Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam

(Click vào để xem ảnh lớn)

Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam

Lượt xem: 433 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Đoàn Minh Huấn.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 182tr. ; 21cm.

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Đoàn Minh Huấn....

Khổ: 14,5x20,5 cm, 182 trang

NXB: Chính trị quốc gia Sự thật

Số ĐKCB: LC.015711, LC.015712, VN.034302, M.039336, M.039337…..

Đã hơn 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng Người vẫn luôn là tấm gương, biểu tượng của đất nước, dân tộc Việt Nam. Di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách, trong đó có bản Di chúc thiêng liêng Người để lại, mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá, là quốc bảo, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, là những lời căn dặn tâm huyết cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước phát triển bền vững.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2019, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản quyển sách “Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam”.

Sách dày 182 trang tập hợp những bài viết về việc thực hiện Di chúc gắn liền với thực tiễn đất nước; với việc xây dựng Đảng; với việc học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên;... Một số bài viết tiêu biểu như: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; “Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân” của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng động viên toàn dân, dựa vào lực lượng của Nhân dân để đổi mới, xây dựng đất nước” của PGS.TS. Đoàn Minh Huấn; “Di chúc Bác Hồ - Quốc bảo và pháp bảo của chúng ta” của GS.TS. Hoàng Chí Bảo; “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm qua, hôm nay và mai sau” của PGS.TS. Vũ Văn Phúc; “Triết lý phát triển trong Di chúc Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay” của GS.TS. Trần Văn Phòng; “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” của TS. Yên Ngọc Trung; “Điều “mong ước cuối cùng” của Bác và mục tiêu phát triển đất nước trong những năm tới” của PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo;...

Đây là những nội dung được các lãnh đạo cấp cao trong Đảng, các nhà nghiên cứu phân tích, cụ thể hoá giúp bạn đọc có thể hiểu sâu sắc, rõ ràng hơn những điều Bác muốn gửi gắm lại cho thế hệ mai sau.

Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu quyển sách cùng bạn đọc!

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo