Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thư mục sách mới

Thư mục sách mới Quý I/2020

Ngày 06-05-2020 Lượt xem: 101

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn Thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh chóng, kịp thời nắm bắt được các tài liệu mới vừa được bổ sung vào thư viện.

Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc “Thư mục sách mới quý I/2020”, gồm tập hợp 997 tài liệu được sắp xếp theo nội dung tài liệu. Cụ thể như sau:

- 000 – Các vấn đề chung

- 100 – Triết học. Tâm lý học

- 200 – Tôn giáo

- 300 – Khoa học xã hội

- 400 – Ngôn ngữ

- 500 – Khoa học tự nhiên

- 600 – Công nghệ. Các khoa học ứng dụng

- 700 – Nghệ thuật, vui chơi, giải trí

- 800 – Văn học

- 900 – Lịch sử, địa lý

Hy vọng vốn tài liệu mà Thư viện tỉnh Quảng Ninh giới thiệu trong Thư mục sách mới quý I/2020 sẽ góp phần giúp bạn đọc tìm được những cuốn sách hay, bổ ích, đáp ứng nhu cầu của quý bạn đọc.

Trân trọng giới thiệu!

000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Ai đã rắc muối xuống biển? - Đại dương / Tin Man biên tập; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / A103Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009839-9840

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030050-30051

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Đại dương

2. Đào đường hầm xuyên qua trái đất? - Thiên nhiên / Tin Man biên tập; Hương Hương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / Đ108Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009837-9838

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030048-30049

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Thiên nhiên, Trái đất

3. Đừng tưởng cây cối không biết gì? - Thực vật / Tin Man biên tập; Đàm Hưng dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / Đ556T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009843-9844

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030054-30055

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Thực vật, Cây cối

4. Gardner, Howard. Five minds for the future / Howard Gardner. - Boston : Harvard Business Review Press, 2008. - 196p. ; 22cm.

     Phân loại: 001 / F300V

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005685

     Từ khoá: Trí tuệ, Tri thức

5. Hà Minh Đức. Báo chí Hồ Chí Minh : Chuyên luận và tuyển chọn / Hà Minh Đức. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 319tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích những nội dung cơ bản, phong cách, ngôn từ điêu luyện, phong phú trong báo chí Hồ Chí Minh và tuyển chọn những tác phẩm báo chí được rút từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập.

     Phân loại: 070.92 / B108C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033101

                          Kho Luân chuyển: LC.008943-8946

                          Kho Mượn: M.033750, M.036139-36140

     Từ khoá: Báo chí, Hồ Chí Minh, Chuyên luận, Tuyển chọn

6. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Khủng long có thể tái sinh không? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009823-9824

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030301-30302

     Từ khoá: Tri thức, Khủng long, Sách hỏi đáp, Khoa học thường thức

7. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Kiến có thắng được voi không? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009829-9830

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030307-30308

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Sách hỏi đáp, Động vật

8. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Tại sao bọ hung thích vê phân? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009821-9822

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030299-30300

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Sách hỏi đáp, Bọ hung

9. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Tại sao lốp xe chỉ có màu đen? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009827-9828

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030305-30306

     Từ khoá:Tri thức, Khoa học thường thức, Sách hỏi đáp, Lốp xe

10. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Ông già Noel có thật không? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009831-9832

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030309-30310

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Khoa học

11. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - động vật có ngủ mơ không? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009825-9826

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030303-30304

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Động vật, Sách hỏi đáp

12. Sao cái bóng cứ bám theo tớ? - Đời sống / Tin Man biên tập; Hương Hương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / S108C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009835-9836

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030046-30047

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Đời sống

13. The Adventures of an IT leader / Robert D. Austin, Richard L. Nolan, Shannon O'Donnell. - Boston : Harvard Business Review Press, 2016. - 328p. ; 24cm.

     Phân loại: 004 / TH200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005588

     Từ khoá: Công nghệ thông tin, Quản lí

14. Tin học văn phòng - Công thức và hàm excel. - In lần thứ 7. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 128tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Tổng quan về excel ở phạm vi của một công cụ tính toán và giải thích hàm excel, đồng thời hướng dẫn sử dụng nhiều loại hàm khác nhau.

     Phân loại: 005.5 / T311H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033030

                           Kho Mượn: M.035955-35956

     Từ khoá: Tin học văn phòng, Công thức, Phần mềm Excel

15.  Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về khoa học / Gakken biên soạn; Nguyễn Vân Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 191tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 001 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009380-9382

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029732-29733

     Từ khoá: Tri thức khoa học, Khoa học thường thức, Sách hỏi đáp

16.  Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về sinh vật / Gakken biên soạn; Nguyễn Vân Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 191tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 001 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009383-9385

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029730-29731

     Từ khoá: Tri thức khoa học, Sinh vật, Sách hỏi đáp

17.  Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về sự vật xung quanh / Gakken biên soạn; Nguyễn Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 191tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 001 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009377-9379

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029734-29735

     Từ khoá: Tri thức khoa học, Sự vật, Sách hỏi đáp

18.  Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về thắc mắc thường gặp / Gakken biên soạn; Nguyễn Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 191tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 001 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009386-9388

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029728-29729

     Từ khoá: Tri thức khoa học, Sách hỏi đáp, Học sinh tiểu học

19.  Tại sao bụng tớ biết kêu? - Cơ thể / Tin Man biên tập; Hương Hương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / T103S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009841-9842

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030052-30053

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Cơ thể

20.  Tại sao chim công thích múa? - Động vật / Tin Man biên tập; Hương Hương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / T103S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009833-9834

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030044-30045

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Động vật, Chim công

21. Watanabe Yasuhiro. Đọc sách cộng hưởng : Phương pháp kì diệu giúp bạn đọc 500 trang sách trong vòng 20 phút / Watanabe Yasuhiro; Người dịch: Hồ Thảo Nguyên, Thanh Minh. - H. : Lao động, 2020. - 197tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp đọc sách cộng hưởng giúp bạn đọc được nhiều sách hơn và ham mê sách.

     Phân loại: 028 / Đ419S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033126

                          Kho Luân chuyển: LC.009389-9390

                          Kho Mượn: M.036304-36305

     Từ khoá: Đọc sách, Cộng hưởng, Bí quyết

22. Wu, C. Thomas. An introduction to object-oriented programming with Java / C. Thomas Wu. - Boston : McGraw Hill Higher Education, 2010. - 287p. ; 24cm.

     Phân loại: 005 / A105I

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005741

     Từ khoá: Ngôn ngữ lập trình, Lập trình

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC

23. Adams, George Matthew. Không gì là không thể / George Matthew Adams; Thu Hằng biên dịch. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2019. - 197tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giúp bạn đọc có suy nghĩ tốt hơn trong bất cữ một công việc gì mà khi làm gặp phải thất bại và chính từ sự thất bại đó là khía cạnh thành công cho những lần sau.

     Phân loại: 155.2 / KH455G

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010171-10174

     Từ khoá: Tâm lí học, Phát triển

24. Anderson, Mac. Điều kỳ diệu của thái độ sống / Mac Anderson; Văn Khanh dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 137tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Xây dựng và hướng đến cuộc sống đầy lạc quan, hạnh phúc bằng việc duy trì thái độ sống nhiệt tình, giảm căng thẳng, nhân ái,...

     Phân loại: 152.4 / Đ309K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033179

                           Kho Mượn: M.036426

     Từ khoá: Tâm lí học, Thái độ, Hạnh phúc

25. Babíc, Violeta. Cẩm nang con gái / Violeta Babíc ; Minh họa: Ana Grigorijev ; Thanh Giang dịch. - Tái bản lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 151tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trang bị một số kiến thức cơ bản cho các em nữ ở lứa tuổi từ 9 đến 18 về những thay đổi tâm sinh lý trong giai đoạn dậy thì, giúp các em biết cách giữ gìn vệ sinh và chăm sóc cơ thể cũng như phương pháp trang điểm phù hợp...

     Phân loại: 155.5 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033167

                           Kho Mượn: M.036409

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030313-30314

     Từ khoá: Tuổi dậy thì, Con gái, Cẩm nang

26. Babíc, Violeta. Cẩm nang con trai / Violeta Babíc ; Minh họa: Ana Grigorjev ; Ánh Tuyết dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 135tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trang bị một số kiến thức cơ bản cho các em nam ở lứa tuổi từ 9 đến 18 về những thay đổi tâm sinh lý trong giai đoạn dậy thì, cách giữ gìn vệ sinh và chăm sóc cơ thể...

     Phân loại: 155.5 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033166

                          Kho Mượn: M.036410

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030311-30312

     Từ khoá: Tuổi dậy thì, Con trai, Cẩm nang, Chăm sóc sức khỏe

27. Bono, Edward de. Tự luyện cách tư duy / Edward de Bono; Người dịch: Yên Lam, Phương Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 287tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến quá trình tư duy hiệu quả phụ thuộc vào năm giai đoạn mà ai cũng có thể tự luyện đượng nếu cố gắng

     Phân loại: 153.4 / T550L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033175

                          Kho Luân chuyển: LC.010144

                          Kho Mượn: M.036417

     Từ khoá: Tâm lí học, Tư duy, Luyện tập

28. Bono, Edward de. Để có một tâm hồn đẹp / Edward de Bono; Liên Như dịch; Nguyễn Văn Phước hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 255tr. ; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn)

     Tóm tắt: Đề cập đến tư duy sáng tạo và các ứng xử để bạn luôn tự tin, hấp dẫn và tâm hồn trẻ mãi

     Phân loại: 158.1 / Đ250C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033174

                          Kho Luân chuyển: LC.010142-10143

                          Kho Mượn: M.036420

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tâm hồn, Ứng xử, Tự tin

29. Braza, Jerry. Hạt giống yêu thương = The seeds of love / Jerry Braza; Hà Ly dịch; Thích Nhất Hạnh giới thiệu. - H. : Văn học, 2017. - 239tr. ; 21cm.

     Phân loại: 158.2 / H110G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033031

                           Kho Mượn: M.035957-35958

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tâm hồn, Cảm xúc, Hạt giống

30. Burnett, Bill. Thiết kế một cuộc đời đáng sống / Bill Burnett, Dave Evans; Thanh Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 295tr. ; 21cm.

     Phân loại: 158 / TH308K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033161

                          Kho Luân chuyển: LC.010128-10129

                          Kho Mượn: M.036403

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống, Tư duy, Thiết kế

31. Canfield, Jack. Dám thành công / Jack Canfield, Mark Victor Hansen; Người dịch: Gia Văn, Nguyễn Khang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 199tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những ý tưởng, trải nghiệm thực tế về thái độ và ý chí vươn đến thành công trong cuộc sống giúp bạn vượt qua những hạn chế, rào cản của bản thân, vượt lên chính mình.

     Phân loại: 158.1 / D104T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033155

                          Kho Luân chuyển: LC.010118-10119

                          Kho Mượn: M.036397

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Thành công, Cuộc sống

32. Canfield, Jack. Gieo niềm tin cuộc sống / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 7 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 141tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện ngắn ẩn chứa ý nghĩa sự chia sẻ, động viên, truyền cảm hứng, điểm tựa của tinh thần và niềm tin cuộc sống.

     Phân loại: 158.1 / GI205N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033168

                          Kho Mượn: M.036407-36408

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống

33. Canfield, Jack. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống / Jack Canfield, Mark Victor Hansen. - Tái bản lần thứ 5 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 165tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những kinh nghiệm bổ ích và quà tặng tinh thần đáng quý dành cho cuộc sống.

     Phân loại: 158 / QU100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033160

                          Kho Mượn: M.036402

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống, Tinh thần

34. Carnegie, Dale. Phát huy giá trị : Con đường nhanh nhất đi đến thành công / Dale Carnegie ; Tâm An dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí, 2018. - 283tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Những bí quyết để có được thành công trong cuộc sống và công việc: Đối mặt với những thử thách, tạo dựng các mối quan hệ một cách hài hòa, tăng giá trị con người, tố chất lãnh đạo

     Phân loại: 158.1 / PH110H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033164

                          Kho Luân chuyển: LC.010132-10133

                          Kho Mượn: M.036406

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Cuộc sống

35. Carnegie, Dale. Sống đời hạnh phúc : Khắc phục lo âu để vui sống / Dale Carnegie; Tâm An dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Dân trí, 2018. - 231tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện xoay quanh bốn nội dung chính: Bảy cách để có cuộc sống yên bình và hạnh phúc; Nghệ thuật cơ bản về đối nhân xử thế; Các cách để làm cho người khác cũng nghĩ như mình; Cách để thay đổi người khác mà không xúc phạm hay làm họ oán giận

     Phân loại: 158 / S455Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033165

                          Kho Mượn: M.036411-36412

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Truyện kể

36. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm : Thuật đắc nhân tâm dụng nhân / Dale Carnegie; Tâm An dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 287tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày một số kỹ năng cơ bản trong thuật đối nhân xử thế và các kỹ năng giao tiếp ứng xử trong mối quan hệ gia đình, vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp...

     Phân loại: 158 / Đ113N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033163

                          Kho Luân chuyển: LC.010130-10131

                          Kho Mượn: M.036405

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Đắc nhân tâm, Tâm lí học ứng dụng

37. Casey, Karen. Khi ta thay đổi thế giới sẽ đổi thay / Karen Casey; Hồng Anh dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 223tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết để tự tìm ra, lựa chọn thay đổi thói quen hành động trong các mối quan hệ, cách ứng xử hòa bình và tích cực trước mọi tình huống

     Phân loại: 153.8 / KH300T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033178

                          Kho Mượn: M.036425

     Từ khoá: Tâm lí học, Chọn lọc, Thay đổi hành vi, Ứng xử

38.  Cho một khởi đầu mới. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 133tr. ; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn)

     Tóm tắt: Đề cập đến một sự khởi đầu tốt, có niềm tin vào cuộc sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời điểm nào dành cho bạn

     Phân loại: 158.1 / CH400M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033169

                          Kho Luân chuyển: LC.010145-10146

                          Kho Mượn: M.036423

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tâm hồn, Cuộc sống, Niềm tin

39.  Empathy. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 134p. ; 18cm.

     Phân loại: 152.4 / E202P

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005727

     Từ khoá: Tâm lí, Cảm xúc

40.  Everyday emotional intelligence:Big ideas and practical advice on how to be human at work / Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 360p. ; 21cm.

     Phân loại: 152.4 / E200V

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005699

     Từ khoá: Cảm xúc, Tâm lí

41. Halvorson, Heidi Grant. No one understands you and what to do about it / Heidi Grant Halvorson. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 212p. ; 21cm.

     Phân loại: 158 / N400O

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005683

     Từ khoá: Tâm lí học, Giao tiếp, Ứng xử

42. Hammond, John S. Smart choices : A practical guide to making better decisions / John S. Hammond, Ralph L. Keeney, Howard Raiffa. - Boston : Harvard Business Review Press, 1999. - 244p. ; 22cm.

     Phân loại: 158 / S000M

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005706

     Từ khoá: Tâm lí, Ra quyết định

43. Hancock, Jonathan. Bí quyết học nhanh nhớ lâu / Jonathan Hancock; Đức Nhật dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 133tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những thủ thuật, công cụ, phương pháp đơn giản dễ áp dụng nhằm giúp bạn tiếp cận hiệu quả, xác định đúng trọng tâm và đưa ra giải pháp nhanh chóng trong hầu hết mọi vấn đề

     Phân loại: 153.1 / B300Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033157

                           Kho Luân chuyển: LC.010122-10123

                           Kho Mượn: M.036399

     Từ khoá: Tâm lí, Trí nhớ, Học tập, Thông minh

44.  Happiness. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 162p. ; 18cm.

     Phân loại: 152.4 / H109P

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005730

     Từ khoá: Tâm lí, Cảm xúc, Hạnh phúc

45. Hay, Louise L. Chữa lành nỗi đau / Louise L. Hay ; Cẩm Xuân dịch. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 269tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cuốn sách khơi dậy những năng lực thực sự đang tiềm ẩn bên trong bạn, giúp bạn thoát khỏi những ám ảnh tiêu cực bấy lâu nay trong cuộc sống và biết cách yêu thương chính mình để gieo những hạt giống hy vọng cho tương lai

     Phân loại: 158.1 / CH551L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033172

                           Kho Luân chuyển: LC.010136-10137

                           Kho Mượn: M.036414

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Cuộc sống

46.  HBR guide to emotional intelligence : Build trust and influence, strengthen relationships, lead with resilience. - Boston : Harvard Business Review Pres, 2017. - 244p. ; 23cm.

     Phân loại: 152.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005523, NV.005568

     Từ khoá: Tâm lí, Cảm xúc

47. HBR guide to managing stress at work : Renew your energy. Lighten the load. Strike a better balance / Heidi Grant Hhalvorson, Bronwyn Fryer, Edward M. Hallowell.... - Boston : Harvard Business Review Pres, 2014. - 174p. ; 23cm.

     Phân loại: 158 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005520, NV.005565

     Từ khoá: Tâm lí học, Nghề nghiệp

48. HBR's 10 must reads on emotional intelligence / Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 166p. ; 19cm.

     Phân loại: 152.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005548

     Từ khoá: Tâm lí học, Cảm xúc

49. Jamal, Azim. Cho đi là còn mãi / Azim Jamal, Harvey McKinnon; Huế Phượng dịch. - Tái bản lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 227tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về sự chia sẻ, tấm lòng bao dung, rộng mở tạo ra sự thay đổi tích cực cho cuộc sống, xóa bỏ khoảng cách giữa người với người tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn

     Phân loại: 158.2 / CH400Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033171

                           Kho Mượn: M.036424

     Từ khoá: Tâm lí học, Cuộc sống, Hạnh phúc

50. Johnson, Spencer. Quà tặng diệu kỳ / Spencer Johnson; Biên dịch: Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Kim Nhung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 135tr. ; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn)

     Phân loại: 158.1 / QU100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033159

                          Kho Luân chuyển: LC.010126-10127

                          Kho Mượn: M.036401

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Thử thách, Cuộc sống, Thành công

51. Keller, Jeff. Thay thái độ đổi cuộc đời / Jeff Keller; Thu An dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 189tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên giúp chúng ta nhận ra giá trị của bản thân và ý nghĩa lớn lao của thái độ sống, vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt được thành công, hạnh phúc và thay đổi cuộc đời

     Phân loại: 158.1 / TH112Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033156

                           Kho Luân chuyển: LC.010120-10121

                           Kho Mượn: M.036398

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Thái độ, Cuộc đời, Thành công

52. Lyles, Dick. Bí quyết thay đổi cuộc đời / Dick Lyles; Khánh Thủy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 143tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết để thay đổi cuộc đời và có được một cuộc sống hạnh phúc và thành công

     Phân loại: 158.1 / B300Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033173

                          Kho Luân chuyển: LC.010134-10135

                          Kho Mượn: M.036413

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Cuộc sống

53. Mackey, John. Conscious capitalism : Liberating the heroic spirit of business / John Mackey, Raj Sisodia. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 344p. ; 22cm.

     Phân loại: 174 / C430S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005684

     Từ khoá: Đạo đức nghề nghiệp, Kinh doanh

54. Manson, Mark. Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm / Mark Manson; Thanh Hương dịch. - H. : Văn học, 2019. - 292tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên về việc chọn lựa những gì là quan trọng hay không quan trọng trong cuộc đời, giúp bạn không ngừng cố gắng, luôn tin vào chính mình để vượt qua mọi sóng gió và khẳng định bản thân

     Phân loại: 158.1 / NGH250T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033162

                           Kho Mượn: M.036404

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Quan tâm, Cuộc sống

55. Melchizedek, Drunvalo. Sống trong trái tim / Drunvalo Melchizedek; Huongclass & nhóm dịch. - H. : Văn học, 2019. - 183tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp thiền xuất phát từ trái tim giúp bạn làm chủ bản thân và tạo ra các thói quen hữu ích từ sự kết nối của trái tim tới tâm trí để đạt được hạnh phúc, thành công

     Phân loại: 158.1 / S455T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033158

                          Kho Luân chuyển: LC.010124-10125

                          Kho Mượn: M.036400

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Thiền, Trái tim

56.  Mindfulness. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 121p. ; 18cm.

     Phân loại: 152.4 / M311D

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005722-5723

     Từ khoá: Tâm lí học, Cảm xúc

57.  Những thói quen tốt bạn gái cần rèn luyện trước tuổi 13 / Liễu Liễu biên soạn; Võ Thị Hoàng dịch. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 185tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn những câu chuyện nhỏ kể về quá trình trưởng thành và thành tài đáng suy ngẫm giúp các bạn gái trưởng thành hơn, biết học tập,rèn luyện được thói quen tốt

     Phân loại: 155.5 / NH556T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009435-9436

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029839-29840

     Từ khoá: Tâm lí lứa tuổi, Bạn gái, Thói quen, Rèn luyện

58.  Purpose, meaning, and passion. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 174p. ; 18cm.

     Phân loại: 158 / P500R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005724-5725

     Từ khoá: Tâm lí học, Công việc

59.  Resilience. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 128p. ; 18cm.

     Phân loại: 155.2 / R200S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005721

     Từ khoá: Tính cách, Tâm lí

60. Robinson, Bryan. Nghệ thuật sống tự tin : 10 bí quyết thực sự làm thay đổi cuộc đời bạn / Bryan Robinson; Thanh Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 271tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn bạn kết nối với sự tự tin bên trong con người mình để đạt được niềm vui và sự thanh thản trong cuộc sống thường nhật

     Phân loại: 158.1 / NGH250T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033176

                           Kho Mượn: M.036416

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tự tin, Cuộc sống, Bí quyết

61. Roos, Donald. Khoảnh khắc người sáng tạo / Donald Roos; Hoàng Diễm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 167tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đưa ra lựa chọn trong công việc sáng tạo, loại bỏ việc không quan trọng, dành thời gian hơn để thực hiện tốt ý tưởng của mình trong đời sống hàng ngày

     Phân loại: 153.3 / KH408K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033177

                          Kho Luân chuyển: LC.010138-10139

                          Kho Mượn: M.036415

     Từ khoá: Tâm lí học, Ý tưởng, Sáng tạo

62. Rovira, Alex. Bí mật của may mắn : Cuốn sách đi tìm sự may mắn hay nhất của mọi thời đại / Alex Rovira, Fernando Trias De Bes; Khánh Thủy dịch. - Tái bản lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 151tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Thông qua một số câu chuyện kể, cuốn sách đã phân tích các yếu tố tâm lý, thái độ, hành vi của con người cũng như ước mong, niềm tin của họ đối với sự may mắn, thành công trong cuộc sống

     Phân loại: 158 / B300M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010167-10170

     Từ khoá: Tâm lí, Tâm lí cá nhân, Hành vi, Niềm tin, Tâm lí học

63. Shapira, Haim. Hạnh phúc và những điều nhỏ bé quan trọng khác / Haim Shapira; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 233tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích những tư liệu văn học, triết học từ xưa đến nay để đưa ra một quan niệm, cách nhìn nhận mới của tác giả về hạnh phúc

     Phân loại: 152.4 / H107P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033032

                           Kho Mượn: M.035959

     Từ khoá: Tâm lí học, Cảm xúc, Hạnh phúc

64. Shiratori Haruhiko. Tư duy cho cuộc sống trọn vẹn : Cuốn sách cải thiện suy nghĩ giúp bạn sống chủ động, tích cực và thành công / Shiratori Haruhiko; Yên Châu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 179tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đưa ra 6 hướng nghĩ khác nhau giúp bạn sống chủ động, tích cực và tìm cho mình lối tư duy rõ ràng hơn như: suy nghĩ - tìm ra câu trả lời, suy nghĩ đúng hướng, suy nghĩ để sống tốt, suy nghĩ sáng suốt, suy nghĩ sáng tạo

     Phân loại: 158.1 / T550D

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009437-9441

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Cuộc sống, Tư duy

65.  Thấu hiểu tâm lý học đường / Ánh Hoa sưu tầm và biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 151tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết về tâm lý học trường học ở lứa tuổi học sinh - tuổi vị thành niên, tuổi teen, qua đó nâng cao nhận thức về tâm lý học tại Việt Nam hiện nay

     Phân loại: 155.5 / TH125H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029149-29150

     Từ khoá: Tâm lí học, Học sinh, Việt Nam

66.  Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất hạt giống tâm hồn. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 335tr. ; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn)

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, truyền cảm hứng, niềm tin và giá trị sống đến cho nhiều bạn đọc

     Phân loại: 158.1 / T527C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033170

                           Kho Mượn: M.036421-36422

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tâm hồn, Cuộc sống

67.  Tuổi trẻ không bao giờ quay lại: Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 271tr. ; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn)

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp các bạn trẻ biết  lắng nghe, học hỏi, thay đổi và tự hoàn thiện chính mình, vươn tới những điều tốt đẹp,  vượt qua những thử thách.

     Phân loại: 158.1 / T515T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010175-10177

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tuổi trẻ, Cuộc sống

68. Vũ Khiêu. Học tập đạo đức Bác Hồ / Vũ Khiêu. - H. : Chính trị Quốc gia  Sự thật, 2018. - 315tr. ; 15cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay

     Phân loại: 170 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008864-8870

     Từ khoá: Học tập, Đạo đức Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

69. Ziglar, Tom. Lựa chọn để đổi đời / Tom Ziglar; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 329tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến mục tiêu, kế hoạch lựa chọn để xây dựng cho mình cuộc sống có mục đích, ý nghĩa và thành công hơn

     Phân loại: 153.8 / L551C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033180

                          Kho Luân chuyển: LC.010140-10141

                          Kho Mượn: M.036418

     Từ khoá: Tâm lí học, Chọn lọc, Thành công

200 - TÔN GIÁO

70. Anàlayo. Từ bi và tính không trong tư tưởng Phật giáo sơ kỳ / Anàlayo; Nguyễn Tiến Văn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 399tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích kinh điển Pali và A Hàm từ đó liên hệ đến một đường tu tập và vun bồi từ bi cho những người thực hành Phật đạo.

     Phân loại: 294.3 / T550B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033036

                          Kho Mượn: M.035964

     Từ khoá: Tôn giáo, Phật giáo, Từ bi

71. Batchelor, Stephen. Phật giáo là phật học đại chúng / Stephen Batchelor; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 205tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến sự cần thiết của những lời pháp của Đức Phật trong cuộc sống ngày nay.

     Phân loại: 294.3 / PH124G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033034

                          Kho Mượn: M.035963

     Từ khoá: Tôn giáo, Phật Giáo, Đạo Phật

72. Guojun. Tâm thiền, trí thiền = Chan heart, chan mind : Thiền tĩnh lặng và tăng trưởng / Guojun; Minh Nhật dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 183tr. ; 21cm.

     Phân loại: 294.3 / T120T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033033

                           Kho Mượn: M.035962

     Từ khoá: Đạo Phật, Thiền

73. Harney, Kevin G.. Vẻ đẹp của lời từ chối / Kevin G. Harney; Trần Hương Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 267tr. ; 21cm.

     Phân loại: 248.4 / V200Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033035

                          Kho Luân chuyển: LC.008246-8248

                          Kho Mượn: M.035960-35961

     Từ khoá: Từ chối; Đạo thiên chúa, Kĩ năng, Thành công

74. Tolle, Eckhart. Trải nghiệm sức mạnh hiện tại / Eckhart Tolle; Minh Gấm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 238tr. ; 17cm.

     Tóm tắt: Phân tích nỗi đau khổ tinh thần của con người xảy ra khi luôn suy nghĩ về quá khứ mà không nhận thức được giá trị và sức mạnh của hiện tại để vượt lên những suy nghĩ tiêu cực, nhận diện và vượt qua bản ngã của mình, giúp bạn tìm về chính mình và những giá trị đích thực của cuộc sống

     Phân loại: 204 / TR103N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033181

                          Kho Luân chuyển: LC.010147-10148

                          Kho Mượn: M.036427

     Từ khoá: Đời sống, Tôn giáo

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI

75. Bancroft, Lundy. Tại sao anh ta làm thế? = Why does he do that? : Giải mã tâm lý kẻ bạo hành / Lundy Bancroft; Người dịch: Thanh Hằng,.... - H. : Dân trí, 2019. - 493tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến bản chất của lối suy nghĩ bạo hành, cách thay đổi và các mối quan hệ của người đàn ông bạo hành

     Phân loại: 362.82 / T103S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007194

                          Kho Mượn: M.035995-35996

     Từ khoá: Xã hội, Bạo lực gia đình, Tâm lí, Mĩ

76. Beik, Janet I.. Health insurance today : A practical approach / Janet I. Beik. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 501p. ; 28cm.

     Phân loại: 368.38 / H200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005664

     Từ khoá: Bảo hiểm y tế, Sức khỏe

77. Boyle, Mark. Sống không cần tiền / Mark Boyle; Người dịch: Hiền Võ, Uyên Phương. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018. - 2 tập ; 24cm.

          T.1: Người đi ngược dòng.- 2018. - 207tr.

     Tóm tắt: Trình bày quan điểm, suy nghĩ và quy tắc của tác giả về cách kiếm sống đúng đắn, cách sống tiết kiệm, những mẹo vặt hữu dụng để sống thoải mái mà không cần tiền

     Phân loại: 332.024 / S455K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007031

                          Kho Luân chuyển: LC.007332-7333, LC.010178-10181

                          Kho Mượn: M.034836-34837

     Từ khoá: Kinh tế học tài chính, Tài chính cá nhân, Tiết kiệm, Tự lập

78. Bromage, Fran. Bé học ngữ pháp tiếng Anh - Danh từ = Get set go grammar : 5 - 7 tuổi / Fran Bromage; Amy Husband minh họa; Song Thu dịch. - H. : Bách khoa, 2018. - 15tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu cách sử dụng danh từ thông qua những lời giải thích, ví dụ, minh họa và bài tập lý thú dành cho các bé từ 5 đến 7 tuổi

     Phân loại: 372.21 / B200H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009870-9873

                           Kho Thiếu Nhi: DV.028312-28314

     Từ khoá: Ngôn ngữ, Ngữ pháp, Danh từ, Tiếng Anh

79. Bromage, Fran. Bé học ngữ pháp tiếng Anh - Những thì cơ bản = Get set go grammar : 5 - 7 tuổi / Fran Bromage; Daniel Rieley minh họa; Song Thu dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Bách khoa, 2018. - 15tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu cách sử dụng thì cơ bản thông qua những giải thích đơn giản, ví dụ dễ hiểu, minh họa ngộ nghĩnh và bài tập lý thú dành cho các bé từ 5 đến 7 tuổi

     Phân loại: 372.21 / B200H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009878-9881

                           Kho Thiếu Nhi: DV.028306-28308

     Từ khoá: Giáo dục mẫu giáo, Tiếng Anh, Ngữ Pháp, Sách thiếu nhi

80. Bromage, Fran. Bé học ngữ pháp tiếng Anh - Tính từ = Get set go grammar : 5 - 7 tuổi / Fran Bromage; Lucy Fleming minh họa; Song Thu dịch. - H. : Đại học Bách khoa, 2017. - 15tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu cách sử dụng Tính từ thông qua những lời giải thích, ví dụ, minh họa và bài tập lý thú dành cho các bé từ 5 đến 7 tuổi

     Phân loại: 372.21 / B200H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030056-30059

     Từ khoá: Ngôn ngữ, Tính từ, Ngữ pháp, Tiếng Anh

81. Bromage, Fran. Bé học ngữ pháp tiếng Anh - Động từ = Get set go grammar : 5 - 7 tuổi / Fran Bromage; Natasha Rimmington minh họa; Song Thu dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Bách khoa, 2018. - 15tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu cách sử dụng động từ thông qua những lời giải thích, ví dụ, minh họa và bài tập lý thú dành cho các bé từ 5 đến 7 tuổi

     Phân loại: 372.21 / B200H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009874-9877

                           Kho Thiếu Nhi: DV.028309-28311

     Từ khoá: Ngôn ngữ, Động từ, Ngữ pháp, Tiếng Anh

82. Brown, John Seely. The social life of information / John Seely Brown, Paul Duguid. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 284p. ; 25cm.

     Phân loại: 303.48 / TH200S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005641

     Từ khoá: Xã hội thông tin, Công nghệ thông tin, Xã hội

83.  Bác chỉ muốn các cháu được học hành lớn lên xây dựng đất nước / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 219tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ về tấm lòng yêu quê hương, đất nước sâu sắc, lòng nhân ái đối với con người của Bác Hồ

     Phân loại: 335.4346 / B101C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032269

                          Kho Luân chuyển: LC.008966-8969

                          Kho Mượn: M.033508-33509

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Truyện kể, Đất nước

84.  Bác dạy chúng ta nói và viết / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 199tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về Bác Hồ, về tư tưởng, về phong cách nói, và viết của Người trong phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

     Phân loại: 335.4346 / B101D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033040

                          Kho Luân chuyển: LC.008962-8965

                          Kho Mượn: M.035989-35990

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong cách, Nói, Viết

85.  Bác dạy chúng ta về đức tính chuyên cần / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 215tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói, thư từ của Bác Hồ về đức tính chuyên cần; những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay

     Phân loại: 335.4346 / B101D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033038

                           Kho Luân chuyển: LC.008970-8973

                           Kho Mượn: M.035986-35987

     Từ khoá: Chuyên cần; Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí Minh, Bài viết, Đức tính

86. Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật / Khắc Tuế chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 118tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện, kỷ niệm của các nghệ sĩ với Bác Hồ, qua đó thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật và các nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa

     Phân loại: 335.4346 / B101H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009118-9123

                          Kho Mượn: M.036170

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa, Nghệ thuật, Nghệ sĩ

87. Chia sẻ là hạnh phúc : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 39tr. ; 21cm.- (Tớ là Ceo nhí)

     Phân loại: 372.21 / CH301S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009594-9595

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029916-29918

     Từ khoá: Giáo dục mầm non, Truyện tranh, Quản lí tài chính

88. Chuyện kể Bác Hồ với học sinh / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 218tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ với học sinh và những chuyện kể về Bác

     Phân loại: 335.4346 / CH527K

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009053-

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo