Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Những cội nguồn của cách mạng tháng Tám

Lượt xem: 151 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Cuốn sách Những cội nguồn của cách mạng tháng tám gồm 2 phần: Phần 1. Suy nghĩ về cách mạng tháng 8: Là tập hợp những bài viết có tính chất nghiên cứu và suy nghĩ về một cuộc cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Hoàng Tùng, Tố Hữu, những người có vai trò chỉ đạo cuộc cách mạng thành công, các bài viết của lãnh tụ Phiđen Castrô, nhà sử học Lucien Sefve, P. Joyaux,…

Những cội nguồn của cách mạng tháng Tám / Chủ biên: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan. - H. : Thanh niên, 2015. - 297tr. ; 21cm.- (70 năm thành lập nước)

Cuốn sách Những cội nguồn của cách mạng tháng tám gồm 2 phần:

Phần 1. Suy nghĩ về cách mạng tháng 8: Là tập hợp những bài viết có tính chất nghiên cứu và suy nghĩ về một cuộc cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Hoàng Tùng, Tố Hữu, những người có vai trò chỉ đạo cuộc cách mạng thành công, các bài viết của lãnh tụ Phiđen Castrô, nhà sử học Lucien Sefve, P. Joyaux,…

Phần 2. Một số tư liệu lịch sử trích trong: Báo “Hồn nước”, Báo “Kèn gọi lính” – cơ quan tuyên truyền của Việt Nam Quân nhân Cứu quốc hội, Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa.
Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo