Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Lượt xem: 137 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong ba khâu đột phá chiến lược trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tầm quan trọng đó, thư viện tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu cuốn sách:”Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm 2014.

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Trần Đăng Bộ, Hoàng Văn Phai. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 234tr. ; 21cm.
          Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong ba khâu đột phá chiến lược trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tầm quan trọng đó, thư viện tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu cuốn sách:”Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm 2014.
          Cuốn sách tập trung phân tích một số vấn đề lý luận và thực trạng, đồng thời đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc quân đội tham gia đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
            Cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Quân đội tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Một số vấn đề lý luận;
Chương 2: Thực trạng tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của quân đội;
Chương 3: Quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của quân đội.

                                                                                                       Trần Loan

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo