Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Tìm hiểu quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở cấp xã

Lượt xem: 161 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013 về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, Quốc hội khóa XIII đã thông qua một số luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương như: Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;… Trong đó, chính quyền địa phương ở cấp xã là chính quyền cấp cơ sở gần dân nhất, có nhiệm vụ tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, quyết định các vấn đề của địa phương do luật định.

       Tìm hiểu quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở cấp xã / Nguyễn Hải Long chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 148tr. ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
       Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013 về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, Quốc hội khóa XIII đã thông qua một số luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương như: Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;… Trong đó, chính quyền địa phương ở cấp xã là chính quyền cấp cơ sở gần dân nhất, có nhiệm vụ tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, quyết định các vấn đề của địa phương do luật định.
        Nhằm cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn những quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã. Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách: “ Tìm hiểu quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở cấp xã” do Tiến sĩ Nguyễn Hải Long làm chủ biên, được xuất bản năm 2016 bởi nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.
        Cuốn sách bao gồm 181 câu hỏi và trả lời về những quy định của pháp luật về tổ chức của chính quyền địa phương ở cấp xã như: nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hoạt động của chính quyền, quy định về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã.
        Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với bạn đọc trong việc tiếp cận cũng như nghiên cứu những quy định, quyền hạn, nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã.
        Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu!

                                                                                                      Nguyễn Quỳnh

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo