Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thư mục sách chuyên đề

Thư mục chuyên đề : Kỉ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020)

Ngày 06-05-2020 Lượt xem: 337

Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) đã mở thêm một trang chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng ấy đã đưa cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược giành được thắng lợi vĩ đại, đánh dấu một bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam: Giải phóng một nửa đất nước đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tan rã từng mảng lớn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc trên thế giới.

Tiến tới Kỷ niệm 66 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020), với niềm tự hào sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của quân dân Việt Nam, Thư viện tỉnh Quảng Ninh biên soạn thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020)

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

1. Bác Hồ với Điện Biên Phủ/ Sưu tầm, tuyển chọn & giới thiệu: Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đăng Vinh. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 170tr. ; 19cm.- (Tủ sách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu Bác Hồ với Điện Biên Phủ qua một số bài nói, và viết của người, một số công trình nghiên cứu và hồi ức của cán bộ, chiến sĩ về Bác với Điện Biên Phủ.

     Phân loại: 959.7041 / B101H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021497

                          Kho Mượn: MC.000907

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Việt Nam, Chiến dịch Điện Biên Phủ

2. Bài ca Điện Biên Phủ : Tập truyện. - H. : Quân đội nhân dân, 1984. - 201tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.9223 / B103C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007104

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện lịch sử, Điện Biên Phủ, Việt Nam

3. Bài học thắng lợi của chiến dịch Điện - Biên - Phủ / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Lê Quang Đạo. - H. : Quân đội nhân dân, 1969. - 104tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Bài viết của các tướng lĩnh chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nêu lên thắng lợi to lớn, bài học chủ yếu của chiến dịch, sự lãnh đạo của Đảng cũng như tinh thần quyết thắng của quân và dân ta

     Phân loại: 959.7041 / B103H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001080

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện biên phủ, Kháng chiến chống pháp, Việt Nam

4. 40 năm Điện Biên Phủ trên không qua tư liệu ảnh (1972 - 2012). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 176tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu gần 200 bức ảnh có chú thích - những tư liệu ảnh có giá trị lịch sử về cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ giai đoạn từ đầu tháng Tư năm 1972 đến hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh , lập lại hòa bình ở Việt Nam.

     Phân loại: 959.704 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021138

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Chiến dịch Điện Biên Phủ,Tư liệu, Ảnh, Kháng chiến chống Pháp

5. 40 năm nhớ lại trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"/ Phương Minh Hoà, Nguyễn Văn Thanh, Vi Văn Liên.... - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 485tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài hồi ký, bài viết của nhiều tác giả là những cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, quân chủng Phòng không - Không quân và những người đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong 12 ngày đêm lịch sử cuối tháng 12/1972 cùng những câu chuyện, hình ảnh và đánh giá của bạn bè quốc tế

     Phân loại: 959.704 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005686

                          Kho Mượn: M.024200

     Từ khoá: Lịch sử,Sự kiện lịch sử, Điện Biên Phủ trên không, Hà nội, Kháng chiến chống Mỹ

6. Bruge, Roger. Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người lính Pháp : Sách tham khảo / Roger Bruge ; Ngữ Phan dịch. - H. : Thông tấn, 2004. - 653tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những thông tin qua thư từ, bản đồ tác chiến và lời kể của nhân chứng là những chiến binh tham chiến, tái hiện sinh động và chân thực những sự kiện xảy ra trong nội bộ quân đội Pháp như một kí sự chiến trường với sự ra đời và thất thủ của quân đội Pháp trong sự kiện Điện Biên Phủ.

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002480

                          Kho Mượn: MC.011203

     Từ khoá: Lịch sử,Kháng chiến chống pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam, Pháp

7. Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số văn kiện / Đặng Việt Thủy sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 307tr. ; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)

     Tóm tắt: Giới thiệu một số văn kiện quân sự mang tính chất chỉ đạo chiến lược do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Tư lệnh... ban hành trong quá trình chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / CH305D                              

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029552

                          Kho Mượn: M.023611-23612

     Từ khoá: Lịch sử, Văn kiện, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam

8. Chiến thắng Điện Biên Phủ : Sự kiện - hỏi và đáp / Biên soạn: Hoàng Phong Hà, Phạm Vũ Quỳnh, Nguyễn Khánh Hòa,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 205tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp về toàn bộ diến biến của chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho tới hiệp định Giơnevơ được ký kết.

     Phân loại: 959.7041 / CH305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027024

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biện Phủ, Việt Nam

9. Chiến dịch Điện Biên Phủ sự kiện - con số / Biên soạn: Nguyễn Văn Thiết, Lê Xuân Thành. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 258tr. ; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)

     Tóm tắt: Trình bày diễn biến, một số sự kiện, con số trong chiến cục Đông Xuân 1953–1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đó hiểu thêm sự vận dụng tài tình, sáng tạo về đường lối quân sự, đường lối chính trị của Đảng về khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng trong những năm 1953-1954

     Phân loại: 959.7041 / CH305D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029553

                          Kho Mượn: M.023613-23614

     Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam

10. Chiến thắng Điện Biên phủ: Ký sự / Trần Độ chủ biên, Mai Trọng Thường, Trần Cư,.... - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 1966. - 19cm.

     T.1.-1966.-364tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ các mặt hoạt động của chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong khung cảnh của chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954

     Phân loại: 959.7041 / CH305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000353, VN.000755

     Từ khoá: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam, Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp

11. Chiến thắng Điện Biên Phủ : Ký sự / Biên soạn: Trần Độ ch.b, Mai Trọng Thường, Trần Cư,.... - In lần thứ 3. - H. : Quân đội nhân dân, 1970. - 19cm.

     T.1. - 1970. - 316tr.

     Phân loại: 895.922803 / CH305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001585

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Kí sự, Việt Nam

12. Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử chân lý thời đại. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 859tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu và tổng hợp tư liệu về vận dụng bài học kinh nghiệm từ chiến thắng Điện Biên Phủ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay của các nhà khoa học

     Phân loại: 959.7041 / CH305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021606

                          Kho Mượn: MC.008196

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam

13. Chiến thắng Điện Biên Phủ thắng lợi của sức mạnh Việt Nam / Vũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Lao động, 2018. - 400tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; khẳng định đường lối lãnh đạo chiến tranh đúng đắn và sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / CH305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006623

                          Kho Mượn: M.032901-32902

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đường lối Cách mạng, Việt Nam

14. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ : Một số văn kiện Đảng. - H. : Sự thật, 1984. - 150tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số văn kiện của Đảng có liên quan đến cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

     Phân loại: 324.2597071 / CH305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007158

     Từ khoá: Văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Kháng chiến chống Pháp

15. Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ/ Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 399tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số ảnh tư liệu, dấu ấn và ý nghĩa cùng giá trị lịch sử của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1945,...

     Phân loại: 959.7041 / D125Â

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007142

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam

17. Đỗ Thiện. Tiếng sấm Điện Biên Phủ : Dư luận thế giới về chiến dịch Điện Biên Phủ / Đỗ Thiện, Đinh Kim Khánh. - H. : Quân đội nhân dân, 1974. - 403tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày sơ lược diễn biến của chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời phân tích nguyên nhân thất bại của đế quốc Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ của dư luận thế giới.

     Phân loại: 959.704 / T306S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000220

                          Kho Mượn: MC.008129

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam, Kháng chiến chống pháp

18. Đỗ Thiện. Tiếng sấm Điện Biên Phủ : Dư luận thế giới về chiến dịch Điện Biên Phủ / Đỗ Thiện, Đinh Kim Khánh. - In lần 3, có sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 1984. - 449tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu diễn biến của chiến cuộc Đông xuân 1953-1954 đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ. Những tác động mạnh mẽ của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với thế giới.

     Phân loại: 959.7041 / T306S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007330

                          Kho Mượn: MC.008273

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam, Kháng chiến chống pháp

19. Đỗ Sâm. Điện Biên Phủ ký ức 60 năm / Đỗ Sâm. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 215tr. ; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về những câu chuyện người thật việc thật góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ như sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, việc kéo pháo qua đèo, hoạt động của các lực lượng quân sự, đánh thắng ở đồi Độc Lập, bắt sống tướng Đờ Cát-xtơ-ri...

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029557

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam

20. Điện Biên Phủ : Qua các bài báo viết tại mặt trận. - H. : Quân đội nhân dân, 1960. - 287tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Bao gồm thư, điện văn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo gửi tới chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ. Tập hợp các bài báo, bút kí của các nhà báo, nhà văn ghi lại diễn biến và các chiến công của chiến dịch Điện Biên Phủ.

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.000549

     Từ khoá: Điện Biên Phủ, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bài báo, Việt Nam, Lịch sử

21. Điện Biên Phủ - Bản hùng ca lịch sử/ Anh Chi biên soạn. - H. : Kim Đồng, 2010. - 87tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những hình ảnh tư liệu về diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ từ giai đoạn chuẩn bị, tiến công chiến lược đến khi giành thắng lợi và Điện Biên ngày hôm nay

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.007775-7777

     Từ khoá:Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điên Biên Phủ, Việt Nam

22. Điện Biên Phủ chiến thắng của sức mạnh đoàn kết/ Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 194tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về tầm vóc và giá trị lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ, quy tụ sức mạnh tiềm tàng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chuyển hóa thành sức mạnh trong thực tiễn chiến đấu, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031188

                          Kho Luân chuyển: LC.002373-2378

                          Kho Mượn: M.030597-30598

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam

23.  Điện Biên Phủ của chúng em. - H. : Kim Đồng, 2008. - 241tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại diễn biến chiến dịch Điên Biên Phủ dưới hình thức truyện kí

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.004822-4824, DV.013679-13681

     Từ khoá:Việt Nam, Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Truyện kí

24. Điện Biên Phủ đỉnh cao nghệ thuật chiến dịch Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 179tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu chiến lược, chiến thuật quân sự của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ.

     Phân loại: 355.409597 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021808

                          Kho Mượn: MC.008237

     Từ khoá: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân sự, Kháng chiến chống Pháp, Lịch sử, Việt Nam

25. Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử/ Tuyển chọn và biên soạn: Phan Ngọc Liên, Nguyễn Đình Vỳ, Mạc Văn Trọng,.... - H. : Quân đội nhân dân, 1994. - 164tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, các mẩu chuyện có liên quan đến diễn biến Điện Biên Phủ. Mỗi bài được sắp xếp theo trật tự thời gian của sự kiện diễn ra ở tiền tuyến cũng như ở hậu phương.

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.012444

     Từ khoá: Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Sự kiện lịch sử, Việt Nam, Lịch sử

26. Điện Biên Phủ, Hội nghị Giơnevơ - Văn kiện Đảng. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 651tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết, lời kêu gọi, thư, điện mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các văn kiện của Đảng về chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ

     Phân loại: 324.2597071 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005511

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Hội nghị Giơnevơ

27. Điện Biên Phủ hợp tuyển công trình khoa học/  Võ Nguyên Giáp, Bùi Xuân Đính, Trịnh Nhu,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các công trình nghiên cứu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bắt đầu từ chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954; Diễn biến chiến dịch và chiến thắng Điện Biên Phủ; Ý nghĩa thắng lợi, tầm vóc thời đại và bài học kinh nghiệm… ngoài ra còn giới thiệu biên niên sự kiện Điện Biên Phủ.

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002738

                          Kho Mượn: MC.008194

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện biên phủ ,Kháng chiến chống Pháp, Bài học kinh nghiệm, Việt Nam

28.  Điện Biên Phủ - khúc tráng ca vang mãi : Tuyển các bài đăng trên Báo Nhân Dân /Biên soạn: Ngọc Thanh, Huy Thắng, Vũ Kim,.... - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 563tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn những bài viết đăng trên báo nhân dân về những thắng lợi tạo đà cho chiến thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa bài học chiến thắng Điện Biên Phủ.

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005510

                          Kho Mượn: M.022436

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam

29. Điện Biên Phủ mốc vàng thời đại/ Biên soạn: Phạm Gia Đức ch.b, Nguyễn Duy Tường, Võ Tá Tao,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 497tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một cách tương đối hệ thống, toàn diện về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và ý nghĩa thời đại của nó

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002458

                          Kho Mượn: MC.008193

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam

30.  Điện Biên Phủ nhân chứng sự kiện/Vũ Hải Đăng sưu tầm. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 328tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Một số bài viết của phóng viên về những tấm gương anh hùng, bất khuất trên khắp các nẻo đường chiến dịch và chính trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã đăng trên các báo và tạp chí từ năm 1945 đến nay.

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021611

                          Kho Mượn: MC.015452

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam

31. Điện Biên Phủ nhìn từ phía bên kia/Biên soạn : Mạc Văn Trọng, Nguyễn Đăng Vinh, Hoàng Thế Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 1994. - 176tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, ghi lại những âm mưu, kế hoạch của địch và nguyên nhân thắng lợi của quân và dân ta. Đề cập đến ý nghĩa, tác động của cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ đến cách mạng nước ta.

     Phân loại: 959.704 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.012356

                          Kho Mượn: MC.008128

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Pháp,Chiến dịch Điện Biên Phủ

32. Điện Biên Phủ những ký ức hào hùng/Thép Mới, Nguyễn Đình Thi, Chính Yên,...; Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 194tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về tầm vóc và giá trị lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ, những đoạn hồi ký của nhiều nhà chính trị, nhà văn, nhà quân sự đã trực tiếp tham chiến hoặc được biết về Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031189

                          Kho Luân chuyển: LC.002367-2372

                          Kho Mượn: M.030595-30596

     Từ khoá: Lịch sử, Điện Biên Phủ, Việt Nam

33. Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài / Nguyễn Đăng Vinh chủ biên. - H. : Lao động, 2004. - 322tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài viết và bình luận quân sự của các báo Pháp, những đoạn hồi kí của nhiều nhà chính trị, quân sự đã trực tiếp tham chiến hoặc có dính líu đến chiến dịch Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021650

                          Kho Mượn: MC.011204-11205

     Từ khoá: Lịch sử, Hồi kí, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam, Kháng chiến chống Pháp

34. Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức/ Hoàng Đức Nhuận tuyển chọn, sưu tầm. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 19cm.

     T.1.- 2004.- 351tr.

     Tóm tắt: Ghi lại diễn biến và thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ của nhân dân ta qua hồi ức của Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Kiệt, Nguyễn Thanh Bình,...

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021643

                          Kho Mượn: MC.015453

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam, Kháng chiến chống Pháp, Hồi ức

35. Điện Biên phủ qua những trang hồi ức/ Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Hồng Hà, Vương Thục Hương, Tặng Bá Quyện, Nguyễn Thu Hằng. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 19cm.

     T.2 . - 2004.- 275tr.

     Tóm tắt: Ghi lại diễn biến về chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số trang hồi ức

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021644

                          Kho Mượn: MC.015454

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam, Hồi ức

36. Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức/ Sưu tầm, biên soạn:  Nguyễn Hồng Hà, Dương Thục Hương, Tăng Bá Quyện, Nguyễn Thu Hằng. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 19cm.

     T.3 . - 2004.- 268tr.

     Tóm tắt: Ghi lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021645

                          Kho Mượn: MC.015455

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Hồi ức, Việt Nam

37. Điện Biên Phủ qua tư liệu lịch sử báo chí/ Biên soạn: Nguyễn Văn Khoan ch.b, Hồng Lan, Hồng Dung. - H. : Văn học, 2014. - 351tr. ; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)

     Tóm tắt: Tập hợp dư luận, đánh giá của người Pháp, các văn kiện lịch sử, tư liệu lịch sử qua báo quân đội nhân dân xuất bản ngay tại mặt trận Điện Biên Phủ và tư liệu lịch sử báo chí Pháp

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029554

                          Kho Mượn: M.023615-23616

     Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam

38. Điện Biên Phủ sự kiện, tư liệu/ Sưu tầm và biên soạn: Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đăng Dũng. - H. : Công an nhân dân, 2004. - 186tr. ; 19cm.- (Tủ sách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện lịch sử, tư liệu lịch sử về chiến dịch Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021520

                          Kho Mượn: MC.008235

     Từ khoá: Sự kiện lịch sử, Việt Nam, Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ

39. Điện Biên Phủ - thư mục sách, báo, tạp chí: Trong nước / Biên soạn: Đỗ Gia Nam ch.b, Phạm Thế Khang, Nguyễn Đăng Vinh,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 816tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Thư mục giới thiệu tư liệu sách, báo, tạp chí, tư liệu nội bộ về Điện Biên Phủ có trong kho tư liệu của Thư viện Quốc Gia Việt Nam, Thư viện Quân Đội và Thư viện lịch sử quân sự Việt Nam. Đồng thời cung cấp thông tin các tài liệu nghiên cứu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

     Phân loại: 002.02 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002485

                          Kho Mượn: MC.000192

     Từ khoá: Thư mục, Báo chí, Sách, Kháng chiến chống Pháp, Việt Nam, Tạp chí, Chiến dịch Điện Biên Phủ

40. Điện Biên Phủ trang sử anh hùng. - H.: Quân đội nhân dân, 1984. - 110tr.:ảnh ; 31cm.

     Tóm tắt: Gồm toàn bộ những sự kiện ghi lại bằng hình ảnh đánh dấu chiến dịch Điện Biên Phủ của quân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp.

     Phân loại: 959.704 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.001084

41. Điện Biên Phủ trận thắng thế kỷ/ Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Văn Đôn,.... - Tái bản, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 537tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu, tổng kết nêu rõ tầm vóc vĩ đại và ảnh hưởng to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc ta và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006144

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam

42.  Điện Biên Phủ - trận thắng thế kỷ/ Biên soạn: Hoàng Minh Thảo ch.b, Bằng Việt, Lê Huy Hòa,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 853tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Phản ánh cục diện chiến trường trong cuộc tổng tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954, công tác chuẩn bị, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đảng và nhân dân ta; những quyết định chiến lược, chiến thuật sáng suốt, tài tình của Đảng,... và bài học và ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ.

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002482

                          Kho Mượn: MC.008195

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Điện Biên Phủ, Chiến dịch, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Lịch sử hiện đại

49.  Điện Biên Phủ tuổi trẻ lập công / Biên soạn : Văn Tùng ch.b, Phong Lan, Phương Trang. - H. : Thanh niên, 2004. - 259tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày về các sự kiện và diễn biến cùng chiến dịch của các anh hùng, chiến sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021795

                          Kho Mượn: MC.013112

     Từ khoá: Lịch sử, Việt Nam, Sự kiện lịch sử, Chiến dịch Điện biên Phủ

50. Điện Biên Phủ tuổi trẻ và chiến công : Ký sự lịch sử. - H. : Thanh niên, 1984. - 164tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922803 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007099

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Kí sự, Việt Nam

51. Điện Biên Phủ - Tuyển tập hồi ký. - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 1053tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm những hồi ký của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ.

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002556

                          Kho Mượn: M.034987

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Hồi kí, Việt Nam

52.  Điện Biên Phủ văn kiện Đảng, Nhà nước / Biên soạn: Lê Mậu Hãn chủ biên, Lê Văn Yên, Trần Thị Tốn, Lưu Trần Luân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 1167tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết, thư, điện, mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tập hợp các văn kiện, tài liệu, báo cáo của Đảng, Nhà nước về chiến dịch Điện Biên Phủ

     Phân loại: 324.2597071 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004627

                          Kho Mượn: M.013457

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Lịch sử

53. Fall, Bernardb. Điện Biên Phủ một góc địa ngục / Bernardb Fall ; Vũ Trấn Thủ dịch. - H. : Công an nhân dân, 2004. - 816tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những diễn biến về chiến dịch Điện Phủ qua lời kể của nhà báo Pháp Bernard Fall.

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021625

     Từ khoá: Lịch sử,Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Hồi kí, Việt Nam

54. Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, bản hùng ca thế kỷ XX. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 443tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các tướng lĩnh, cán bộ,  chiến sĩ về chiến thắng B52 và cuộc chiến 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội, sự đánh giá nhìn nhận đối phương về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.

     Phân loại: 959.731 / H100N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020030-20031

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Điện Biên Phủ trên không, Hà Nội, Việt Nam

55. Hoa Ban. Kể chuyện Điện Biên Phủ / Hoa Ban; Tranh: Huy Toàn. - In lần 2. - H. : Kim Đồng, 2009. - 52tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / K250C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.004870-4872

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Điện Biên Phủ, Truyện kể

56. Hoàng Văn Thái. Điện Biên Phủ chiến dịch lịch sử : Hồi ức / Hoàng Văn Thái ; Trần Trọng Trung thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 1994. - 185tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nội dung cuối sách viết về chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tướng Hoàng Văn Thái, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, kiêm Tham mưu trưởng mặt trận Điện Biên Phủ kể lại.

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.012445

                          Kho Mượn: MC.008162

     Từ khoá: Hồi ức, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Lịch sử, Văn học hiện đại

57. Hoàng Văn Thái. Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 355tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số công trình nghiên cứu và bài viết của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / Đ103T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021574

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Đông Xuân, Việt Nam

58. Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ/ Sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến, Lường Thị Lan. - H. : Văn học, 2014. - 303tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tóm tắt khái quát tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1940 đến 1969. Những chiến thắng lịch sử trong thời kì kháng chiến chống Pháp và huyền thoại trong mắt học giả trong nước và thế giới.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005718

                          Kho Mượn: M.024592-24593

     Từ khoá: Lịch sử, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Chiến dịch Điện Biên phủ, Việt Nam

59. Hữu Mai. Điện Biên Phủ thời gian và không gian/ Hữu Mai. - H. : Thanh niên, 1984. - 130tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922334 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005139

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện lịch sử,Việt Nam

60.  Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953 - 1954 / Nguyễn Văn Khoan biên soạn và sưu tầm. - H. : Thông tin và truyền thông, 2009. - 161tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những giai thoại trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 - 154, một số bài báo của ta và của Pháp bình luận về chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại của dân tộc ta.

     Phân loại: 959.7041 / K250C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027702

                          Kho Mượn: M.011388

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam

61. Khắc Tính. Pháo binh đánh địch phản kích ra sân bay Điện Biên Phủ / Khắc Tính, Siêu Hải. - H. : Quân đội nhân dân, 1964. - 93tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát truyền thống tốt đẹp và một số kinh nghiệm về chiến đấu hợp đồng, chi viện của pháo binh với bộ binh ta

     Phân loại: 358 / PH108B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001518

     Từ khoá: Quân đội, Pháo binh, Điện Biên Phủ, Việt Nam

62. Kỷ yếu các hoạt động chủ yếu kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2004). - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 278tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những văn bản chỉ đạo và một số bài diễn văn, phát biểu, báo cáo kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2004)

     Phân loại: 959.704 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023610

                          Kho Mượn: MC.008155-8156

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam, Kháng chiến chống Pháp

63. Lê Hải Triều. Anh hùng Điện Biên Phủ / Lê Hải Triều. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 177tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thệu một số anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ và những chiến công của họ trong những hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt của cuộc kháng chiến chống Pháp

     Phân loại: 959.741 / A107H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021607

                          Kho Mượn: MC.015331

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Anh hùng, Việt Nam

64. Lê Mạnh Thái. Điện Biên Phủ qua một số lời khai của tướng lĩnh Pháp : Hồi ký/ Lê Mạnh Thái. - In lần thứ 2. - H. : Văn học, 2014. - 202tr. ; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)

     Tóm tắt: Ghi lại những nhận định, cảm nghĩ, và đánh giá của một số tướng lĩnh Pháp về Trận Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029555

                          Kho Mượn: M.023617-23618

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Hồi kí, Việt Nam

65. Lê Ngọc Minh. Chuyện của chính trị viên xe đạp thồ mặt trận Điện Biên Phủ : Bút kí - Phóng sự / Lê Ngọc Minh // Văn nghệ.- 2019.- Ngày 11 tháng 5.- Tr.14

     Tóm tắt: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, cả nước đã huy động gần 300.000 dân công, hơn 21.000 chiếc xe đạp thồ cùng hàng ngàn chiếc thuyền nan, ô tô, ngựa.; vận chuyển hàng chục ngàn tấn lương thực, hàng nghìn tấn xăng dầu, vũ khí, đạn dược, thực phẩm, thuốc men... cho mặt trận. Phóng sự này viết về 3 kiện tướng: Bùi Văn Tín, Đào Đức Ty (Cao Tỵ), và Nguyễn Văn Ngọc, người Thanh Hóa đã lập kỷ lục thồ hơn 320 kg gạo cho mặt trận. Ba kiện tướng đã được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3.

     Phân loại: 959.7 / CH527C

     Từ khoá: Lịch sử, Nhân vật lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, 2019, Bút kí

66. Lê Trọng Tấn. Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 285tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những công trình nghiên cứu, bài viết của Đại tướng Lê Trọng Tấn về chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / Đ103T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021618

                          Kho Mượn: MC.008186

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam

67. Lưu Trọng Lân. Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ / Lưu Trọng Lân. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 236tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày về chỉ đạo chiến lược, chiến dịch và tác chiến về phòng không, vai trò của binh chủng Pháo cao xạ; Những bài học quý giá cho quân đội ta trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc

     Phân loại: 959.7041 / TH116P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021797

                          Kho Mượn: MC.015682

     Từ khoá: Lịch sử, Việt Nam, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Sự kiện lịch sử, Bài học

68.  Mấy vấn đề chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. - H. : Khoa học xã hội, 1985. - 307tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi : uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam. Viện sử học

     Tóm tắt: Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ, về nguồn gốc thắng lợi, kinh nghiệm và ảnh hưởng, ý nghĩa với phong trào giải phóng dân tộc.

     Phân loại: 959.7041 / M126V

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.008209

     Từ khoá: Nghiên cứu lịch sử, Sự kiện lịch sử, Tư liệu lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bài học kinh nghiệm, ý nghĩa, Phong trào giải phóng dân tộc, Lịch sử, Việt Nam

69.  Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ / Trần Trọng Trung sưu tầm, đối chiếu, chọn lọc. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 633tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những văn kiện chỉ đạo chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp qua các chiến dịch Đông Xuân và chiến dịch Điện Biên Phủ.

     Phân loại: 959.704/ M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021810

                          Kho Mượn: M.020898-20900

                          Kho Mượn: MC.008201

     Từ khoá: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Lịch sử,Việt Nam, Văn kiện, Chiến dịch Đông Xuân, Kháng chiến chống Pháp, Đảng cộng sản Việt Nam

70. Nguyễn Chí Thanh. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta/ Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Lê Quang Đạo. - H. : Quân đội nhân dân, 1964. - 67tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Lê Quang Đạo viết về đường lối lãnh đạo chiến tranh đúng đắn và sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / CH305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000754

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đường lối cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam

71. Nguyễn Khắc Cần. Từ Đà Nẵng đến Điện Biên Phủ = De Da Nang a Dien Bien Phu / Nguyễn Khắc Cần, Phạm Viết Thực. - H. : Quân đội nhân dân, 1994. - 256tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tổng hợp đầy đủ và trung thực bản chất, tinh thần kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp kể từ lúc quân Pháp xâm lược bắn những viên đạn đầu tiên vào cửa biển Đà Nẵng (1858), đến khi kéo cờ trắng đầu hàng tại Điện Biên Phủ (1954). Với gần 600 bức tranh, ảnh được sưu tập, chọn lọc từ hàng trăm nghìn tư liệu khác nhau.

     Phân loại: 959.7041 / T550Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.001410

                          Kho Tra cứu: TC.000321

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến tranh, Sự kiện lịch sử, Điện Biên Phủ, Đà Nẵng, Việt Nam

72. Nguyễn Khắc Viện. Miền Nam Việt Nam từ sau Điện Biên Phủ / Nguyễn Khắc Viện; Diệu Bình dịch. - H. : Tri thức, 2008. - 457tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Viết về bối cảnh của miền nam Việt Nam kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.704 / M305N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026980

                          Kho Mượn: M.008780

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến thắng 30 tháng 4, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam

73. Nguyễn Xuân Phúc. Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc / Nguyễn Xuân Phúc // Quân đội nhân dân.- 2019.- Ngày 07 tháng 5.- Tr.1

     Tóm tắt: Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 là mốc son chói lọi và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Tiếp nối chiến thắng đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân ta đã lập nhiều chiến công to lớn để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, quân và dân ta phấn đấu thực hiện thắng lợi trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Phân loại: 959.7 / PH110H

     Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bảo vệ tổ quốc, 2019, Xây dựng tổ quốc

74. Phạm Chí Nhân. Đại đoàn 308 với chiến dịch Điện Biên Phủ / Phạm Chí Nhân. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 262tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày về những vấn đề quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Những đòn tấn công quân sự , nghệ thuật chiến đấu. Giới thiệu những con người anh hùng, những chân dung sống mãi với thời gian

     Phân loại: 355 / Đ103Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021799

     Từ khoá: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân sự, Lịch sử ,Việt Nam

75. Pouget, Jean. Tướng Navarre với trận Điện Biên Phủ/ Jean Pouget ; Lê Kim dịch. - H. : Công an nhân dân, 2004. - 527tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Các mẩu chuyện kí về những công việc, kế hoạch quân sự và những sự kiện tướng Navarre bộc lộ riêng tư về mối liên quan giữa Ông và trận Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / T561N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021608

                          Kho Mượn: MC.011174

     Từ khoá: Tướng Navarre; Chiến dịch Điện Biên Phủ,Việt Nam, Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp

76. Roy, Jules. Trận chiến Điện Biên Phủ / Jules Roy; Ngô Bình Lâm dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2004. - 558tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Những bài bình luận và tư liệu về trận chiến Điện Biên Phủ 1954 của chính quyền Pháp. Niên biểu sự kiện ghi rõ ngày tháng năm về việc thành lập chính phủ Rene Mayer, những chỉ thị đánh giá về trận chiến Điện Biên Phủ của các bộ trưởng, tướng lĩnh Pháp ở Phương Đông vào những tháng ngày cuối cùng của cuộc kháng chiến của người Việt Nam

     Phân loại: 959.7041 / TR121C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021835

                          Kho Mượn: MC.011213-11214

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Kháng chiến chống Pháp, Hồi kí

77.  60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 371tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các luận giải khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng, sự chủ động, sáng tạo của Trung ương Đảng, Tổng Quân uỷ và những người lãnh đạo chiến dịch; vai trò của lực lượng, sự chia lửa của các chiến trường trong chiến dịch Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / S111M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005659

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Điện Biên Phủ, Việt Nam

78.  Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ. - H. : Sự thật, 1984. - 104tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số báo cáo khoa học của các sĩ quan quân đội, các nhà nghiên cứu quân sự đã khái quát những nhân tố tạo lên sức mạnh quyết định thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ

     Phân loại: 959.7041 / S552M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007215

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Đông Xuân, Việt Nam, Kháng chiến chống Pháp

79.  Thiên sử vàng Điện Biên Phủ 1954 - 2004/ Đoàn Thị Lợi biên soạn. - H. : Thông tấn, 2004. - 173tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp hàng trăm bức ảnh tư liệu cùng những câu trích dẫn về sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời nêu nên vấn đề cơ bản về quá trình dẫn đến chiến thắng, diễn biến chiến dịch, kết quả và ý nghĩa và ảnh hưởng lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với cách mạng nước ta và thế giới.

     Phân loại: 959.704 / TH305S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002486

                          Kho Mượn: M.034979-34980

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Sự kiện lịch sử, Cách mạng

80. Trịnh Ngọc Nghi. Điện Biên Phủ những trận đánh đi vào lịch sử / Trịnh Ngọc Nghi. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 130tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Phản ánh diễn biến một số trận đánh lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ: Trận mở màn Him Lam, đập tan cứ điểm của địch trên đồi Độc lập

     Phân loại: 959.7041 / Đ305B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021807

                          Kho Mượn: MC.008236

     Từ khoá: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam, Kháng chiến chống Pháp, Lịch sử

81. Trần Trọng Trung. Hai bộ thống soái trước bàn cờ Điện Biên Phủ / Trần Trọng Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 339tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những diễn biến của chiến dịnh Điện Biên Phủ: âm mưu của của địch, kế hoạch của ta và nguyên nhân thất bại cũng như thắng lợi của ta.

     Phân loại: 959.7041 / H103B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021651

                          Kho Mượn: MC.015502

     Từ khoá: Kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam, Lịch sử

82. Trận tuyến hậu cần Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân dân, 1975. - 233tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một phần về công tác hậu cần của chiến dịch Điện Biên Phủ đồng thời đưa ra những kinh nghiệm xây dựng và tác chiến của quân đội ta trong công tác hậu cần

     Phân loại: 959.7041 / TR121T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003562

     Từ khoá: Hậu cần, Kháng chiến chống pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Công tác hậu cần, Quân đội

83. Trường Chinh. Kỷ niệm lần thứ 30 chiến<

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo