Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Cách mạng tháng Tám xây dựng và củng cố chính quyền 1945-1946

Lượt xem: 173 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã lật đổ chế độ quân chủ phong kiến hàng nghìn năm, đánh tan xiềng xích của thực dân gần 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946 (Văn kiện Đảng và Nhà nước). - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 663tr. ; 24cm

          Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã lật đổ chế độ quân chủ phong kiến hàng nghìn năm, đánh tan xiềng xích của thực dân gần 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

          Sau khi ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế hết sức hiểm nghèo, giặc ngoài thù trong, khó khăn chồng chất đặt chính quyền cách mạng trước thử thách “ngàn cân treo sợi tóc”. Vận mệnh của Tổ quốc, nền độc lập vừa giành được của dân tộc đứng trước nguy cơ mất còn.

          Nhằm góp phần làm rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lúc giao thời lịch sử với muôn vàn khó khăn, thử thách, khẳng định bản chất ưu việt của chế độ mới – cơ sở góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong những năm tiếp theo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước xuất bản cuốn Cách mạng Tháng Tám – Xây dựng và củng cố chính quyền 1945-1946 (Văn kiện Đảng và Nhà nước).     

          Cuốn sách được chia thành 04 phần:

          Phần 1: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

          Phần này giới thiệu những tài liệu về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: chuẩn bị tổng khởi nghĩa, quá trình giành chính quyền, ngày Quốc khánh và Tuyên ngôn độc lập.

          Phần 2: Xây dựng và củng cố chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945

          Từng bước xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy nhà nước, chống thù trong giặc ngoài, khắc phục khó khăn về kinh tế, tài chính, xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục, củng cố an ninh quốc phòng và ngoại giao,…

          Phần 3: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

          Giới thiệu những tài liệu về việc chuẩn bị, tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trên phạm vi cả nước, bầu ra Quốc hội,…

          Phần 4: Kháng chiến, kiến quốc, bảo vệ nền độc lập (1946)

          Tập hợp những tài liệu về chủ trương, đường lối của Đảng, hoạt động của Quốc hội và Chính phủ với việc toàn quốc kháng chiến, sự ủng hộ của nhân dân, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập của toàn dân tộc.

          Đây là cuốn sách được biên soạn, biên tập công phu với 175 văn kiện, biên bản họp Hội đồng Chính phủ, cung cấp nhiều tài liệu có giá trị từ kho lưu trữ của Đảng và Nhà nước, qua đó giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể, toàn diện, khách quan và có hệ thống về một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo