Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thư mục sách mới Quý IV/2019
Thư mục sách mới Quý IV/2019
Ngày 09/01/2020 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục sách mới quý III/2019
Thư mục sách mới quý III/2019
Ngày 02/10/2019 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục sách mới quý II/2019
Thư mục sách mới quý II/2019
Ngày 19/07/2019 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục sách mới quý I/2019
Thư mục sách mới quý I/2019
Ngày 16/04/2019 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục sách mới quý IV/2018
Thư mục sách mới quý IV/2018
Ngày 19/02/2019 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục sách mới quý III/ 2018
Thư mục sách mới quý III/ 2018
Ngày 17/10/2018 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục sách mới quý II/2018
Thư mục sách mới quý II/2018
Ngày 14/06/2018 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục sách mới quý I/ 2018
Thư mục sách mới quý I/ 2018
Ngày 12/04/2018 Thư mục sách mới

 Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc...

Xem thêm

Thư mục giới thiệu sách mới quý IV/2017
Thư mục giới thiệu sách mới quý IV/2017
Ngày 16/01/2018 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục giới thiệu sách mới quý III/2017
Thư mục giới thiệu sách mới quý III/2017
Ngày 10/10/2017 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục giới thiệu sách mới quý II/2017
Thư mục giới thiệu sách mới quý II/2017
Ngày 10/10/2017 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục giới thiệu sách mới quý I/2017
Thư mục giới thiệu sách mới quý I/2017
Ngày 16/03/2017 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ người đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới nhằm giúp bạn...

Xem thêm

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo