Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Lịch sử - truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam

Lượt xem: 127 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, là đội quân xuất thân từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Lịch sử truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại một kho tàng kinh nghiệm vô giá, những bài học sâu sắc cho mọi thế hệ, và giờ đây đang được giữ gìn, bảo vệ và phát huy lên những tầm cao mới.

Lịch sử - Truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 418tr. ; 27cm.
         Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, là đội quân xuất thân từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Lịch sử truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại một kho tàng kinh nghiệm vô giá, những bài học sâu sắc cho mọi thế hệ, và giờ đây đang được giữ gìn, bảo vệ và phát huy lên những tầm cao mới.
         Nhân dịp kỷ niệm 71năm ngày thành lập (22/12/1944 – 22/12/2015), Thư viện tỉnh kính mời bạn đọc cùng ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam qua cuốn sách: “Lịch sử - truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam” được xuất bản năm 2014 bởi nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Cuốn sách gồm năm phần:
Phần I: Quân đội nhân dân Việt Nam
Phần II: Tìm hiểu truyền thống quân sự
Phần III: Hồi ký – Nhật ký chiến tranh
Phần IV: Hệ thống bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Phần V: Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ qua những trang thơ.
         Cuốn sách là tài liệu tuyên truyền có vai trò quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần giáo dục lòng tự hào dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguyễn Quỳnh

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo