Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Các Tổng bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930-1990)

Lượt xem: 165 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Lê Văn Yên. Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990) / Lê Văn Yên. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 415tr. ; 24cm.

Lê Văn Yên. Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990) / Lê Văn Yên. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 415tr. ; 24cm.

Ngày 03-02-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta; phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022), Thư viện tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990)” của tác giả Lê Văn Yên do nhà xuất bản Thông tin và truyền thông ấn hành năm 2020.

Nội dung cuốn sách gồm một số bài viết nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương của bảy đồng chí Tổng Bí thư thuộc lớp chiến sĩ cách mạng tiền bối của Đảng ta từ năm 1930 đến năm 1990. Các đồng chí đó là: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh. Qua những bài viết tác giả đã tái hiện lại những nét chính trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của các đồng chí Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tất cả đều là những nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xứng đáng là những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, về ý chí kiên cường, dũng cảm, nêu cao khí phách của những người cộng sản kiên trung cho thế hệ những người Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau học tập và noi theo.

Phần cuối sách giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của các đồng chí Tổng Bí thư như: Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (Trần Phú); Hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương (Hà Huy Tập); Tự chỉ trích (Nguyễn Văn Cừ); Đề cương văn hóa Việt Nam (Trường Chinh);… và danh mục các tài liệu tham khảo.

“Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990)” là tài liệu có giá trị thực tiễn giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện và khách quan về tấm gương sáng của các đồng chí Tổng Bí thư tiền bối của Đảng. Đồng thời góp phần vào công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và truyền thống đối với người Việt Nam nhất là thế hệ trẻ hiện nay.

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo