Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

(Click vào để xem ảnh lớn)

Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

Lượt xem: 78 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới / Lương Cường. - H. : Quân đội nhân dân, 2019. - 504tr. ; 21cm.

ĐKCB: M.040450, M.040451, VN.034698, LC.016915, LC.016916, LC.016917

Khổ: 15x21cm; 504 trang

Nxb. Quân đội nhân dân

Ngay từ khi mới ra đời và trong quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành. Quân đội nhân dân Việt Nam đã phải đương đầu với các thế lực thực dân, đế quốc lớn, có trình độ tác chiến hiện đại, trang bị vũ khí, phương tiện quân sự vượt trội. Để chiến thắng những đội quân xâm lược như thế, nhất thiết quân đội phải mạnh, chính trị phải vững, phải lấy xây dựng quân đội về chính trị làm gốc để tạo nên chất lượng tổng hợp, nâng cao sức mạnh chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta ngày càng lớn mạnh, đã cùng với toàn Đảng, toàn dân lập nên những kỳ tích vĩ đại trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, xứng đáng là lời khen ngợi của chủ tịch Hồ Chí Minh: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Cuốn sách "Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới" được kết cấu gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị.

Phần thứ hai: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị - thành tựu và bài học kinh nghiệm.

Phần thứ ba: Yêu cầu và giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Cuốn sách có giá trị lý luận, thực tiễn thiết thực, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới. Trên cở sở đó, quán triệt, triển khai, thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo