Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Cách mạng tháng Tám

Lượt xem: 186 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

“Cách mạng tháng Tám”là một trong những tác phẩm của đồng chí Trường Chinh, bao gồm những bài nói và bài viết của tác giả về Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Cách mạng tháng Tám / Trường Chinh. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 210tr. ; 19cm

          “Tháng Tám 1945,

          … Nhân dân Việt Nam nhờ Cách mạng tháng Tám đã chặt tung được xiềng xích nô lệ để bước những bước khổng lồ. Với hàng nghìn năm lịch sử đầy lao động sáng tạo và chiến đấu vẻ vang, nhân dân Việt Nam đang hăm hở đoạt lấy tương lai xán lạn. Dân tộc Việt Nam vốn là một dân tộc dũng cảm, trẻ trung, đầy sức sống. Trước con mắt ngạc nhiên của thế giới, dân tộc ta đang phát huy tình thần quật khởi của mình…”.

          Đồng chí Trường Chinh, người lãnh đạo Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, đồng chí đã đóng vai trò quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          “Cách mạng tháng Tám”là một trong những tác phẩm của đồng chí Trường Chinh, bao gồm những bài nói và bài viết của tác giả về Cách mạng tháng Tám năm 1945.

          Bố cục cuốn sách gồm 03 phần:

          Phần I: Tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam

          Ở phần này, tác giả tập trung khái quát về các dân tộc, đặc điểm tự nhiên, đặc điểm về địa hình của đất nước Việt Nam và phương thức đấu tranh, khởi nghĩa của dân tộc Việt Nam trong xã hội phong kiến, tình hình xã hội Việt Nam từ khi bị đế quốc Pháp thống trị đến Cách mạng tháng Tám; nhiệm vụ cơ bản, tính chất và đặc điểm của cách mạng Việt Nam

          Phần II: Chuẩn bị cho khởi nghĩa tháng Tám

          Nội dung phần II là những chính sách mới của Đảng trước tình hình thế giới và Đông Dương biến đổi; bóc trần mưu gian của đế quốc Nhật, thống nhất hành động đánh đổ thù chung; các bước chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa tháng Tám như chỉ thị nắm lấy khâu chính, vũ trang các tiểu tổ, tiểu đội du kích và đội tự vệ phải tiến hành cho sát, mười chính sách lớn trong khu giải phóng, chọn căn cứ địa.

          Phần III: Cách mạng tháng Tám

          Phần cuối của cuốn sách, tác giả chỉ ra những sách lược đúng đắn, ưu điểm, nhược điểm, tính chất và ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám.

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo