Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Văn bản về quy phạm pháp luật

Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Ngày 04-03-2022 Lượt xem: 190

Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL, ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Văn bản số 743/UBND-VX1 ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh vè việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch  Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

 

Kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử...,

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo