Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
THƯ MỤC QUẢNG NINH QUA BÁO CHÍ THÁNG 9+10
THƯ MỤC QUẢNG NINH QUA BÁO CHÍ THÁNG 9+10

Để cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, …tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cùng...

Xem thêm

Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Tháng 7+8/2022
Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Tháng 7+8/2022

Để cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, …tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cùng...

Xem thêm

THƯ MỤC QUẢNG NINH QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG THÁNG 5+6/2022
THƯ MỤC QUẢNG NINH QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG THÁNG 5+6/2022

Quảng Ninh nằm ở địa đầu đông bắc Việt Nam, là tỉnh miền núi, trung du của vùng duyên hải Bắc Bộ với hơn 80% đất đai là đồi núi. Trong đó,...

Xem thêm

Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Trung ương tháng 3+4/2022
Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Trung ương tháng 3+4/2022

Quảng Ninh nằm ở địa đầu đông bắc Việt Nam, là tỉnh miền núi, trung du của vùng duyên hải Bắc Bộ với hơn 80% đất đai là đồi núi. Trong đó,...

Xem thêm

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo