Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Định chế pháp luật và tố tụng triều Nguyễn ( 1802 – 1885)

Lượt xem: 142 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Pháp luật phản ánh ý chí và lập trường chuyên chính của giai cấp thống trị, nhưng đồng thời cũng góp phần ổn định về trật tự xã hôi và bảo vệ quyền lợi của các công dân. Đó cũng là sự quy phạm hóa của những nguyên tắc để củng cố luân lý của xã hội, nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp, có tính trật tự của một thời đại.

Định chế pháp luật & tố tụng triều Nguyễn (1802 - 1885) / Huỳnh Công Bá. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2017. - 619tr. ; 24cm.
      Pháp luật phản ánh ý chí và lập trường chuyên chính của giai cấp thống trị, nhưng đồng thời cũng góp phần ổn định về trật tự xã hôi và bảo vệ quyền lợi của các công dân. Đó cũng là sự quy phạm hóa của những nguyên tắc để củng cố luân lý của xã hội, nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp, có tính trật tự của một thời đại.
     Trong lịch sử Việt Nam, triều Nguyễn là triều đại cuối cùng, thống trị đất nước trải qua hơn hai phần ba thế kỷ, nên triều Nguyễn được học tập, đúc kết nhiều kinh nghiệm về quản lý đất nước. Những định chế và pháp luật dưới triều Nguyễn là một nền pháp chế tương đối hoàn bị dưới thời phong kiến nước ta. Cuốn sách: “Định chế pháp luật và tố tụng triều Nguyễn ( 1802 – 1885)’’ được xuất bản năm 2017 bởi nhà xuất bản Thuận Hóa được hệ thống dựa trên những kết quả nghiên cứu một cách toàn diện về những định chế, pháp luật của triều đại Nguyễn, để người đọc có một cái nhìn cụ thể về nền pháp luật thực định của triều đại này. Thông qua đó chỉ ra những giá trị tốt đẹp của các định chế - pháp luật của triều đại này trên tất cả các lĩnh vực về tổ chức xã hội.
       Thông qua 619 trang của cuốn sách: “Định chế pháp luật và tố tụng triều Nguyễn ( 1802 – 1885)”, tiến sĩ sử học Huỳnh Công Bá đã đóng góp một phần to lớn vào việc đánh giá lại một cách khách quan, sâu sắc hơn đối với nền pháp chế thực định của triều đại nhà Nguyễn nói riêng và những đóng góp của triều đại này đối với lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung. 

                                                                                                       Nguyễn Quỳnh                                               

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo