Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Hoạt động thư viện

TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SÁCH “77 NĂM MÙA THU CÁCH MẠNG” KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2022)

Ngày 19-08-2022 Lượt xem: 251

Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đã vùng lên đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến và giành lại nền độc lập cho dân tộc. Từ cuộc cách mạng Tháng Tám vĩ đại đó, ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Từ Tháng Tám năm 1945, mùa Thu đối với người Việt Nam còn là mùa Thu Cách mạng. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhìn rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng Tháng Tám đã mang lại; càng nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

 Đầu thế kỷ XX, với chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam dần có nhiều biến đổi sâu sắc: các giai cấp cũ vẫn tồn tại, dù có phân hóa, đồng thời xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới, như công nhân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản tri thức. Sự chuyển biến về kinh tế, xã hội tạo tình thế mới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Giai cấp phong kiến không thể lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-lin. Ở trong nước, trải qua các cuộc diễn tập, đến năm 1945, phong trào cách mạng dâng cao. Ngày 9-3-1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa, thay đổi các hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp. Tháng 3-1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4-1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. Ngày 16-4-1945, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam.

Ngày 16-8-1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta… chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”.

Hưởng ứng lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền với tinh thần “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Từ ngày 14 đến ngày 18-8, cuộc tổng khời nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19-8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 24-8, khởi nghĩa nổ ra và giành thắng lợi ở các tỉnh Hà Nam, Quảng Yên, Đắc Lắc, Phú Yên, Gò Công. Ngày 25-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre...

Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn. Chế độ thuộc địa và chế độ quân chủ từng ngự trị trên đất nước ta bị lật nhào.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, trước đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, tự do ra đời! (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2-9-1945 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam và được xác lập là Ngày Quốc khánh của nước ta.

Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Với mong muốn giúp bạn đọc có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu, từ đó có cái nhìn tổng thể về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định tình hình và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi. Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn và trưng bày tại Thư viện hơn 200 tư liệu sách, báo, sách ảnh với chủ đề: “77 năm Mùa thu cách mạng”.

Thông qua các tư liệu trưng bày tại Thư viện, bạn đọc có thể tìm hiểu về Bối cảnh Việt Nam trước thời khắc lịch sử tháng 8 năm 1945, diễn biến, ý nghĩa của Cuộc Cách mạng Tháng Tám; Hồi ức về những tháng ngày lịch sử; Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập; Tám năm kháng chiến thắng lợi: Trích những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch trong những dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày độc lập; Sự ra đời của Bản tuyên ngôn độc lập;…

77 Mùa thu đã qua đi, nhưng đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám sẽ mãi là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Kế thừa và phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chi bộ, Ban lãnh đạo và toàn thể CBVC Thư viện tỉnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng; đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn. Tích cực, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Đào Thu – Thư viện tỉnh

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo