Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thư mục sách mới Quý IV/2022
Thư mục sách mới Quý IV/2022
Ngày 02/02/2023 Thư mục sách mới

        Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác phục vụ, giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt và tra tìm các tài liệu mới được bổ sung vào thư...

Xem thêm

Thư mục sách mới Quý II/2022
Thư mục sách mới Quý II/2022
Ngày 12/07/2022 Thư mục sách mới

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác phục vụ, giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt và tra tìm các tài liệu mới được bổ sung vào thư viện một...

Xem thêm

Thư mục sách mới Quý I/2022
Thư mục sách mới Quý I/2022
Ngày 10/04/2022 Thư mục sách mới

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác phục vụ, giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt và tra tìm các tài liệu mới được bổ sung vào thư viện một...

Xem thêm

Thư mục sách mới Quý IV/2021
Thư mục sách mới Quý IV/2021
Ngày 07/01/2022 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn Thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục sách mới Quý III/2021
Thư mục sách mới Quý III/2021
Ngày 04/10/2021 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn Thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục sách mới Quý II/2021
Thư mục sách mới Quý II/2021
Ngày 05/07/2021 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn Thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Thư mục sách mới Quý I/2021
Thư mục sách mới Quý I/2021
Ngày 05/04/2021 Thư mục sách mới

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn Thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh...

Xem thêm

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo