Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thông báo

Thông báo về việc đăng ký lớp học trải nghiệm STEAM

Ngày 06-07-2022 Lượt xem: 310

I. Thời gian: Từ 14/7/2022

II. Số lượng học sinh tối đa: 20 học sinh

III. Đối tượng: Học sinh tiểu học (6-8 tuổi)

IV. Thời lượng: 15 buổi học (từ 08h00-09h30 các ngày thứ 3, 5, 7)

V. Phương pháp: STEAM; Dạy học thông qua hoạt động

VI. Giá trị mang lại: Bước đầu tìm hiểu về Không khí, một số hiện tượng và ứng dụng liên quan đến Không khí, áp suất không khí; Sử dụng công cụ, Kỹ năng công nghệ, kĩ thuật, tư duy khoa học, tối ưu hóa, hợp tác.

VII. Đăng ký tham gia lớp học: Liên hệ tại phòng Thiếu nhi, Thư viện tỉnh hoặc Cô Đào Thị Hoài Thu, Trưởng phòng Công tác bạn đọc, Thư viện tỉnh (SĐT: 0918.966.199)

/upload/cdn/files/CT%20tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20STEAM.docx

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo