Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Cách mạng tháng tám năm 1945 : Sự kiện, hình ảnh và ký ức

Lượt xem: 139 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam, chấm dứt ách bóc lột thực dân Pháp, phát xít Nhật cùng chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam

Cách mạng tháng tám năm 1945 : Sự kiện, hình ảnh và ký ức / Sưu tầm và biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 178tr. ; 21cm.
     Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam, chấm dứt ách bóc lột thực dân Pháp, phát xít Nhật cùng chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam
     Với những ý nghĩa to lớn đó cuốn sách "Cách mạng tháng tám năm 1945 : Sự kiện, hình ảnh và ký ức" được xuất bản nhằm tập hợp những tư liệu quý, những hình ảnh sống động và chân thực để minh họa cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình. Cuốn sách góp phần khắc họa lại những ký ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Để từ đó, mỗi người dân Việt Nam lại nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh”.
       Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
Phần1: Quá trình chuẩn bị lực lượng cách mạng và cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.
Phần 2: Một số hình ảnh về xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945
Phần 3: Những hồi ức không thể nào quên
     Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
                                                                  Trần Loan

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo