Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị

Lượt xem: 120 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Xây dựng Quân đội nhân dân về chính trị là vấn đề quan trọng được các cấp lãnh đạo quan tâm và chú trọng vì đó là yếu tố sống còn của quân đội ta trong suốt quá trình xây dựng và chiến đấu. Sợi chỉ xuyên suốt cuốn sách “ Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của Thượng tướng Lê Văn Dũng là khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đồng thời ông còn đưa ra những vấn đề chỉ đạo thực tiễn về công tác tổ chức, công tác kiểm tra kỉ luật Đảng, công tác tư tưởng văn hóa, công tác cán bộ, công tác chính sách,…

 Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Văn Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 569tr. ; 21cm.

           Xây dựng Quân đội nhân dân về chính trị là vấn đề quan trọng được các cấp lãnh đạo quan tâm và chú trọng vì đó là yếu tố sống còn của quân đội ta trong suốt quá trình xây dựng và chiến đấu.
           Sợi chỉ xuyên suốt cuốn sách “ Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của Thượng tướng Lê Văn Dũng là khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đồng thời ông còn đưa ra những vấn đề chỉ đạo thực tiễn về công tác tổ chức, công tác kiểm tra kỉ luật Đảng, công tác tư tưởng văn hóa, công tác cán bộ, công tác chính sách,…
          Cuốn sách là tài liệu quý giúp các cấp lãnh đạo nghiên cứu, quán triệt và thực hiện xây dựng quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                                                                                              Nguyễn Quỳnh

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo