Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Khoa học và công nghệ Việt Nam : Các công trình và sản phẩm được giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam

Lượt xem: 165 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Nghị quyết của Đảng về khoa học và công nghệ đã khẳng định giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, động lực và khâu đột phá để tiến vào thời kỳ mới, trong đó đội ngũ trí thức nước nhà tiêu biểu cho trí tuệ của dân tộc có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Khoa học và công nghệ Việt Nam : Các công trình và sản phẩm được giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam. - H. : Bộ Khoa học và Công nghệ, 2007. - 1115tr. ; 27cm.

Nghị quyết của Đảng về khoa học và công nghệ đã khẳng định giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, động lực và khâu đột phá để tiến vào thời kỳ mới, trong đó đội ngũ trí thức nước nhà tiêu biểu cho trí tuệ của dân tộc có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhằm tiếp tục động viên, tôn vinh các nhà sáng tạo khoa học công nghệ, cung cấp cho các độc giả thông tin về thành tựu khoa học, các công trình đoạt giải Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt bạn đọc cuốn sáchKhoa học và Công nghệ Việt Nam – Các công trình và sản phẩm được giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: Tổng quan về lĩnh vực khoa học và công nghệ

Phần II: Các công trình và sản phẩm được giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

Các công trình sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, các đơn vị khoa học công nghệ tham gia và đoạt giải thưởng đã đóng góp một phần công sức, trí tuệ cho sự phát triển khoa học nước nhà trong thế ký 21. Đó cũng là niềm tin và hy vọng của nhân dân trong công cuộc đổi mới đất nước.

Trân trọng giới thiệu!

                                                             Nguyễn Hiên

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo