Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thư mục sách chuyên đề

Thanh niên Việt Nam - Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019)

Ngày 25-03-2019 Lượt xem: 212

Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Tháng Thanh niên và hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019). Chi đoàn Thư viện tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc Thư mục sách chuyên đề: Thanh niên Việt Nam – Chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lâp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát nhất và đầy đủ nhất về thanh niên Việt Nam, ý nghĩa và tầm quan trọng của đội ngũ thanh niên trong quá trình đấu tranh, gìn giữ và xây dựng đất nước.

Thư mục bao gồm 145 tài liệu, tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Nội dung tài liệu bao gồm các vấn đề liên quan đến Thanh niên như Lịch sử hình thành và phát triển của thanh niên Việt Nam, Lời dạy của Bác Hồ dành cho thanh niên; Luật Thanh niên Việt Nam; Phong trào thanh niên tình nguyện,…

Xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc!

 

1. Ban thường vụ tỉnh uỷ ra nghị quyết : "Về việc giáo dục, tổ chức thanh niên sống, chiến đấu, lao động, học tập, theo gương Bác Hồ Vĩ Đại" // Nguồn trích. - 1980. - Ngày 22 tháng 2 (Số 1972). - Tr.1

     Tóm tắt: Những nội dung cơ bản trong nghị quyết của ban thường vụ tỉnh uỷ về việc giáo dục, tổ chức thanh niên sống chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ Vĩ đại.

     Phân loại: ĐC222

     Từ khoá:Quảng Ninh,Tỉnh uỷ,Nghị quyết,Giáo dục,Thanh niên,Công tác thanh niên

2. Bảo Thắng. Hôm qua, 19 - 2 hơn 900 thanh niên trong tỉnh lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc / Bảo Thắng, Quốc Huy, Huy Sửu // .- 2006.- Ngày 20 tháng 2.- Tr.1,4

     Tóm tắt: Ngày 19/2/2006 hơn 900 thanh niên trong tỉnh thuộc TP. Hạ Long, TX. Cẩm Phả, Uông bí, huyện Đông Triều, Yên Hưng lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc.

     Phân loại: ĐC282 / H453Q

     Từ khoá:Quảng Ninh,Nghĩa vụ quân sự,bảo vệ hoà bình

3. Bồi dưỡng thanh niên thành những người kế tục xứng đáng : Xã luận // Nguồn trích. - 1980. - Ngày 25 tháng 3(Số 1981). - Tr.1

     Tóm tắt: Nội dung bài xã luận về vấn đề vận động, tổ chức và giáo dục thanh niên, bồi dưỡng cho thanh niên trở thành những người kế tục xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

     Phân loại: ĐC23

     Từ khoá:Quảng Ninh,Thanh niên,Công tác đoàn,Xã luận

4. Calinin, I.M.. Bàn về thanh niên / M.I. Calinin. - H. : Thanh niên, 1982. - 197tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nội dung gồm một số diễn văn, lời chào mừng, bài viết, bài nói chuyện, thư từ,...của M.I. Calinin về hoạt động của thanh niên và công tác đoàn thanh niên cộng sản.

     Phân loại: 3KT / B105V

     Từ khoá:Tiểu sử,Sự nghiệp cách mạng,Calinin, I.M.,Công tác thanh niên,Diễn văn,Thư từ,Công tác Đoàn,Đoàn thanh niên cộng sản,Bài viết

5. Chu Ngọc. CLB đoàn xã Tân An - Mô hình tập hợp thanh niên nông thôn có hiệu quả / Chu Ngọc // Quảng Ninh. - 1999. - Ngày 12 tháng 10(số 4771). - Tr.2

     Tóm tắt: Hoạt động đoàn của xã Tân An, những thành tựu đạt được dưới mô hình tập hợp thanh niên.

     Phân loại: ĐC235

     Từ khoá:Công tác Đoàn,Xã tân An,Huyện Yên Hưng,Quảng Ninh,Quảng Ninh,Thành uỷ

6. Chí Linh. Uông Bí sôi động "Thanh niên tình nguyện" / Chí Linh // Quảng Ninh. - 2002. - Ngày 15 tháng 11. - Tr.2

     Tóm tắt: Giới thiệu về phong trào thanh niên tình nguyện diễn ra trên địa bàn thị xã Uông Bí - Quảng Ninh. Nêu rõ các hoạt động cụ thể và các nội dung của phong trào.

     Phân loại: ĐC239

     Từ khoá:Quảng Ninh,Phong trào thanh niên,Hoạt động,Công tác Đoàn,Đoàn thanh niên,Uông Bí

7.  Công tác vận động thanh niên ở các nước xã hội chủ nghĩa. - H. : Thông tin lý luận, 1986. - 254tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài phát biểu của đại biểu các nước XHCN về sự nghiệp giáo dục, vận động thanh niên.

     Phân loại: C455T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008259

     Từ khoá:Công tác tưởng,Thanh niên,Nước xã hội chủ nghĩa,Vậ động,Giáo dục

8. Fadeev, A.. Đội cận vệ thanh niên : Tiểu thuyết / A. Fadeev ; Người dịch : Bùi Hiển, Nguyễn Văn Sỹ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001. - 19cm.

     Phân loại: N(519.1)3 / Đ452C

     Từ khoá:Tiểu thuyết,Văn học nước ngoài,Nga,Văn học hiện đại

9. Hoàng Dũng. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh mít tinh trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/1996) và đón nhận huân chương lao động hạng nhất / Hoàng Dũng // Quảng Ninh thứ bẩy. - 1996. - Ngày 23 tháng 2 (số 4222)

     Phân loại: ĐC23

     Từ khoá:Công tác đoàn,Đoàn TNCS tỉnh,Thành tựu,Quảng Ninh

10.  Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên. - In lần thứ 2, có bổ sung. - H. : Thanh niên, 1973. - 239tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết, bài nói và lời kêu gọi của Người đối với thanh niên. Các tư liệu được sắp xếp theo trình tự thời gian từ năm 1920 đến năm 1969

     Phân loại: 3K5H3 / H450C

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Giáo dục,Thanh niên,Bài viết,Bài phát biểu

11. Hồ Chí Minh. Về giáo dục thanh niên / Hồ Chí Minh. - H. : Thanh niên, 1969. - 192tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói, bài viết và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giáo dục thanh niên. Các tư liệu được sắp xếp theo trình tự thời gian từ năm 1920 đến năm 1969

     Phân loại: 3K5H3 / V250G

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Bài phát biểu,Bài viết,Giáo dục,Thanh niên

12.  Khoa học và thanh niên. - H. : Thanh niên, 1962. - 142tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết, bài phát biểu của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học về thanh niên với việc học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật

     Phân loại: 3KTV / KH401H

     Từ khoá:Khoa học kĩ thuật,Thanh niên,Bài viết,Bài phát biểu

13. Lê Duẩn. Con đường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của thanh niên / Lê Duẩn. - In lần thứ 2. - H. : Sự thật, 1976. - 43tr. ; 13cm.

     Tóm tắt: Bài nói chuyện của đồng chí Lê Duẩn về vai trò của Đoàn thanh niên và việc tu dưàng đạo đức cách mạng của thanh niên trong giai đoạn mới.

     Phân loại: 3KTV4 / C430Đ

     Từ khoá:Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh,Đạo đức cách mạng,Đạo đức,Thanh niên,Việt Nam,Bài nói chuyện

14. Lê Xuân Đồng. Một vài vấn đề về phương pháp công tác của Đoàn thanh niên / Lê Xuân Đồng. - H. : Thanh niên, 1961. - 83tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đề cập một số vấn đề về phương pháp công tác thanh vận của Đoàn thanh niên

     Phân loại: 3KTV.4 / M458V

     Từ khoá:Phương pháp,Đoàn thanh niên,Công tác Đoàn

15. Lênin, V.I.. Bàn về thanh niên / V.I. Lênin. - M. : Tiến bộ, 1981. - 422tr. ; 16cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài diễn văn, bài báo và những bức thư của Lênin bàn về thanh niên. Nghiên cứu hoàn cảnh thiếu niên dưới chế độ tư bản; Phong trào cách mạng của thanh niên sinh viên ở nước Nga. Cuối cùng là bàn về sự tham gia của thanh niên và vai trò của đoàn thanh niên trong cách mạng XHCN.

     Phân loại: 3K23 / B105V

     Từ khoá:Lênin, V.I.,Tác phẩm kinh điển,Thanh niên,Đoàn thanh niên,Bài diễn văn,Bài báo,Thư từ

16. Lêpêkhin, X.M.. Những nguyên lý Lênin nít về giáo dục thanh niên / X.M.Lêpêkhin ; Minh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 1978. - 249tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày những nguyên lý cơ bản của Lênin về công tác giáo dục thanh niên

     Phân loại: 3KTN / NH556N

     Từ khoá:Chủ nghĩa Mác - Lênin,Giáo dục thanh niên,Đoàn thanh niên

17. Lêvasôva, S.A.. Xây dựng đời sống văn hóa trong thanh niên / S.A.Lêvasôva, N.S.Xactxencô. - H. : Văn hóa nghệ thuật, 1961. - 55tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nhiều ý kiến, kinh nghiệm về cách ăn ở, đối xử trong gia đình, ngoài xã hội, cách làm việc hợp lý và nghỉ ngơi thoải mái, những cử chỉ, tác phong đúng đắn và phương pháp rèn luyện bản thân trở thành người có văn hoá

     Phân loại: 3KTV.4 / X126D

     Từ khoá:Đoàn thanh niên,Xây dựng,Đời sống văn hoá,Đoàn viên thanh niên

18.  Lịch sử của Đoàn thanh niên cộng sản Liên Xô. - H. : Thanh niên, 1982. - 379tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu sự trưởng thành, phát triển và những thành tựu của Đoàn thanh niên cộng sản Nga thời kỳ 1903 - 1920. Đồng thời nêu cương lênin về giáo dục cộng sản chủ nghĩa thế hệ trẻ.

     Phân loại: 3KN(519.1) / L302S

     Từ khoá:Đoàn thanh niên cộng sản,Liên Xô,Lịch sử,Cương lĩnh Đảng CS Liên Xô

19.  Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ninh : 1925  - 2000. - H. : Thanh niên, 2001. - 364tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về miền đất và con người Quảng Ninh. Ghi lại những hoạt động, những cống hiến của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh trong các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ.

     Phân loại: 3KTV.1(V125) / L302S

     Từ khoá:Đoàn thanh niên cộng sản,Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh,Thanh niên,Phong trào thanh niên,Quảng Ninh,Địa chí

20.  Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ninh 1925 - 2000 / B.s : Trương Công Ngàn (chủ biên), Phạm Hùng Sơn, Nguyễn Xuân Ký,.... - H. : Thanh niên, 2001. - 364tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về miền đất và con người Quảng Ninh. Ghi lại những hoạt động, những cống hiến của tổ chức Đoàn TN và phong trào thanh niên Quảng Ninh trong các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ.

     Phân loại: ĐC23 / L312S

     Từ khoá:Lịch sử,Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh,Phong trào thanh niên,1925 - 2000,Địa chí,Quảng Ninh

21.  Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ninh 1925 - 2000 / B.s : Trương Công Ngàn (chủ biên), Phạm Hùng Sơn, Nguyễn Xuân Ký,.... - H. : Thanh niên, 2001. - 364tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về miền đất và con người Quảng Ninh. Ghi lại những hoạt động, cống hiến của tổ chức Đoàn TN và phong trào thanh niên Quảng Ninh trong các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ.

     Phân loại: ĐC23 / L312S

     Từ khoá:Lịch sử,Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh,Phong trào thanh niên,1925 - 2000,Địa chí,Quảng Ninh

22.  Mô hình - kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Nxb. Ban chấp hành Đoàn thanh niên, 1997. - 67tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Giới thiệu những mô hình, kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh thông qua những việc lầm cao đẹp thể hiện trí thông minh, sự sáng tạo và lòng dũng cảm, chiến đấu, học tập, lao động và xây dựng kinh tế của nhiều cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên tiêu biểu

     Phân loại: 3KTV.5(V125) / M450S

     Từ khoá:Công tác Đoàn,Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Phong trào thanh niên,Mô hình,Kinh nghiệm,Quảng Ninh,Việt Nam

23. Nguyễn Cường. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh có gì mới / Nguyễn Cường // Quảng Ninh. - 1996. - Ngày 30 tháng 1 (số4199 ). - Tr.2

     Tóm tắt: Những thành tựu đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 1995.

     Phân loại: ĐC23

     Từ khoá:Quảng Ninh,Công tác đoàn,Phong trào thanh niên,Thành tựu

24. Nguyễn Lam. Đảng người tổ chức và lãnh đạo Đoàn thanh niên lao động chúng ta / Nguyễn Lam. - In lần thứ 3 có bổ sung. - H. : Thanh niên, 1961. - 67tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến vai trò của giai cấp vô sản và đảng tiền phong đối với việc vận động và lãnh đạo thanh niên. Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên lao động đối Đảng.

     Phân loại: 3KTV / Đ106N

     Từ khoá:Công tác Đoàn,Công tác tư tưởng,Tư tưởng chính trị,Đảng cộng sản Việt Nam,Đoàn thanh niên cộng sản,Việt Nam

25. Nguyễn Thi. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, thanh niên Quảng Ninh hãy anh dũng tiến lên, đi đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc / Nguyễn Thi // Quảng Ninh. - 1981. - Ngày 27 tháng 3(Số 2083). - Tr.1

     Tóm tắt: Nội dung bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thi Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh tại lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập đoàn.

     Phân loại: ĐC23

     Từ khoá:Quảng Ninh,Đoàn TN cộng sản Hồ chí Minh,Bí Thư,Tỉnh uỷ

26. Nguyễn Trung Hậu. Nhìn lại công tác phòng chống tệ nạn ma tuý của đoàn thanh niên thời gian qua / Nguyễn Trung Hậu // Quảng Ninh hằng tháng. - 2000. - số 15(3/2000). - Tr.11

     Tóm tắt: Điểm lại những công việc đã làm trong công tác phòng chống tệ nạn ma tuý của Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Ninh.

     Phân loại: ĐC23

     Từ khoá:Quảng Ninh,Công tác đoàn,Tệ nạn xã hội,Thanh niên,Phòng chống,Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

27. Nguyễn Đại Nghĩa. Đoàn thanh niên công ty than Cẩm Phả : Lá cờ đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh / Nguyễn Đại Nghĩa // Quảng Ninh. - 1995. - Ngày 18 tháng 3 (số 4065). - Tr.2

     Tóm tắt: Những hoạt động của Đoàn thanh niên công ty than Cẩm Phả và những thành tích đạt được.

     Phân loại: ĐC23

     Từ khoá:Quảng Ninh,Công tác Đoàn,Phong trào thanh niên,Công ty than Cẩm Phả

28. Phạm Mạnh Luân. Tuổi trẻ Yên Hưng và phong trào "Thanh niên lập nghiệp" / Phạm Mạnh Luân // Quảng Ninh. - 1995. - Ngày 26 tháng 1 (số 4043). - Tr.2

     Tóm tắt: Những hoạt động của Đoàn thanh niên Yên Hưng trong phong trào thanh niên lập nghiệp.

     Phân loại: ĐC235

     Từ khoá:Quảng Ninh,Thanh niên lập nghiệp,Công tác Đoàn,Phong trào thanh niên,Yên Hưng

29. Quý Sinh. Mấy kinh nghiệm nhận công trình thanh niên / Quý Sinh. - H. : Thanh niên, 1969. - 83tr. ; 13cm.

     Tóm tắt: Trình bày các kinh nghiệm hoạt động của Đoàn và thanh niên trong lĩnh vực tham gia quản lý, sản xuất xây dựng CNXH. Các kinh nghiệm trong sách phần lớn là những điển hình hoạt động Đoàn ở Quảng Ninh.

     Phân loại: 3KTV5 / M126K

     Từ khoá:Công tác đoàn,Sinh hoạt Đoàn,Địa chí,Quảng Ninh,Phong trào thanh niên,Phong trào thi đua XHCN,Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh,Kinh nghiệm

30. Quốc Tuấn. Năm 1994 năm "bản lề" đối với phong trào thanh niên / Quốc Tuấn // Quảng Ninh. - 1995. - Ngày 1 tháng 1 (số 4032 - 4033). - Tr.7

     Tóm tắt: Một số những hoạt động của Đoàn thanh niên Quảng Ninh năm 1994 và phương hướng phấn đấu năm 1995.

     Phân loại: ĐC23

     Từ khoá:Quảng Ninh,Năm 1994,Thành tựu,Phong trào thanh niên,Công tác Đoàn,Phương hướng

31.  Thanh niên : Cơ quan của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - H.

     Phân loại: JD

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JD.3163-3164

32.  Thanh niên : Cơ quan lý luận - Nghiệp vụ của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh. - H., 2017

     Phân loại: JD

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JD.004356

     Từ khoá:Tạp chí,Thanh niên,2017

33.  Thanh niên : Cơ quan lý luận - Nghiệp vụ của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh. - H., 2017

     Phân loại: JD

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JD.004357

     Từ khoá:Tạp chí,Thanh niên,2017

34.  Thanh niên : Cơ quan lý luận - Nghiệp vụ của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh. - H., 2017

     Phân loại: JD

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JD.004358

     Từ khoá:Tạp chí,Thanh niên,2017

35.  Thanh niên : Cơ quan lý luận - Nghiệp vụ của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh. - H., 2017

     Phân loại: JD

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JD.004359

     Từ khoá:Tạp chí,Thanh niên,2017

36.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003920

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

37.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003923

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

38.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003922

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

39.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003925

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

40.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003924

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

41.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003921

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

42.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003919

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

43.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003918

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

44.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003917

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

45.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003916

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

46.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003915

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

47.  Thanh niên : Diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - H., 2017

     Phân loại: JV1

     Ký hiệu kho: Kho Báo - Tạp chí: JV.003914

     Từ khoá:Báo chí,Thanh niên

48.  Thanh niên : Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. - H.

     Phân loại: JV1

49.  Thanh niên chủ nhật : Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. - H., 2010

50.  Thanh niên hãy tiếp tục xứng đáng hơn nữa vai trò xung kích trong lao động, chiến đấu và học tập // Quảng Ninh. - 1983. - Ngày 20 tháng 5 (Số 2303). - Tr.1

     Tóm tắt: Trích nội dung bài nói chuyện của đồng chí Lê Đại tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ 4

     Phân loại: ĐC232

     Từ khoá:Quảng Ninh,Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Đại hội đại biểu,Lần thứ 4,Bài nói chuyện,Bí thư,Tỉnh uỷ,Lê Đại

51.  Thanh niên trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước / Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng,.... - H. : Thanh niên, 1967. - 175tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm một số bài phát biểu và chỉ thị quan trọng của ban chấp hành Trung ương Đảng, Hồ Chủ Tịch, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng,... từ năm 1965 đến nay về thanh niên trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

     Phân loại: 3KTV5 / TH107N

     Từ khoá:Thanh niên,Kháng chiến chống Mỹ,Chỉ thị

52.  Thanh niên với nhiệm vụ chiến lược dân số và kế hoạch hoá gia đình / Nguyễn Sỹ Hạnh, Bùi Xuân Tiến. - Quảng Ninh : Uỷ ban dân số và kế hoạch hoá gia đình, 1989. - 45tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những văn bản pháp quy, hướng dẫn về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình trong thanh niên

     Phân loại: ĐC23 / TH107N

     Từ khoá:Địa chí,Quảng Ninh,Dân số,Kế hoạch hoá gia đình,Kế hoạch phát triển,Thanh niên

53. Thu Nguyệt. Tổng kết công tác Đoàn thanh niên và công tác Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam / Thu Nguyệt, Anh Sơn, Kim Thuỷ // Quảng Ninh. - 2002. - Ngày 16 tháng 1. - Tr.1 - 3

     Tóm tắt: Đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được của BCH Đoàn Thanh niên CS tỉnh Quảng Ninh và phong trào thanh niên thiếu nhi trong năm 2001 và đề  ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2002.

     Phân loại: ĐC23

     Từ khoá:Quảng Ninh,Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh,Công tác Đoàn,Phong trào thanh niên,Thành tích

54.  Truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên thị xã Uông bí / Nguyễn Đức Thành chủ biên. - Quảng Ninh : [Knxb], 2001. - 151tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Khái quát các hoạt động của Đoàn TN và phong trào thanh niên Uông Bí qua các thời kỳ lịch sử

     Phân loại: ĐC235 / TR527T

     Từ khoá:Lịch sử,Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh,Thị xã,Uông Bí,Phong trào thanh niên,Địa chí,Quảng Ninh

55. Trần Huy Liệu. Đảng thanh niên (1926-1927) : Tập tài liệu và hồi ký / Trần Huy Liệu. - H. : Sử học, 1961. - 66tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu qua về quá trình hoạt động và phát triển của thanh niên trong thời kì thực dân pháp xâm lược (1926 - 1927)

     Phân loại: 3KTV / Đ106T

     Từ khoá:Đảng cộng sản Việt Nam,Đoàn thanh niên,Hồi kí

56. Trần Phương. Đoàn thanh niên với cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã / Trần Phương. - H. : Thanh niên, 1963. - 34tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nêu vai trò của đoàn thanh niên với cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã.

     Phân loại: 3KTV5 / Đ406T

     Từ khoá:Công tác Đoàn,Quản lí hợp tác xã,Hợp tác xã,Đoàn thanh niên

57. Tô Ngọc Quý. Lực lượng đoàn viên, thanh niên bưu điện tỉnh Quảng Ninh góp phần quan trọng vào thắng lợi thực hiện chiến lược "Tăng tốc" của ngành / Tô Ngọc Quý // Quảng Ninh thứ bẩy. - 2000. - Ngày 27 tháng 5 (số 4869). - Tr.2

     Tóm tắt: Những thành tựu đạt được của đoàn thanh niên bưu điện tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: ĐC451

     Từ khoá:Quảng Ninh,Thành tựu,Thời kì đổi mới,Bưu điện

58. Tú Anh. Thanh niên tình nguyện đền ơn đáp nghĩa / Tú Anh // Quảng Ninh. - 2002. - Ngày 12 tháng 7. - Tr.2

     Tóm tắt: Đề cập đến phong trào thanh niên tình nguyện đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Giới thiệu các hoạt động tình nguyện, những thành tích của phong trào Đoàn thanh niên ở một số địa phương và cơ quan, đơn vị của tỉnh.

     Phân loại: ĐC239

     Từ khoá:Quảng Ninh,Công tác đoàn,Phong trào thanh niên

59.  Tổng quan tình hình thanh niên công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi : Tài liệu tham khảo phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 1999. - 307tr. ; 19cm

     ĐTTS ghi : Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

     Tóm tắt: Cơ cấu dân số, nhận thức và thái độ chính trị, học vấn và phát triển tài năng, lao động, nghề nghiệp, việc làm, đời sống văn hóa tinh thần, tình trạng phạm tội, tệ nạn xã hội. Đồng thời đánh giá rõ đối tượng thanh niên trong các cơ quan tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội và thanh niên Việt Nam định cư ở nước ngoài ; tổng kết công tác Đoàn nhiệm kì 1992 - 1997 ; dự báo tinhd hình, các giải pháp đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

     Phân loại: 3KTV / T455Q

     Từ khoá:Công tác Đoàn,Thiếu niên,Sinh viên,Phong trào thanh niên,Phong trào sinh viên,Xây dựng Đoàn,Thái độ,Chính trị,Nếp sống,Đoàn thanh niên,Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Đời sống văn hóa,Truyền thống cách mạng,Nghề nghiệp,Tệ nạn xã hội

60. Vũ Quang. Đội viên thiếu niên tiền phong hãy phấn đấu và rèn luyện để trở thành Đoàn viên thanh niên lao động Việt Nam / Vũ Quang. - H. : Kim Đồng, 1966. - 62tr. ; 13cm.

     Tóm tắt: Nội dung là bài nói chuyện của Đồng chí Vũ Quang với các đội viên lớn nhân dịp kỉ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đoàn, kêu gọi đội viên phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đoàn viên.

     Phân loại: 3KPV / Đ452V

     Từ khoá:Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,Lời kêu gọi,Bài nói chuyện,Đội viên,Công tác Đội,Việt Nam

61.  Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh : Do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV thông qua. - H. : Thanh niên, 1981. - 78tr. ; 13cm.

     Tóm tắt: Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV thông qua quy định về quyền lợi, nghĩa vụ, vai trò, nguyên tắc hoạt động của Đoàn thanh niên.

     Phân loại: 3KTV / Đ309L

     Từ khoá:Đoàn thanh niên cộng sản,Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh,Điều lệ

62.  Đoàn thanh niên với việc chấp hành và đấu tranh bảo vệ pháp luật. - H. : Thanh niên, 1968. - 156tr. ; 13cm.

     Tóm tắt: Giáo dục đoàn thanh niên nắm vững và qua đó có những biện pháp tuyên truyền và bảo vệ pháp luật.

     Phân loại: 3KTV5 / Đ406T

     Từ khoá:Xây dựng đất nước,Xây dựng CNXH,Bảo vệ pháp,Công tác Đoàn,Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh

63. Đăng Trung. Câu lạc bộ thanh niên / Đăng Trung. - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 1987. - 95tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nguyên tắc, chức năng, nội dung hình thức chủ yếu tổ chức và thực hiện câu lạc bộ thanh niên

     Phân loại: 3KTV.51 / C125L

     Từ khoá:Đoàn thanh niên,Câu lạc bộ thanh niên

64.  Đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 4 khai mạc và thành công tốt đẹp // Quảng Ninh. - 1983. - Ngày 20 tháng 5 (Số 2303). - Tr.1

     Tóm tắt: Ghi lại diễn biến ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ 4

     Phân loại: ĐC232

     Từ khoá:Quảng Ninh,Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Đại hội đại biểu,lần thứ 4

65.  Đảng, Bác Hồ dạy thanh niên. - H. : Thanh niên, 1967. - 20tr. ; 13cm.

     Tóm tắt: Thơ của Bác và Ban chấp hành Trung ương Đảng gửi Đoàn thanh niên nhân ngày 2/9/1965 và 26/3/1966.

     Phân loại: 3KTV4 / Đ106B

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Đảng cộng sản Việt Nam,Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh

66. Đặng Quốc Bảo. Thanh niên và công tác thanh niên trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta / Đặng Quốc Bảo. - H. : Thanh niên, 1982. - 102tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của đồng chí Đặng Quốc Bảo về vấn đề thanh niên và công tác thanh niên trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

     Phân loại: 3KTV / TH107N

     Từ khoá:Đoàn thanh niên,Công tác Đoàn,Cách mạng XHCN,Thanh niên,Việt Nam

67. Đỗ Ngọc Hà. Nhìn lại hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thanh niên nông thôn 5 năm qua / Đỗ Ngọc Hà // Quảng Ninh. - 2002. - Ngày 14 tháng 6. - Tr.2

     Tóm tắt: Đề cập tới kết quả của các chương trình hoạt động thực hiện việc chuyển giao phổ biến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

     Phân loại: ĐC239

     Từ khoá:Quảng Ninh,Phong trào thanh niên,Thanh niên,Công tác thanh niên,Chuyển giao công nghệ,Tiến bộ kĩ thuật,Nông thôn

000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

68. Abraham, Nikhil. Getting a coding job for dummes / Nikhil Abraham. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2015. - 278p. ; 24cm.

     Phân loại: 005.1 / G207T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005489

     Từ khoá:Tin học,Lập trình

69.  Beginning perl. - Indianapolis : John Wiley & Sons, 2012. - 715p. ; 24cm.

     Phân loại: 005.2 / B200G

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005500

     Từ khoá:Tin học,Lập trình

70. Bradley, Sean V.. Win the game of goole - opoly / Sean V. Bradley. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2015. - 249p. ; 24cm.

     Phân loại: 025 / W311T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005412

     Từ khoá:Dữ liệu,Thương mại điện tử,Công cụ tìm kiếm,Trang web

71. Breen, Derek. Creating digital animations / Derek Breen. - Hoboken : Wiley, 2018. - 122p. ; 22cm.

     Phân loại: 005.1 / C000R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005351

     Từ khoá:Lập trình máy tính,Hoạt hình,Vẽ

72. Burd, Barry. Java programming for android developers / Barry Burd. - 2nd ed.. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017. - 437p. ; 24cm.

     Phân loại: 005.1 / J100V

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005479

     Từ khoá:Ngôn ngữ lập trình,Ngôn ngữ Java,Phần mềm máy tính

73. Caliskan, Mert. Beginning spring / Mert Caliskan, Kenan Sevindik. - Indianapolis : Wrox, a Wiley brand, 2015. - 438p. ; 24cm.

     Phân loại: 005.1 / B200G

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005501

     Từ khoá:Tin học,Ngôn ngữ lập trình

74. Carlberg, Conrad. Excel sales forecasting for dummies / Conrad Carlberg. - 2nd ed.. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 392p. ; 24cm.

     Phân loại: 005.5 / E200X

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005475

     Từ khoá:Tin học,Phần mềm excel,Dự đoán,Giá bán

75. Fain, Yakov. Java programming 24-hour trainer / Yakov Fain. - 2nd ed.. - Indianapolis : John Wiley and Sons, 2018. - 587p. ; 24cm.

     Phân loại: 005.1 / J100V

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005497

     Từ khoá:Tin học,Ngôn ngữ lập trình,Ngôn ngữ Java

76. Gookin, Dan. Word 2016 for professionnals for dumumies / Dan Gookin. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 628p. ; 24cm.

     Phân loại: 005.52 / W400R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005488

     Từ khoá:Tin học,Phần mềm máy tính,Phần mềm Word

77. Holland, Eva. Adventures in coding / Eva Holland, Chris Minnick : Wiley, 2006. - 300p. ; 24cm.

     Phân loại: 005.1 / A100D

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005421

78. Minnick, Chris. Writing computer code / Chris Minnick, Eva Holland. - Hoboken : Wiley, 2016. - 123p. ; 22cm.

     Phân loại: 005.1 / W000R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005349

     Từ khoá:Máy tính,Lập trình,Sách thiếu nhi

79. Mueller, John Paul. Aws for admins for dummies / John Paul Mueller. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017. - 384p. ; 24cm.

     Phân loại: 006.7 / A100W

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005487

     Từ khoá:Tin học,Hệ thống đa phương tiện

80. Scott, Brendan. Python for kid for dummies / Brendan Scott. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2015. - 315p. ; 24cm.

     Phân loại: 005.1 / P600T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005474

     Từ khoá:Tin học,Trò chơi,Trẻ em

81. Wempen, Faithe. Microsoft office 2016 at work for dummies / Faithe Wempen. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. - 452p. ; 22cm.

     Phân loại: 005.5 / M300C

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005490

     Từ khoá:Tin học,Phần mềm máy tính

82. Wentk, Richard. Raspberry Pi for kids for dummies / Richard Wentk. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2015. - 338p. ; 24cm.

     Phân loại: 004.1 / R100S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005476

     Từ khoá:Tin học,Máy tính

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC

83.  HBR guide to emotional intelligence : Build trust and influence, strengthen relationships, lead with resilience. - Boston : Harvard Business Review Pres, 2017. - 244p. ; 23cm.

     Phân loại: 152.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005523

     Từ khoá:Tâm lí,Cảm xúc

84.  HBR guide to managing stress at work : Renew your energy. Lighten the load. Strike a better balance / Heidi Grant Hhalvorson, Bronwyn Fryer, Edward M. Hallowell.... - Boston : Harvard Business Review Pres, 2014. - 174p. ; 23cm.

     Phân loại: 158 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005520

     Từ khoá:Tâm lí học,Nghề nghiệp

85. Hornickel, Jim. Negotiating success : Tips and tools for building rapport and dissolving conflict while still getting what you want / Jim Hornickel. - Hoboken : Wiley, 2014. - 258 p. ; 24cm.

     Phân loại: 158 / N200G

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005537

     Từ khoá:Đàm phán,Khủng hoảng,Bí quyết thành công

86.  100 lỗi thanh niên dễ mắc phải : Giúp bạn dễ dàng thành công trong cuộc sống & sự nghiệp / Kim Thuỷ biên soạn. - H. : Lao động xã hội, 2006. - 328tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Trình bày 100 lỗi thanh niên dễ mắc phải trong cuộc sống hàng ngày đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm giúp bạn trẻ thành công trong cuộc sống và sự nghiệp

     Phân loại: 158 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023883

                          Kho Mượn: M.000247

     Từ khoá:Tâm lí,Tâm lí lứa tuổi,Tâm lí cá nhân,Thanh niên

87. Văn Tùng. Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên / Văn Tùng. - In lần thứ 2 có bổ sung. - H. : Thanh niên, 2010. - 197tr. ; 21cm.

     Phân loại: 172 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028370

                          Kho Mượn: M.014393-14394

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Giáo dục đạo đức,Đạo đức cách mạng,Đoàn thanh niên,Đoàn viên

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI

88. Abrami, Regina M.. Can China lead? : Reaching the limits of power and growth / Regina M. Abrami, William C. Kirby, F. Warren McFarlan. - Boston : Harvard Business Review Pres, 2014. - 257p. ; 24cm.

     Phân loại: 330.951 / C105C

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005384

     Từ khoá:Kinh tế,Trung Quốc

89. Best, Joel. Social problems / Joel Best. - 3 ed. - New York : W.W. Norton & Company, 2017. - 381 p. ; 21cm.

     Phân loại: 306 / S400C

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005513

90.  Bài nói chuyện của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị Đại biểu Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. - Quảng Ninh : Ty văn hóa thông tin Quảng Ninh, 1974. - 25tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Bài nói chuyện của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, tư tưởng và hoạt động của Đoàn thanh niên

     Phân loại: 324.2597 / B103N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000201

                          Kho Mượn: MC.001247

     Từ khoá:Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh,Trường Chinh,Hội nghị

91.  Bác Hồ với thanh niên / Nguyễn Văn Dương sưu tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2017. - 254tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, góp phần làm rõ hơn quan điểm của Bác về giáo dục thanh niên, về vai trò to lớn của thế hệ trẻ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; khẳng định tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với thanh niên và lòng kính yêu Bác của thế hệ trẻ Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / B101H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031565

                          Kho Mượn: M.031469-31470

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Thanh niên,Truyện kể

92. Bêlốp, Viachêxláp. Tuổi trẻ trên công trường xung kích thanh niên cộng sản / Viachêxláp Bêlốp ; Vũ Thọ dịch. - H. : Thanh niên, 1987. - 101tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài học quí và bổ ích được rút ra từ phong trào lao động xung kích của thanh niên Xô Viết

     Phân loại: 324.0947 / T515T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.009800

                          Kho Mượn: MC.001265-1266

     Từ khoá:Công tác thanh niên,Thanh niên,Lao động,Thanh niên cộng sản,Liên Xô

93. Bônđa, Alêchxanđrơ. Chủ nghĩa xã hội và thanh niên / Alêchxanđrơ Bônđa. - H. : Thanh niên, 1987. - 97tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Vai trò quyền hạn của thanh niên trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước, tìm hiểu nguyện vọng, khả năng của thế hệ thanh niên hướng họ phát huy khả năng to lớn của mình trong việc xây dựng đất nước

     Phân loại: 335 / CH500N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.009699

     Từ khoá:Chủ nghĩa xã hội,Thanh niên,Tư tưởng

94.  Bản hùng ca tuổi thanh niên / Nguyễn Văn Phong chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006. - 292tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Trình bày sơ lược lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những lời dạy của Hồ Chủ tịch, các nhà lãnh đạo Đảng đối với thanh niên. Giới thiệu một số thanh niên ưu tú là cán bộ Đoàn tiêu biểu trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ đổi mới đất nước

     Phân loại: 324.2597 / B105H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023917

                          Kho Mượn: M.000298

     Từ khoá:Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Thanh niên,Cán bộ chính trị,Công tác Đoàn

95. Calinin, M.I.. Bàn về thanh niên / M.I. Calinin; Vũ Quang Minh dịch. - H. : Thanh niên, 1982. - 197tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những mẩu chuyện, bài trích và các bài diễn văn về hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Lênin nói riêng  và thanh niên cộng sản toàn thế giới nói chung

     Phân loại: 324.247 / B105V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.006507

     Từ khoá:Đoàn thanh niên,Nga,Thanh niên,Quốc tế cộng sản

96. Chu Huy Mân. Thanh niên trong các lực lượng vũ trang với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước / Chu Huy Mân. - H. : Quân đội nhân dân, 1980. - 30tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nội dung bài nói chuyện của Đại Tướng Chu Huy Mẫn Uỷ viên bộ chính trị Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ 2 về yêu cầu đối với thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

     Phân loại: 324.2597 / TH107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005832

     Từ khoá:Công tác thanh niên,Bảo vệ Tổ Quốc,Thanh niên

97. Chu Xuân Việt. Cơ sở lí luận và thực tiễn của chiến lược phát triển thanh niên / Chu Xuân Việt. - H. : Thanh niên, 2005. - 235tr. ; 19cm.

     Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn của chiến lược phát triển thanh niên. Nêu một số vấn đề về nội dung của chiến lược phát triển thanh niên.

     Phân loại: 324.2597 / C460S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022849

                          Kho Mượn: MC.001275

     Từ khoá:Phong trào thanh niên,Thanh niên,Chiến lược phát triển,Chiến lược con  người,Việt Nam

98. Chính sách và quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở một số nước trên thế giới : Tài liệu tham khảo / Biên soạn: Nguyễn Văn Trung ch.b, Bùi Sỹ Hòe, Trần Hoài Nam,.... - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 85tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nêu lên sự cần thiết phải ban hành chính sách phát triển và quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Trình bày một số mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước với thanh niên ở một số nước.

     Phân loại: 305.24 / CH312S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015140

                          Kho Mượn: MC.001268

     Từ khoá:Quản lí nhà nước,Chính sách,Thanh niên,Chính sách xã hội

99.  Chính sách đối với thanh niên : Lý luận và thực tiễn / Nguyễn Văn Chung chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 172tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu thanh niên và chính sách thanh niên ; Thực trạng về đời sống vật chất, tinh thần và lối sống của thanh niên hiện nay và đổi mới chính sách thanh niên theo yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng nước ta trong thời kỳ mới.

     Phân loại: 305.24 / CH312S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.014398

     Từ khoá:Thanh niên,Việt Nam

100.  Công tác chi đoàn trong thanh niên học sinh : Sách cho cán bộ đoàn cơ sở. - H. : Thanh niên, 1974. - 105tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, lao động và công tác tổ chức của chi đoàn trong nhà trường xã hội chủ nghĩa

     Phân loại: 373.02 / C455T

     Từ khoá:Chi đoàn,Nhà trường,Đoàn thanh niên,Công tác đoàn

101.  Công tác công đoàn công tác đoàn thanh niên trong xí nghiệp công nghiệp. - H. : Sự thật, 1972. - 70tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Cung cấp một số kiến thức cơ bản về quản lý công nghiệp, quản lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, làm rõ những vấn đề cơ bản, lâu dài, vừa thiết thực, cấp bách như: mục đích, yêu cầu, nội dung cải tiến quản lý xí nghiệp theo từng bước, phương hướng, yêu cầu của cải tiến qủan lý trong những bước tiếp theo...

     Phân loại: 331(V)03 / C455T

     Từ khoá:Công tác,Công đoàn,Đoàn thanh niên,Xí nghiệp công nghiệp

102.  Công tác văn hóa với sự nghiệp giáo dục thanh niên. - H. : Thanh niên, 1962. - 77tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghị quyết của trung ương Đoàn và phát triển của đồng chí Lê Liêm - thứ trưởng Bộ văn hoá về việc đẩy mạnh công tác văn hoá trong thanh niên; Tầm quan tọng của côngtác văn hoá trong sự nghiệp giáo dục thanh niên; Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên lao động trong công tác văn hoá

     Phân loại: 324.2 / C455T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001211

     Từ khoá:Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Văn hóa,Thanh niên,Giáo dục

103. Dương Tự Đam. Những phương pháp tiếp cận thanh niên hiện nay / Dương Tự Đam. - In lần thứ hai. - H. : Thanh niên, 1999. - 91tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số đặc điểm và vai trò của thanh niên Việt Nam đối với sự phát triển đất nước. Sự chuyển đổi về định hướng giá trị của thanh niên trong thời kì mới và nội dung giáo dục định hướng giá trị cho thanh niên

     Phân loại: 305.235 / NH556P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017081

                          Kho Mượn: MC.001263

     Từ khoá:Phong trào thanh niên,Thanh niên,Việt Nam

104. Dương Tự Đam. Phương pháp, kỹ năng và nghiệp vụ giáo dục thanh niên / Dương Tự Đam. - H. : Thanh niên, 2008. - 203tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến một số phương pháp khoa học trong giáo dục thanh niên, các hình thức, giải pháp giáo dục, các mô hình tổ chức, giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,....

     Phân loại: 324.09597 / PH561P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027221

                          Kho Mượn: M.009687-9688

     Từ khoá:Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Giáo dục chính trị,Thanh niên,Việt Nam

105. Dương Tự Đam. Thanh niên với việc làm hướng nghiệp và phát triển tài năng / Dương Tự Đam. - H. : Thanh niên, 2008. - 187tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến vấn đề tuổi trẻ Việt Nam với sự phát triển khoa học và công nghệ; thanh niên với vấn đề lao động, việc làm, nghề nghiệp và phát triển tài năng. Những chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục, đào tạo nghề và phát triển tài năng cho thanh niên

     Phân loại: 331.702084 / TH107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027215

                          Kho Mượn: M.009676

     Từ khoá:Hướng nghiệp,Lao động,Thanh niên,Tài năng,Khoa học công nghệ

106. Dương Tự Đạm. Gia đình trẻ và việc hình thành nhân cách thanh niên / Dương Tự Đạm. - H. : Thanh niên, 1999. - 135tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Nhận thức lý luận, thực tiễn và đánh giá thực trạng, vai trò của gia đình trong sự phát triển nhân cách thanh thiếu niên ; vị trí của việc giáo dục, nuôi dạy con cái, những phương pháp giáo dục con cái trong gia đình và vai trò vị trí của Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục thanh thiếu niên và gia đình trẻ

     Phân loại: 371.11 / GI100Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016836

                          Kho Mượn: MC.003354

     Từ khoá:Gia đình,Nhân cách,Thanh niên,Giáo dục

107.  Hướng dẫn mới về công tác tổ chức đảng, công đoàn, lao động, đoàn thanh niên, phụ nữ và hoạt động của hội chữ thập đỏ trong trường học / Sưu tầm và hệ thống hóa: Quý Long, Kim Thư. - H. : Lao động - Xã hội, 2016. - 430tr. ; 28cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng trong trường học; quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học; quy định mới nhất về công tác quản lý cán bộ ngành giáo dục theo Bộ luật lao động...

     Phân loại: 349.597 / H561D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006064

                          Kho Mượn: M.027922

     Từ khoá:Trường học,Việt Nam,Văn bản pháp qui,Luật lao động,Công đoàn,Tổ chức Đảng

108.  Hướng dẫn xây dựng các mô hình hoạt động của Hội liên hiệp thanh niên : Tài liệu dành cho cán bộ Hội cơ sở. - Quảng Ninh : Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 2003. - 126tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đưa ra mô hình hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 369.4 / H561D

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001369

     Từ khoá:Hội thanh niên,Địa chí,Quảng Ninh

109. Hồ Chí Minh. Về giáo dục thanh niên / Hồ Chí Minh. - H. : Thanh niên, 1980. - 455tr. ; 16cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những bài nói, bài viết, thư từ...của Bác nói về công tác giáo dục, bồi dưàng thanh niên từ tháng 12/1920 đến năm 1969.

     Phân loại: 335.4346 / V250G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000713

                          Kho Mượn: MC.000872

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Tác phẩm,Thanh niên,Công tác tư tưởng,Đoàn thanh niên,Bài nói chuyện,Bài viết,Thư từ

110. Hồ Chí Minh. Về giáo dục và tổ chức thanh niên / Hồ Chí Minh. - H. : Thanh niên, 1999. - 487tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói chuyện, bài phát biểu của Hồ Chí Minh về công tác giáo dục thanh niên và xây dựng Đoàn.

     Phân loại: 335.4346 / V250G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019054

                          Kho Mượn: MC.000845, MC.000867

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh,Bài viết,Bài phát biểu,Bài nói chuyện,Công tác Đoàn,Việt Nam

111. Hồ Chí Minh. Về vai trò và nhiệm vụ của thanh niên / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1978. - 103tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những bài viết và nói chọn lọc của Hồ Chí Minh về vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của thanh niên từ năm 1925 đến 1969.

     Phân loại: 335.4346 / V250V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.000291

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh,Thanh niên

112.  Hồ Chủ Tịch với thanh niên và thiếu nhi. - H. : Thanh niên, 1961. - 83tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết, bài phát biểu, thư từ nói lên sự quân tâm sâu sắc của Người đối với thanh niên và thiếu niên nhi đồng

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003276

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Thanh niên,Thiếu niên

113. Hồng Hà. Thời thanh niên của Bác Hồ / Hồng Hà. - H. : Thanh niên, 1976. - 201tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu thời thanh niên của Hồ Chủ Tịch từ lúc Người lên tàu "Đô đốc Latusơ Tơrêvin" đi tìm đường cứu nước năm 1911 cho đến khi Người quay trở về lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng đất nước

     Phân loại: 335.4346 / TH462T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.004000

     Từ khoá:Tiểu sử,Sự nghiệp,Hồ Chí Minh

114. Hồng Hà. Thời thanh niên của Bác Hồ / Hồng Hà. - In lần thứ 7, có bổ sung. - H. : Thanh niên, 1999. - 200tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Những mẩu chuyện về thời thanh niên của Bác Hồ trên con đường đi tìm đường cứu nước

     Phân loại: 335.4346 / TH462T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016541

                          Kho Mượn: MC.001024

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Hồi kí,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Sự nghiệp,Tiểu sử

115.  Kỷ yếu đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3. - Quảng Ninh : Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 2006. - 126tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu trong đại hội thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3

     Phân loại: 369.4 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001367-1368

     Từ khoá:Đại hội đại biểu,Hội Thanh niên,Kỉ yếu,Địa chí,Quảng Ninh

116. Leenin, V.I.. Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên / V.I.Lênin. - H. : Sự thật, 1987. - 34tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nội dung bài diễn văn "Nhiệm vụ của đoàn thanh niên" được Lênin đọc tại Đại Hội III toàn Nga của Đoàn thanh niên cộng sản Nga ngày 2/10/1920; Nêu lên nhiệm vụ và vai trò của đoàn thanh niên trong công cuộc xây dựng xã hội

     Phân loại: 335.412 / NH304V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.009196

     Từ khoá:Lênin, V.I.,Đoàn thanh niên cộng sản,Vai trò,Chủ nghĩa Mác - Lênin,Đường lối cách mạng,Tư tưởng Mác - Lênin

117.  Luật thanh niên năm 2005. - H. : Tư pháp, 2006. - 58tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nêu sự cần thiết ban để ban hành luật thanh niên và những nội dung cơ bản của Bộ luật. Giới thiệu toàn văn Luật thanh niên năm 2005.

     Phân loại: 346.597 / L504T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024613

                          Kho Mượn: M.001391

     Từ khoá:Pháp luật,Thanh niên,Việt Nam,Luật thanh niên,Văn bản pháp luật

118.  Luật Thanh niên năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Hồng Đức, 2017. - 131tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Thanh niên  được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005  và một số văn bản hướng dẫn thi hành.

     Phân loại: 346.597 / L504T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.000088-92, LC.001192-1196

     Từ khoá:Pháp luật,Luật thanh niên,Việt Nam

119. Lê Duẩn. Thanh niên với cách mạng xã hội chủ nghĩa / Lê Duẩn. - In lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 1976. - 374tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài nói của đồng chí Lê Duẩn về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay.Đề cập đến phương hướng, nội dung rèn luyện và xây dựng lập trường tư tưởng, đạo đức và ý thứcl àm chủ tập thể của tần lớp thanh niên.

     Phân loại: 324.2 / TH107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001247

     Từ khoá:Thanh niên,Cách mạng XHCN,Vai trò,Nhiệm vụ

120. Lê Hiến Mai. Thanh niên các lực lượng vũ trang nhân dân quyết tâm sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại / Lê Hiến Mai. - H. : Quân đội nhân dân, 1971. - 59tr. ; 13cm.

     Tóm tắt: Bài giáo dục chính trị của đồng chí Lê Hiến Mai đối với đội ngũ thanh niên trong các lực lượng vũ trang nhân dân.

     Phân loại: 355(V)131 / TH107N

     Từ khoá: Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh,Lực lượng vũ trang,Giáo dục chính trị,Tư tưởng chính trị,Việt Nam

121. Lênin, V. I.. Bàn về vai trò và nhiệm vụ thanh niên / V.I. Lênin, J. Stalin. - H. : Sự thật, 1953. - 53tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Một số bài diễn văn, bài viết của Lênin và Stalin về vai trò và nhiệm vụ của thanh niên với công cuộc cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội XHCN

     Phân loại: 355.43 / B105V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001009

     Từ khoá:Vai trò,Nhiệm vụ,Thanh niên,Công tác thanh niên,Diễn văn,Xây dựng CNXH

122. Lênin, V.. Về nhiệm vụ giáo dục thanh niên / V. Lênin, J. Stalin. - H. : Thanh niên, 1968. - 47tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những đoạn và bài văn nói về công tác giáo dục là nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn thanh niên cộng sản; Nội dung và tính chất riêng của phương pháp giáo dục thanh niên

     Phân loại: 335.43 / V250N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001357

     Từ khoá:Lênin, V.I.,Giáo dục,Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Thanh niên

123. Lêpêkhin, X.M.. Những nguyên lý Lê-nin-nít về giáo dục thanh niên / X.M. Lêpêkhin; Minh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 1978. - 249tr. ; 18cm.

     Tóm tắt: Vấn đề xã hội và thanh niên. Sự lãnh đạo của Đảng, cơ sở của việc giáo dục thanh niên. chủ nghĩa cộng sản: nguyên tắc giáo dục chủ đạo cho thanh niên của đoàn TNCS Lê nin Liên xô

     Phân loại: 324.247 / NH556N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.004841

     Từ khoá: Đoàn thanh niên,Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin,Thanh niên,Nguyên lí,Liên xô

124. Lưu Ngọc Khải. Thanh niên quân đội với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay : Sách chuyên khảo / Lưu Ngọc Khải, Nguyễn Văn Tùng. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 146tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến một số vấn đề lý luận về bản sắc văn hóa dân tộc, vai trò của thanh niên quân đội trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay, thực trạng, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong việc giữ gin bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay.

     Phân loại: 355.009597 / TH107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029407

                          Kho Mượn: M.021987-21988

     Từ khoá:Quân đội nhân dân,Thanh niên,Bản sắc văn hóa,Văn hóa dân tộc,Việt Nam

125.  Lịch sử Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên Việt Nam (1925 - 2014) / Phạm Bá Khoa chủ biên. - H. : Thanh niên, 2014. - 848tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những chặng đường phát triển của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên Việt Nam nước ta qua các giai đoạn: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

     Phân loại: 396.409597 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005667

                          Kho Mượn: M.024300

     Từ khoá:Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam,Lịch sử,Thanh niên,Việt Nam

126.  Lịch sử đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên huyện Yên Hưng (1930 - 2000). - Quảng Ninh : Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Hưng, 2005. - 194tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những cống hiến của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên huyện Yên Hưng giai đoạn 1930 - 2000

     Phân loại: 324.09597 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001370

     Từ khoá:Lịch sử,Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Địa chí,Yên Hưng,Quảng Ninh

127.  Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ninh : 1925 - 2000 / Biên soạn: Trương Công Ngàn chủ biên, Phạm Hùng Sơn, Nguyễn Xuân Ký,.... - H. : Thanh niên, 2001. - 364tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về miền đất và con người Quảng Ninh ghi lại những hoạt động, những cống hiến của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh trong các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ.

     Phân loại: 324.20959729 / L312S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000826-827

                          Kho Mượn: MC.001279

     Từ khoá:Lịch sử,Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Quảng Ninh,Phong trào thanh niên,Địa chí

128.  Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam : 1925 - 1999. - H. : Thanh niên, 2001. - 734tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Trình bày có hệ thống hoạt động, thành tích và vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ 1925 - 1999.

     Phân loại: 324.2597 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018139

                          Kho Mượn: MC.001273

     Từ khoá: Lịch sử,Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Phong trào thanh niên,Việt Nam

129.  Lời dạy của các lãnh tụ Đảng ta đối với thanh niên. - H. : Thanh niên, 1959. - 135tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trích lược những lời dạy bảo của các đồng chí lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam về thanh niên

     Phân loại: 324.2 / L462D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000617

     Từ khoá: Giáo dục,Lãnh tụ,Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Thanh niên

130.  Mô hình - kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh. - Quảng Ninh : [Knxb], 1997. - 67tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về một số mô hình, kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh

     Phân loại: 324.20959729 / M450H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000560-561

                          Kho Mượn: MC.001264, MC.001289

     Từ khoá:Công tác Đoàn,Kinh nghiệm,Thanh niên,Địa chí,Quảng Ninh,Đoàn thanh niên cộng sản,Mô hình

131.  Một số mô hình hoạt động Đoàn, hội trong thanh niên trường học. - H. : Thanh niên, 2002. - 191tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số mô hình hoạt động khối Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề khối phổ thông trung học.

     Phân loại: 324.2597 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019718

                          Kho Mượn: MC.001262

     Từ khoá:Công tác Đoàn,Trường quân sự,Việt Nam,Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Trường đại học,Trường trung học

132.  Một vài ý kiến về vấn đề lý tưởng và tiền đồ của thanh niên. - H. : Thanh niên, 1959. - 27tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Lược ghi bài nói chuyện của đồng chí Tố Hữu tại trường huấn luyện cán bộ Đoàn thanh niên lao động Việt Nam ngày 15/10/1958

     Phân loại: 324.2597 / M458V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001187

     Từ khoá:Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Công tác Đoàn,Bài nói chuyện,Tố Hữu

133. Nguyễn Quang Liệu. Cuộc vận động thanh niên miền Bắc của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975) / Nguyễn Quang Liệu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 302tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày quá trình chỉ đạo thực hiện công tác vận động thanh niên miền Bắc của Đảng từ năm 1965 đến năm 1975. Từ đó làm rõ vai trò, đóng góp to lớn của thanh niên miền Bắc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và rút ra những kinh nghiệm nhằm phục vụ công tác vận động thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

     Phân loại: 324.25970753 / C514V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029103

                          Kho Mượn: M.019061-19062

     Từ khoá: Chính trị,Vận động quần chúng,Thanh niên,Kháng chiến chống Mỹ,Miền Bắc,Việt Nam

135. Nguyệt Hà. Nhiều hoạt động nổi bật trong tháng thanh niên / Nguyệt Hà // Than - Khoáng sản Việt Nam.- 2010.- Số 6.- Tr.23 (JD.003260)

     Tóm tắt: Giới thiệu các hoạt động nổi bật của đoàn than Quảng Ninh trong tháng thanh niên với chủ đề "Tuổi trẻ Đoàn than Quảng Ninh vì mục tiêu an toàn - tiến độ - chất lượng - hiệu quả, chung tay hành động bảo vệ môi trường".

     Phân loại: 324.2597 / NH309H

     Từ khoá:Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Ngành than,Bảo vệ môi trường,Quảng Ninh

136.  Sổ tay công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nhiệm vụ trọng tâm hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) / Tuyển chọn: Tăng Bình, Ngọc Tuyền. - H. : Thanh niên, 2017. - 431tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu kỹ năng công tác dành cho bí thư và cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt  và tuyên truyền  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh; Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên và sinh viên; Điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh và văn bản hướng dẫn thực hiện; Hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

     Phân loại: 324.209597 / S450T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006411

     Từ khoá:Sổ tay,Công tác Đoàn,Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

137.  Sổ tay về quy trình xuất khẩu lao động cho thanh niên trước khi đi xuất khẩu. - H. : Lao động - Xã hội, 2012. - 119tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày những qui định pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như: điều kiện đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan, chi phí, tuyển chọn và đào tạo người lao động, quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước... một số qui định chi tiết và hướng dẫn thực hiện

     Phân loại: 344.59701 / S450T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029164

                          Kho Mượn: M.019239-19240

     Từ khoá:Pháp luật,Luật lao động,Người lao động,Xuất khẩu,Thanh niên,Sổ tay,Việt nam,Quy trình

138.  Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 219tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ về tinh thần đoàn kết, đức tính kỷ luật, luôn cẩn thận, chu đáo cả trong ứng xử với mọi người lẫn trong công việc của Bác Hồ; những bài học nhẹ nhàng giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được  nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình, đặc biệt là thế hệ trẻ.

     Phân loại: 335.4346 / TH107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032272

                          Kho Mượn: M.033514-33515

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đoàn kết,Kỷ luật,Thanh niên

139.  Truyền thống Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Thị xã Uông Bí / Nguyễn Đức Thành chủ biên. - Uông Bí : Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, 2001. - 151tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Khái quát các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên Uông Bí qua các thời kỳ, qua từng giai đoạn.

     Phân loại: 324.20959729 / TR527T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000844

     Từ khoá:Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Uông Bí,Quảng Ninh,Phong trào thanh niên,Địa chí

140. Trần Hoàng Trung. Kĩ năng soạn thảo văn bản dùng cho cán bộ Đoàn thanh niên / Trần Hoàng Trung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn hoá thông tin, 2009. - 254tr. ; 21cm.- (Bộ sách nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội)

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về công tác văn bản của Đoàn thanh niên. Đồng thời giới thiệu một số loại văn bản thường gặp, kĩ năng soạn thảo trong công tác Đoàn thanh niên

     Phân loại: 351.597 / K300N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027290

     Từ khoá:Hành chính công,Soạn thảo văn bản,Đoàn thanh niên,Việt Nam

141.  Tìm hiểu Luật Thanh niên / Nguyễn Thành Long sưu tầm, hệ thống. - H. : Lao động, 2007. - 64tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các nghị định, quyết định, điều lệ của luật thanh niên được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 ban hành ngày 29/11/2005

     Phân loại: 346.597 / T312H

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.008671

                          Kho Tra cứu: TC.001796

     Từ khoá:Pháp luật,Văn bản pháp luật,Thanh niên,Việt Nam

142. Tìm hiểu Luật thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành / Hà Phương tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2014. - 120tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu luật thanh niên, quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên. Các tổ chức thanh niên

     Phân loại: 346.597 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.022754

     Từ khoá:Pháp luật,Văn bản pháp qui,Qui định,Luật thanh niên,Việt Nam

143.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn thanh niên xung phong. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 744tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Phân tích những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn Thanh niên xung phong, lịch sử hào hùng, vẻ vang cùng những hồi ức của lực lượng Thanh niên xung phong, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước trong việc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ tổ quốc

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006785

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Thanh niên xung phong,Bài học,Việt Nam

144.  Tổng quan hoạt động tuổi trẻ bảo vệ môi trường năm thanh niên 2011. - H. : Thanh niên, 2011. - 107tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những ý kiến, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường; tập hợp những bài viết, những mô hình hiệu quả phản ánh hoạt động của tuổi trẻ cả nước tham gia bảo vệ môi trường trong năm Thanh niên

     Phân loại: 363.7 / T455Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029045

                          Kho Mượn: M.018741-18742

     Từ khoá:Thanh niên,Bảo vệ môi trường,Hoạt động

145.  Tổng quan tình hình thanh niên, công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2010 - 2014; giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019 / Nguyễn Phi Long chủ biên. - H. : Thanh niên, 2014. - 299tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tình hình thanh niên Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014. Công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2014. Các giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019

     Phân loại: 324.09597 / T455Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029686

                          Kho Mượn: M.024205

     Từ khoá: Thanh niên,Phong trào thanh niên,Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam,Việt Nam

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo