăng 34,7%, đã bù đắp một phần sự sụt giảm của khu vực dịch vụ, du lịch. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì ổn định.

Khu vực dịch vụ, du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid-19. Tổng lượng khách du lịch 7 tháng đạt 2,57 triệu lượt, giảm 55% cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 5.029 tỷ đồng, giảm 58% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm đạt 27.516 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, bằng 95% cùng kỳ. Tổng vốn thu hút vốn ngoài ngân sách trên địa bàn đạt trên 282.000 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 dự báo vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục tác động và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch và thu ngân sách trên địa bàn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể của quý III,IV/2021, trong đó có dự báo những thuận lợi, khó khăn, tốc độ tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để mục tiêu tăng trưởng cho từng quý và cho cả năm 2021.

Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2021, từ nay đến cuối năm phải tập trung vào những ngành, lĩnh vực trọng điểm, chủ lực, có sản phẩm thực tế để đóng góp cho tăng trưởng của tỉnh

Trong đó, ngành than có nhiều tín hiệu lạc quan và được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc. Vì vậy, Tập đoàn Than lên kế hoạch tổng động viên để tăng sản lượng từ 1-1,5 triệu tấn so với kịch bản đề ra đầu năm. Tổng Công ty Đông Bắc phấn đấu tăng sản lượng 350.000 - 500.000 tấn so với đầu năm.

Xác định đầu tư công là 1 trong trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành tiến độ các dự án; tập trung tháo gỡ, giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất san lấp, giải phóng mặt bằng, lao động và các điều kiện thi công. Trong đó, phải chỉ rõ địa chỉ và gắn trách nhiệm cụ thể.

Đối với các dự án trọng điểm ở khu vực ngoài nhà nước, các ngành tích cực vào cuộc đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, du lịch dịch vụ, đô thị và khu vực dân doanh.

Trong lĩnh vực chế biến chế tạo, phải tập trung cho các dự án công nghiệp chế biến chế tạo có thể ra sản lượng vào cuối năm cũng như tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp chế biến chế tạo trong các khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà, khu công nghiệp Việt Hưng và khu công nghiệp Cái Lân tăng năng suất, sản lượng, đóng góp tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Riêng về ngành dịch vụ, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ thương mại biên giới và vận tải năm nay có chuyển biến rất tích cực. Vì vậy, việc tiếp tục giữ địa bàn an toàn sẽ là cơ hội để thúc đẩy các ngành này đóng góp cho tăng trưởng của tỉnh.

Đối với khu vực nông, lâm, thủy sản, phải giữ vững sản lượng thủy sản để phục vụ thị trường trong và ngoài nước; giữ vững sản lượng lâm nghiệp; tích cực chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Về thu chi ngân sách, các cấp, các ngành chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách; rà soát các khoản thu ngân sách, nhất là thu thuế, phí, thu từ tiền sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; tập trung khai thác nguồn thu mới để bù đắp được các khoản giảm thu, thất thu ở ngành dịch vụ, du lịch và các ngành kinh tế khác.

47, https://baoquangninh.com.vn/bao-ve-ben-vung-moi-truong-tu-nhien-de-thuc-hien-muc-tieu-tang-truong-xanh-2937246.html

Vì một Quảng Ninh xanh

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ bền vững môi trường tự nhiên là mục tiêu xuyên suốt mà Quảng Ninh kiên trì thực hiện trong hơn 1 thập kỷ qua. Với nhiều giải pháp đồng bộ, kết hợp song song mục tiêu ngắn hạn và định hướng lâu dài, Quảng Ninh đã bước đầu thực hiện thành công các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường (BVMT) cũng như phát triển kinh tế theo mô hình tăng trưởng xanh, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư.

“Xanh hóa” ngành Than 

Là ngành đặc thù, lấy khai thác khoáng sản làm động lực phát triển chính, những năm gần đây, với định hướng đúng và nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, TKV đã cho thấy quyết tâm cao trong việc “xanh hóa” hoạt động của ngành với hiệu quả thực chất của công tác BVMT.

Công ty CP Than Hà Tu là đơn vị đầu tiên của TKV được Bộ TN&MT phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đối với dự án đầu tư phát triển mỏ từ tháng 7/2021. Đối với moong than và bãi thải phục vụ dự án, Công ty đã dừng hoạt động. Bên cạnh thực hiện các giải pháp BVMT đã được phê duyệt, Công ty còn tập trung cải tạo, phục hồi môi trường, chăm sóc, bảo vệ hệ thống cây xanh bãi thải; sửa chữa đầu tư hệ thống rãnh thoát nước và hoàn thiện công trình đê, đập chắn đất đá chân bãi thải…

Đối với 2 điểm khai thác than lộ thiên tại dự án Bắc Bàng Danh, Công ty đã và đang đầu tư nhiều dự án BVMT trọng điểm. Đầu tháng 7/2021, Công ty đã đầu tư hơn 12 tỷ đồng lắp đặt 6 hệ thống phun sương dập bụi cao áp, trong đó có 4 hệ thống cố định tại kho than số 1 mức +200m, khu sàng 3 và sàng 5; 2 hệ thống phun sương dập bụi cao áp di động bãi thải mức +140m và mức +170m. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, 6 hệ thống phun sương dập bụi cao áp vận hành ổn định, phát huy hiệu quả xử lý lượng bụi phát tán ra môi trường xung quanh khu vực Bắc Bàng Danh. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021, Công ty tiếp tục đầu tư 4,6 tỷ đồng lắp đặt thêm 2 hệ thống phun sương dập bụi cao áp tại khu vực bãi thải.

Trên khu vực khai trường, hiện Công ty đang duy trì 10 xe tưới nước công suất 10-20m3 nước, thực hiện tưới nước thường xuyên các tuyến đường vận chuyển. Để nâng cao công suất tưới nước dập bụi, dự kiến quý IV/2021, Công ty đầu tư 1 xe tưới nước chuyên dụng công suất lớn, trị giá 17 tỷ đồng, đáp ứng tưới nước dập bụi trên các tuyến đường vận chuyển đất đá. Bên cạnh đó, để tạo vành đai cây xanh chắn bụi phát tán BVMT và chống sạt lở, từng bước hoàn nguyên môi trường, dự kiến từ nay đến hết năm 2021, Công ty đầu tư 6,7 tỷ đồng để trồng trên 15ha cây xanh quanh khai trường mỏ.

Tất cả các đơn vị của TKV đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh lộ trình xây dựng “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao” để thực hiện mục tiêu “xanh hóa”, bảo vệ và hoàn nguyên môi trường. Từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, TKV đã phê duyệt 5 phương án bảo vệ môi trường tổng thể tại Hạ Long và Cẩm Phả, gồm: Khai trường than Hà Tu (Công ty CP Than Hà Tu), cảng Làng Khánh (Công ty Tuyển than Hòn Gai), bãi thải Bàng Nâu (Công ty CP Than Cao Sơn), Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông (Công ty Tuyển than Cửa Ông), cảng Km6 (Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả). Trong đó đáng chú ý là hệ thống lưới chắn bụi xung quanh các kho than cụm bến số 3 và 0,16ha cây xanh thiết lập hàng rào xanh khu vực cảng Làng Khánh; hệ thống phun sương dập bụi cao áp, lắp đặt hệ thống lọc bụi đầu băng và các máng hứng than rơi vãi và cải tạo sân bãi một số kho than tại Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông; hệ thống xử lý nước thải cho khu vực cảng Làng Khánh với công suất 50m3/ngày đêm…

Theo thống kê của TKV, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, các đơn vị trực thuộc đã đầu tư gần 5.000 tỷ đồng triển khai nhiều giải pháp cải tạo, phục hồi, BVMT. Qua đó cho thấy việc “xanh hóa” ngành Than đã và đang được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, đảm bảo lợi ích trước mắt và phát triển lâu dài. Đồng thời phù hợp với định hướng của TKV là phát triển kinh tế xanh gắn với bảo vệ không gian mỏ, cũng như chuyển đổi mục tiêu tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh" của tỉnh.

Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường 

Trong khoảng chục năm trở lại đây, quyết tâm phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh được thể hiện rất rõ nét, đặc biệt là qua các quy hoạch quan trọng, chiến lược của tỉnh, như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; Quy hoạch môi trường tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Đặc biệt, Nghị quyết 236/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh "Về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2016-2020", đã nêu rõ mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, công tác quản lý, BVMT tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường; khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường; đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường năng lực thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Hằng năm, tỉnh chi không dưới 3% tổng chi ngân sách địa phương cho công tác BVMT. Cùng với đó là hàng loạt các chính sách đặc thù liên quan đến công tác này, như: Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho lĩnh vực môi trường các địa phương (600.000 đồng/người dân/năm đối với vùng đô thị; 100.000 đồng/người dân/năm đối với vùng nông thôn); dành 100% nguồn thu phí BVMT từ khai thác khoáng sản cho các địa phương để chi cho lĩnh vực BVMT (80% chi đầu tư, 20% chi thường xuyên); điều tiết 100% nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long cho ngân sách TP Hạ Long, trong đó tối thiểu 30% để chi cho quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, duy trì các hoạt động bảo vệ cảnh quan, môi trường Vịnh và các hoạt động chi thường xuyên khác; dành 100% thu phạt trong lĩnh vực môi trường và phí môi trường từ nước thải (thu qua Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh) cho các địa phương để cân đối chi cho lĩnh vực môi trường…

Nhờ đó, nguồn chi kinh phí sự nghiệp BVMT tăng từng năm: Năm 2018 trên 661 tỷ đồng; năm 2019 gần 750 tỷ đồng; năm 2020 hơn 800 tỷ đồng. Với nguồn lực lớn trong những năm qua, tỉnh đã triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh. Trong đó cụ thể hóa Nghị quyết 236/2015/NQ-HĐND, tỉnh đã triển khai đồng bộ và thực hiện đủ 8/8 chỉ tiêu thuộc 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,72%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,75%; tỷ lệ các KCN có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động đạt 100%...

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã triển khai 24 chương trình, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác BVMT. Trong đó nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN của tỉnh trên 27 tỷ đồng; nguồn huy động đối ứng của các đơn vị chủ trì trên 8,5 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này đã tập trung vào các nội dung: Ứng dụng công nghệ tiên tiến về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và công bố các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường; phục hồi hệ sinh thái tại khu vực Vịnh Hạ Long; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tiết kiệm năng lượng, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch, tái tạo; nghiên cứu lựa chọn, ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quan trắc, giám sát môi trường, xử lý chất thải, rác thải, đảm bảo môi trường...

Sẵn sàng cho chiến lược mới

Tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song công tác bảo vệ bền vững môi trường tự nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Trong đó phải kể đến: Suy giảm chất lượng nước biển ven bờ, suy giảm đa dạng sinh học vùng Vịnh Hạ Long; áp lực gia tăng nước thải sinh hoạt, chất thải rắn, trong khi hệ thống xử lý và các công trình xử lý còn thiếu và yếu; biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan…

Để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo vệ bền vững môi trường tự nhiên, phục vụ cho định hướng phát triển xanh, tỉnh đang triển khai quyết liệt các giải pháp. Trong đó tập trung áp dụng tiêu chuẩn môi trường của những nước phát triển ở châu Âu, Nhật Bản; xúc tiến các hoạt động giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng; đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT, đặc biệt là xử lý ô nhiễm môi trường; tiếp tục vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, nhằm cung cấp thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước; giám sát hoạt động của công trình BVMT tại các KCN, CCN.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo, định hướng duy trì trạng thái phục hồi của vùng sinh thái môi trường trên địa bàn các vùng khai thác than, cơ bản đưa công nghiệp sản xuất than theo hướng ngành kinh tế xanh vào năm 2030. Tỉnh phấn đấu tăng tổng chi ngân sách nhà nước của tỉnh cho công tác BVMT; tích cực huy động nguồn kinh phí từ các quỹ tài trợ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), huy động vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vốn vay ADB để triển khai các dự án về môi trường; tăng cường hợp tác quốc tế về giám sát môi trường, tham gia vào mạng lưới quan trắc môi trường quốc tế, như mạng lưới giám sát lắng đọng axit Đông Á (EANET), để giải quyết vấn đề môi trường liên quốc gia, hợp tác quốc tế BVMT Vịnh Hạ Long...

Thư viện tỉnh Quảng Ninh

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo