Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Con đường thiên lý từ Bến nhà rồng đến quảng trường Ba Đình lịch sử

Lượt xem: 162 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Người đã bất chấp cuộc sống khó khăn, gian khổ, bôn ba khắp năm châu bốn biển, lăn lộn sống và đấu tranh trong phong trào yêu nước, phong trào công nhân ở các nước phương Tây; Người đã tiếp thu có chọn lọc chủ nghĩa Mác - Lênin và những gì tinh túy nhất của văn hóa và tư tưởng nhân loại để tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc.

Con đường thiên lý từ Bến nhà rồng đến quảng trường Ba Đình lịch sử / Lường Thị Lan sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2015. - 215tr. ; 21cm.- (70 năm thành lập nước)       

        Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Người đã bất chấp cuộc sống khó khăn, gian khổ, bôn ba khắp năm châu bốn biển, lăn lộn sống và đấu tranh trong phong trào yêu nước, phong trào công nhân ở các nước phương Tây; Người đã tiếp thu có chọn lọc chủ nghĩa Mác - Lênin và những gì tinh túy nhất của văn hóa và tư tưởng nhân loại để tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. Đúng 14h ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, kết thúc hơn 80 năm nô lệ của chế độ thực dân Pháp, mở ra thời đại mới cho dân tộc Việt Nam, thời đại độc lập, tự do, bình đẳng, bác ái.
        Nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cuốn sách “Con đường thiên lý từ Bến nhà rồng đến quảng trường Ba Đình lịch sử” do nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin ấn hành năm 2015.
        Cuốn sách được biên soạn nhằm tái hiện lại hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1911 – 1945. Sau phần biên niên sự kiện tóm tắt về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả còn sưu tầm, biên soạn những mẩu chuyện, những bài viết, nghiên cứu về Người trong giai đoạn này. Đó là những hồi ức, kỷ niệm cảm động của Bác cũng như của một số đồng chí lão thành cách mạng từng được sống, chiến đấu, từng được tiếp xúc với Bác. Qua đó nhằm làm sáng tỏ hơn tư tưởng, đường lối cách mạng, những cống hiến to lớn của Bác đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.

                                                                                                          Nguyễn Hiên
 

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo