Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Thư mục tài liệu phục vụ cuộc thi “ Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem: 1455 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2013) và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển” do Ban tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật Báo chí và tìm hiểu về quê hương Quảng Ninh phát động. Để giúp cán bộ, nhân dân có thêm thông tin và tài liệu tham khảo, Thư viện tỉnh Quảng Ninh biên soạn thư mục: “ Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển” phục vụ cho cuộc thi.

LỜI NÓI ĐẦU

 

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2013) và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển” do Ban tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật Báo chí và tìm hiểu về quê hương Quảng Ninh phát động. Để giúp cán bộ, nhân dân có thêm thông tin và tài liệu tham khảo, Thư viện tỉnh Quảng Ninh biên soạn thư mục: “ Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển” phục vụ cho cuộc thi.

Thư mục gồm 2 phần:

Phần I. Sách tham khảo

Phần II. Báo và tạp chí Quảng Ninh

Trong mỗi phần, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái (A, B, C) tên tác giả hoặc tên tài liệu

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

PHẦN I: SÁCH THAM KHẢO

1. Bác Hồ với công nhân và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh.- Quảng Ninh: Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh ủy, 1971.- 104tr.; 19cm.

DC/ 000327

2. Cuộc tổng bãi công của công nhân vùng mỏ năm 1936.- Quảng Ninh: Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh ủy Quảng Ninh, 1972.- 46tr.; 19cm.

DC/ 000276

3. Cuộc tổng bãi công tháng 11 năm 1936 của công nhân thuộc công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ: Kỷ yếu hội nghị khoa học tổ chức tại nhà nghỉ công đoàn Bãi cháy ngày 22 tháng 11 năm 1985.- Quảng Ninh: Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh ủy, 1986.- 142tr.; 19cm.

DC/ 000187

4. Cuộc tổng bãi công của 3 vạn thợ mỏ Quảng Ninh trong cao trào cách mạng 36 – 39 .- Quảng Ninh: Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh ủy, 1986.- 159 tr.; 19cm.

DC/ 000188

5. Địa chí Quảng Ninh.- H.: Thế giới, 2003.- 3t.; 27cm.

DC/ 001062; 001065; 001066

6. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ đại hội đến đại hội.- Quảng Ninh: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 2010.- 34tr.; 21cm.

DC/ 001646

7. Lịch sử công nhân khu mỏ than Quảng Ninh 1820 – 1975: Sơ thảo.- Quảng Ninh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, 1996.- 286tr.; 19cm.

DC/ 000539; 000540

8. Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.- H.: Nxb. Hà Nội, 1985.- 3t; 19cm.

DC/ 000381; 000383; 000386

9. 12/11/1936 tự hào và trách nhiệm.- Quảng Ninh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 1996.- 31tr.; 19cm.

DC/ 000496; 000497

10. 55 năm chiến đấu và xây dựng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.- Quảng Ninh: Ban nghiên cứu lịch sử Đảng, 1985.- 102tr.; 19cm.

DC/ 000618; 000619

11. Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất: Về phương hướng, nhiệm vụ hai năm 1970 – 1971.- Quảng Ninh: Nxb. Quảng Ninh, 1969.- 22tr.; 27cm.

DC/ 000402; 000403

12. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 6 tháng 5 – 1980.- Quảng Ninh: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, 1980.- 31tr.; 19cm.

DC/ 001074

13. Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ khu Hồng Quảng hợp lần thứ hai: từ ngày 11/9/1963 đến 18/9/1963.- Quảng Ninh, 1963.- 62tr.; 19cm.

DC/ 000212

14. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Ninh.- Quảng Ninh: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, 2002.- 135tr.; 20cm.

DC/ 001007

15. Những chặng đường vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.- Quảng Ninh: Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ninh, 1990.- 55tr.; 19cm.

DC/ 000289; 000290

16. NGUYỄN NGỌC ĐÀM. Những lần gặp Bác/ Nguyễn Ngọc Đàm.- Quảng Ninh: Ty Văn hóa thông tin, 1975.- 15tr.; 19cm.

DC/ 000224

17. Quảng Ninh 40 năm xây dựng và phát triển (30/10/1963 – 30/10/2003).- H.: Lao động xã hội, 2003.- 105tr.; 29cm.

DC/ 001060

18. Quảng Ninh đất và người/ Nguyễn Hồng Quản chủ biên.- H.: Lao động xã hội, 2005.- 267tr.; 24cm.

DC/ 001165

19. Quảng Ninh 2010.- Quảng Ninh: [Knxb], 1996.- 72tr.; 27cm.

DC/ 000502

20. Quảng Ninh Hạ Long.- Quảng Ninh: UBND tỉnh Quảng Ninh, 2003.- 157tr.; 26cm.

DC/ 001044

21. ĐỖ PHƯƠNG QUỲNH. Quảng Ninh - Hạ Long miền đất hứa/ Đỗ Phương Quỳnh.- H.: Thế giới, 1993.- 255tr.; 19cm.

DC/ 000431

22. Quảng Ninh kêu gọi hợp tác đầu tư.- H.: Viện nghiên cứu hợp tác Khoa học – Kỹ thuật Châu Á – Thái Bình Dương, [Kn].- 100tr.; 30cm.

DC/ 001204

23. Quảng Ninh lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).- H.: Quân đội nhân dân, 1991.- 296tr.; 19cm.

DC/ 000481

24. Quảng Ninh lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975).- H.: Quân đội nhân dân, 1996.- 203tr.; 19cm.

DC/ 000482; 000483

25. Quảng Ninh những đơn vị và cá nhân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.- Quảng Ninh: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, 2002.- 243tr.; 20cm.

DC/ 001003

26. Quảng Ninh thi đua đổi mới và phát triển.- Quảng Ninh: Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ninh, 2001.- 212tr.; 19cm.

DC/ 000835

27. Quảng Ninh tiềm năng và triển vọng/ Biên soạn: Hồng Hải, Nhị Giang,...- H.: Sự thật, 1991.- 191tr.; 19cm.

DC/ 000330; 000331

28. Quảng Ninh trong sự nghiệp đổi mới/ Hà Văn Phàn, Anh Sửu, Nguyễn Minh Châu,…- Quảng Ninh: Sở Văn hóa thông tin Quảng Ninh, 1991.- 96tr.; 19cm. DC/ 000327

29. 60 năm tuổi trẻ Quảng Ninh cống hiến và trưởng thành.- Quảng Ninh: Nxb. Quảng Ninh, 1991.- 108tr.; 19cm.

DC/ 000349

30. Thế và lực Quảng Ninh trước thềm thế kỉ 21.- H.: Ban vật giá chính phủ.- 232tr.; 27cm.

DC/ 000861

31. THI SẢNH. Vịnh Hạ Long di sản thế giới/ Thi Sảnh.- Quảng Ninh: Sở Văn hóa thông tin Quảng Ninh, 1995.- 80tr.; 21cm.

DC/ 000396

32. THI SẢNH. Lịch sử phát triển công nhân mỏ Quảng Ninh/ Thi Sảnh.- Quảng Ninh: Ty Văn hóa thông tin Quảng Ninh, 1983.- 2t; 19cm.

DC/ 000262

33. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.- Quảng Ninh: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, 1983.- 122tr.; 19cm.

DC/ 000571

34. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII.- Quảng Ninh: Nxb. Quảng Ninh, 1986.- 123tr.; 19cm.

DC/ 000373

35. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.- Quảng Ninh: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, 1996.- 96tr.; 19cm.

DC/ 000527; 000528

36. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.- Quảng Ninh: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, 2001.- 120tr.; 19cm.

DC/ 000829; 000830

37. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.- Tái bản lần thứ 1.- Quảng Ninh: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, 2010.- 171tr.; 19cm.

DC/ 001547; 001548; 001549; 001550


PHẦN II. BÁO, TẠP CHÍ QUẢNG NINH


38. Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn tỉnh lần thứ III khai mạc trọng thể// Quảng Ninh.- 1974.- Ngày 11 tháng 1.- Số 1333.- tr.1, 4.

JV/ 190

39. Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn tỉnh lần thứ III tiếp tục làm việc: trích phát biểu của một số đồng chí// Quảng Ninh.- 1974.- Ngày 15 tháng 1.- Số 1334.- tr.1 đến 4.

JV/ 190
40. Đại hội Đảng bộ toàn tỉnh lần thứ IX (Vòng I) khai mạc trọng thể// Quảng Ninh.- 1991.- Ngày 23 tháng 4.- Số 3467.- tr.1.

JV/ 973

41. Đại hội Đảng bộ toàn tỉnh lần thứ IX (Vòng I)// Quảng Ninh.- 1991.- Ngày 25 tháng 4.- Số 3468.- tr.1.

JV/ 973

42. Đại hội Đảng bộ toàn tỉnh lần thứ IX (Vòng I) thành công và bế mạc// Quảng Ninh.- 1991.- Ngày 27 tháng 4.- Số 3469.- tr.1.

JV/ 973

43. Đại hội Đảng bộ toàn tỉnh lần thứ IX (Vòng II)// Quảng Ninh.- 1991.- Ngày 22 tháng 10.- Số 3543.- tr.1, 4.

JV/ 974

44. Đại hội Đảng bộ toàn tỉnh lần thứ IX (Vòng II)// Quảng Ninh.- 1991.- Ngày 24 tháng 10.- Số 3544.- tr.1, 3.

JV/ 974

45. Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn tỉnh lần thứ VIII khai mạc trọng thể// Quảng Ninh.- 1986.- Ngày 16 tháng 10.- Số 2780.- tr.1, 4.

JV/ 1095

46. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất đã long trọng khai mạc// Quảng Ninh.- 1969.- Ngày 14 tháng 10.- Số 873.- tr.1, 3.

JV/ 205

47. Đại hội của trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững// Quảng Ninh hàng tháng.- 2005.- tr.1, 3.

JV2/ 2447

48. ĐỖ KHA. Ấm áp tình người/ Đỗ Kha// Quảng Ninh.- 1995.- Ngày 18 tháng 5.- tr.2

JV2/ 1103

49. ĐỖ NGỌC HÀ. Xây dựng Quảng Ninh thành 1 địa bàn động lực, phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015/ Đỗ Ngọc Hà// Quảng Ninh.- 2008.- Ngày 26 tháng 10.- Số 7095.- tr.3.

JV1/ 2920

50. HẢI CỪ. Hợp nhất Hải Ninh – Hồng Quảng dưới góc nhìn địa chí học/ Hải Cừ// Quảng Ninh.- 2008.- Ngày 26 tháng 10.- Số 7095.- tr.5.

JV1/ 2920

51. Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII// Quảng Ninh.- 1986.- Ngày 14 tháng 10.- Số 2779.- tr.1 đến 4.

JV/ 1095

52. Long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 45 năm ngày thành lập tỉnh 30–10

(1963 – 2008)// Quảng Ninh.- 2008.-Ngày 30 tháng 10.- Số 7099.- tr.1, 2.

JV1/ 2920

53. NGỌC LAN. Xứng đáng là địa bàn động lực năng động/ Ngọc Lan// Quảng Ninh.- 2008.- Ngày 26 tháng 10.- Số 7095.- tr.7.

JV1/ 2920

54. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI: trích tham luận tại Đại hội// Quảng Ninh.- 1980.- Ngày 27 tháng 5.- Số 1999.- tr.2.

JV/ 832

55. Quảng Ninh 45 năm chiến đấu xây dựng và phát triển (1963 – 2008)// Quảng Ninh.- 2008.- Ngày 21 tháng 10.- Số 7091.-tr.1, 2.

JV1/ 2920

56. Quảng Ninh 45 năm chiến đấu xây dựng và phát triển (1963 – 2008)// Quảng Ninh.- 2008.- Ngày 23 tháng 10.- Số 7093.- tr.1, 3.

JV1/ 2920

57. TỐNG KHẮC HÀI. Bác Hồ đặt tên cho tỉnh Quảng Ninh/ Tống Khắc Hài// Quảng Ninh.- 2008.- Ngày 26 tháng 10.- Số 7095.- tr.5.

JV1/ 2920

58. Từ đại hội đến đại hội// Quảng Ninh.- 2010.- Ngày 18, 20, 21, 22 tháng 9.- tr.2

JV1/ 3153

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo