Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam

Lượt xem: 152 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại, chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam; cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta, cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa; cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội trên thế giới; cho sự củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.

Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam / Vũ Khiêu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 411tr. ; 24cm.
       Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại, chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam; cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta, cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa; cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội trên thế giới; cho sự củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.
       Năm 2012, nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Hồ Chí Minh – ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam” của Giáo sư Vũ Khiêu.
Nội dung sách gồm 5 phần:
Phần I. Hồ Chí Minh qua cuộc hành trình tìm đường cứu nước;
Phần II. Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức;
Phần III. Hồ Chí Minh với vấn đề văn hóa và con người;
Phần IV. Hồ Chí Minh với các vấn đề nghệ thuật và tôn giáo;
Phần V. Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ.
       Cuốn sách là công trình chuyên khảo tập hợp những kết quả nghiên cứu, những trải nghiệm trong nhiều năm của Vũ Khiêu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu có giá trị về tư tưởng, đạo đức và văn hóa Hồ Chí Minh, từ đó thấy rõ hơn tầm vóc, ảnh hưởng và giá trị nhiều mặt của nhân cách Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại.
    Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu!
 Phạm Minh

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo