Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lượt xem: 158 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Năm 2017, Công ty Cổ phần sách Trí thức Việt – Nhà sách Đống Đa phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Bác Hồ với ngành giáo dục, Bác Hồ với ngành nông nghiệp, Bác Hồ với ngành công an, Bác Hồ với ngành quốc phòng nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)

1. Bác Hồ với ngành công an / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 167tr. ; 21cm.- (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
Số ĐKCB: VN.031205, LC.002493, LC.002494, M.030645, M.030646
2. Bác Hồ với ngành quốc phòng / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 207tr. ; 21cm.- (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
Số ĐKCB: VN.031206, LC.002496, LC.002497, M.030647, M.030648
3. Bác Hồ với ngành nông nghiệp / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 207tr. ; 21cm.- (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
Số ĐKCB: VN.031207, LC.002499, LC.002500, M.030649, M.030650
4. Bác Hồ với ngành giáo dục / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 218tr. ; 21cm.- (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
Số ĐKCB: VN.031204, LC.002490, LC.002491, M.030643, M.030644

     Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.
     Năm 2017, Công ty Cổ phần sách Trí thức Việt – Nhà sách Đống Đa phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Bác Hồ với ngành giáo dục, Bác Hồ với ngành nông nghiệp, Bác Hồ với ngành công an, Bác Hồ với ngành quốc phòng nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)

            
     Bộ sách gồm tập hợp các bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ về các ngành: giáo dục, đào tạo; nông nghiệp; ngành công an và quốc phòng. Cùng với những câu chuyện kể về Bác với sự nghiệp giáo dục, với chiến sĩ quân đội,… thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng và tình cảm của Bác dành cho các ngành, qua đó người đọc thấm thía hơn những ý nghĩa sâu sắc trong lời dạy của Người.
     Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu!

                                                       Phạm Minh

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo