Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam

Lượt xem: 182 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Thế kỷ 21, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang phát triển với nhịp độ ngày càng nhanh, tạo ra những thành tựu mang tính đột phá, làm thay đổi nhanh chóng, sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người. Công nghệ tiên tiến, công nghệ cao đang trở thành nền tảng cho nền kinh tế tri thức, có vai trò ngày càng lớn trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất.

 Công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam / Phan Xuân Dũng ch.b. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 271tr. ; 24cm.

Thế kỷ 21, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang phát triển với nhịp độ ngày càng nhanh, tạo ra những thành tựu mang tính đột phá, làm thay đổi nhanh chóng, sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người. Công nghệ tiên tiến, công nghệ cao đang trở thành nền tảng cho nền kinh tế tri thức, có vai trò ngày càng lớn trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất.

Việt Nam ta sau hơn 20 năm đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử làm cho thế và lực phát triển mạnh mẽ. Cùng với quá trình phát triển của đất nước, khoa học và công nghệ nước ta đã có những bước tiến tích cực, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đã có phần khởi sắc, có khả năng tiếp thu tri thức, ứng dụng công nghệ hiện đại và công nghệ cao trên một số ngành và lĩnh vực kinh tế.

Để góp phần nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về khoa học và công nghệ, đặc biệt đối với công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trên thế giới cũng nhưở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sáchCông nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam do TSKH Phan Xuân Dũng chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1: Một số vấn đề chung về công nghệ cao

Chương 2: Thực trạng, dự báo phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ cao và một số hình thức tiếp nhận, chuyển giao công nghệ;

Chương 3: Ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ  cao củ một số nước và khu vực trên thế giới;

Chương 4: Thực trạng nghiên cứu vàứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao ở Việt Nam;

Chương 5: Một số chủ chương, giải pháp vềứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa, hiệnđại hóaở Việt Nam.

Cuốn sách có giá trị hữu ích phục vụ cho đông đảo độc giả, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, nhà khoa học quan tâm đến vấn đề nêu trên.

Trân trọng giới thiệu!

                                                                   Nguyễn Hiên

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo