Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới

(Click vào để xem ảnh lớn)

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới

Lượt xem: 28 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới/ Bùi Kim Đỉnh chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 247tr. ; 21cm.

Số ĐKCB: M.010883, M.010884, VN.027546

Kích thước: 15x21cm.; 247tr.

Nxb: Chính trị Quốc gia

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (tháng 2/1930), tiếp nối truyền thống  tốt đẹp của dân tộc, giữ vững bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi quan trọng và lập nên những kỳ tích của cách mạng Việt Nam: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam mới, tiếp đó là thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất nước nhà và hiện nay Đảng đang tiến hành lãnh đạo và tổ chức công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới  làm rõ quá trình Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống: kinh tế, chính trị, xã hội… Cuốn sách bao gồm 9 chương do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sẽ giúp bạn đọc có cách nhìn toàn diện, đúng đắn về công cuộc đổi mới của đất nước ta.

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo