Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực

Lượt xem: 174 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong tiềm năng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Với tiềm năng của nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, cơ sở vật chất và kinh nghiệm đào tạo, quân đội được đào tạo ngày càng có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước nhưng cũng vẫn còn không ít hạn chế và bất cập.

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Trần Đăng Bộ, Hoàng Văn Phai. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 234tr. ; 21cm.

    Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong tiềm năng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Với tiềm năng của nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, cơ sở vật chất và kinh nghiệm đào tạo, quân đội được đào tạo ngày càng có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước nhưng cũng vẫn còn không ít hạn chế và bất cập.
    Với mong muốn cung cấp cho các cán bộ giảng dạy cũng như học viên quân đội những tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho quân đội nhân dân Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã xuất bản cuốn sách: “ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do đại tá Trần Đăng Bộ và Thượng tá Hoàng Văn Phai đồng chủ biên.
Cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Quân đội tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - một số vấn đề lý luận.
Chương 2: Thực trạng tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quân đội;
Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước của quân đội.
     Hi vọng cuốn sách sẽ là một trong những tài liệu giúp ích cho các cán bộ cũng như học viên quân đội có thêm nhiều kiến thức tham khảo để hoàn thành tốt quá trình học cũng như giảng dạy về vấn đề đào tạo nhân lực Quân đội nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
                                                                                  Nguyễn Quỳnh

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo