Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Lượt xem: 146 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Biện pháp xử lý hành chính người chưa thành niên vi phạm pháp luật là một trong những chế tài nhằm bảo đảm việc thi hành các quy phạm pháp luật về xử lý hành chính nói chung với các chức năng đặc biệt của mình, biện pháp xử lý hành chính cũng là phương tiện quan trọng thực hiện sự quản lý hành chính của Nhà nước, xã hội và gia đình đối với hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên hiện nay.

       Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thanh niên vi phạm pháp luật : Sách chuyên khảo / Hoàng Minh Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 207tr. ; 23cm.
        Biện pháp xử lý hành chính người chưa thành niên vi phạm pháp luật là một trong những chế tài nhằm bảo đảm việc thi hành các quy phạm pháp luật về xử lý hành chính nói chung với các chức năng đặc biệt của mình, biện pháp xử lý hành chính cũng là phương tiện quan trọng thực hiện sự quản lý hành chính của Nhà nước, xã hội và gia đình đối với hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên hiện nay.
       Nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu tham khảo cần thiết cho việc nghiên cứu, tìm hiểu, giảng dạy và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, Thư viện tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc cuốn sách: "Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật" của tác giả Hoàng Minh Khôi, do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành năm 2016.
       Cuốn sách có thể vừa là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của các trường đại học chuyên ngành luật, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người đang hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực tư pháp, xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tâm lý tội phạm, tâm lý giáo dục người chưa thành niên phạm tội, quyền trẻ em,…
        Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc!
                                                                                                                 Hoài Thu
 

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo